مجموعه مقالات دکوراتور

ساخت برنامه‌ های خط فرمان در پایتون با بسته کلیک (Click Package) — به زبان ساده