برچسب: Batch File

تغییر نام و حذف دسته جمعی فایل‌ها در ویندوز (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
چگونه یک بچ فایل ساده بنویسیم – آموزش گام به گام