زبان انگلیسی ۵۸ بازدید

ضمیر در زبان انگلیسی یکی از اجزای کلام است که جایگزین اسم یا گروه اسمی می‌شود تا از تکرار آن جلوگیری کند. ضمایر انگلیسی به دسته‌های متعددی تقسیم می‌شوند. یکی از این دسته‌ها ضمایر پرسشی هستند. در این مطلب قصد داریم ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی را معرفی کرده و کاربردهای آن را آموزش دهیم. علاوه بر این به قیدهای پرسشی اشاره کرده و تفاوت آن‌ها را با ضمایر پرسشی بررسی می‌کنیم. همچنین مثال‌های متعددی برای درک بهتر این ساختارها ارائه می‌کنیم.

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی چیست؟

«ضمیر پرسشی» (interrogative pronoun) ضمیری است که از آن برای سوال پرسیدن استفاده می‌شود. مثلا کلمه who در جمله ?Who are you ضمیر پرسشی است. ضمایر پرسشی مانند ضمیرهای دیگر، در جمله جایگزین اسم می‌شوند و علاوه بر آن، معمولا جایگزین اسم هر چیز یا هر کسی می‌شوند که پاسخ سوال است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: What is a pineapple?

B: Pineapple is a fruit.

A: آناناس چیست؟

B: آناناس یک میوه است.

A: Who built this shed?

B: Carl built this shed.

A: چه کسی این کلبه را ساخت؟

B: «کارل» این کلبه را ساخت.

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی پنج کلمه هستند. این پنج ضمیر سوال‌های مستقیم و غیرمستقیمی را در جمله مطرح می‌کنند. سوال‌های مستقیم با ضمایر پرسشی آغاز شده و با علامت سوال تمام می‌شوند. در سوال‌های غیرمستقیم ضمیر پرسشی وسط جمله آمده و سوالی را مطرح می‌کند اما در انتهای جمله از نقطه به جای علامت سوال استفاده می‌کنیم. به این مثال‌ها توجه کنید.

I wonder who will come tomorrow.

نمی‌دانم چه کسی فردا می‌آید.

She asked us what we wanted for lunch.

او از ما پرسید برای ناهار چه می‌خواهیم.

انواع ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی

مهم‌ترین ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی «whom» ،«who» ،«which» ،«what» و «whose» هستند. ضمیرهای پرسشی دیگری نیز به کمک همین کلمات و پسوند «ever-» ساخته می‌شود که کاربرد کمتری دارند. به طور کلی از ضمایر پرسشی در انگلیسی می‌توان برای ابراز تعجب یا تاکید بر چیزی استفاده کرد. همچنین، این ضمایر بر حسب مفرد یا جمع بودن چیزی که به آن اشاره دارند می‌توانند مفرد یا جمع محسوب شوند. در ادامه ساختار و کاربرد هر کدام از این ضمایر پرسشی را بررسی می‌کنیم.

ضمیر پرسشی what

ضمیر پرسشی what در ساختارهای زیادی کاربرد دارد. این ضمیر می‌تواند در مورد فرد یا شیئی سوال بپرسد. کاربردهای این ضمیر عبارتند از:

  • what می‌تواند در جمله به عنوان فاعل به کار برود:

A: What happened?

B: I got into an accident.

A: چه اتفاقی افتاد؟

B: درگیر تصادفی شدم.

  • گاهی اوقات what در جمله به عنوان مفعول به کار می‌رود:

A: What does he want?

B: I think he just wants a cup of coffee.

A: او چه می‌خواهد؟

B: فکر می‌کنم فقط فنجانی قهوه می‌خواهد.

  • علاوه بر این what می‌تواند به عنوان صفت در جمله به کار برود و سوالی مطرح کند:

A: What math class did you sign up for next semester?

B: I’m going to take calculus.

A: برای ترم بعد در چه کلاسی ثبت‌نام کردی؟

B: می‌خواهم حسابان بردارم.

به مثال‌های زیر از کاربرد این کلمه دقت کنید.

What do you want for dinner?

برای شام چه می‌خواهی؟

I wonder what we’re doing tomorrow.

نمی‌دانم فردا قرار است چه کار کنیم.

What is your friend’s name?

اسم دوست تو چیست؟

What animal has horns?

چه حیوانی شاخ دارد؟

یادگیری زبان

ضمیر پرسشی which

ضمیر پرسشی which به طور کلی شباهت زیادی به what دارد. با این تفاوت که which هم به افراد و هم به اشیا اشاره دارد. which همیشه نشان‌دهنده انتخاب بین دو یا چند گزینه است و می‌تواند به عنوان فاعل یا صفت در جمله بیاید و سوالی را مطرح کند. کاربردهای این ضمیر عبارتند از:

  • which می‌تواند در نقش فاعل جمله قرار بگیرد:

A: Which is your sister, the blonde or the brunette?

B: The blonde. The brunette is my cousin.

A: کدام یک خواهر تو است، آن که موهای بور دارد یا آن که موی تیره دارد؟

B: آن که موی بور دارد. آن که موی تیره دارد دخترخاله‌ام است.

A: Which is your favorite, football, tennis, or basketball?

B: It’s football for me!

A: کدام یک را بیشتر دوست داری، فوتبال، تنیس یا بسکتبال؟

B: فوتبال را ترجیح می‌دهم.

  • which می‌تواند مفعول جمله نیز باشد:

A: Which did he choose, coffee or tea?

B: He chose tea.

A: او چه چیزی را انتخاب کرد، قهوه یا چای؟

B: چای را انتخاب کرد.

A: Which do you prefer, Tom Hanks or Matt Damon?

B: I like them both, but I think I prefer Tom Hanks.

A: کدام یکی را ترجیح می‌دهی، «تام هنکس» یا «مت دیمن»؟

B: هر دو را دوست دارم اما فکر کنم تام هنکس را ترجیح می‌دهم.

  • علاوه بر این which می‌تواند صفتی در جمله باشد که سوالی را مطرح می‌کند:

A: Which sport to you like better, basketball or football?

B: I prefer basketball.

A: کدام ورزش را ترجیح می‌دهی، بسکتبال یا فوتبال؟

B: بسکتبال را ترجیح می‌دهم.

A: Which one is your brother, the tall or the short man?

B: The tall one.

A: کدام یک برادرت است، آن مرد قدبلند یا آن مرد قدکوتاه؟

B: آن مرد قد بلند.

مثال‌های زیر از کاربرد این ضمیر پرسشی را در نظر بگیرید.

Which color do you prefer?

چه رنگی را ترجیح می‌دهی؟

Which of these ladies is your mother?

کدام یک از این خانم‌ها مادر توست؟

She asked which train to take.

او پرسید سوار کدام قطار شود.

Which seat would you like?

کدام صندلی را دوست داری؟

ضمیر پرسشی who

ضمیر پرسشی who برای سوال پرسیدن در مورد افراد به کار می‌رود. کاربردهای این ضمیر عبارتند از:

  • who می‌تواند به عنوان فاعل جمله به کار برود:

A: Who took my car?

B: I don’t know. Maybe it’s been stolen.

A: چه کسی ماشین من را برداشت؟

B: نمی‌دانم. شاید دزدیده شده است.

  • می‌توان از who به عنوان مفعول جمله نیز استفاده کرد:

A: Who did you invite to dinner?

B: My co-worker and her husband.

A: چه کسی را برای شام دعوت کردی؟

B: همکارم و شوهرش را.

به مثال‌های زیر از کاربرد این ضمیر پرسشی دقت کنید تا با کاربرد آن بهتر آشنا شوید.

Who is that?

او چه کسی است؟

Who was driving the car?

چه کسی ماشین را می‌راند؟

I’m wondering who will be at the party.

داشتم فکر می‌کردم چه کسی در مهمانی خواهد بود.

Who is going to take out the trash?

چه کسی می‌خواهد زباله‌ها را بیرون ببرد؟

ضمیر پرسشی whom

ضمیر پرسشی whom در انگلیسی همیشه در جایگاه مفعول جمله قرار می‌گیرد. فرمول کلی جمله پرسشی با این کلمه به شکل زیر است:

Whom + Do + Subject + Verb

مثال‌ زیر را در نظر بگیرید.

A: Whom did you see at the mall?

B: My next-door neighbors.

A: چه کسی را در فروشگاه دیدی؟

B: همسایه کناری‌ام را دیدم.

همان‌طور که می‌بینید این ساختار شباهت زیادی به کاربرد who به عنوان مفعول جمله دارد. به طور کلی در گرامر زبان انگلیسی برای سوال پرسیدن در مورد مفعول جمله از whom استفاده می‌کنیم اما با گذر زمان کاربرد این کلمه کمتر شده است. به همین دلیل در محاوره زبان انگلیسی و در متن‌های غیررسمی مانند پیامک و ایمیل‌های دوستانه از who به جای آن استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Whom did you speak to?

با چه کسی صحبت کردی؟

Whom do you prefer to vote for?

ترجیح می‌دهی به چه کسی رای بدهی؟

You should ask whom to call.

باید بپرسی که به چه کسی زنگ بزنی.

Whom do you live with?

با چه کسی زندگی می‌کنی؟

سوال ساختن در انگلیسی

ضمیر پرسشی Whose در مورد افراد یا اشیا سوالی می‌پرسد اما همیشه به مالکیت اشاره دارد. در واقع Whose در مورد مالکیت چیزی یا کسی سوال مطرح می‌کند. کاربردهای این ضمیر عبارتند از:

  • Whose می‌تواند در نقش فاعل جمله به کار برود:

A: Whose is this?

B: It’s mine.

A: این مال چه کسی است؟

B: مال من است.

A: Whose are these?

B: They belong to my brothers.

A: این‌ها مال چه کسی هستند؟

B: مال برادرهای من هستند.

  • Whose می‌تواند به عنوان صفت در جمله سوالی را مطرح کند:

A: Whose car is that?

B: It’s my mother’s.

A: آن ماشین چه کسی است؟

B: مال مادر من است.

A: Whose dogs are these?

B: One belongs to my uncle and the other to my cousin.

A: این‌ها سگ‌های چه کسی هستند؟

B: یکی مال عمویم و دیگری مال پسرعمویم هستند.

به مثال‌های زیر از کاربرد ضمیر پرسشی whose دقت کنید.

Whose sweater is this?

این سوییشرت چه کسی است؟

Whose parents are those?

آن‌ها پدر و مادر چه کسی هستند؟

I wonder whose dog knocked our garbage can over.

نمی‌دانم سگ چه کسی سطل زباله ما را انداخته است.

Whose phone is that?

آن تلفن چه کسی است؟

ضمایر پرسشی با پسوند ever

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم می‌توان با اضاف کردن پسوند ever- به ضمیرهای پرسشی انگلیسی، ضمایر پرسشی جدید ساخت. این ضمایر برای اضافه کردن تاکید به کلمه به کار می‌روند، علاوه بر این می‌توانیم با اضافه کردن ever- به این ضمایر پرسشی، جملات خبری بسازیم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Whoever called us at 2:00 a.m.?

چه کسی ساعت دو صبح زنگ زد؟

(نشان‌دهنده تعجب فرد از اینکه کسی ساعت دو صبح زنگ زده است.)

***

You can tell whoever you want about it, I don’t care.

می‌توانی به هر کس که می‌خواهی بگویی، من اهمیتی نمی‌دهم.

Whomever did you see yesterday?

دیروز چه کسی را دیدی؟

(نشان‌دهنده تعجب و کنجکاوی فرد از اینکه طرف مقابل ممکن است چه کسی را دیده باشد.

***

She can tell whomever she wants. It doesn’t matter to me.

او می‌تواند به هر کس که می‌خواهد بگوید. برای من اهمیتی ندارد.

Whatever are you doing?

داری چه کار می‌کنی؟

(این جمله نشان می‌دهد گوینده اصلا نمی‌داند مخاطب چه کاری کرده اما واقعا دلش می‌خواهد بداند.)

***

You can do whatever you want.

می‌توانی هر کاری دلت می‌خواهد انجام بدهی.

Whichever one do you want?

کدام یک را می‌خواهی؟

(این جمله نشان می‌دهد گوینده اصلا نمی‌داند مخاطب چه چیزی را می‌خواهد اما واقعا لازم است بداند او کدام را می‌پسندد.)

***

You can choose whichever one you want.

می‌توانی هر کدام را که می‌خواهی انتخاب کنی.

تفاوت ضمایر پرسشی و ضمایر موصولی

وقتی ضمایر پرسشی در جمله‌هایی قرار بگیرند که سوالی نیستند، نقش ضمیر موصولی می‌گیرند. ضمایر موصولی اسم را به شبه‌جمله دیگری در جمله وصل می‌کنند. ضمیرهای «whose» ،«who» ،«which» و «Whom» می‌توانند نقش ضمیر موصولی بگیرند، اما برای اشاره به اشیا به جای «what»‌ از «that» استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Sara chose chocolate cake, which is her favorite flavor.

سارا کیک شکلاتی را انتخاب کرد که طعم محبوب اوست.

(کلمه which دو بخش جمله را به همدیگر وصل می‌کند.)

The student who scores the highest on the quiz gets a special treat.

دانش‌آموزی که در امتحان بالاترین نمره را بگیرد، جایزه خاصی می‌گیرد.

(کلمه who فاعل جمله را به شبه‌جمله بعد از خود وصل می‌کند.)

I talked to the teacher whom I trust the most.

من با معلمی صحبت کردم که به او بیشتر از همه اطمینان دارم.

(کلمه whom مفعول جمله را به شبه‌جمله بعد از خود وصل می‌کند.)

The person whose car was stolen has filed a report.

کسی که ماشینش دزدیده شده بود گزارشی پر کرد.

(کلمه whose عبارت اسمی The person را به car was stolen وصل می‌کند.)

My brother enjoys games that require teamwork.

برادر من از بازی‌هایی خوشش می‌آید که به کار گروهی نیاز دارند.

(کلمه that دو بخش جمله را به همدیگر وصل می‌کند.)

کاربرد what

تفاوت ضمایر پرسشی و صفات پرسشی

با وجود اینکه ضمیر پرسشی و صفت پرسشی تفاوت بسیار واضحی دارند اما بسیاری از زبان‌آموزان یکی را با دیگری اشتباه می‌گیرند. صفت‌های پرسشی معنی اسم یا ضمیری را در جمله تغییر می‌دهند که بعد از آن‌ها آمده است. در واقع وقتی اسم یا ضمیر در جمله باشد «What» ،«Whose»‌ و «Which» صفات پرسشی محسوب می‌شوند. ضمیرهای پرسشی در جمله به تنهایی به کار می‌روند اما صفت‌های پرسشی همراه با اسم در جمله می‌آیند. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Which is your book?

کدام یک کتاب تو است؟

***

Which book is yours?

کدام کتاب مال تو است؟

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید، هر دو جمله معنای تقریبا یکسانی دارند. تنها تفاوت آن دو در معنی ضمنی جمله است. در مثال اول کسی که سوال را می‌پرسد اطلاعاتی از گزینه‌های موجود ندارد اما در مثال دوم به نظر می‌آید چند کتاب مقابل او هستند و او قصد دارد از کسی بپرسد کدام کتاب متعلق به اوست. برای درک بهتر این ساختار به مثال‌های زیر دقت کنید.

What is the color of her hair?

کدام یک رنگ موهای اوست؟

***

What color is her hair?

رنگ موهای او کدام است؟

Whose shirt is this?

این پیراهن چه کسی است؟

What movie should we watch?

چه فیلمی تماشا کنیم؟

Which car is better?

کدام ماشین بهتر است؟

What book are you reading?

چه کتابی را می‌خوانی؟

Which book are you reading?

کدام کتاب را می‌خوانی؟

Whose book are you reading?

کتاب چه کسی را می‌خوانی؟

تفاوت ضمایر پرسشی و قید های پرسشی

در مطالب گذشته با کلمات پرسشی wh- آشنا شدیم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم ضمایر پرسشی شامل پنج مورد از این کلمات می‌شوند، جهار کلمه پرسشی دیگر یعنی «why» ،«when» ،«Where» و «how» قید پرسشی هستند و معنی فعل جمله خود را تغییر می‌دهند. توجه داشته باشید بعد از قید پرسشی در جمله انگلیسی فعل و سپس فاعل آن را می‌آوریم. به مثال‌های زیر از کاربرد این قیدها دقت کنید.

Where did Andrea go?

«آندره‌آ» کجا رفت؟

When do you have to wake up tomorrow?

فردا چه وقتی باید بیدار شوی؟

Why are you crying?

چرا داری گریه می‌کنی؟

How does this blender work?

این مخلوط‌کن چطور کار می‌کند؟

کاربرد قید پرسشی Why

از قید پرسشی Why برای سوال پرسیدن در مورد دلیل چیزی استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Why are you late today?

چرا امروز دیر کردی؟

Why does David always ask just boring questions?

چرا «دیوید» همیشه سوالات خسته‌کننده می‌پرسد؟

Why can’t we go to the beach this Saturday Dad?

چرا نمی‌توانیم همین شنبه به ساحل برویم بابا؟

کاربرد قید پرسشی Where

از قید پرسشی Where برای سوال پرسیدن در مورد مکان چیزی استفاده می‌کنیم که فعل در مورد آن اطلاعاتی به ما داده است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Where does Gemma live?

«جما» کجا زندگی می‌کند؟

Where do we have to go tonight?

امشب باید کجا برویم؟

Where is the shop that you spoke to me about?

آن فروشگاهی که در موردش با من صحبت کردی کجاست؟

کاربرد when

کاربرد قید پرسشی When

برای سوال کردن در مورد زمان انجام کاری از قید پرسشی When استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

When must we leave home?

چه وقتی باید از خانه برویم؟

When should they advise us of the problem?

آن‌ها چه وقتی باید در مورد مشکل به ما مشورت بدهند؟

When can I see you next?

بعدا چه وقتی می‌توانم تو را ببینم؟

کاربرد قید پرسشی How

برای سوال پرسیدن در مورد شیوه انجام کاری یا مقدار، میزان و مدت زمان آن از قید پرسشی How در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را از کاربرد این قید در نظر بگیرید.

How did you know what he was talking about?

از کجا می‌دانستی او در مورد چه چیزی حرف می‌زند؟

How can you show me the directions?

چطور می‌توانی آدرس را به من نشان بدهی؟

How does Jeremy know about our secret?

«جرمی» چطور راز ما را می‌داند؟

How much electricity did he use up?

او چقدر برق مصرف کرد؟

How many drinks would you like?

چند نوشیدنی می‌خواهی؟

برای پاسخ دادن به سوال‌هایی که با قیدهای پرسشی انگلیسی ساخته می‌شوند می‌توان از جمله‌ای کامل یا از عبارت حرف‌اضافه‌ای استفاده کرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرد.

A: Why are you so late?

B: There was a lot of traffic.

A: چرا اینقدر دیر کردی؟

B: ترافیک زیادی بود.

A: Where is my passport?

B: In the drawer.

A: پاسپورت من کجاست؟

B: داخل کشو.

A: How are you?

B: I'm fine.

A: حالت چطور است؟

B: خوبم.

A: When does the train arrive?

B: At 11:15.

A: قطار چه ساعتی می‌رسد؟

B: ساعت ۱۱:۱۵.

مثال از ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی

در ادامه به چند مثال از کاربرد ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی اشاره کرده‌ایم. برای درک بهتر این مطلب به این مثال‌های توجه کنید.

Who took the towel?

چه کسی حوله را برداشت؟

Who will win the championship?

چه کسی برنده مسابقه قهرمانی می‌شود؟

Who do you have in mind?

چه کسی را در نظر داری؟

Who were you speaking to?

با چه کسی صحبت می‌کردی؟

Whom did you give the key to?

کلید را به چه کسی دادی؟

Whom did the police suspect of the crime?

پلیس به چه کسی شک داشت که مرتکب جرم شده است؟

Whom have you in mind?

چه کسی را در نظر داری؟

To whom were you speaking?

با چه کسی حرف می‌زدی؟

I found this purse. Whose is this?

من این کیف پول را پیدا کرده‌ام. مال چه کسی است؟

There are shoes by the door. Whose are they?

کفشی کنار در است. مال چه کسی است؟

Look at that big house over there. Whose is it?

به آن خانه بزرگ آنجا نگاه کن. مال چه کسی است؟

Whose is that sports car outside?

آن ماشین اسپورت که بیرون است مال چه کسی است؟

Whose side are you on?

تو سمت چه کسی هستی؟

What is love?

عشق چیست؟

What are those flowers called?

اسم آن گل‌ها چیست؟

What are we going to do?

قرار است چه کار کنیم؟

What happened next?

بعد چه اتفاقی افتاد؟

What did you have for lunch?

ناهار چه خوردی؟

Which of these cookies do you want?

کدام یک از این کوکی‌ها را می‌خواهی؟

She either cleaned her room or she didn’t. Which is it?

او یا اتاق خود را تمیز کرده یا تمیز نکرده. کدام درست است؟

We can go to the beach or the park. Which sounds more fun?

می‌توانیم به ساحل یا به پارک برویم. کدام جالب‌تر به نظر می‌رسد؟

Which do you prefer, working in theatre or film?

کدام را ترجیح می‌دهی، کار کردن در تئاتر یا سینما؟

Which is your favourite Simpsons episode?

کدام قسمت از سریال «سیمپسون‌ها» را دوست داری؟

سوالات رایج درباره ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی

در ادامه به چند سوال پرکاربرد در مورد ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

سوالات رایج درباره ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی

چرا ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی مهم هستند؟

از ضمایر پرسشی در انگلیسی برای سوال پرسیدن استفاده می‌کنیم. ضمیر پرسشی در جمله نمایانگر اطلاعاتی است که نمی‌دانیم و در مورد آن سوالی می‌پرسیم.

تعریف ضمایر پرسشی در انگلیسی چیست؟

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که از آن‌ها برای سوال پرسیدن درمورد اطلاعات خاصی در جمله استفاده می‌کنیم. این ضمایر می‌توانند در جمله جانشین اسم فاعل یا مفعولی شود که در مورد آن‌ها سوالی مطرح می‌کنیم.

تفاوت ضمایر پرسشی و ضمایر موصولی چیست؟

از ضمایر پرسشی برای سوال پرسیدن در مورد اطلاعات خاصی در جمله استفاده می‌کنیم اما ضمایر موصولی در جملات پیچیده برای وصل کردن دو بخش جمله به کار می‌روند.

تفاوت ضمایر پرسشی و صفات پرسشی چیست؟

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی جانشین اسمی می‌شوند که در مورد آن سوالی داریم اما صفات پرسشی قبل از آن اسم می‌آیند و در مورد آن سوالی مطرح می‌کنند.

تفاوت ضمایر پرسشی و قید های چیست؟

ضمایر پرسشی در جمله جانشین اسم در نقش فاعل یا مفعول می‌شوند و سوالی را در مورد آن مطرح می‌کنند اما قیدهای پرسشی در مورد ویژگی‌های مختلف فعل جمله سوال می‌کنند.

تمرین ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی

برای درک بهتر ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی چند تمرین جمع‌آوری کرده‌ایم، به این تمرین‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با ضمیر پرسشی درست کامل کنید.

Q1: She asked _____ I preferred, tea or coffee.

جواب

Answer: She asked which I preferred, tea or coffee.

Q2: Of _____ are you speaking?

جواب

Answer: Of whom are you speaking?

Q3: _____ do you want to do?

جواب

Answer: What do you want to do?

Q4: _____ shall I give this to?

جواب

Answer: Whom shall I give this to?

Q5: _____ of these books will you take?

جواب

Answer: Which of these books will you take?

Q6: _____ , do you think, is the correct answer to this question?

جواب

Answer: What, do you think, is the correct answer to this question?

Q7: To _____ did she give her necklace?

جواب

Answer: To whom did she give her necklace?

Q8: _____ of them wants to see me?

جواب

Answer: Which of them wants to see me?

Q9: _____ did he come here for?

جواب

Answer: What did he come here for?

Q10: _____ do you think he is?

جواب

Answer: Who do you think he is?

نمونه سوال انگلیسی

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی، می‌توانید از آزمون زیر کمک بگیرید.

این آزمون شامل ۸ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

2. ­­­­­­­­­­­­­_____ would you prefer, coffee or tea?
who
whom
which
whose
3. _____ time do we need to be at the airport?
which
what
whose
whom
4. _____ car is that?
whom
whose
what
who
5. _____ is your sister’s name?
who
whom
what
whose
6. _____ did you tell?
whom
what
whose
which
7. _____ of these books have you read?
what
whom
whose
which
8. _____ wants ice cream?
what
whom
who
whose

جمع‌بندی

در این مطلب به ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی پرداختیم و کاربردهای هر یک را با ذکر مثال‌های متعدد بررسی کردیم. سپس این ساختار را با ساختارهای مشابه مقایسه کردیم. ضمایر پرسشی در جمله جایگزین اسمی می‌شوند که در مورد آن سوال می‌پرسند اما صفت‌های موصولی قبل از اسم می‌آیند و در مورد یکی از ویژگی‌های آن سوالی مطرح می‌کنند.

ضمایر پرسشی شامل «whom» ،«who» ،«which» ،«what» و «whose» هستند که می‌توانند در جمله جانشین فاعل یا مفعول شوند اما قیدهای پرسشی «why»، «when»، «Where» و «how هستند که در جمله می‌آیند و در مورد یکی از ویژگی‌های فعل سوالی می‌کنند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع ضمایر انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.