مجموعه مقالات جیسون

کار با انواع فرمت ها در پایتون (JSON ،CSV و XML) — به زبان ساده
جیسون (JSON) چیست؟ — به زبان ساده