شیمی

تغییر فیزیکی — به زبان ساده

تغییر فیزیکی — به زبان ساده

تغییرات مختلفی هر روزه در اطراف ما اتفاق می‌افتند. همانطور که شیمیدان‌ها عناصر و ترکیبات را دسته‌بندی کرده‌اند، برای تغییرات مختلف نیز دو دسته با…

۲۴ مهر, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...
اوزون — از صفر تا صد

اوزون — از صفر تا صد

اوزون یا «تری اکسیژن» (Trioxygen) مولکولی غیرآلی (معدنی) با فرمول شیمیایی $$(O _3)$$ و آلوتروپی از اکسیژن است. اوزون معمولا با رنگ آبی کمرنگ و…

۲۳ مهر, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...
اصل لوشاتلیه — به زبان ساده

اصل لوشاتلیه — به زبان ساده

اصل لوشاتلیه یا قانون تعادل برای پیش‌بینی اثرات تغییر، در برخی تعادل‌های شیمیایی بکار می‌رود. دانشمندانی که به طور جداگانه بر این مفهوم مطالعه کردند،…

۲۲ مهر, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...
سرعت واکنش — به زبان ساده

سرعت واکنش — به زبان ساده

سرعت واکنش یا نرخ واکنش به سرعت تبدیل واکنش‌دهنده‌ها به فرآورده‌ها می‌گویند. به طور مثال، فرآیند اکسایشی زنگ آهن در شرایط اتمسفر بسیار آهسته انجام می‌شود…

۹ مهر, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...