مجموعه مقالات گرما و دما

تعریف گرما و دما در ترمودینامیک — به زبان ساده