مجموعه مقالات کنترل نسخه منبع

برنامه های ویرایشگر متن یا IDE، کدامیک برای برنامه‌ نویسان مناسب تر است؟