گرامر Adverb Phrase — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

آخرین به‌روزرسانی: ۳ دی ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
گرامر Adverb Phrase

عبارت قیدی به گروهی از کلمه‌ها گفته می‌شود که به عنوان قید در جمله به کار می‌روند. قیدهای انگلیسی می‌توانند فعل، صفت و حتی قید دیگری را توصیف کنند. عبارت‌های قیدی می‌توانند فعل، صفت و قید را توصیف کنند. در این آموزش قصد داریم گرامر Adverb Phrase را بررسی کنیم و انواع آن را توضیح دهیم. همچنین به کاربرد و جایگاه این عبارت‌ها در جمله اشاره خواهیم کرد. در انتها نیز نکات مهمی را بررسی می‌کنیم و به کمک مثال و تمرین با آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

Adverb چیست ؟

برای این‌که با ساختار گرامر Adverb Phrase بیشتر آشنا شویم، ابتدا باید بدانیم که قید چیست و چه نقشی در جمله دارد. «قید» (Adverb) به کلمه‌ای گفته می‌شود که فعل، صفت یا قید دیگری را توصیف می‌کند و اطلاعات بیشتری درباره جمله می‌دهد. کلمه «quickly» را در مثال زیر در نظر بگیرید.

The man ran quickly down the street.

مرد با سرعت تا انتهای خیابان دوید.

در مثال فوق، «quickly» اطلاعات بیشتری را درباره نحوه دویدن مرد در اختیار ما قرار می‌دهد. مثال دیگری را در نظر بگیرید.

I put the luggage.

چمدان را گذاشتم.

I put the luggage here.

چمدان را اینجا گذاشتم.

I put the luggage right here.

چمدان را همین‌جا گذاشتم.

I put the luggage right here in front of the kitchen.

چمدان را همین‌جا جلوی آشپزخانه گذاشتم.

در مثال اول، هیچ قیدی به کار نرفته است. در مثال دوم، «here» در جایگاه قید ظاهر شده که محل نگهداری چمدان را مشخص می‌کند. در جمله سوم، «right here» به عنوان adverb phrase به کار رفته که بر محل قرار گرفتن چمدان تأکید دارد و فراتر از یک کلمه عمل می‌کند.

اما در مثال آخر، «in front oft he kitchen» به عنوان عبارت حرف‌ اضافه‌ای به کار رفته است و «in front» به عنوان حرف اضافه برای توصیف «kitchen» استفاده شده است. در این حالت، عبارت حرف اضافه‌ای به عنوان قید در جمله عمل می‌کند. به همین دلیل هم به عنوان عبارت قیدی و هم به عنوان عبارت حرف اضافه‌ای ظاهر شده است، زیر فعل را توصیف می‌کند و درباره محل قرار گرفتن چمدان اطلاعات بیشتری را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

یکی از راه‌های آسان برای تشخیص قید در جمله این است که از خود بپرسیم چگونه عمل رخ داده است. به عبارت دیگر، قید در جمله معمولاً در پاسخ به پرسش با How به کار می‌رود. مثال زیر را در نظر بگیرید.

She drives carefully.

او با دقت رانندگی می‌کند.

در این مثال، برای این‌که بتوانیم قید را تشخیص دهیم، می‌توانیم بپرسیم او چگونه رانندگی می‌کند. پاسخ این سوال این است که او با دقت رانندگی می‌کند. بنابراین، «carefully» قید است و نحوه رانندگی شخص را نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی:
سوال با How — نحوه سوال پرسیدن + مثال، تمرین و تلفظ
شروع مطالعه

یکی از مشکلاتی که اغلب زبان‌آموزان با آن مواجه می‌شوند، این است که نمی‌توانند تفاوت بین صفت و قید را تشخیص دهند. صفت به کلمه‌ای گفته می‌شود که ویژگی‌های اسم را توصیف می‌کند و معمولاً با فعل «to be» و «افعال ربطی» (Linking Verbs) همراه می‌شود. به کمک دو مثال زیر به خوبی می‌توانید با این تفاوت‌ها آشنا شوید.

She is a good teacher.

او معلم خوبی است.

She teaches well.

او خوب درس می‌دهد.

در مثال اول «good» صفت است و ویژگی‌های اسم را برمی‌شمرد، اما در جمله دوم «well» قید است و به نحوه تدریس شخص اشاره دارد. جمله اول با فعل «to be» و جمله دوم با فعل اصلی به کار رفته و همین امر باعث می‌شود که تشخیص صفت و فعل در جمله راحت‌تر شود.

اکنون که مفهوم قید را درک کردیم و با جایگاه آن در جمله آشنا شدیم، می‌توانیم گرامر Adverb Phrase را بهتر درک کنیم. در ادامه این مطلب به تعریف Adverb Phrase می‌پردازیم و نقش آن را در جمله بررسی می‌کنیم.

Adverb Phrase چیست

Adverb Phrase چیست ؟

«عبارت قیدی» (Adverbial Phrase) به هر عبارتی گفته می‌شود که به عنوان قید در جمله عمل می‌کند. عبارت قیدی اطلاعات بیشتری درباره فعل، صفت یا قید به ما می‌دهد و معمولاً به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که نشان می‌دهد چگونه، کجا، چرا و تا چه حد عملی اتفاق افتاده است. بیایید مثال زیر را با هم بررسی کنیم.

 

The man ran as quickly as possible down the street.

مرد با سرعت هر چه تمام تا انتهای خیابان دوید.

عبارت قیدی «as quikcly as possible» موقعیت مرد را توصیف می‌کند که در حال دویدن بوده است. در واقع به ما می‌گید که مرد چگونه دویده است. عبارت قیدی در این جمله، فعل «ran» را با در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتر توصیف می‌کند. به چند مثال دیگر توجه کنید.

I speak to Jane all the time.

من تمام مدت با «جین» صحبت می‌کنم.

(در این مثال، «all the time» عبارت قیدی است و فعل «speak» را توصیف می‌کند و به دفعات تکرار عمل اشاره می‌کند.)

A few weeks ago, James came over.

چند هفته پیش «جین» به من سر زد.

(در این مثال، «a few weeks ago» عبارت قیدی است زیرا فعل «came» را توصیف می‌کند و نشان می‌دهد چه زمانی عمل رخ داده است.)

I went to the library to find out more.

من به کتابخانه رفتم تا تحقیق بیشتری انجام دهم.

My friends sat as far away as necessary.

دوستان من تا حد ممکن با فاصله از هم می‌نشینند.

(در این مثال، «as far away as necessary» عبارت قیدی است زیرا فعل «sat» را توصیف می‌کند و نشان می‌دهد کجا عملی رخ داده است.)

آن چیزی که تاکنون به عنوان قید آموختیم، یک کلمه بود. اما در مورد عبارات قیدی در انگلیسی، می‌بینیم که بیشتر از یک کلمه هم می‌تواند به کار برود. قیدها می‌توانند عبارت‌هایی باشند که یا با حرف اضافه ساخته می‌شوند یا با «مصدر» (Infinitive). در ادامه این مطلب با ساختار گرامر Adverb Phrase و انواع آن آشنا خواهیم شد.

ساختار adverb Phrase

ساختار گرامر Adverb Phrase

روش‌های مختلفی برای ساختن عبارت‌های قیدی وجود دارد. برای هیچ‌کدام هم قانون مشخصی در نظر گرفته نشده است. اما می‌توانیم آن‌ها را با توجه به ساختار، به سه دسته زیر تقسیم کنیم:

 • «عبارت‌های حرف اضافه‌ای» Prepositional phrases
 • «عبارت‌های مصدری» Infinitive phrases
 • «قید + عبارت‌های تشدیدکننده» Adverb + intensifier phrases

عبارت‌های حرف اضافه‌ای

عبارت‌های حرف اضافه‌ای، شامل عبارتی لست که از یک حرف اضافه تشکیل شده است و مفعول آن نیز به دنبالش آمده است. به چند حرف اضافه توجه کنید.

 • in
 • under
 • next to
 • across
 • in front of
مطلب پیشنهادی:
حرف اضافه در انگلیسی چیست ؟ — به زبان ساده و کامل — آموزش Prepositions
شروع مطالعه

برای درک بهتر، به مثال زیر و ترجمه آن توجه کنید.

I slid my bag across the table.

کیفم را روی میز قرار دادم.

در مثال فوق «across» حرف اضافه است و «the table» مفعول حرف اضافه است. عبارت حرف اضافه‌ای به عنوان عبارت قیدی عمل می‌کند و اطلاعاتی را درباره این‌که کیف کجا قرار داده شده است، به ما می‌دهد. «bag» اسم و «slid» فعل است.

عبارت‌های مصدری

عبارت مصدری به عبارتی گفته می‌شود که با شکل مصدر با to شروع می‌شود. یعنی فعل با to به کار می‌رود، اما دیگر نقش فعل ندارد، بلکه به عنوان اسم مصدر شناخته می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

She went to Italy to learn how to cook pasta.

او به ایتالیا رفت تا یاد بگیرید چطور پاستا درست کند.

در این مثال، «to learn how to cook pasta» به عنوان عبارت قیدی عمل می‌کند و دلیل رفتن شخص به ایتالیا را توضیح می‌دهد.

قید + عبارت‌های تشدیدکننده

«تشدید‌کننده‌ها» (Intensifiers) به عبارت‌های قیدی گفته می‌شود که برای تأکید بر نحوه انجام عمل در جمله به کار می‌روند. می‌توانیم با استفاده از قید‌هایی مانند «quickly» یا «slowly» و Intensfier، عبارت‌های تشدیدکننده بسازیم. تشدیدکننده‌ها به کلمه‌هایی گفته می‌شود که می‌توانیم قبل از صفت یا قید قرار دهیم تا آن‌ها را قوی‌تر کنیم و بر آن‌ها تأکید بیشتری داشته باشیم. به مثال زیر دقت کنید.

He wrote in the card very carefully.

او با دقت زیاد روی کارت نوشت.

انواع Adverb Phrase

انواع Adverb Phrase را می‌توانیم به چهار دسته زیر تقسیم کنیم:

 • «عبارت قیدی زمان» adverb phrases of time
 • «عبارت قیدی مکان» adverb phrases of place
 • «عبارت قیدی حالت» adverb phrases of manner
 • «عبارت قیدی دلیل»‌ adverb phrases of reason

عبارت قیدی زمان

عبارت قیدی زمان به ما می‌گوید که چه زمانی عملی اتفاق می‌افتاد/افتاده است و دفعات رخ دادن آن را بیان می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She goes to school every day.

او هر روز به مدرسه می‌رود.

After work, I'll ride my bike.

بعد از کار، سوار دوچرخه‌ام خواهم شد.

I'll be there in a minute.

تا چند لحظه دیگر آنجا خواهم بود.

عبارت قیدی مکان

عبارت قیدی مکان به ما می‌گوید که عمل کجا رخ می‌دهد یا اتفاق افتاده است به مثال‌های زیر توجه کنید.

I'm going for a walk along the beach.

من در حال قدم زدن به سمت ساحل هستم.

The party is happening now at Mia's place.

مهمانی همین حالا در خانه «میا» برگزار شده است.

He was dancing on the table.

او داشت روی میز می‌رقصید.

عبارت قیدی حالت

عبارت قیدی حالت به می‌گوید که عملی چگونه اتفاق می‌افتد یا اتفاق افتاده است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She was painting very carefully.

او با دقت زیادی مشغول نقاشی کردن بود.

He kicked the ball with great precision.

او با دقت زیادی به توپ ضربه زد.

Very slowly, the tiger approached.

ببر خیلی آهسته نزدیک شد.

عبارت قیدی دلیل

عبارت قیدی دلیل، همان‌طور که از اسمش پیداست، دلیل انجام عملی را توصیف می‌کند، مانند مثال‌های زیر:

To keep calm, he counted to ten.

برای این‌که آرام شود، تا ده شمرد.

She waited in line all day in order to get the new phone first.

او تمام روز را در صف منتظر بود تا بتواند گوشی جدید را بخرد.

He kissed her head to show his love.

بوسه‌ای بر سرش زد تا عشقش را نشان دهد.

نقش Adverb Phrase

نقش Adverb Phrase

عبارت‌های قیدی می‌توانند در جمله نقش‌های متعددی بگیرند. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. به طور کلی نقش‌های Adverb Phrase را می‌توان در مواد زیر خلاصه کرد:

 • «عبارت قیدی + فعل» (Adverb phrases + verbs)
 • «عبارت قیدی + be» که به آن (Adverb phrases + be) گفته می‌شود
 • «عبارت قیدی + صفت/قید» (Adverb phrases + adjectives/adverbs)
 • «عبارت قیدی + سایر عبارت‌ها» (Adverb phrases + other phrases)
 • «عبارت‌های قیدی + معرف‌های اسمی» (Adverb phrases + determiners)

عبارت قیدی + فعل

همان‌طور که اشاره شد، از عبارت‌های قیدی برای توصیف فعل استفاده می‌کنیم. در همه مثال‌ها، عبارت‌های قیدی «bold» شده‌اند و زیر فعل‌هایی که آن‌ها را توصیف می‌کنند خط کشیده شده است.

Children grow up really quickly.

بچه‌ها خیلی زود بزرگ می‌شوند.

I exercise very regularly and I eat quite healthily.

من به طور مرتب ورزش می‌کنم و غذای تقریباً سالم می‌خورم.

عبارت قیدی + be

عبارت‌های قیدی می‌توانند با فعل «to be» نیز به کار بروند. این نوع فعل‌های در رابطه با قیدهای مکان بسیار رایج است، مانند مثال‌های زیر:

I’m upstairs. I’ll only be a minute.

من در طبقه بالا هستم. تا چند لحظه دیگر می‌آیم.

A: Have you seen my gloves?

B: They’re right there, on the table.

A: دستکش مرا دیده‌ای؟

B: درست همان‌جاست، روی میز.

عبارت قیدی + صفت/قید

از عبارت‌های قیدی می‌توانیم برای توصیف صفت و سایر قیدها استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I found it extremely difficult to talk to her.

فکر می‌کنم صحبت کردن با او خیلی سخت باشد.

(در این مثال، «extremely» قید و «difficult» صفت است.)

He drives really carefully.

او اوقعاً بادقت رانندگی می‌کند.

(در این مثال، «really» قید و «carefully» صفت است.)

عبارت قیدی + سایر عبارت‌ها

از عبارت‌‌های قیدی برای توصیف «عبارت‌های اسمی» (Noun Phrases) و عبارت‌های حرف اضافه‌ای استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

That’s quite a tree.

(It’s a tree that is special in some way, e.g. it’s very big)

آن واقعاً درخت بزرگی است.

There was hardly anyone at the concert.

تقریباً هیچ‌کس در کنسرت نبود.

We climbed right over the top of the hill and down again.

ما دقیقاً تا نوک تپه بالا رفتیم و سپس پایین آمدیم.

مطلب پیشنهادی:
عبارت های اسمی در انگلیسی — کامل و با مثال
شروع مطالعه

عبارت‌های قیدی + معرف‌های اسمی

از عبارت‌های قیدی برای توصیف «معرف‌ها یا نشانگرهای اسمی» (Determiners) استفاده می‌کنیم. کلمه‌هایی مانند «all» یا «some» و «half» نیز به عنوان کمیت‌سنج‌ها برای این منظور به کار می‌روند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Only half of my friends could come to my party.

فقط نیمی از دوستانم توانستند به مهمانی بیایند.

Very few people have heard of my city. It’s very small.

تقریباً هیچ‌کس درباره شهرم نشنیده بود. شهر خیلی کوچکی است.

جایگاه Adverb Phrase

جایگاه Adverb Phrase در جمله را می‌توانیم به صورت زیر توصیف کنیم:

 • عبارت‌های قیدی معمولاً بعد از فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند:

The shop has been closed for the last few days.

مغازه به مدت چند روز بسته است.

 • اگر فعل، مفعول یا متمم داشته باشد، عبارت قیدی را بعد از مفعول یا متمم می‌آوریم:

She baked the cake on Christmas Eve.

او کیک را در شب کریسمس پخت.

We visited our grandparents last weekend.

ما آخر هفته گذشته به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ‌مان رفتیم.

 • اگر تأکید روی عبارت قیدی باشد، می‌توانیم آن را ابتدای جمله‌واره بیاوریم:

On Christmas Eve, she baked the cake.

در شب کریسمس، او کیک پخت.

جدول Adverb Phrase

برای این که با گرامر Adverb Phrase بیشتر آشنا شوید و دسته‌بندی کاملی از این عبارت‌های قید داشته باشید، در ادامه مطلب، در جدولی، این قیدها را مشخص کرده‌ایم. معنی آن‌ها نیز در ردیف زیر آن‌ها نوشته شده است.

جدول Adverb Phrase 
عبارت‌های قیدی که زمان را توصیف می‌کنند (when)
هر چه سریع‌تر As fast as possible
هر زمانی Any time
امروز عصر Today afternoon
بعد از زمان استراحت After the break
قبل از نیمه‌شب Before midnight
عبارت‌های قیدی که مکان را توصیف می‌کنند (where)
در خانه At home
کنار صندوق پست By the mailbox
زیر میز Under the table
درست همین‌جا Right here
عبارت‌های قیدی که چگونگی را توصیف می‌کنند (how)
تقریباً جالب Quite interesting
خوب پیش رفتن Doing well
لذت‌بخش Enjoyable
خیلی خوب Very well
تقریباً به‌سادگی Quite easily
عبارت‌های قیدی که علت را توصیف می‌کنند (why)
 برای ثبت اظهارنامه To record a statement
به دلیل ارتکاب جرم For committing crime
محض رضای خدا For pity’s sake
برای تجدید نظر کامل To revise thoroughly
برای داشتن ازدواجی سعادتمند To have a happy marriage

مثال Adverb Phrase

برای درک بهتر کاربرد و ساختار گرامر Adverb Phrase، در ادامه می‌توانید مثال‌های بیشتری را همراه با ترجمه مشاهده کنید.

Meet her at the bridge hotel this afternoon.

امروز بعدازظهر با او در هتل بریج ملاقات کنید.

Without reasoning, she took away her life.

او بدون هیچی دلیلی، زندگی را از او گرفت.

He completed the task assigned as quickly as possible.

او وظیفه محول‌شده را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام داد.

To avoid disturbing the sleeping students, David chose to tiptoe to bed.

«دیوید» برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای دانش‌آموزانی که خواب بودند، پاورچین به رختخواب رفت.

He completed the task hurriedly.

او کار را با عجله انجام داد.

Peter needs to ride her new motorbike much more carefully.

«پیتر» باید با دقت بیشتری سوار موتورسیکلت جدیدش شود.

To have a clear view of the mountain, John climbed to the top.

«جان» برای این‌که کوه را واضح ببیند، به بالای آن صعود کرد.

She walks to school every day.

او هر روز پیاده به مدرسه می‌رود.

The bride and groom opened their presents with delight.

عروس و داماد هدایای خود را با خوشحالی باز کردند.

This tool is available in all places.

این ابزار در همه‌جا موجود است.

He reacted very harshly.

او واکنش بسیار تندی نشان داد.

You need to clean your house better than that.

بهتر از این باید خانه خود را تمیز کنید.

Bob nodded like a bobblehead.

«باب» سرش را مانند فنر تکان داد.

Meet me at the mall later this evening.

این بعدازظهر در مرکز خرید با من دیدار کنید.

Without thinking, he turned down the road.

بدون فکر کردن، سر تقاطع پیچید و مسیرش را عوض کرد.

They must arrive before sunset to see her.

آن‌ها باید قبل از غروب آفتاب برسند تا بتوانند او را ببینند.

She went online for more information.

او برای کسب اطلاعات بیشتر، آنلاین شد.

In the forest, many creatures snarl and growl.

در جنگل، بسیاری از موجودات سروصدا می‌کنند.

آموزش زبان انگلیسی

I will not do that, never in a million years!

من این کار را نمی‌کنم، تحت هیچ شرایطی!

Dad spoke softly to calm her fears.

پدر به آرامی صحبت کرد تا ترسش را از بین ببرد.

They have a house right by the ocean.

آن‌ها خانه‌ای درست در کنار اقیانوس دارند.

She slammed the door in a huff.

او با صدای بلند در را به هم کوبید.

We will reconvene earlier than usual.

ما زودتر از همیشه تشکیل جلسه خواهیم داد.

Truly happy, I gave him my answer.

واقعاً خوشحال شدم که جوابش را دادم.

She took some time off for a much-needed vacation.

او مدتی مرخصی گرفت تا به تعطیلاتی خیلی ضروری برود.

At every turn, problems blocked his path.

در هر مرحله، مشکلاتی راه او را مسدود می‌کرد.

I saw a lot of trash beside the highway.

من زباله‌های زیادی را در کنار بزرگراه دیدم.

He decided to join a gym to get in shape.

او تصمیم گرفت برای خوش‌اندام شدن عضو باشگاه ورزشی شود.

The dog came in for his bath, incredibly reluctantly.

سگ با بی‌میلی وارد حمام شد.

We strolled through the gardens very slowly.

خیلی آهسته در میان باغ‌ها قدم زدیم.

He made his decision as quickly as possible.

او در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیمش را گرفت.

Put the flowers by the window.

 گل‌ها را کنار پنجره بگذار.

Jose always arrives sooner than the other students.

«خوزه» همیشه زودتر از بقیه دانش‌آموزان می‌رسد.

She flew the plane through the fog calmly and skillfully.

او هواپیما را آرام و ماهرانه از میان مه عبور داد.

So as not to disturb anyone, Michelle tiptoed to bed.

«میشل» برای این‌که مزاحم کسی نشود، پاورچین به رختخواب رفت.

The seamstress mended the shirt with needle and thread.

خیاط پیراهن را با نخ و سوزن رفو کرد.

Sometimes I don't clean under the bed.

من گاهی زیر تخت را تمیز نمی‌کنم.

He performed the tasks without care.

او وظایف را بدون مراقبت انجام می‌داد.

Come closer to get a better look.

نزدیک‌تر بیا تا بهتر ببینی.

Take this medication as often as needed.

این دارو را هر موقع نیاز داشتید مصرف کنید.

The oath was recited somewhat hesitantly.

سوگندنامه تا حدودی با تردید خوانده شد.

Mary needs to drive her new car much more carefully.

«ماری» باید با ماشین جدیدش با دقت خیلی بیشتری رانندگی کند.

To see the view, Harry climbed to the peak.

برای دیدن منظره، هری به قله صعود کرد.

The mystery books were placed next to the crime dramas.

کتاب‌های معمایی در کنار درام‌های جنایی قرار گرفتند.

The line was moving frustratingly slowly.

صف به شکل ناامیدکننده‌ای، کند پیش می‌رفت.

The parade coursed around the town square.

راهپیمایی دور میدان شهر حرکت کرد.

She runs five miles every day.

او هر روز پنج مایل می‌دود.

The children opened their presents with delight.

بچه‌ها هدایای خود را با خوشحالی باز کردند.

This product is available in all places.

این محصول در همه‌جا موجود است.

She responded very rudely.

او خیلی بی‌ادبانه پاسخ داد.

You need to wash your hands better than that.

باید بهتر از این دست‌های خود را بشویید.

He stood on this very spot and lied to me.

او در همین نقطه ایستاد و به من دروغ گفت.

تمرین زبان انگلیسی

تفاوت Adverb Phrase و Adverb Clause

ممکن است این سوال بسیاری از زبان‌آموزان باشد که فرق گرامر Adverb Phrase با Adverb Clause چیست. بعضی معتقدند این دو فرقی با هم ندارند. درحالی‌که تفاوت زیادی بین آن‌ها وجود دارد. از آنجا که این مطلب به طور کامل به بررسی گرامر Adverb Phrase می‌پردازد، لازم است در این بخش از آموزش، با تفاوت Adverb Phrase و Adverb Clause نیز آشنا شویم.

«جمله‌واره» به بخشی از جمله گفته می‌شود که از فاعل و فعل تشکیل شده است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

I don't know where the restaurant is.

نمی‌دانم رستوران کجاست.

در مثال فوق، «where the restaurant is» جمله‌واره‌ اسمی است که در نقش مفعول ظاهر شده است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، جمله‌واره از فاعل و فعل تشکیل شده است. «the restaurant» در این جمله‌واره نقش فاعل و «is» نقش فعل را دارد.

اما «clause» با «phrase» تفاوت زیادی دارد. به مثال زیر توجه کنید.

I don't know how to fix it.

نمی‌دانم چطور آن را تعمیر کنم.

در مثال فوق «how to fix it»‌ دیگر جمله‌واره نیست، بلکه «عبارت» (Phrase) است، زیرا بعد از «how» فاعل نیامده و از «infinitive» استفاده شده است. پس می‌توانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم که جمله‌واره از فاعل و فعل تشکیل شده، اما عبارت می‌تواند یکی از آن‌ها را نداشته باشد.

با این تعریف، می‌توانیم به سراغ تفاوت Adverb Phrase و Adverb Clause برویم. از طرف دیگر، دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

We go to the shore because we own a home there.

ما به کنار دریا می‌رویم زیرا آنجا خانه‌ای داریم.

We left the shore the week before.

ما یک هفته پیش ساحل را ترک کردیم.

در مثال اول، «because we own a home there» جمله‌واره قیدی است، زیرا از «because» در ابتدای آن استفاده شده که علت را نشان می‌دهد. بعد از «because» هم فاعل و فعل آمده است. بنابراین تمام ویژگی‌های یک جمله‌واره قیدی را دارد. اما در مثال دوم، «the week before» دیگر جمله‌‌واره نیست، زیرا فاعل و فعل ندارد. بنابراین، «the week before» به عنوان عبارت قیدی عمل می‌کند.

برای درک بهتر تفاوت گرامر Adverb Phrase و Adverb Clause به چند مثال دیگر توجه و آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

Do you remember when his birthday is?

می‌دانی تولدش کی است؟

Do you remember his birthday?

تولدش را یادت می‌آید؟

I don't know how I should get there.

نمی‌دانم چگونه به آنجا بروم.

I don't know how to get there.

نمی‌دانم چگونه به آنجا بروم.

He left his book when he was in the study.

وقتی در اتاق مطالعه بود کتابش را جا گذاشت.

He left his book in the study.

کتابش را در اتاق مطالعه جا گذاشت.

نکات مهم درباره Adverb Phrase

برای درک بهتر گرامر Adverb Phrase در ادامه به چند نکته مهم اشاره شده است که باید هنگام استفاده از عبارت‌های قیدی آن‌ها را مدنظر داشته باشید.

 • وقتی عبارت‌های قیدی ابتدای جمله قرار می‌گیرند، به آن‌ها «Fronted Adverbial» گفته می‌شود. این نوع عبارت‌های قیدی همواره باید با ویرگول از جمله بعدی جدا شوند:

At 4 o'clock, open the gates.

ساعت ۴، درها را باز کنید.

In the middle of New York, temperatures reached 106 degrees Fahrenheit.

در مرکز شهر نیویورک، دما به ۱۰۶ درجه فارنهایت می‌رسد.

 • وقتی عبارت قیدی انتهای جمله قرار می‌گیرد، ویرگول از جمله حذف می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

Open the gates at 4 o'clock.

ساعت ۴، درها را باز کنید.

Temperatures reached 106 degrees Fahrenheit in the middle of New York.

در مرکز شهر نیویورک، دما به ۱۰۶ درجه فارنهایت می‌رسد.

 • در برخی موارد از عبارت‌های قیدی هم در ابتدای جمله و هم در انتهای جمله استفاده می‌شود. در این حالت نیز بعد از عبارت اول ویرگول به کار می‌بریم و قبل از عبارت دوم نیازی به ویرگول نداریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

In July 1936, temperatures reached 106 degrees Fahrenheit in the middle of New York.

در ماه ژوئیه ۱۹۳۶، دما به ۱۰۶ درجه فارنهایت در مرکز شهر نیویورک رسید.

In the middle of New York, temperatures reached 106 degrees Fahrenheit in July 1936.

در مرکز شهر نیویورک، دما به ۱۰۶ درجه فارنهایت در ماه ژوئیه ۱۹۳۶ رسید.

 • برای این‌که جمله‌های کوتاه‌تری بنویسید، می‌توانید عبارت قیدی که با in order to شروع می‌شود را به to تغییر دهید:

The mountaineers spent two months with the air-sea rescue team in order to gain experience.

کوهنوردان دو ماه را با تیم امداد هوایی-دریایی سپری کردند تا تجربه کسب کنند.

Jack designed a device in order to find underground water.

«جک» دستگاهی را برای پیدا کردن آب زیرزمینی طراحی کرد.

 • تشدیدکننده را تا حد ممکن حذف کنید، مگر این‌که به آن احتیاج داشته باشید:

She was very angry.

او خیلی عصبانی بود.

(در این جمله «very» بیانگر شدت عصبانیت است.)

She was livid.

او خشمگین بود.

(در این جمله نیازی به استفاده از تشدیدکننده نیست، چون «livid» صفتی است که به‌تنهایی شدت خشم را نشان می‌دهد و به تشدیدکننده‌هایی مانند «very» یا «really» نیاز ندارد.)

If everything is very important, then nothing is important.

اگر همه‌چیز خیلی مهم است، پس هیچ‌چیز مهم نیست.

(این جمله به نقل از رئیس‌جمهور کانادا، «Brian Mulroney» گفته شده است.)

سوالات رایج درباره Adverb Phrase

در این بخش از آموزش گرامر Adverb Phrase سعی کرده‌یام به تعدادی از سوالات رایج در این خصوص پاسخ دهیم.

راه تشخیص Adverb Phrase چیست ؟

عبارت قیدی از دو یا چند کلمه تشکیل شده است. قید به عنوان کلمه اصلی قرار دارد و می‌تواند به‌تنهایی یا در کنار کلمه‌های دیگر به کار برود. قیدها می‌تواند اسم، صفت، فعل و قیدهای دیگر را توصیف کنند. بنابراین، برای تشخیص Adverb Phrase، ساده‌ترین راه این است که عبارتی را در جمله پیدا کنید که یا فاعل ندارد یا فعل.

مثال گرامر Adverb Phrase چیست ؟

عبارت قیدی می‌تواند برای زمان، مکان، چگونگی انجام کار و علت آن به کار برود. برای مثال، در جمله «The man ran as quickly as possible down the street»، عبارت قیدی «as quickly as possible» است که به زمان اشاره دارد.

آیا عبارت‌ قیدی می‌تواند یک کلمه باشد؟

قید ممکن است از یک کلمه تشکیل شده باشد، مانند «quickly» یا «here» و «yesterday». اما وقتی به عنوان عبارت‌های قیدی استفاده می‌شوند، نمی‌توانند یک کلمه باشند، برخی از آن‌ها با حرف اضافه و برخی با infinitive همراه می‌شوند.

فرق بین عبارت موصولی و عبارت قیدی چیست؟

عبارت موصولی با حرف اضافه شروع می‌شود، به عنوان صفت عمل می‌کند و پرسش‌‌هایی مانند «which one» پاسخ می‌دهد. عبارت قیدی با حرف اضافه شروع می‌شود.

Adverb Phrase برای قید recently چیست؟

عبارت قیدی برای «recently» شامل موارد زیر است:

 • In the recent past
 • newly
 • lately
 • freshly
 • not long since
یادگیری لغات

تمرین گرامر Adverb Phrase

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Adverb Phrase»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

در جمله‌های زیر، «Adverb Phrase» را انتخاب کنید.

1. My friend gave me the library book in the hall.

gave me

in the hall

the library book

My friend

2. The Fourth of July fireworks exploded with a loud bang.

exploded

The fourth of July

with a loud bang

fireworks

3. Jenny tried to talk to Peter underneath the water.

tried to

underneath the water

Jenny

to peter

4. After sunset, the bats flew from the cave.

After sunset

the bats

from the cave

After sunset, from the cave

5. Leprechauns live over the rainbow.

over the rainbow

Leprechauns live

live over

the rainbow

6. Meet me at the mall later this evening.

later this evening

at the mall

Meet me

at the mall; later this evening

7. He turned down the road.

He truned

down the road

the road

turned down

8. They must kiss before sunset to break the spell.

kiss

must kiss

break

They

9. Meet me at the mall later this evening.

me

meet

later

evening

10. Meet me at the mall later this evening.

meet

mall

me

at

تمرین دوم

در متن زیر، جاهای خالی را با Adverb Phrase مناسب پر کنید.

Q1: I go running _____ with my friends from the jogging club. _____, we were doing a five-kilometer run from downtown Victoria through Beacon Park. As we were running _____ at the edge of the sea, someone shouted "Look!" There was a grey whale out in the ocean, about a hundred meters from the shore. We all stopped running _____. It was swimming _____, its tail flipping out of the water every few seconds.

جواب

Answer: I go running every weekend with my friends from the jogging club. Last Saturday, we were doing a five-kilometer run from downtown Victoria through Beacon Park. As we were running along the cliffs at the edge of the sea, someone shouted “Look!” There was a grey whale out in the ocean, about a hundred meters from the shore. We all stopped running to look at the whale. It was swimming with a rolling motion, its tail flipping out of the water every few seconds.

جمع‌بندی

در این آموزش به طور کامل به گرامر Adverb Phrase اشاره شد که در زبان فارسی به آن‌ها عبارت‌های قیدی می‌گویند. عبارت‌های قیدی به چهار نوع زیر تقسیم می‌شوند:

 • عبارت قیدی زمان
 • عبارت قیدی مکان
 • عبارت قیدی حالت
 • عبارت قیدی دلیل

همچنین آموختیم که برای عبارت‌های قیدی سه ساختار محتلف تعریف شده است که عبارتند از:

 • عبارت‌های حرف اضافه‌ای
 • عبارت‌های مصدری
 • قید + عبارت‌های تشدیدکننده

علاوه بر موارد فوق به نکات مهمی در رابطه با گرامر Adverb Phrase اشاره کردیم. این آموزش را می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم:

 • عبارت قیدی به عبارتی گفته می‌شود که فعل، صفت یا قید را با پاسخ دادن به پرسش‌هایی مانند زمان وقوع فعل، مکان وقوع، علت و نحوه وقوع آن توصیف می‌کند.
 • می‌توانیم عبارت‌های قیدی را با استفاده از عبارت‌های حرف اضافه‌ای، عبارت‌های مصدری و ترکیب قید + عبارت‌های تشدیدکننده بسازیم.
 • مثال عبارت قیدی را می‌توان در جمله زیر مشاهده کرد:

She decided to drive very carefully.

او تصمیم گرفت خیلی با دقت رانندگی کند.

 • فرق بین Adverb Phrase و Adverb Clause در فاکتور فاعل-فعل است. عبارت، هر دوی این‌ها را ندارد، اما جمله‌واره هم از فاعل و هم از فعل تشکیل شده است، مانند دو مثال زیر:

I don't know how I should join this group. (Clause)

I don't know how to join this group. (Phrase)

نمی‌دانم چگونه باید عضو این گروه شوم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge Dictionary Your Dictionary Study Smarter Langeek Master Class Grammar Monster 7ESL

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *