زاویه ها و انواع آن ها – هر آنجه باید بدانید

زاویه ها و انواع آن ها – هر آنجه باید بدانید

زاویه‌، شکلی هندسی است که از دو ضلع و یک راس تشکیل می‌شود. ضلع‌های زاویه، معمولا خط، نیم‌خط و یا پاره‌خط هستند. این ضلع‌ها، یکدیگر را در نقطه‌ای به نام راس قطع می‌کنند. زاویه ها، انواع زیادی دارند. به علاوه، این شکل‌ها در بسیاری از شکل‌های دیگر هندسی نظیر چندضلعی‌ها نیز قابل مشاهده هستند.

از شناخته شده‌ترین زاویه ها و انواع آن‌ها می‌توان به زاویه حاده (تند)، قائمه (راست)، منفرجه (باز)، نیم‌صفحه، مقعر (بازتاب) و تمام‌صفحه اشاره کرد. این زاویه ها بر اساس اندازه (میزان بازشدگی دو ضلع) تقسیم‌بندی می‌شوند. گونیا و نقاله، دو وسیله متداول برای اندازه‌گیری زاویه و تعیین انواع آن ها هستند. این ابزارهای هندسی، در رسم زاویه ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع زاویه ها بر اساس جهت‌گیری (جهت اندازه‌گیری یا جهت دوران ضلع مبدا) به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. در محل برخورد خط‌های متقاطع، چندین زاویه به وجود می‌آید. به این زاویه‌ها، جفت‌زاویه می‌گویند. زاویه‌های متناظر، متبادل، متقابل به راس و غیره، از جفت‌زاویه‌های حاصل از برخورد یک خط غیر متقاطع هستند.

اگر مجموع دو زاویه برابر با ۹۰ درجه شود، به آن دو زاویه، متمم می‌گویند. دو زاویه‌ای که مجموع آن‌ها برابر با ۱۸۰ درجه باشد نیز با عنوان زاویه‌های مکمل شناخته می‌شوند. از دیگر معیارهای رایج برای تقسیم‌بندی انواع زاویه ها، موقعیت آن‌ها در شکل‌های هندسی نظیر چندضلعی‌ها و دایره است. برای تمام چندضلعی‌ها می‌توان زاویه داخلی، خارجی و مرکزی را مشخص کرد. این زاویه‌ها، با توجه به موقعیت گوشه‌ها (محل برخورد ضلع‌ها) تعیین می‌شوند.

علاوه بر چندضلعی‌ها، دایره‌ها نیز زاویه‌های مختص به خود را دارند. زاویه‌های داخلی، خارجی، مرکزی، محاطی، ظلی و محیطی، برخی از انواع زاویه های شناخته شده در دایره‌ها هستند. زاویه‌ها، در بسیاری از علوم مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. وسایل و تجهیزاتی که انسان‌ها با آن‌ها سر و کار دارند، با شکل‌ها و زاویه‌های مختلف ساخته می‌شوند. از این‌رو، آشنایی و یادگیری انواع زاویه‌ها و محاسبات مربوط به آن‌ها، بسیار مهم است.

مجله فرادرس، فهرستی از پست‌های مرتبط با تعریف و محاسبه انواع زاویه‌ها را تهیه کرده است. در ادامه می‌توانید عنوان‌های موجود در این فهرست را مرور کرده و در صورت تمایل آن‌ها را مطالعه کنید.