منفی کردن افعال در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۲۴۴۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
منفی کردن افعال در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

گاهی می‌خواهید از انجام کاری سر باز بزنید، یا عدم تمایل‌تان را به کاری نشان بدهید، در این موقعیت‌ها به منفی کردن افعال در زبان فرانسه احتیاج پیدا می‌کنید. در این مطلب رایج‌ترین شیوه منفی کردن افعال را با کمک مثال‌ها و فعل‌های متنوع مرور خواهیم کرد.

منفی کردن افعال در زبان فرانسه

در صرف فعل در فرانسه و در حالت عادی عوامل منفی‌ساز فعل دو تا است. بخش اول «ne» است که قبل از فعل صرف شده قرار می‌گیرد. بخش دوم «pas» است که معمولا بعد از فعل صرف شده قرار می‌گیرد. به جدول زیر توجه کنید، در این جدول تعدادی فعل در حالت مثبت و منفی و در جمله خواهید دید.

فعل مثبت در برابر فعل منفی در جمله
منفیمثبت
Je ne suis pas fatigué.Je suis fatigué.
Elle ne chante pas.Elle chante.
Vous ne dansez pas.Vous dansez.

منفی کردن فعل صرف شده

در مقابل «اسم مصدر»‌ (L'infinitif) که صورت صرف نشده افعال است، افعال صرف شده قرار دارند. برای آشنایی با اسم مصدر در زبان انگلیسی نیز می‌توانید به آموزشی که در مجله فرادرس تهیه کرده‌ایم، مراجعه کنید. مصدر در زبان فرانسه به er و ir و یا re ختم می‌شود. برای مثال فعل parler یا finir و یا prendre صرف نشده‌اند. وقتی بخواهیم یک فعل صرف شده را در جمله منفی کنیم، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Sujet + ne + verbe conjugué + pas

برای درک بهتر کاربرد این شیوه ساخت مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

Il ne va pas au supermarché.

او به سوپرمارکت نمی‌رود.

Je n’ai pas faim.

من گرسنه نیستم.

Marielle ne mange pas légume.

«ماریل» سبزیجات نمی‌خورد.

 

منفی کردن فعلی که با مصوت شروع می‌شود

بعضی از فعل‌ها در زبان فرانسه مانند فعل‌های زیر با یک «مصوت» (voyelle) شروع می‌شوند.

 • écouter
 • aider
 • étudier
 • aimer
 • habiter
 • organiser
 • inviter

برای این‌که فعل‌هایی که با مصوت شروع می‌شوند را منفی کنیم، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Sujet + n’ + verbe conjugué qui commence avec une voyelle + pas

افعال منفی فرانسه

در نمونه‌های زیر کاربرد فعل‌های منفی که در ابتدای خود مصوت دارند را در جمله مشاهده می‌کنید.

Il n’allait pas au supermarché.

او به سوپرمارکت نرفت.

Vous n’avez pas de voiture.

شما خودرو ندارید.

Nous n’avons mangé pas dessert.

دسر نخوردیم.

منفی کردن فعل مصدری

گاهی در جمله از فعلی استفاده می‌کنیم که در حالت مصدری است و صرف نشده است. مثلا وقتی در جمله یک فعل صرف شده است، فعل دوم به شکل مصدر می‌آید. برای منفی کردن فعلی که در حالت مصدری است از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

 Ne + pas + verbe a l’infinitif

نمونه‌هایی از کاربرد فعل مصدری منفی را در جمله‌های زیر خواهید دید.

Ne pas aller au supermarché.

به سوپرمارکت نروید.

Je vous demande de ne pas fumer tous les jours.

از شما می‌خواهم که هر روز سیگار نکشید.

Je te demande de ne pas prendre tes livres avec toi quand tu pars.

ازت می‌خواهم که وقتی می‌روی، کتاب‌هایت را با خود نبری.

افعال منفی در زمان گذشته زبان فرانسه

در بعضی از زمان‌ها مانند زمان گذشته در زبان فرانسه از فعل کمکی و صفت مفعولی استفاده می‌کنند. برای این که از این فعل‌ها، فعل منفی بسازیم،‌ از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Ne + auxiliaire + pas + participe passé

در جمله‌های زیر از فعل‌های منفی در زمان گذشته استفاده کرده‌ایم، فعل و منفی‌ساز برجسته شده است.

Tu n'as pas voulu sortir.

تو نمی‌خواستی بیرون بروی.

Aujourd'hui, je reçois un coup de fil, mais hier je n'ai pas reçu de coup de fil.

امروز یک تماس دریافت کردم، اما دیروز تماسی دریافت نکردم.

Elle n'est pas partie.

او نرفت.

منفی کردن افعال دو ضمیره در زبان فرانسه

«فعل دو ضمیره در زبان فرانسه» (Le verbe pronominal) به خاطر وجود «ضمیر انعکاسی» (pronom réfléchi) ممکن است در منفی‌ کردن کمی گمراه‌کننده باشد. مخصوصا اگر این فعل‌ها را در زمانی مثل زمان گذشته صرف کنیم که باید از فعل کمکی و صفت مفعولی هم استفاده کنیم. در ادامه به طور کامل شیوه منفی کردن این فعل‌ها را در زمان حال و گذشته بررسی کرده‌ایم. در جدول زیر چند فعل دو ضمیره معروف را مشاهده می‌کنید.

فعل‌های دو ضمیره معروف
خود را شستنse laver
لباس پوشیدنs'habiller
نشستنs'asseoir
به‌هم تلفن کردنse téléphoner
با‌هم حرف زدنse parler
خود را به شکلی نشان دادنse donner

به نمونه‌های زیر توجه کنید، فعل‌های دو ضمیره منفی در جمله برجسته شده‌اند.

Je ne me connecte pas à Internet.

من به اینترنت وصل نیستم.

Je ne me lève pas tôt.

من زود بیدار نمی‌شوم.

Tu ne te sentais pas bien.

تو حال خوبی نداشتی.

فعل نفی فرانسه

افعال دو ضمیره منفی در زمان حال

همان‌طور که اشاره کردیم فعل‌های دو ضمیره به خاطر این‌که در ساختار خود بخش ضمیر انعکاسی دارند، در صرف آن‌ها در حالت منفی باید دقت کرد. بنابراین فرمول زیر را که شیوه ساخت فعل دو ضمیره در زمان حال است، مشاهده کنید.

Ne (pronom réfléchi + verbe) pas

در جمله‌های زیر کاربرد فعل دو ضمیره منفی در زمان حال را مشاهده می‌کنید.

Normalement je ne me lève pas avant sept heures.

من معمولاً قبل از ساعت هفت بیدار نمی‌شوم.

Tu ne te maquilles pas tous les jours?

تو هر روز آرایش نمی‌کنی؟

Mon père ne se rase pas tous les jours.

پدرم هر روز اصلاح نمی‌کند.

افعال دو ضمیره منفی در زمان گذشته

فعل دو ضمیره در زمان گذشته علاوه بر ضمیر انعکاسی در ساختار خود فعل کمکی هم دارد. بنابراین در منفی کردن این فعل دقت کنید. در فرمول زیر شیوه ساخت فعل منفی دو ضمیره را در زمان گذشته مشاهده می‌کنید.

Ne (pronom réfléchi + auxiliaire) pas + participe passé

کاربرد این فرمول را در جمله‌های زیر ببینید.

Hier elle ne s'est pas reposée une minute.

دیروز یک دقیقه هم استراحت نکرد.

Nous ne nous sommes pas souvenus de l'anniversaire de mariage de nos parents.

ما سالگرد ازدواج پدر و مادرمان را به خاطر نداشتیم.

Vous ne vous êtes pas amusé au mariage de vos amis? Dommage!

در عروسی دوستانتان به شما خوش نگذشت؟ چه حیف!

منفی‌کردن افعال پرکاربرد در زبان فرانسه

فعل «بودن» (être) و فعل داشتن (avoir) دو فعل مهم کمکی‌اند. فعل کمکی در زمان‌های مرکب بخش صرف شده فعلی‌ و در نتیجه فعلی است که منفی می‌شود. فعل «انجام دادن» (faire) هم فعلی بی‌قاعده و پرکاربرد در زبان فرانسه است. بنابراین حالت‌های منفی این فعل‌ها را در دو زمان حال و گذشته در ادامه برای شما قرار داده‌ایم. در نمونه‌های زیر کاربرد این فعل‌ها را به شکل منفی در جمله مشاهده می‌کنید.

Il n'est pas à la bibliothèque.

او در کتابخانه نیست.

(در این جمله فعل être، فعل اصلی است.)

***

Je ne suis pas resté à la maison.

من در خانه نماندم.

(در این جمله فعل être، فعل کمکی است.)

Nous n'avons pas fait nos devoirs.

تکالیفمان را انجام نداده‌ایم.

(در این جمله فعل avoir، فعل کمکی است.)

***

Les enfants n'ont pas des vélos.

بچه‌ها دوچرخه ندارند.

(در این جمله فعل avoir، فعل اصلی است.)

Tu ne fais pas d'effort.

تو تلاش نکردی.

صرف فعل avoir در حالت منفی

در ادامه صرف فعل avoir به معنای «داشتن» را مشاهده کنید.

زمان حال

صرف فعل avoir برای زمان حال به صورت زیر است:

 • je n'ai pas
 • tu n'as pas
 • il n'a pas
 • nous n'avons pas
 • vous n'avez pas
 • ils n'ont pas

زمان گذشته نقلی

صرف فعل avoir برای زمان گذشته نقلی به صورت زیر است:

 • je n'ai pas eu
 • tu n'as pas eu
 • il n'a pas eu
 • nous n'avons pas eu
 • vous n'avez pas eu
 • ils n'ont pas eu

نمونه‌ای از کاربرد این فعل را در جملات زیر می‌بینید.

Je n'ai pas compris.

نفهمیدم.

(در این مثال فعل داشتن به صورت فعل کمکی استفاده شده است.)

Ils n'ont pas eu le temps.

آن‌ها زمان نداشتند.

افعال منفی در زبان فرانسه

صرف فعل être در حالت منفی

در ادامه صرف فعل être به معنای «بودن» را در حالت منفی مشاهده کنید.

زمان حال

صرف فعل être به شکل منفی برای زمان حال به صورت زیر است:

 • je ne suis pas
 • tu n'es pas
 • il n'est pas
 • nous ne sommes pas
 • vous n'êtes pas
 • ils ne sont pas

زمان گذشته نقلی

صرف فعل être برای زمان گذشته نقلی و به شکل منفی به صورت زیر است:

 • je n'ai pas été
 • tu n'as pas été
 • il n'a pas été
 • nous n'avons pas été
 • vous n'avez pas été
 • ils n'ont pas été

نمونه‌ای از کاربرد این فعل را در جمله‌های زیر می‌بینید.

Tu n'es pas seul.

تو تنها نیستی.

Te n'ai pas été payé par mon employeur.

من حقوقم را از کارفرمایم نگرفته‌ام.

(در این جمله فعل بودن به صورت فعل کمکی استفاده شده است.)

صرف فعل faire در حالت منفی

در ادامه صرف فعل faire به معنای «انجام دادن» را در حالت منفی مشاهده کنید.

زمان حال

صرف فعل faire برای زمان حال به شکل منفی،‌ به صورت زیر است:

 • je ne fais pas
 • tu ne fais pas
 • il ne fait pas
 • nous ne faisons pas
 • vous ne faites pas
 • ils ne font pas

زمان گذشته نقلی

صرف فعل faire برای زمان گذشته نقلی و در حالت منفی به صورت زیر است:

 • je n'ai pas fait
 • tu n'as pas fait
 • il n'a pas fait
 • nous n'avons pas fait
 • vous n'avez pas fait
 • ils n'ont pas fait

نمونه‌ای از کاربرد این فعل را در جمله‌های زیر مشاهده می‌کنید.

Il ne fait pas beau.

هوا خوب نیست.

Il n'a pas fait ses devoirs.

تکالیفش را انجام نداده‌ است.

سوالات رایج درباره منفی کردن افعال

برای درک بهتر منفی کردن افعال در زبان فرانسه در ادامه این مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

چگونه جمله را منفی‌ کنیم؟

جمله منفی در زبان فرانسه جمله‌ای است که با عوامل منفی‌ساز همراه شود. فعل این جمله با «ne...pas» و «ne...jamais» و «ne...plus» و دیگر عوامل منفی‌ساز در جمله ظاهر می‌شود. وقتی فعل با مصوت شروع شود، حتما به جای «ne» از «'n» استفاده کنید.

چگونه به سوال منفی جواب بدهیم؟

وقتی از شما سوالی می‌شود که منفی است، مثلا می‌پرسند که امروز به مدرسه نرفتی؟ جواب شما یا مثبت است یا منفی. اگر جواب شما مثبت باشد یعنی بخواهید بگویید: «چرا، رفتم»، در زبان فرانسه این جمله را با «Si» شروع می‌کنید. اگر جواب شما منفی باشد، یعنی بخواهید بگویید: «نه نرفتم» جواب شما با «Non» شروع خواهد شد.

چه فرقی بین négatif و négative وجود دارد؟

لفظ «négatif» در زبان فرانسه مفرد مذکر است، اما «négative» مفرد مونث است. هم‌چنین حالت جمع مذکر این واژه «négatifs» و حالت جمع مونث نیز «négatives» است.

منفی کردن افعال در زبان فرانسوی

تمرین منفی کردن افعال در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب «منفی کردن افعال در زبان فرانسه» می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل 7 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Quelle est la forme négative de «Je suis ici.»

Je ne suis ici pas.

Je suis pas.

Je suis ne pas ici.

Je ne suis pas ici.

2. Quelle est la forme négative de la phrase «Il est à l'école.»

Il n'est pas à l'école.

Il ne pas à l'école.

Il ne est pas à l'école.

Il est ne pas à l'école.

3. Quelle est la forme négative de «Tu es impatient.»

Tu ne pas être impatient.

Tu n'es pas impatient.

Tu n'est pas impatient.

Tu n'est impatient.

4. Quelle phrase n'est pas correcte?

Je ne suis pas à la maison.

Tu es ne pas prêt.

Il n'est pas à l'école.

Elle n'est pas à Ottawa.

5. Quelle phrase n'est pas correcte?

Nous ne sommes pas prêts.

 

Vous êtes ne pas gentils.

 

Ils ne sont pas méchants.

 

Elles ne sont pas impatientes.

6. Quelle est la phrase à la forme négative ?

Mes parents n’aiment pas se promener près du lac.

Mes parents détestent se promener près du lac.

Mes parents n’aiment se promener près du lac.

Mes parents adorent se promener près du lac.

7. Quelle est la forme négative de «Mon crayon est taillé.»

Mon crayon n'est pas taillé.

Mon crayon n'est taillé.

Mon crayon ne est pas taillé.

Mon crayon est taillé.

 

تمرین دوم

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Nous ____ sommes pas en ligne.

جواب

Réponse: Nous ne sommes pas en ligne.

Q2: Ils ne sont ____ en retard.

جواب

Réponse: Ils ne sont pas en retard.

Q3: Vous ____ (avoir à la forme négative) de frère ni de sœur.

جواب

Réponse: Vous n'avez pas de frère ni de sœur.

Q4: Les enfants ____ (regarder à la forme négative) la télévision après minuit.

جواب

Réponse: Les enfants ne regardent pas la télévision après minuit.

Q5: Tu ____ (ranger à la forme négative) tes cahiers dans ton cartable.

جواب

Réponse: Tu ne ranges pas tes cahiers dans ton cartable.

Q6: Mon chien ____ (attaquer à la forme négative) le facteur quand il sonne à la porte.

جواب

Réponse: Mon chien n'attaque pas le facteur quand il sonne à la porte.

Q7: Au retour du bureau, mon père ____ (travailler à la forme négative) dans le jardin.

جواب

Réponse: Au retour du bureau, mon père ne travaille pas dans le jardin.

Q8: Nous ____ (bavarder à la forme négative) pendant le cours de français.

جواب

Réponse: Nous ne bavardons pas pendant le cours de français.

Q9: Elle ____ (venir à la forme négative) souvent me rendre une visite amicale.

جواب

Réponse: Elle ne vient pas souvent me rendre une visite amicale.

Q10: Nous ____ (être à la forme négative) méchants avec nos camarades.

جواب

Réponse: Nous ne sommes pas méchants avec nos camarades.

جمع‌بندی

در مطلب «منفی کردن افعال در زبان فرانسه» با منفی‌ساز افعال فرانسوی آشنا شدیم، روش ساخت افعال منفی در زمان گذشته، افعال دو ضمیره در زمان حال و گذشته را مشاهده کردیم، افعال پرکاربرد را در زمان گذشته و حال و در حالت منفی بررسی کردیم و به سوالات رایج درباره منفی کردن افعال پاسخ دادیم. در ادامه نیز خلاصه‌ای از آن‌چه در این مطلب خواندید، در جدول زیر آمده است.

منفی کردن افعال در زبان فرانسه
حالت کلی منفی کردن Sujet + ne + verbe conjugué + pas
منفی کردن فعلی که با مصوت شروع می‌شودSujet + n’ + verbe conjugué qui commence avec une voyelle + pas
منفی کردن فعل در حالت مصدریNe + pas + verbe a l’infinitif
منفی کردن فعل در زمان گذشتهNe + auxiliaire + pas + participe passé
منفی کردن افعال دو ضمیره، زمان حالNe (pronom réfléchi + verbe) pas
منفی کردن افعال دو ضمیره، زمان گذشتهNe (pronom réfléchi + auxiliaire) pas + participe passé
پاسخ به سوال منفی

جواب مثبت با «Si»

جواب منفی با «Non»

بر اساس رای ۱۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
alloprofregardsurlefrancaisbescherelle
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *