سوال منفی با Did — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۳۱۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۸ دقیقه
سوال منفی با Did

«سوال منفی» (Negative Question) در زبان انگلیسی به دسته‌ای از سوال‌ها گفته می‌شود که معمولاً با افزودن منفی‌کننده «not» به فعل کمکی یا فعل «to be»، به حالت منفی درمی‌آید. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» با انواع سوالات منفی در انگلیسی آشنا شدیم. در این آموزش قصد داریم به طور ویژه به بررسی سوال منفی با Did بپردازیم و ساختار و کاربردهای آن را توضیح دهیم.

سوال منفی با Did

«Did» به عنوان فعل کمکی برای منفی و سوالی کردن فعل گذشته ساده به کار می‌رود. درواقع، «Did» شکل گذشته «do» و «does» است که کاربردشان به زمان حال ساده برمی‌گردد. برای ساختن جمله گذشته ساده در حالت منفی، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + did not (didn't) + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید.

I didn't go to school yesterday.

من دیروز به مدرسه نرفتم.

You didn't give a speech on Monday.

شما دوشنبه سخنرانی نکردید.

Harry didn't read a book.

«هری» کتاب نخواند.

She didn't call the police.

او به پلیس زنگ نزد.

We did not go to the park last week.

ما هفته گذشته به پارک نرفتیم.

They did not stay late.

آن‌ها تا دیروقت نماندند.

برای سوالی کردن جملات گذشته ساده، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Did + subject + verb +object?

در این حالت، ابتدا «did» را بر سر جمله پرسشی می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه شکل ساده فعل اصلی را قرار می‌دهیم، مانند مثال‌های زیر:

Did you go to school yesterday?

دیروز به مدرسه رفتی؟

Did Harry learn a new language when he was in Paris?

آیا «هری» وقتی در پاریس بود زبان جدیدی را یاد گرفت؟

Did Emily visit her parents in Chicago?

آیا «امیلی» پدر و مادرش را در شیکاگو ملاقات کرد؟

Did you go to the museum last weekend?

آیا آخر هفته گذشته به موزه رفتید؟

Did Mr. Watson water the plants yesterday?

آیا آقای «واتسون» دیروز به گل‌ها آب داد؟

Did they talk about the main idea of the book?

آیا آن‌ها درباره موضوع اصلی کتاب صحبت کردند؟

اما دسته دیگری از سوال‌ها در زبان انگلیسی به عنوان «سوال منفی» (Negative Questions) شناخته شده است. برای ساختن این نوع جملات پرسشی، در صورتی که فعل کمکی جمله «did» باشد، آن را به «didn't» تبدیل می‌کنیم و بدین ترتیب جمله به صورت سوال منفی درمی‌آید (?Didn't + subject + verb). همچنین نوع دیگری از سوال‌های منفی وجود دارد که بیشتر برای موقعیت‌های رسمی‌تر به کار می‌رود و به صورت «?Did + subject + not + verb» نوشته می‌شود. در این آموزش، قصد داریم با انواع سوال منفی با Did آشنا شویم.

اما قبل از این‌که سوال منفی با Did را توضیح دهیم، ابتدا به کاربرد Did اشاره خواهیم کرد. به دو سوال منفی با Did در حالت رسمی و غیررسمی توجه کنید. در ادامه توضیحات و مثال‌های بیشتری در رابطه با آن ارائه می‌دهیم.

Didn't you visit your parents yesterday?

دیروز به دیدن پدر و مادرت نرفتی؟ (غیررسمی)

Did you not go to the meeting yesterday?

دیروز به جلسه نرفتی؟ (رسمی)

کاربرد Did در زبان انگلیسی

برای این‌که بتوانیم کاربرد did در زبان انگلیسی را توضیح دهیم، باید ابتدا زمان گذشته ساده را یاد بگیریم. «گذشته ساده» (Past Simple) به عملی گفته می‌شود که در زمان گذشته انجام شده و در همان زمان، یعنی در گذشته و در زمان مشخصی تمام شده است.

دو نوع فعل برای زمان گذشته ساده وجود دارد: فعل «to be» که به صورت «was» و «were» به کار می‌رود. و فعل اصلی مانند «walked» به معنای راه رفتن یا «ran» به معنای دویدن. بنابراین می‌توانیم دو دسته‌بندی زیر را برای فعل گذشته ساده در نظر بگیریم:

  • گذشته ساده با فعل «to be»
  • گذشته ساده با فعل اصلی
مطلب پیشنهادی:
آموزش گرامر Did — به زبان ساده و با مثال
شروع مطالعه

 

گذشته ساده با فعل «to be»

ساختار کلی جمله برای هر دو فعل به صورت «فاعل + فعل + مفعول» است. برای منفی کردن فعل «to be» در زمان گذشته ساده، از «not» یا شکل کوتاه آن «n't» استفاده می‌کنیم و آن را بعد از «was» و «were» می‌آوریم. برای «I/he/she/it» از was و برای «you/we/they» از were کمک می‌گیریم. به مثال‌های زیر در حال مثبت توجه کنید.

I was cold.

سردم بود.

You were tired.

خسته بودی.

He was in the garden.

او در باغ بود.

She was late.

او دیر کرد.

It was sunny.

هوا آفتابی بود.

We were on holiday.

ما در تعطیلات بودیم.

They were hungry.

آن‌ها گرسنه بودند.

مطلب پیشنهادی:
کاربرد was و were — چه زمانی از was و were استفاده می کنیم ؟
شروع مطالعه

 

برای منفی کردن می‌توانید مثال‌های جدول زیر را تمرین کنید که برای دو شکل کوتاه و کامل «not» نوشته شده است.

جملات منفی گذشته ساده با فعل To be
I wasn't sleepy. I was not sleepy.
خوابم نمی‌آمد.
You weren't on the bus. You were not on the bus.
شما سوار اتوبوس نبودی.
He wasn't at school. He was not at school.
او در مدرسه نبود.
She wasn't beautiful. She was not beautiful.
او زیبا نبود.
It wasn't cold. It was not cold.
هوا سرد نبود.
We weren't at work. We were not at work.
ما سر کار نبودیم.
They weren't tired. They were not tired.
آن‌ها خسته نبودند.

برای سوالی کردن جملات گذشته ساده با فعل «to be»، ابتدا از «was» یا «were» در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Was I sleepy?

خوابم می‌آمد؟

Were you late?

دیر کردی؟

Was he at the cinema?

او سینما بود؟

Was she kind?

او مهربان بود؟

Was it hot?

هوا گرم بود؟

Were we hungry?

شما گرسنه بودید؟

Were they at work?

آن‌ها سر کار بودند؟

مطلب پیشنهادی:
سوال ساختن با افعال To be — کامل و با مثال
شروع مطالعه

 

علاوه بر جملات سوالی بله یا خیر، دسته دیگری از جملات پرسشی در زبان انگلیسی وجود دارد که با کلمه پرسشی شروع می‌شود و چون بیشتر این کلمه‌ها با «wh» شروع می‌شوند، به‌ آن‌ها کلمات پرسشی whدار می‌گویند. فرمول این جملات مانند جملات پرسشی بله یا خیر است، با این تفاوت که کلمه پرسشی ابتدای جمله قرار می‌گیرد، مانند مثال‌های زیر:

Why was I sleepy?

چرا خوبم می‌آمد؟

Where were you?

کجا بودی؟

When was he at the cinema?

او کی به سینما رفت؟

How was she?

حالش چطور بود؟

How was it?

آن چطور بود؟

Why were we hungry?

ما چرا گرسنه بودیم؟

When were they at work?

آن‌ها چه زمانی سر کار بودند؟

گذشته ساده با Did

گذشته ساده با فعل اصلی

نوع دیگری از جملات گذشته ساده با فعل اصلی ساخته می‌شوند. این فعل‌ها را می‌توان به دو دسته باقاعده و بی‌قاعده تقسیم کرد. دسته اول، مانند «talked»، برای تبدیل شدن به گذشته «ed» می‌گیرند، اما دسته دوم از قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند و کل فعل دستخوش تغییر می‌شود، مانند «ate» که گذشته فعل «eat» است.

did در جملات منفی و سوالی به کار می‌رود. البته در برخی موارد هم برای تأکید بیشتر، آن را در جملات مثبت می‌بینیم، مانند جمله زیر:

We did enjoy the party last night.

ما دیشب از مهمانی واقعاً لذت بردیم.

(در این مثال، هدف شخص گوینده از آوردن «did» در کنار فعل اصلی تأکید بیشتر است و می‌خواهد نشان دهد که مهمانی به او خیلی خوش گذشته است.)

در حالت کلی، did در جملات سوالی به دو شکل زیر به کار می‌رود که در ادامه این مطلب هر یک را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

  • Did به عنوان فعل کمکی
  • Did به عنوان فعل اصلی

Did به عنوان فعل کمکی

فرمول جملات مثبت گذشته ساده با فعل اصلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + verb + object

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I walked home yesterday.

من دیروز تا خانه پیاده آمدم.

You played soccer in the afternoon.

شما بعدازظهر فوتبال بازی کردید.

He cooked dinner last night.

او دیشب شام پخت.

She listened to music.

او به آهنگ گوش داد.

It rained heavily last night.

دیشب باران شدیدی بارید.

We ate dinner at 9:00.

ما ساعت ۹ شام خوردیم.

They drank coffee.

آن‌ها قهوه نوشیدند.

برای منفی کردن این جمله‌ها از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + did not (didn't) + verb + object

شکل منفی مثال‌های فوق را در نظر بگیرید.

I didn't walk home yesterday.

من دیروز تا خانه پیاده نیامدم.

You didn't play soccer in the afternoon.

شما بعدازظهر فوتبال بازی نکردید.

He did not cook dinner last night.

شما دیشب شام نپختید.

She did not listen to music.

او به موزیک گوش نداد.

It didn't rain heavily last night.

دیشب باران شدیدی نبارید.

We didn't eat dinner at 9:00.

ما ساعت ۹ شام نخوردیم.

They didn't drink coffee.

آن‌ها قهوه ننوشیدند.

برای سوالی کردن نیز از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Did + subject + verb + object?

مثال‌های زیر در حالت سوالی ساخته شده است:

Did you eat lunch late?

آن‌ها دیر ناهار خوردند؟

Did he practice the piano yesterday?

او دیروز پیانو تمرین کرد؟

Did Emily call her parents?

«امیلی» با پدر و مادرش تماس گفت؟

Did it snow last night?

دیشب برف سنگینی بارید؟

Did they talk to their professor?

آن‌ها با استاد صحبت کردند؟

اکنون اگر بخواهیم جملات سوالی فوق را به سوال منفی تبدیل کنیم، خواهیم داشت:

Didn't you eat lunch late?

ناهار را دیر نخوردی؟

Didn't he practice the piano yesterday?

او دیروز پیانو تمرین نکرد؟

Didn't Emily call her parents?

«امیلی» به پدر و مادرش زنگ نزد؟

Didn't it snow last night?

دیشب برف نبارید؟

Didn't they talk to their professor?

آن‌ها با استاد صحبت نکردند؟

سوال در زبان انگلیسی فقط به جملات پرسشی بله یا خیر ختم نمی‌شود. دسته دیگری از سوال‌ها به wh-question معروف‌اند. برای ساختن این جملات از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Wh-word + did + subject + verb + object?

به چند مثال زیر توجه کنید.

What did you play?

شما چی بازی کردی؟

Where did they go?

آ‌ن‌ها کجا رفتند؟

How did he go to the stadium?

او چگونه به استادیوم رفت؟

Why did she arrive late?

چرا او دیر رسید؟

در زبان انگلیسی، سوالی منفی با did را می‌توانیم برای جملات سوالی با wh نیز به کار ببریم. اما بیشترین کاربرد آن با کلمه پرسشی «why» است، مانند مثال‌های زیر:

Why didn't she attend the meeting?

چرا او در جلسه حضور نیافت؟

Why didn't you see the dentist?

چرا دندان‌پزشک را ملاقات نکرد؟

Why did they not vote?

چرا رأی ندادند؟

Why did it not arrive on time?

چرا به‌موقع نرسید؟

سوال منفی با Did چیست

Did به عنوان فعل اصلی

در برخی موارد، «did» به عنوان تنها فعل جمله شناخته شده است. در این صورت نقش فعل اصلی را دارد و فقط با کالوکیشن‌های خاص خودش در جمله به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I did my homework at school.

من تکالیفم را در مدرسه انجام دادم.

She did her duty well.

او وظیفه‌اش را خوب انجام داد.

He did his best to win the game.

او تمام تلاشش را کرد تا بازی را ببرد.

We did the right thing.

ما کار درستی کردیم.

You did a good job!

دمت گرم!

اگر بخواهیم این جملات را منفی کنیم، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject +did not (didn't) + verb + object

به مثال‌های فوق در حالت منفی دقت کنید.

I didn't do my homework at school.

من تکالیفم را در مدرسه انجام ندادم.

She didn't do her duty well.

او وظیفه‌اش را خوب انجام نداد.

He didn't do his best to win the game.

او همه تلاش را برای بردن بازی نکرد.

We didn't do the right thing.

ما کار درستی انجام ندادیم.

و برای ساختن سوالی منفی با Did‌ ابتدا «didn't» را بر سر جمله می‌آوریم، سپس فاعل و در ادامه از فعل اصلی استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Did you do your homework at school?

شما در مدرسه تکالیف خود را انجام دادید؟

Did she do her duty well?

او به وظایفش خوب عمل کرد؟

Did he do his best to win the game?

او همه تلاشش را برای بردن بازی کرد؟

Did we do the right thing?

ما کار درستی انجام دادیم؟

انواع سوال منفی با Did

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سوال منفی با Did با دو ساختار مختلف به کار می‌رود که برای موقعیت‌های رسمی و غیررسمی یا محاوره تعریف شده است. در ادامه این مطلب، کاربرد هر دو ساختار را به طور جداگانه و با مثال بررسی خواهیم کرد.

سوال منفی با Didn't

از «Didn't» در موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شود. برای مثال، برای محاوره یا گفت‌وگوهای دوستانه می‌توانیم آن را به کار ببریم. دلیل آن استفاده از شکل کوتاه «n't» است که در مواقع غیررسمی آن را به کار می‌بریم. ساختار آن شبیه جملات سوالی بله یا خیر است که به طور کامل آن را توضیح دادیم، با این تفاوت که «n't» را به «did» اضافه و آن را به سوال منفی تبدیل می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Didn't + subject +verb?

به چند مثال زیر دقت کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

Didn't you study for the exam?

برای امتحان درس نخواندی؟

Didn't he need his jacket?

او به کتش احتیاجی نداشت؟

Didn't she know the car was coming?

او نمی‌دانست که ماشین دارد می‌آید؟

Didn't you know my mother was sick?

شما نمی‌دانستید که مادرم مریض است؟

Didn't they want to go earlier today?

آن‌ها نمی‌خواهند امروز زودتر بروند؟

Didn't the cat chase the mouse?

گربه موش را تعقیب نکرد؟

Didn't the delivery boy deliver the pizza on time?

پیک پیتزا را به‌موقع تحویل نداد؟

Didn't you take a shower in the afternoon?

بعدازظهر دوش نگرفتی؟

Didn't we watch the film at the movies?

ما در سینما فیلم تماشا نکردیم؟

سوال منفی با Did not

«Did not» برای موقعیت‌های رسمی یا نوشتاری به کار می‌رود و همان‌طور که اشاره شد، ساختار آن با حالت غیررسمی تفاوت دارد. برای ساختن سوال منفی با «Did not»، ابتدا فعل کمکی «Did» را می‌آوریم، سپس فاعل و در ادامه از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم. یک بار دیگر ساختار آن را مرور می‌کنیم.

Did + subject + not + verb?

برای درک بهتر، به چند مثال زیر توجه کنید.

Did you not vote?

شما رأی ندادید؟

Did she not arrive on time?

او به‌موقع نرسید؟

Did he not talk to the professor?

او با استاد صحبت نکرد؟

Did they not listen to his new song?

آن‌ها به آهنگ جدیدش گوش ندادند؟

Did it not snow heavily last night?

دیشب برف سنگینی نبارید؟

پاسخ دادن به سوال منفی با Did

بهترین راه برای پاسخ دادن به سوال‌های منفی با Did این است که جواب کامل و بلند به آن‌ها بدهیم، زیرا اگر بخواهیم به پاسخ کوتاه بسنده کنیم، ممکن است مخاطب متوجه منظور ما نشود. مثال زیر را در نظر بگیرید.

A: Didn't you like peanuts?

B: No, I'm allergic to peanuts.

A: بادام‌زمینی دوست نداشتی؟

B: نه، به بادام‌زمینی آلرژی دارم.

اگر بخواهیم پاسخ این سوال را با «.No, I didn't» بدهیم، بدون شک مخاطب سوال دیگری را در ادامه آن مطرح می‌کند. برای مثال، ممکن است علتش را بپرسد. اما اگر جواب کامل بدهیم، مخاطب را از سردرگمی نجات داده‌ایم. بنابراین، تنها تفاوت سوال منفی با Did و سوال معمولی با Did در نحوه پاسخ دادن است.

سوال منفی با Did در تگ کوئسشن

دسته دیگری از سوال‌ها در زبان انگلیسی، پرسش‌های کوتاهی هستند که در ابتدای جمله خبری و بعد از «علامت ویرگول» (Comma) می‌آیند تا از مخاطب اطلاعات بیشتری کسب کنند یا برای مطمئن شدن از پاسخ سوال آن را مطرح ‌می‌کنند. به این سوال‌ها «تگ کوئسشن» (Tag Question) گفته می‌شود که البته تلفظ درست آن / kwestʃən'/ است، اما به اشتباه به «کوئسشن» در میان افراد جا افتاده است.

برای ساختن این نوع سوال‌ها باید با سه ویژگی مهم آن‌ها آشنا شویم. این سه ویژگی عبارتند از:

  1. بعد از جمله خبری تگ کوئسشن را می‌آوریم.
  2. برای ساختن تگ کوئسش، ابتدا فعل کمکی را با توجه به نوع فعل جمله خبری و زمان آن قرار می‌دهیم. اگر فعل جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن آن منفی است و برعکس.
  3. بعد از فعل کمکی از «ضمیر فاعلی» (Subject Pronoun) استفاده می‌کنیم.

برخی از تگ کوئسشن‌ها با سوال منفی با Did ساخته می‌شوند. این امر به نوع فعل جمله خبری بستگی دارد. در ادامه می‌توانید به چند مثال توجه کنید که تگ کوئسشن آن با سوال منفی با Did ساخته شده است.

مطلب پیشنهادی:
تگ کوئسشن در انگلیسی چیست ؟ — گرامر به زبان ساده + مثال و تمرین
شروع مطالعه

 

You went to the hospital last night, didn't you?

شما دیشب به بیمارستان رفتی، این‌طور نیست؟

She took a rest after school, didn't she?

او بعد از مدرسه استراحت کرد، مگر نه؟

They took a taxi, didn't they?

آن‌ها سوار تاکسی شدند، مگر نه؟

We had a lot of fun on our last trip, didn't we?

در سفر گذشته به ما خیلی خوش گذشته، مگر نه؟

It turned out for the best, didn't it?

به‌ خیر گذشته، مگر نه؟

انواع سوال منفی با Did

مثال سوال منفی با Didn't

به چند مثال مختلف با «Didn't» در حالت سوالی منفی توجه کنید تا کاربرد آن‌ها را بهتر یاد بگیرید.

Didn't you love the picture?

عکس را دوست نداشتی؟

Didn't you say that?

تو آن را نگفتی؟

Didn't you have a plan?

تو برنامه‌ای نداشتی؟

Why didn't you stop?

چرا توقف نکردی؟

Didn't you see them?

آن‌ها را ندیدی؟

Oh, why didn't you say so?

آخر چرا نگفتی؟

Didn't you ever hear of Arlington Cemetery?

تا به حال نام گورستان «آرلینگتون» را نشنیده‌ای؟

Why didn't you bring any weapons?

چرا هیچ سلاحی نیاوردی؟

Why didn't you go back with Tony?

چرا پیش «تونی» برنگشتی؟

You really loved this rat, didn't you?

تو واقعاً این موش را دوست داشتی، نه؟

Why didn't you say no?

چرا نه نگفتی؟

Why didn't you tell me?

چرا به من نگفتی؟

Didn't you say you loved him?

مگر نگفتی دوستش داری؟

Why didn't you speak up?

چرا در میان نگذاشتی؟

Didn't you play that game?

مگر تو آن بازی را انجام ندادی؟

Didn't you just say they were gone?

مگر نگفتی رفتند؟

You liked it, didn't you?

تو آن را دوست داشتی، این‌طور نیست؟

Why didn't you include me in the beginning?

چرا من را از ابتدا لحاظ نکردید؟

Why didn't you kick him out?

چرا او را بیرون نکردی؟

Didn't you hear me coming?

نشنیدی که من آمدم؟

Didn't you hear me, Michael?

«مایکل»، صدایم را نشنیدی؟

Why didn't you tell me straight away?

چرا فوراً به من نگفتی؟

Most of you wanted to change the world, didn't you?

بیشتر شما می‌خواستید دنیا را متحول کنید، این‌طور نیست؟

But why didn't you achieve something?

اما چرا موفقیتی کسب نکردید؟

Why didn't you inform us when you came to town?

چرا وقتی به شهر آمدید به ما اطلاع ندادید؟

Why didn't you tell Bogomil about this shipment?

چرا درمورد این محموله به «بوگومیل» نگفتید؟

یادگیری زبان انگلیسی

Why didn't you tell me about Beth?

چرا درباره «بث» به من نگفتی؟

You had relatives in that village, didn't you?

تو در آن روستا قوم و خویش داشتی، این‌طور نیست؟

Why didn't you say you were coming?

چرا نگفتی می‌آیی؟

Why didn't you tell me that Wayne was my father

چرا به من نگفتی که «واین» پدرم است؟

But if you were in trouble, why didn't you come back?

اما اگر به مشکل برخوردی، چرا برنگشتی؟

Come on, you went to school, didn't you?

بی‌خیال، تو به مدرسه رفتی، نه؟

You heard about what happened, didn't you?

تو درمورد اتفاقی که افتاد شنیدی، نه؟

You wanted to give us a scare, didn't you?

می‌خواستی ما را بترسانی، مگر نه؟

You guys knew there was a trick, didn't you?

شما بچه‌ها می‌دانستید که آن یک حقه است، مگر نه؟

Why didn't you say you were a police officer when you were arrested?

چرا وقتی دستگیر شدی نگفتی افسر پلیس هستی؟

My dad said, "Why didn’t you do that when you were 16?"

پدرم گفت: "چرا وقتی ۱۶ ساله بودی این کار را نکردی؟"

سوالات رایج درباره سوال منفی با Did

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج پیرامون سوال منفی با Did پاسخ دهیم.

چطور از Did در جمله استفاده کنیم؟

از «did» هم می‌توانیم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی استفاده کنیم. اگر به عنوان فعل اصلی باشد، به‌تنهایی در جمله مثبت می‌آید و اگر به عنوان فعل کمکی باشد، در جملات منفی و سوالی همراه با فعل اصلی می‌آید.

قانون سوال منفی با Did چگونه است؟

برای ساختن سوال منفی با did ابتدا «didn't» را بر سر جمله می‌گذاریم. سپس از فاعل و در ادامه از فعل اصلی کمک می‌گیریم. اگر بخواهیم برای موقعیت‌های رسمی سوال منفی بسازیم، ابتدا «did»، سپس فاعل، در ادامه «not» و در آخر هم شکل ساده فعل اصلی را به کار می‌بریم.

آیا می‌توان Did را با اسامی جمع به کار برد؟

«Did» هم می‌تواند با اسامی مفرد و هم اسامی جمع به کار برود. در کل «Did» به عنوان فعل کمکی می‌تواند در جملات منفی و سوالی برای انواع ضمایر فاعلی و اسم‌های مفرد و جمع کاربرد داشته باشد.

اشکال مختلف فعل did چیست؟

«did» به سه شکل کلی «do/does» و «did» و «done» برای زمان‌های مختلف به کار می‌رود. «do/does» برای زمان حال، «did» برای گذشته و «done» برای حال و گذشته کامل مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

تمرین سوال منفی با Did

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب سوال منفی با Did»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. When is a negative question used?

To show surprise or doubt

When you expect the listener to agree

In an exclamation

All of the above

2. Which negative question is correctly formed?

Didn't you finish your homework?

Your homework why you didn't finish it?

Why you didn't finish your homework?

You didn't finish your homework?

3. Which negative question is formed correctly?

Don't like you donuts?

Why you don't like donuts?

Why donuts don't like you?

Don't you like donuts?

4. Which negative question form is correct?

Isn't computers amazing?

Aren't computers amazing?

Why are computers amazing?

Why computers aren't amazing?

5. Choose the correctly-formed negative question.

Why you no finish the project?

You didn't finish the project?

Why didn't you finish the project?

Why you didn't finish the project?

6. Finish this conversation:

A: I can't believe how well you speak English!

B: Thank you. English is my second language.

A: ........ .

Haven't studied it for a long time?

Haven't you studied it for a long time?

Why haven't studied it for a long time?

You haven't studied it for a long time.

7. Choose the correct negative question.

Didn't hear you the phone ringing?

Why you no heard the phone ringing?

Doesn't you hear the phone ringing?

Didn't you hear the phone ringing?

8. Which sentence is correct?

Did not you arrive late yesterday?

Why didn't arrive late yesterday?

Didn't you late yesterday?

Didn't you arrive late yesterday?

9. . Which sentence is correct?

Did not she ask a question?

Did she not asked a question?

Did she not ask a question?

Didn't ask a question?

10. Which sentence is incorrect? (all are correct except one)

Didn't he give a speech last week?

Why didn't he love to studied English?

Didn't the students take the test?

Who didn't come to class early?

تمرین دوم

جاهای خالی را با سوال منفی با Did کامل کنید.

Q1: Did he _____ (go) on holiday last summer?

جواب

Answer: Did he not go on holiday last summer?

Q2: Did they _____ (arrive) late?

جواب

Answer: Did they not arrive late?

Q3: ____ he speak with his friend?

جواب

Answer: Didn’t he speak with his friend?

Q4: ____ they go to the museum on Saturday?

جواب

Answer: Didn’t they go to the museum on Saturday?

Q5: Did she ____ (want) to tell the truth?

جواب

Answer: Did she not want to tell the truth?

Q6: _____ he write his new novel?

جواب

Answer: Didn’t he write his new novel?

Q7: _____ you become angry when you heard that?

جواب

Answer: Didn’t you become angry when you heard that?

Q8: ____ John and Felicity marry last year?

جواب

Answer: Didn’t John and Felicity marry last year?

Q9: _____ the teacher ask her a question?

جواب

Answer: Didn’t the teacher ask her a question?

Q10: Did she _____ (go) to the movies on the weekend?

جواب

Answer: Did she not go to the movies on the weekend?

جمع‌بندی

در این مطلب با انواع سوال منفی با Did آشنا شدیم. همچنین ساختار آن‌ها را برای جملات محاوره و رسمی در زبان انگلیسی آموختیم. فرمول این نوع سوال‌ها به دو شکل تعریف شده است، اما برای این‌که بتوانید سوال منفی با Did را به خوبی یاد بگیرید، لازم است ابتدا با کاربردهای Did در انگلیسی آشنا شوید. در این مطلب به طور کامل به بررسی کاربردهای آن پرداختیم که در رابطه با زمان گذشته ساده به کار می‌رود.

همچنین به این موضوع پی بردیم که Did می‌تواند هم به عنوان فعل کمکی و هم به عنوان فعل اصلی استفاده شود. اگر به عنوان فعل اصلی در جمله به کار برود، برای سوالی کردن باید فعل کمکی «did» را در ابتدای جمله قرار دهیم، بنابراین جمله ما دو فعل «did» خواهد داشت که یکی فعل اصلی و دیگری فعل کمکی است، مانند مثال زیر:

I did my homework at school.

من تکالیفم را در مدرسه انجام دادم.

***

Did you do your homework at school?

آیا تکلیفت را در مدرسه انجام دادی؟

***

Didn't you do your homework at school? (سوالی منفی)

تکالیفت را در مدرسه انجام ندادی؟

برای این‌که بتوانید نحوه ساختن سوال منفی با Did را یاد بگیرید، در ادامه این مطلب تمرین‌هایی نیز ارائه کردیم که پاسخ آن‌ها را نیز می‌توانید مشاهده کنید و میزان یادگیری خود را از این مطلب بسنجید. در بخش جمع‌بندی و در جدول زیر می‌توانید فرمول سوال منفی با Did را در دو حالت رسمی و غیررسمی مشاهده کنید. برای هر یک مثالی نیز آورده شده است.

سوال منفی با Did
غیررسمی
Informal: Didn't + subject + verb?
Example: Didn't you watch the soccer game yesterday?
رسمی
Formal: Did + subject + not + verb?
Example: Did the president not visit the museum in the city?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Perfect English grammar Cambridge Dictionary Bab.La

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *