برچسب: یادگیری ماشینی

مهم‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین (به همراه کدهای پایتون و R) — بخش یازدهم و پایانی: الگوریتم‌های ارتقای گرادیان