طیف مرئی

طیف مرئی — به زبان ساده

طیف مرئی — به زبان ساده

در دو مقاله «امواج الکترومغناطیسی — از صفر تا صد» و «طیف الکترومغناطیسی — به زبان ساده» با امواج الکترومغناطیسی که از میدان‌های الکتریکی و…

۶ شهریور, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...