مجموعه مقالات ساختار داده

چرا تحلیل داده‌ها مهم است؟
چرا باید از طرح هایلایت سایت Schema.org استفاده کنیم؟