زبان انگلیسی ۱۸۱ بازدید

در بسیاری از جمله‌ها می‌بینیم کلمه‌ها، عبارت‌ها یا جمله‌واره‌هایی در کنار هم قرار می‌گیرند که به نحوی به هم مرتبط شده‌اند. در برخی جمله‌ها، یکی از انواع حروف ربط، این کلمه‌ها را به هم وصل می‌کند و در برخی دیگر، بدون استفاده از این حروف تنها با ویرگول، یکسان بودن و تساوی دو عبارت را نشان می‌دهیم. این ساختارها که در اصطلاح، ساختارهای موازی در زبان انگلیسی نامیده می‌شوند، از اصول خاصی پیروی می‌کنند که در این آموزش قصد داریم با بررسی آن‌ها شیوه صحیح شکل دادن به ساختارهای موازی را بیان کنیم.

ساختارهای موازی در زبان انگلیسی

در یک تقسیم‌بندی کلی از انواع کلمه‌ها، آن‌ها را در گروه‌های اسم، فعل، صفت، قید و حروف اضافه طبقه‌بندی می‌کنیم. در هر جمله، دستِ‌کم اسمی در نقش فاعل می‌بینیم که در ادامه به کمک فعل، جمله‌ای می‌سازد. اما در برخی جمله‌ها ممکن است چند کلمه با نقش دستوری، ساختار و اهمیت یکسان، در کنار هم قرار گرفته باشند و در نتیجه جمله مبهم به نظر برسد. در این موارد، برای جلوگیری از تکرار و ایجاد ابهام شیوه‌هایی ویژه به کار می‌گیریم تا جمله‌ها را کوتاه‌تر کنیم و در نتیجه، معنی را به طور واضح انتقال دهیم. به چند مثال از ساختارهای موازی در زبان انگلیسی توجه کنید.

My children like painting, playing football, and swimming.

فرزندان من نقاشی کردن، بازی کردن و شنا کردن را دوست دارند.

People speak quietly and briefly in the library.

افراد در کتابخانه آرام و مختصر صحبت می‌کنند.

They argued not only about the toy but also about the candy.

آن‌ها نه تنها بر سر اسباب‌بازی بلکه برای آب‌نبات هم دعوا کردند.

The teacher said open your books, don't make noise, and repeat after me.

معلم گفت کتاب‌های خود را باز کنید، سر و صدا نکنید و بعد از من تکرار کنید.

Neither rain nor snow can stop our team.

نه باران و نه برف می‌تواند تیم ما را متوقف کند.

در این مثال‌ها، هر جمله دو یا چند ساختار موازی دارد که به کمک ویرگول جدا شده‌اند. در مثال اول، سه مصدر «Gerund» در نقش مفعول در جمله قرار داده‌ایم. در مثال دوم، دو قید «quietly» و «briefly» را می‌بینید که با حروف ربط هم‌پایه‌ساز (coordinating conjunctions) که در اینجا «and» است، به هم مربوط شده‌اند.

مثال سوم، استفاده از حروف ربط وابسته‌ساز (Coordinating conjunctions ) یعنی ساختار «not only...but also» را نشان می‌دهد که به این روش ساختار «حرف اضافه + اسم» را ساخته‌ایم. در جمله چهارم، فعل‌های «open» ،«make» و «repeat» را می‌بینیم که هر سه به شکل ساده در جمله قرار داده شده‌اند. در مثال آخر نیز، به طور مجدد با استفاده از یکی دیگر از حروف ربط وابسته‌ساز، ساختاری موازی شکل داده‌ایم. در یک نگاه کلی و با توجه به مثال‌های بالا، می‌توانیم به چند نکته در مورد ساختارهای موازی اشاره کنیم.

فیلم آموزشی مرتبط
 • ساختارهای موازی، حاصل ارتباط دادن دو یا سه کلمه، عبارت یا جمله‌واره یکسان هستند.
 • ساختارهای مورد ارتباط باید از یک جنس یعنی اسم، فعل، صفت، قید، عبارت یا جمله‌واره باشند.
 • این ساختارها را می‌توانیم با اضافه کردن حروف ربط وابسته‌ساز یا به کار بردن حروف ربط هم‌پایه‌ساز بسازیم.
 • در برخی موارد، کلمه‌ها فهرست‌وار بیان می‌شوند و تنها بین آن‌ها ویرگول قرار می‌دهیم.
 • بین این ساختارها چه با وجود حروف ربط و چه بدون آن‌ها از ویرگول استفاده می‌کنیم.

در ادامه به بررسی انواع کلمات و عبارات و جمله‌واره‌های به کار رفته در ساختارهای موازی می‌پردازیم.

یادگیری زبان انگلیسی

اسم‌‌ها در ساختارهای موازی

در ساختارهای موازی در زبان انگلیسی می‌توانیم از انواع اسم‌ها استفاده کنیم. همان‌طور که در آموزش‌های پیش نیز گفتیم، اسم‌‌ها گروه گسترده‌ای از کلمات هستند که علاوه بر اسم‌های معمول، انواع مصدرها و عبارت‌های اسمی را نیز در بر می‌گیرند. نکته مهمی که در این مورد باید به خاطر بسپاریم این است که اسم‌های به کار رفته در ساختارهای موازی در زبان انگلیسی همگی باید ظاهری یکسان داشته باشند. مثلا نمی‌توانیم دو مصدر «Gerund» و «Infinitive» را در کنار هم به کار ببریم. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

The gift and how much you paid for it are important to me. نادرست

The gift and its price are important to me. درست

هدیه و هزینه آن برای من مهم هستند.

I like Jogging and to climb mountains. نادرست

I like jogging and mountain climbing.درست

من پیاده‌روی تند و کوه‌نوردی را دوست دارم.

It's harder to speak Japanese than writing a sentence in Japanese. نادرست

It's harder to speak Japanese than to write a sentence in Japanese. درست

ژاپنی صحبت کردن سخت‌تر از ژاپنی نوشتن است.

 Merchants either receive money or getting whatever they have ordered. نادرست

Merchants receive either money or the goods they have ordered. درست

بازرگانان یا پول دریافت می‌کنند یا کالایی که سفارش داده‌اند.

در این مثال‌ها ساختار درست و نادرست در کنار هم آورده شده‌اند. با دقت در مثال اول، متوجه خواهید شد که کلمه «gift» و عبارت «how much you paid for it» نمی‌توانند در کنار هم قرار بگیرند چون با اینکه هر دو اسم به شمار می‌آیند، متفاوت هستند.

در مثال دوم، دو نوع مصدر «Infinitive» و «Gerund» کنار هم قرار گرفته‌اند و اگرچه هر دو مصدر هستند، یکسان نیستند یعنی یکی پسوند «ing» و دیگری پیشوند «to» دارد. در مثال سوم، پیش از حرف ربط «than» از مصدر «Infinitive» بهره‌ برده‌ایم و به همین دلیل، پس از آن نیز باید از همین نوع مصدر استفاده کنیم. چهارمین مثال، نشان می‌دهد که قبل از حرف ربط «or» اسم «money» را به کار برده‌ایم و به همین دلیل پس از آن نیز باید از همین نوع اسم استفاده کنیم.

حروف ربط هم‌پایه‌ساز در ساختارهای موازی در زبان انگلیسی

 • حروف ربط هم‌پایه‌ساز، مجموعه‌ای از حروف ربط هستند که پس از آن‌ها از علامت ویرگول استفاده می‌کنیم. این مجموعه شامل هفت حرف ربط است که به ترتیب زیر هستند.
 • for
 • and
 • nor
 • but
 • or
 • so
فیلم آموزشی مرتبط

برای این‌که این حروف را بهتر به خاطر بسپارید، می‌توانید ابتدای این کلمه‌ها را در کنار هم بگذارید و کلمه «FANBOYS» را بسازید که آسان‌تر در یاد بمانند. بر اساس اصول کلی ساختارهای موازی در انگلیسی، قبل و بعد از حروف ربط باید از کلمات یکسانی استفاده کنیم. مثلا در این قسمت که اسم‌ها ممکن است به شکل اسم ساده، مصدر «Infinitive»، مصدر «gerund»، یا عبارت اسمی باشند، تنها یک نوع از اسم‌ها را می‌توان به طور هم‌زمان در جمله قرار داد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

To succeed you need enough sleep, to have nutritious food, and having an athletic body. نادرست

∗∗∗

To succeed you need to have enough sleep, nutritious food, and an athletic body. درست

برای موفق شدن، به خواب کافی، غذای مفید و بدن ورزشکاری نیاز دارید.

The students in the workshop learned how to dive, jump, and breathing correctly for success in the match. نادرست

∗∗∗

The students in the workshop learned how to dive, jump, and breathe correctly for success in the match. درست

دانش‌آموزان در کارگاه، نحوه شیرجه زدن، پریدن و تنفس  را یاد گرفتند.

We either take a taxi or the bus to work. نادرست

∗∗∗

We take either a taxi or  the bus to work. درست

ما با اتوبوس یا تاکسی به محل کار می‌رویم.

To learn a new language is to start a new lifestyle. درست

∗∗∗

To learn a new language is starting a new lifestyle. نادرست

یادگیری زبان جدید، شروع یک شیوه جدید زندگی است.

در این مثال‌‌ها، نمونه‌های مختلفی از اسم‌ها را می‌بینیم که هر یک به همراه یکی از حروف ربط در جمله به کار رفته‌اند. در هر قسمت شکل درست و نادرست عبارت‌ها را می‌بینید و برای یادگیری کامل این مطلب، بهتر است ساختارهای درست و نادرست را مقایسه کنیم. در مثال اول، دو نوع مصدر مختلف در جمله اول قرار گرفته‌اند که مانع موازی بودن ساختار جمله هستند.

در دومین مثال، اولین مصدری که در جمله می‌بینیم در حالت «infinitive» است و به همین دلیل باید سایر مصدرها را نیز به همین شکل در آوریم. در مثال سوم، کلمه «either» در ابتدا قبل از فعل «take» آمده اما در ادامه، حرف ربط «or» پیش از اسم «bus» قرار گرفته است که به همین دلیل موازی به شمار نمی‌آید. در مثال آخر نیز، جمله با مصدر «infinitive» آغاز می‌شود ولی در ادامه مصدر «gerund» را در جمله می‌بینیم که باید مانند مصدر دیگر باشد.

گرامر زبان انگلیسی

حروف ربط وابسته‌ساز

این دسته از حروف ربط، در ابتدای جمله‌واره‌ها قرار می‌گیرند و آن‌ها را به عبارت‌هایی غیرمستقل تبدیل می‌کنند. یکی دیگر از اصول مهم در مورد ساختارهای موازی در زبان انگلیسی این است که در شکل دادن به این ساختارها نیز باید به ساختارها دقت کرد تا قبل و بعد از این حروف ربط نیز، همچنان موازی باشند. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Although to cook is easy , he hates cooking. نادرست

∗∗∗

Although cooking is easy , he hates cooking. درست

با اینکه آشپزی آسان است او از آشپزی متنفر است.

I like not only football but also playing tennis. نادرست

∗∗∗

I like not only football but also tennis. درست

من نه تنها فوتبال، بلکه تنیس را نیز دوست دارم.

I practiced listening as much as reading. درست

∗∗∗

I practiced listening as much as to read. نادرست

من به اندازه مهارت شنیداری، مهارت خواندن را هم تمرین کردم.

We enjoyed football as much as swimming. نادرست

∗∗∗

We enjoyed playing football as much as swimming. درست

ما از فوتبال و شنا لذت بردیم.

در این مثال‌ها نیز در برخی جمله‌ها شکل موازی ساختارها رعایت نشده‌اند که در ادامه حالت صحیح آن نیز آمده است. مثلا در مثال اول بعد از حرف اضافه «although» مصدر «infinitive» را می‌بینیم ولی در جمله‌واره بعد، شکل «gerund» مصدر را داریم.

در مثال دوم نیز، حرف ربط دوتایی «not only...but also» را داریم که با توجه به افزودن مصدر «gerund» در جمله‌واره دوم، باید در هر دو قسمت به طور موازی از اسم‌های یکسانی کمک بگیریم. در سومین مثال از ساختار «as much as» استفاده کرده‌ایم که یکی ازساختارهای کاربردی برای بیان مقایسه است. قبل و بعد از این ساختار نیز به دو اسم هم‌شکل نیاز داریم تا ساختار موازی به درستی ایجاد شود.

فیلم آموزشی مرتبط

فعل‌ها در ساختارهای موازی

یکی دیگر از اجزای کلام که در ساختارهای موازی در زبان انگلیسی به چشم می‌خورند، فعل‌ها هستند. در هر جمله، نیاز داریم که از یک یا چند فعل‌ کمک بگیریم تا با تکمیل اجزای جمله، پیام به درستی به مخاطب منتقل شود. در بین اجزای کلام، فعل‌ها، زمان و نحوه انجام کار را بیان می‌کنند. پس در ساختارهای موازی باید دقت کنیم که فعل‌ها از نظر زمانی موازی هم باشند. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

I would rather eat pizza than to eat fish. نادرست

∗∗∗

I would rather eat pizza than fish. درست

من پیتزا خوردن را به ماهی خوردن  ترجیح می‌دهم.

Tim was always on time, he was very motivated and led the team well. نادرست

∗∗∗

Tim was always on time, he was very motivated and he was a good leader. درست

او همیشه سر وقت، با انگیزه و راهنمای خوبی بود.

He did his homework and goes to bed. نادرست

He did his homework and went to bed. درست

او تکالیفش را انجام داد و خوابید.

Although he was tired, he drives home. نادرست

∗∗∗

Although he was tired, he drove home. درست

او با اینکه خسته بود، تا خانه رانندگی کرد.

در این جمله‌ها، ساختارهایی را می‌بینیم که فعل‌ها موازی هم قرار داده شده‌اند. در این حالت باید توجه کنیم که فعل‌ها، نشان‌دهنده زمان جمله هستند پس تنها فعل‌هایی می‌توانند در ساختارهای موازی در زبان انگلیسی قرار بگیرند که متعلق به یک زمان باشند.

در اولین مورد از مثال‌های بالا، بعد از حرف اضافه «than» مصدر «infinitive» به کار برد‌ه‌ایم، فعل «would rather» را می‌بینیم که پس از آن باید از صورت ساده فعل استفاده شود و به همین دلیل فعل «eat» را به کار برده‌ایم اما در ادامه به جای استفاده از شکل ساده فعل، مصدر «infinitive» به کار برده‌ایم.

دومین مثال نیز جمله‌هایی را نشان می‌دهد که در هر یک فعل «was» در جمله قرار داده‌ایم. اما در قسمت آخر فعل اصلی «lead» را می‌بینیم که با ساختار موازی هم راستا نیست. در مثال‌های سوم و چهارم، فعل‌ها زمان یکسانی ندارند یعنی یکی به گذشته و یکی به زمان حال اشاره دارد و این بر خلاف اصول ساختارهای موازی در زبان انگلیسی است.

آموزش گرامر

صفت

صفت‌ها در زبان انگلیسی انواع مختلفی ندارند. با اینکه صفت‌ها متنوع و متعدد هستند و پیشوندهای صفت‌ساز یکسان نیستند، اما ممکن است در یک جمله بیش از یک صفت وجود داشته باشد. به این ترتیب ضمن رعایت تقدم صفت‌ها، بین آن‌ها از ویرگول استفاده می‌کنیم. پیش از بیان آخرین صفت، کلمه «and» را به جمله اضافه می‌کنیم.

The company is looking for a candidate who is friendly, organized, meticulous, and is going to arrive to work on time. نادرست

∗∗∗

The company is looking for a candidate who is friendly, organized, meticulous, and punctual.درست

شرکت به دنبال فردی است که مهربان، منظم و وقت‌شناس باشد.

Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and into wisdom. نادرست

∗∗∗

Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. درست

سحرخیز باش تا کام‌روا شوی.

She is busy, married and has a young son. نادرست

∗∗∗

She is a busy woman who is married and has a young son. درست

او زن پر مشغله‌ای است که متاهل است و پسر کوچکی دارد.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختارهای موازی در انگلیسی بعد از قیدها

دقت در موازی بودن قیدها نیز در ساختارهای موازی در انگلیسی مهم است و نباید به اشتباه به جای قیدها، صفت‌ها را به کار ببریم. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

He spoke politely, quietly and with care. نادرست

∗∗∗

He spoke politely, quietly and carefully. درست

او مودبانه، به آرامی و با دقت صحبت کرد.

She understood the lesson complete and well. نادرست

∗∗∗

She understood the lesson completely and well. درست

او درس را به طور کامل و به خوبی یاد گرفت.

She was running fast and hurried.نادرست

∗∗∗

She was running fast and hurriedly. درست

او سریع و باعجله می‌دوید.

I can speak clear but slowly. نادرست

∗∗∗

I can speak clearly but slowly. درست

من می‌توانم به آرامی اما واضح، انگلیسی صحبت کنم.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع بندی

در این آموزش به بررسی ساختارهای موازی در زبان انگلیسی پرداختیم و شرایط لازم برای موازی بودن ساختارهای موجود در جمله را بیان کردیم. با توجه به اینکه در جمله‌ها ممکن است بیش از یک اسم، فعل، صفت و قید وجود داشته باشد، به کلمه‌هایی نیاز داریم تا واژه‌هایی با ساختار یکسان را به هم ارتباط دهند.

در این مطلب، به حروف ربط وابسته‌ساز که هفت مورد هستند و حروف ربط هم‌پایه‌ساز اشاره کردیم که با ایجاد پیوندی بین اجزای جمله، امکان استفاده از دو یا چند اسم، فعل، صفت و قید را فراهم می‌کند. تنها شرط لازم برای موازی دانستن ساختارها، یکسان بودن نقش دستوری و شکل ظاهری آن‌ها است.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.