Bessel’s Inequality

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «Bessel’s Inequality» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

رابطه پارسوال یک رابطه بسیار پرکاربرد در سری فوریه توابع متناوب است. یکی از کاربردهای ویژه رابطه پارسوال محاسبه سری‌ها است. در این مقاله، ابتدا…

۱۹ آبان ۱۳۹۸ مرضیه آقایی