نوشته های شکوفه دلخواهی

هورمون های گیاهی — به زبان ساده

هورمون های گیاهی — به زبان ساده

رشد گیا‌هان توسط انواع هورمون های گیاهی از جمله اکسین‌‌ها، جیبرلین‌‌ها، سیتوکینین‌‌ها و مهار کننده‌‌های رشد، به طور عمده اسید آبسیزیک و اتیلن تنظیم می‌شود….

۱۸ فروردین, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...
تقسیم میوز — از صفر تا صد

تقسیم میوز — از صفر تا صد

تقسیم میوز یا کاستمان (Meiosis) فرایندی است که در جانورانی با تولید مثل جنسی و سلول‌های یوکاریوتی انجام می‌گیرد. این تقسیم به گونه‌ای است که…

۱۱ فروردین, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...
ژنتیک جمعیت — از صفر تا صد

ژنتیک جمعیت — از صفر تا صد

ژنتیک جمعیت مطالعه‌ای از پراکندگی و تنوع ژنتیکی تحت تاثیر عوامل مختلف تکامل است. عوامل تکاملی شامل واریانس ژنتیکی، انتخاب طبیعی، جریان ژنی، جهش و……

۷ فروردین, ۱۳۹۹
ادامه مطلب...