percentile

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «percentile» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

اغلب در انجام محاسبات آماری، مواردی پیش می‌آید که داده‌ها توزیع نرمال ندارند. به این ترتیب بیشتر پیش‌فرض‌های مربوط به تجزیه و تحلیل‌ها برآورده نشده…

۲۲ آبان ۱۳۹۷ آرمان ری بد