تابع Large در اکسل – توضیح به زبان ساده + مثال

۱۹۶۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
تابع Large در اکسل – توضیح به زبان ساده + مثال

زمانی که گروه بزرگی از داده‌های عددی را بررسی می‌کنیم، ممکن است بخواهیم بزرگ‌ترین اعداد را بدون برهم زدن ترتیب داده‌ها پیدا کنیم. در چنین شرایطی تابع Large در اکسل به ما کمک می‌کند داده موردنظر خود را بیابیم. اما این تابع چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مطلب به پاسخ همین سوالات می‌پردازیم.

997696

تابع Large در اکسل

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، تابع Large در اکسل برای پیدا کردن بزرگ‌ترین اعداد در گروهی از داده‌ها بدون برهم زدن ترتیب آن‌ها کاربرد دارد. اما نکته مهم درباره این تابع، امکان جست‌وجوی رتبه‌های مختلف در گروه داده‌هاست. به‌عنوان مثال با استفاده از تابع Large می‌توان دومین یا سومین عدد بزرگ را فراخوانی کرد.

ساختار کلی تابع Large در اکسل به شکل زیر است:

1LARGE(array,k)
 • Array: بازه‌ای از داده‌ها که می‌خواهیم جست‌وجو در آن انجام شود.
 • K: رتبه عدد در بین داده‌ها. مثلاً اگر K برابر با ۳ باشد، سومین عدد بزرگ فراخوانده می‌شود.

چند نکته درباره تابع Large در اکسل

پیش از آن‌که وارد مراحل استفاده و مثال‌های تابع Large شویم، چند نکته را باید در نظر داشته باشید که دانستن آن‌ها به استفاده بهتر از تابع موردبحث کمک خواهد کرد:

 1. تابع Large فقط داده‌های عددی را بررسی کرده و از سلول‌های خالی، نوشته‌ها و سایر داده‌ها چشم‌پوشی خواهد کرد.
 2. در صورتی که بازه داده‌های مورد بررسی شامل n عدد باشد، تابع Large(array,1) بزرگ‌ترین عدد و تابع Large(array,n) کوچک‌ترین عدد را نشان می‌دهند.
 3. اگر یکی از سلول‌های بازه انتخابی خطا (Error) داشته باشد، تابع Large هم خطا نمایش می‌دهد.
 4. اگر بازه موردنظر خالی باشد یا هیچ داده عددی نداشته باشد، تابع Large خطای !NUM# را نشان خواهد داد.
 5. در صورتی که مقدار K (رتبه) عدد منفی باشد، تابع Large خطای !NUM# را نمایش می‌دهد.
 6. اگر مقدار K (رتبه) بزرگ‌تر از تعداد سلول‌های بازه انتخابی باشد، تابع Large خطای !NUM# را نشان خواهد داد.

حالت ساده تابع Large در اکسل

تابع Large‌ در حالت ساده به‌راحتی قابل استفاده است. در این حالت کافیست برای بخش اول، بازه داده‌ها را مشخص کنید و برای قسمت دوم تابع، رتبه مودنظر خود را وارد کنید. در مثال زیر فرض می‌کنیم دومین عدد بزرگ در بازه اعداد مد نظر بوده و به همین خاطر تابع را به شکل زیر می‌نویسیم:

1=LARGE(B2:B10,2)
تابع Large در اکسل

استفاده از تابع Large برای نمایش بزرگ‌ترین اعداد

اگر می‌خواهید در فهرستی از داده‌ها،‌ چند رتبه اول را پیدا کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

 1. عدد رتبه‌های موردنظر را در سلول‌های جداگانه‌ای بنویسید. این اعداد به‌عنوان مقدار K مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 2. فرمول تابع Large را با انتخاب بازه داده‌ها به‌صورت مطلق (در این مثال $B$2:$B$10  ) و آدرس سلول K به‌صورت نسبی (بدون علامت $) بنویسید.
 3. فرمول را در سلول مقابل اولین رتبه نوشته و سپس با نگه داشتن کلیک روی گوشه سلول، آن را به سمت پایین بکشید تا فرمول به سلول‌های بعدی تعمیم پیدا کند.

در گام‌های فوق، با انتخاب بازه به‌صورت مطلق (قرار دادن علامت $ در دو سمت آدرس ستون) و آدرس رتبه به‌صورت نسبی (بدون علامت $)، وقتی فرمول را به سلول‌های دیگر تعمیم می‌دهیم، بازه مورد جست‌وجو ثابت مانده ولی رتبه تغییر خواهد کرد.

در مثال زیر، می‌خواهیم سه رتبه اول را در بین داده‌ها پیدا کنیم. برای این کار در سلول‌های D4 ،D3 و D5 اعداد ۱، ۲ و ۳ را به‌عنوان رتبه‌های موردنظر وارد کرده و فرمول زیر را در سلول E3 تایپ می‌کنیم:

1=LARGE($B$2:$B$10,D3)

با تعمیم فرمول به سلول‌های بعدی، نتیجه نهایی حاصل می‌شود:

تابع Large در اکسل

البته می‌توان با ترکیب توابع Large و Row رتبه‌ها را به‌صورت خودکار محاسبه کرد. برای این کار کافیست از فرمول زیر استفاده کرده و آن را به سلول‌های بعدی تعمیم دهید:

1=LARGE($B$2:$B$10,ROWS(B$2:B2))
تابع Large در اکسل

استفاده از تابع Large برای نمایش مجموع یا میانگین رتبه‌های بالا

برای نشان دادن جمع n رتبه برتر در گروهی از داده‌ها، می‌توان از ترکیب تابع Large و توابع Sumproduct یا Sum به شکل زیر استفاده کرد:

1SUMPRODUCT(LARGE(array,{1,…,n}))

یا از کد زیر نیز می‌توان برای همین منظور استفاده کرد.

1SUM(LARGE(array,{1,…,n}))

همچنین برای نمایش میانگین n رتبه برتر هم از ترکیب توابع Large و Average استفاده می‌شود:

1AVERAGE(LARGE(array,{1,…,n}))

برای درک بهتر موضوع،‌ میانگین و جمع سه رتبه برتر در داده‌های جدول زیر را با استفاده از فرمول‌های مربوطه محاسبه می‌کنیم. برای میانگین از فرمول استفاده می‌کنیم:

1=AVERAGE(LARGE(B2:B10,{1,2,3}))

و برای جمع هم از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

1=SUM(LARGE(B2:B10,{1,2,3}))

نتیجه در جدول زیر نمایش داده شده است.

تابع Large در اکسل

در حالت عادی تابع Large تنها یک داده را بر اساس مقدار K فرا می‌خواند. اما در مثال فوق با قرار دادن آرایه‌ای از اعداد در آرگومان K، تابع Large هم آرایه‌ای از نتایج را برای محاسبه به وسیله تابع Average یا Sum ارائه می‌کند.

استفاده از تابع Large برای فراخوانی داده های متناظر

تابع Large در ترکیب با توابع Index و Match برای پیدا کردن داده‌های متناظر به کار می‌رود. ساختار کلی این فرمول به شکل زیر است:

1INDEX(return_array,MATCH(LARGE(lookup_array,n)lookup_array,0))
 • Return_array: بازه‌ای که داده‌های موردنظر در آن قرار دارند.
 • Lookup_array: بازه‌ای که اعداد موردنظر در آن قرار دارند.
 • N: رتبه بزرگ‌ترین عدد برای جست‌وجو.

برای درک بهتر، فرض می‌کنیم فهرستی از افراد را در اختیار داریم که نامشان در یک ستون و امتیاز کسب شده در آزمون آن‌ها هم در ستون مجاور درج شده است. حالا تصمیم داریم سه نفر برتر را پیدا کرده و نامشان را در سه سلول مجزا درج کنیم.

برای این کار مراحل استفاده از تابع Large برای نمایش چند رتبه را انجام می‌دهیم تا سه امتیاز برتر مشخص شوند. سپس در سلول F3 فرمول را به شکل زیر می‌نویسیم:

1=INDEX($A$2:$A$10,MATCH(LARGE($B$2:$B$10,$D3),$B$2:$B$10,0))

در این فرمول بازه A2:A10 آرگومان Return_array (نام‌ها)، بازه B2:B10 آرگومان Lookup_array (امتیازها) و سلول D3 هم آدرس بالاترین امتیاز هستند. با این فرمول نام نفر اول در سلول مجاور امتیاز برتر درج می‌شود. برای پیدا کردن نام نفرات بعدی هم مانند قبل، فرمول را با نگه داشتن کلیک و کشیدن به سمت پایین، به سلول‌های بعدی تعمیم می‌دهیم.

تابع Large در اکسل

استفاده از تابع Large برای مرتب سازی نزولی اعداد

یکی دیگر از قابلیت‌های تابع Large، مرتب‌سازی نزولی اعداد است که خصوصاً در نسخه‌های قدیمی‌تر اکسل کاربرد دارد. برای استفاده از این ویژگی، باید ترکیبی از دو تابع Large و Row را مورد استفاده قرار دهیم. برای این کار در مثال پیش رو، فرمول زیر را در سلول C2 وارد کرده و آن را با نگه داشتن کلیک در گوشه سلول و کشیدن آن به سمت پایین، به سایر سلول‌ها تعمیم می‌دهیم:

1=LARGE($A$2:$A$10,ROWS(A$2:A2))
تابع Large در اکسل

سوالات متداول

همان‌طور که مطالعه کردید، تابع Large به تنهایی برای پیدا کردن بزرگ‌ترین اعداد با رتبه‌های موردنظر در بازه‌ای مشخص کاربرد دارد. اما اگر این تابع با سایر توابع اکسل ترکیب شود، عملکردهای کامل‌تری پیدا می‌کند که هرکدام در جای خود کاربردی خواهند بود. در انتها به سوالات متداول درباره تابع Large در اکسل می‌پردازیم.

چرا تابع Large ارور !NUM# می دهد؟

دریافت خطای در تابع Large دلایل مختلفی دارد که خالی بودن بازه انتخابی برای جست‌وجو یکی از آنهاست. برای آشنایی با سایر دلایل دریافت این خطا در تابع Large به این مطلب مراجعه کنید.

کاربرد تابع Large در اکسل چیست؟

تابع Large در اکسل برای پیدا کردن بزرگ‌ترین اعداد در گروهی از داده‌ها، بدون برهم زدن ترتیب آن‌ها کاربرد دارد. برای یادگیری نحوه استفاده از این تابع، به این مطلب مراجعه کنید.

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
AbleBits
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *