اولین تفاضل

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «اولین تفاضل» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

«میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه» (Autoregressive Integrated Moving Average | ARIMA) ابزاری مهم در تحلیل «سری‌های زمانی» (Time Series) به منظور پیش‌بینی قیمت‌های آینده یک متغیر…

۱۹ دی ۱۳۹۷ الهام حصارکی