زبان انگلیسی ۱۱۳ بازدید

از «until» هم به عنوان حرف اضافه و هم به عنوان حرف ربط استفاده می‌شود. به همین دلیل کاربردهای متفاوتی برای آن تعریف شده است. در این آموزش قصد داریم به کاربرد Until در زبان انگلیسی بپردازیم و تفاوت آن را با by و برخی از قیدهای زمان مانند since یا for توضیح دهیم. علاوه بر این، به مواردی اشاره خواهیم کرد که از Until استفاده نمی‌کنیم و به‌‌جای آن عبارت یا کلمه‌های دیگری را به‌کار می‌بریم. همچنین، نمونه تمرین‌هایی را همراه با پاسخ در انتهای مطلب ارائه خواهیم کرد تا با نحوه استفاده از Until در انواع جمله‌‌های انگلیسی آشنا شوید.

کاربرد Until در زبان انگلیسی

«until» در زبان انگلیسی به معنی «تا» یا «تا زمانی که» است و به دو صورت زیر کاربرد دارد:

در حالت غیررسمی و محاوره، «until» به صورت «till» یا «til'» نوشته می‌شود. به همین دلیل در حالت رسمی از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم. در ادامه این مطلب، به کاربرد Until به طور کامل و با مثال اشاره خواهم کرد. همچنین موارد استفاده از آن را برای زمان‌‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

کاربرد Until به عنوان حرف اضافه

کاربرد Until به عنوان حرف اضافه را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:

 • «Until» اگر به عنوان حرف اضافه به‌کار برود، به معنای «تا» است:

We played chess until midnight. (up to midnight)

ما تا نیمه‌شب شطرنج بازی کردیم.

The film didn’t end till eleven o’clock.

فیلم تا ساعت ۱۱ شروع نشد.

 • از «from» همراه با «until» برای صحبت کردن درباره زمان شروع و زمان پایان واقعه‌ای صحبت می‌کنیم:

I worked out at the gym from 6 pm till 7:30 pm.

من از ۶ تا ۷:۳۰ در باشگاه ورزش کردم.

The store in our neighborhood will be open from 6 am until 6 pm tomorrow.

فروشگاه محله ما، فردا از ۶ صبح تا ۶ عصر باز خواهد بود.

 • از «by» (نه «until») برای صحبت کردن درباره چیزی قبل از زمان مشخص، یا آخرین مهلت تعیین شده استفاده می‌کنیم:

The movie will be finished by 9 pm.

Not: The movie will be finished until/till 9 pm.

فیلم تا قبل از ۹ شب تمام خواهد شد.

 • از «until» یا «till» برای بیان مقدار یا تعداد چیزی استفاده نمی‌کنیم. به‌جای آن «up to» را به‌کار می‌بریم:

The taxi can take up to five people.

Not: The taxi can take until five people.

تاکسی تا ۵ نفر ظرفیت دارد.

 • از «until» یا «till» برای صحبت کردن درباره مسافت استفاده نمی‌کنیم. به‌جای آن «as far as» را به‌کار می‌بریم:

Larry drove me as far as the shop and I walked the rest of the way home.

Not: Larry drove me until the shop

«لری» من را تا مغازه رساند و بقیه را تا منزل پیاده رفتم.

گرامر until

کاربرد Until به عنوان حرف ربط

کاربرد Until به عنوان «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunction) را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای ارتباط عمل یا رخدادی با زمان مشخص و به معنای «تا وقتی که»:

Let’s wait here till the rain stops.

(till + subordinate clause)

بیا اینجا منتظر بمانیم تا باران متوقف شود.

نکته: معمولاً جمله‌واره‌هایی که با «until» شروع می‌شوند را قبل از جمله‌‌‌‌واره اصلی قرار نمی‌دهیم، به مثال زیر و شکل درست و نادرست آن توجه کنید:

No one left the room until the talk ended.

Not: Until the talk ended no one left

هیچ‌کس اتاق را تا پایان صحبت ترک نکرد.

 • از فعل حال ساده همراه با «until» برای توصیف آینده استفاده می‌کنیم:

I can’t wait until the summer holidays begin.

Not: … until the summer holidays will begin.

نمی‌توانم صبر کنم تا تعطیلات تابستان آغاز شود.

 • بعد از «until» از حال کامل استفاده می‌کنیم تا عمل یا واقعه‌ای را نشان دهیم که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت:

We’ll sit here till Donna has finished.

Not: … until Donna will have finished.

 ما اینجا می‌نشینیم تا «دونا» کارش تمام شود.

 • از فعل گذشته ساده بعد از «until» استفاده می‌کنیم تا درباره عملی در زمان گذشته صحبت کنیم:

He was the headteacher until he retired in 1968.

او مدیر مدرسه بود تا وقتی که در سال ۱۹۶۸ بازنشست شد.

We couldn’t put it down the on floor till the plumber had finished.

 تا زمانی که لوله‌کش کارش را تمام نکرده بود، نتوانستیم آن را روی زمین بگذاریم.

نکته: از «until» یا «till» نمی‌توانیم به‌جای «in advance of» استفاده کنیم. در این حالت باید «before» را به‌کار ببریم که به معنای «قبل از» است:

Please return your registration form before you leave the room.

Not: Please return your registration form until you leave the room.

لطفاً فرم ثبت‌نام خود را قبل از ترک کردن اتاق برگردانید.

کاربرد Until و By

نحوه استفاده و زمان به‌ کار بردن «Until» و «By» برای بسیاری از افراد غیرانگلیسی‌زبان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در ادامه این مطلب به این تفاوت‌ها اشاره خواهیم کرد.

 • از «by» برای صحبت کردن درباره موعد مقرر یا آخرین مهلت استفاده می‌کنیم. در این حالت، فقط نگران موعد مقرر هستیم یا به زمانی فکر می‌کنیم که مهلت چیزی رو به اتمام است:

The students must turn in their reports by Friday.

دانش‌آموزان باید گزارش خود را تا روز جمعه تحویل دهند.

We need to submit this by 5 pm.

ما باید این را تا ساعت 5 بعد از ظهر ارائه دهیم.

He must finish this by next week.

او باید این کار را تا هفته آینده تمام کند.

 • از فعل‌هایی مانند «have» ،«need» یا «must» همراه با «by» استفاده می‌‌کنیم:

We need to leave by 9 pm.

باید تا ساعت ۹ شب برویم.

I have to finish my report by Thursday.

باید تا پنجشنبه گزارشم را تمام کنم.

They must hand in their proposal by next Wednesday.

آن‌ها باید پروپوزال خود تا چهارشنبه دیگر تحویل دهند.

 • از «until» برای صحبت کردن درباره بازه زمانی از شروع کاری تا موعد مقرر یا آخرین مهلت زمان تعیین شده استفاده می‌شود. بنابراین، «by» فقط به آخرین مهلت اشاره می‌کند، درحالی‌که «until» زمانی را مدنظر قرار می‌دهد که بین الآن و پایانِ چیزی است:

I have to work until 10 pm.

باید تا ۱۰ شب کار کنم.

(به آخرین لحظه برای کار کردن اشاره دارد.)

We can hand in the report any day until Friday.

می‌توانیم تا جمعه گزارش خود را تحویل بدهیم.

(از زمان مشخصی تا جمعه وقت داریم که آن را تحویل بدهیم.)

The store is open until 1 am.

فروشگاه تا ۱ صبح باز است.

(به آخرین زمان باز بودن فروشگاه اشاره دارد.)

 • «Until» با ساختار‌هایی مانند «from... until» نیز در زبان انگلیسی کاربرد زیاد دارد:

I will work from 9 until 5.

من از ۹ تا ۵ کار خواهم کرد.

We can go from 10 am until 10 pm.

می‌توانیم از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب برویم.

The park is open from May until September.

پارک از ماه «مه» تا «سپتامبر» باز است.

 • در برخی از جمله‌ها می‌توانیم «until» را جایگزین «to» کنیم:

The store is open from 8 am to 9 pm.

مغازه از ۸ صبح تا ۹ شب باز است.

We can camp from April to October.

می‌توانیم از آوریل تا اکتبر اردو بزنیم.

 • از کلمه‌هایی مانند «need»، «have»‌ یا «must» همراه با «until» استفاده نمی‌کنیم. اما فعل‌های کمکی وجهی مانند «will» یا «can»‌ و افعال «to be» را همراه با «until» را می‌توانیم به‌کار ببریم. به دو جمله زیر توجه کنید.

I can't leave until 3 pm.

نمی‌توانم تا قبل از ۳ بعدازظهر بروم.

I must leave by 3 pm.

باید تا ۳ بعدازظهر بروم.

در جمله اول، شخص گوینده به این نکته اشاره دارد که ترک کردن آن مکان تا ساعت ۳ برای او امکان‌پذیر نیست. در جمله دوم، شخص گوینده تأکید دارد که تا قبل از ساعت۳، هر زمانی که ممکن باشد باید برود؛ اگر نرود، ممکن است مشکلی پیش بیاید. به دو مثال دیگر توجه کنید.

We can submit the report until Friday.

می‌توانیم گزارش را تا جمعه بفرستیم.

We need to submit the report by Friday.

باید گزارش را تا جمعه بفرستیم.

جمله اول نشان می‌دهد که که هر زمانی از الآن تا جمعه امکان فرستادن گزارش وجود دارد. به عبارت دیگر، چه همین حالا گزارش فرستاده شود چه پنجشنبه یا جمعه، در هر صورت مشکلی وجود نخواهد داشت. اما جمله دوم که با «by» نوشته شده، بر این نکته تأکید دارد که اگر گزارش قبل از جمعه یا نهایتاً روز جمعه فرستاده نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

آموزش زبان انگلیسی

فرق بین Until و Till

«until» و «till» را در بسیاری از موارد به‌جای هم به‌کار می‌برند. هر دو کلمه می‌توانند به عنوان حرف اضافه و حرف ربط مورد استفاده قرار بگیرند، اما کاربرد آن‌ها اندکی با هم تفاوت دارد. در ادامه به این تفاوت اشاره کرده‌ایم.

 • «till» بیشتر در موقعیت‌های غیررسمی به‌کار می‌رود. در انگلیسی آمریکایی، به‌جای «till» از «til'» نیز استفاده می‌شود:

I waited until 6 o’clock and then I went home.

I waited till 6 o’clock and then I went home.

من تا ساعت ۶ صبر کردم و سپس به خانه رفتم.

I will wait till I hear from you.

I will wait until I hear from you.

صبر می‌کنم تا خبری از تو شود.

 • در برخی موارد از حرف اضافه «to» به‌جای «till» و «until» استفاده می‌شود که معمولاً بعد از «from» می‌آید:

I usually work from ten to six.

=

I usually work from ten until / till six.

من معمولاً از ده تا شش کار می‌کنم.

 • «until» و «till» هر دو برای نشان دادن زمان به‌کار می‌روند. اما درباره مسافت از آن‌ها استفاده نمی‌شود. برای بیان مسافت از «to» ،«as far as» یا «up to» استفاده می‌کنیم:

We walked as far as the edge of the forest.

NOT We walked until the edge of the forest.

ما تا نزدیک جنگل پیاده رفتیم.

 • بعد از «until» از زمان حال ساده برای صحبت کردن درمورد آینده استفاده می‌شود:

I will wait until she comes.

NOT I will wait until she will come.

من منتظر می‌مانم تا او بیاید.

تفاوت کاربرد Until و Unless

دو کلمه «Until» و «Unless» به ظاهر کمی به هم شباهت دارند، به همین ممکن است زبان‌آموزان به‌اشتباه آن‌ها را به‌جای هم به‌کار ببرند. اما در واقع این دو کلمه هم از نظر معنی و هم از نظر کاربرد در جمله با هم فرق دارند. «until» به شرایطی اشاره داردد که هنوز اتفاق نیفتاده است، در حالی که «Unless» به زمانی اشاره می‌کند که موعد آن هنوز فرا نرسیده است. به دو مثال زیر با کاربرد until و ترجمه آن توجه کنید.

I cannot get to the reports until next week.

نمی‌توانم گزارش‌ها را تا هفته آینده ارسال کنم.

I lived with my parents until I was 17.

تا هفده‌سالگی با پدر و مادرم زندگی می‌کردم.

دو مثال زیر با «unless» است. به ترجمه این دو جمله نیز توجه کنید.

I will not shoot that squirrel unless someone puts a gun to my head.

من به آن سنجاب شلیک نمی‌کنم، مگر این‌که کسی تفنگی را روی سرم بگذارد.

Peter will not go to the picnic unless his dog is allowed to accompany him.

پیتر به پیک‌نیک نمی‌رود، مگر این‌که سگش اجازه داشته باشد او را همراهی کند.

برای این‌که بتوانید تفاوت کاربرد Until و Unless را بهتر درک کنید، به چند مثال دیگر توجه کنید.

The politician was afraid she would lose public support unless she expressed opposition to increased taxes.

این سیاستمدار می‌ترسید که حمایت مردم را از دست بدهد، مگر این‌که مخالفت خود را با افزایش مالیات ابراز کند.

The city threatened to sue the factory for environmental pollution unless the company agreed to clean up the lake and install better filtration systems.

مردم شهر تهدید کردند که از کارخانه به دلیل آلودگی محیط زیست شکایت خواهند کرد، مگر این‌که شرکت با پاک‌سازی دریاچه و نصب سیستم‌های تصفیه بهتر موافقت کند.

The workers said they would continue to strike until their demands for a safer workplace were met.

کارگران اعلام کردند تا زمانی که خواسته‌هایشان برای یک محل کار امن‌تر تأمین نشود، به اعتصاب ادامه خواهند داد.

The party continued until the wee hours of the morning.

این مهمانی تا ساعات اولیه صبح ادامه داشت.

Paul refused to take a shower until the water heater was fixed.

«پاول» تا زمان تعمیر آب‌گرم‌کن از دوش گرفتن خودداری کرد.

The bank would repossess the house unless Neil made his loan payment.

بانک خانه را مصادره می‌کند، مگر این‌که «نیل» وام خود را پرداخت کند.

در جدول زیر می‌توانید توضیح تفاوت کاربرد Until و Unless را مشاهده کنید.

تفاوت کاربرد Until و Unless
  Until Unless
معنی «تا» یا «تا زمان مشخص»؛ «قبل از» «مگر» یا «مگر این‌که» برای موقعیت‌های خاص
مثال You can go out and play until it gets dark. I will quit my job unless I get a pay hike.
متضاد since if
تلفظ /ənˈtɪl/

/ənˈlɛs/

/ʌnˈlɛs/

کاربرد Not Until

not until بر این نکته تأکید می‌کند که عملی قبل از زمان مشخصی انجام نمی‌شود و به صورت زیر در جمله به‌کار می‌رود:

A: Can I go out and play now?

B: Not until you’ve done your homework.

A: می‌توانم الآن بیرون بروم و بازی کنم؟

B: نه تا وقتی که تکالیفت را انجام نداده‌ای.

(تا وقتی تکالیفت را انجام ندهی نمی‌توانی بازی کنی.)

It was not until 1972 that the war finally came to an end.

تا سال ۱۹۷۲ جنگ به پایان نرسید.

اگر جمله‌ای با «not until» شروع شود، فاعل و فعل کمکی در جمله‌واره اول، بلافاصله بعد از «not until» به حالت جمله یا عبارت باقی می‌ماند، اما جای فاعل و فعل کمکی در جمله‌واره دوم عوض می‌شود و در واقع جمله شکل سؤالی به خود می‌گیرد. فرمول جمله‌هایی که با «not until» شروع می‌شوند، به صورت زیر تعریف شده است:

Not until [1st clause: subject + auxiliary verb...] [2nd clause: auxiliary verb + subject...].

برای درک بهتر به مثال زیر دقت کنید.

Not until we had reached the top did we realize how far we had come.

تا وقتی به نوک [قله] رسیدیم، متوجه نشدیم که چقدر آمده بودیم.

به چند مثال دیگر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا با کاربرد Until بیشتر آشنا شوید.

Not until [the rain stopped] [could we see the view of the ocean].

تا وقتی [باران بند آمد]، [نتوانستیم منظره اقیانوس را ببینیم].

Not until [the president resigned] [did the protests stop].

تا زمانی که [رئیس جمهور استعفا داد]، [اعتراض‌ها متوقف نشد].

Not until [my daughter called me] [did I stop worrying about her].

تا وقتی که [دخترم با من تماس گرفت]، [نگرانی در مورد او نداشتم].

کاربرد Until و سایر حروف اضافه زمان

کاربرد Until به عنوان حرف اضافه، معمولاً در کنار سایر حروف اضافه زمان، اهمیت زیادی دارد. در جدول زیر می‌توانید این حروف اضافه زمان را همراه با توضیحات مشاهده کنید. در ادامه، کاربرد هر یک را به صورت جداگانه توضیح داده‌ایم.

حروف اضافه زمان

(Adverbs of Time)

+ time / point in the past (yesterday, last year) since
+ period of time (2 hours/3 days/1 year) for
up to a point in time until
Less formal way of saying until till
Use from for the start time and to for the finish time from... to

کاربرد Since

کاربرد «Since» معمولاً با زمان‌های کامل است. در بیشتر موارد از «Since» همراه با «زمان حال کامل» (Present Perfect Tense) استفاده می‌شود تا زمان مشخصی را از گذشته تا لحظه حال توصیف کند. یعنی برای بیان مدت زمانی که عملی در گذشته کامل شده، اما اثر آن تا به این لحظه ادامه داشته است. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I’ve known him since I was a child.

از بچگی او را می‌شناختم.

I’ve had this phone since last year.

از سال گذشته این تلفن همراه را داشته‌ام.

I haven’t eaten anything since this morning.

از امروز صبح چیزی نخورده‌ام.

کاربرد For

از «for» به عنوان حرف اضافه زمان، برای بیان مدت زمان انجام کار استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید که «for» بیشتر برای زمان حال کامل به‌کار می‌رود و یکی از مشخصه‌های این زمان است، اما می‌تواند برای زمان‌های دیگر نیز کاربرد داشته باشد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد «for» در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I lived in England for 10 years.

من به مدت ده سال در انگلیسی زندگی کرده‌ام.

I’m only working for 3 hours today.

من امروز فقط سه ساعت کار می‌کنم.

I’m going on holiday for a week next month.

من ماه آینده به مدت یک هفته به تعطیلات خواهم رفت.

کاربرد Until

در این آموزش به طور مفصل به کاربرد Until در زبان انگلیسی پرداختیم. «Until» به معنای «تا زمانی که» است و از آن برای اشاره به مدت زمان مشخصی استفاده می‌کنیم. از «until» می‌توانیم برای زمان حال، گذشته و آینده استفاده کنیم. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I will work until 5 p.m. today.

امروز تا ساعت ۵ کار خواهم کرد.

I played football until the club closed.

تا وقتی باشگاه بسته شد، فوتبال بازی کردم.

I am going away on holiday until Thursday.

تا پنجشنبه به تعطیلات خواهم رفت.

(تا پنجشنبه در تعطیلات خواهم بود.)

کاربرد From... to

از «From... to» برای صحبت کردن شروع زمان انجام کار تا زمان اتمام آن استفاده می‌کنیم که مترادف «until» و «till» است و می‌توانیم همراه با آن «for» نیز بیاوریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I’m going to be on holiday from 31st August to the 10th of September.

من از 31 اوت تا 10 سپتامبر در تعطیلات خواهم بود.

The lesson is from 9 a.m to 10 a.m.

کلاس از ساعت 9 تا 10 صبح است.

The meeting is from 6 o’clock to 8 o’clock.

جلسه از ساعت 6 الی 8 است.

I will be at the gym from 11 a.m till 12:30 p.m.

من از ساعت 11 صبح تا 12:30 در باشگاه خواهم بود.

I going to be on holiday from the 1st January till the 8th January.

من از اول ژانویه تا 8 ژانویه در تعطیلات خواهم بود.

فرق until و by

کاربرد Until با مثال

برای درک بهتر کاربرد Until در جمله، به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید. سایر حروف اضافه که در این مطلب آموزش داده شد نیز به عنوان مثال آمده است.

I'm not going home until you talk to me.

تا با من صحبت نکنی به خانه نمی‌‌روم.

But Miss Sullivan did not arrive until the following March.

اما دوشیزه «سالیوان» تا ماه «مارس» بعد به آنجا نرسید.

I held her hands firmly until she became more calm.

دست‌هایش را محکم گرفتم تا آرام‌تر شد.

Jessica wait for you here until you get back.

«جسیکا» اینجا منتظرت می‌ماند تا برگردی.

You will work until the session starts.

شما تا شروع جلسه کار خواهید کرد.

Tom, wait until I turn on the television.

«تام»، صبر کن تا تلویزیون را روشن کنم.

Until the Billy comes, don’t eat.

تا «بیلی» نیامده، غذا نخورید.

She read the magazine from 10:30 to 12:30.

او مجله را از ساعت 10:30 تا 12:30 خواند.

She read the magazine from 9:30 until / till 10:30.

او مجله را از ساعت 9:30 تا 10:30 خواند.

He washed the dishes from 5:00 to 7:00.

او ظرف‌ها را از ساعت 5:00 تا ۷:00 شست.

She played basketball from 11:00 to 12:00.

او از ساعت 11:00 تا 12:00 بسکتبال بازی کرد.

She played basketball from 11:00 until / till 12:00.

او از ساعت 11:00 تا 12:00 بسکتبال بازی کرد.

You can keep the laptop until Monday.

می‌توانید لپ‌تاپ را تا دوشنبه نگه دارید.

The movie goes on until 10:30.

این فیلم تا ساعت 10:30 ادامه دارد.

They will stay here until the snow stops.

آن‌ها تا زمانی که برف بند بیاید، اینجا خواهند ماند.

You will finish the report by 7.

تا ساعت 7 گزارش را تمام خواهید کرد.

The thief escaped from the house until the police arrived.

دزد تا رسیدن پلیس از خانه فرار کرد.

اشتباهات رایج در کاربرد Until

باید در نظر داشته باشیم که کاربرد Until به موقعیت‌های خاصی محدود می‌شود. به طور کلی، از «until» برای موارد زیر استفاده نمی‌کنیم:

 • برای صحبت کردن درباره چیزهایی که قبل از زمان مشخص یا موعد مقرری اتفاق می‌افتند:

All applications must be received by Friday, 26 June 2009.

Not: … until Friday, 26 June 2009.

تمامی درخواست‌ها باید تا جمعه 26 ژوئن 2009 دریافت شوند.

 • برای صحبت کردن درباره کمیت، از «up to» استفاده می‌کنیم:

The theater can hold up to two hundred people.

Not: The theater can hold until two hundred people.

سالن تئاتر تا دویست نفر گنجایش دارد.

 • برای صحبت کردن درباره مسافت، از «as far as» استفاده می‌کنیم:

We had to drive as far as Liverpool for the last hockey match that I played.

Not: We had to drive until Liverpool

ما باید برای آخرین بازی هاکی که من بازی کردم، تا «لیورپول» رانندگی می‌کردیم.

 • دقت کنید که هنگام نوشتن کلمه «until» آن را به صورت «untill» ننویسید:

She waited until the end of the day.

Not: She waited untill the end of the day.

او تا انتهای روز صبر کرد.

تمرین کاربرد Until در زبان انگلیسی

برای این که عملکرد خود را در رابطه با مطلب «کاربرد Until» ارزیابی کنید، می‌توانید از نمونه سؤالات چندگزینه‌ای در این بخش استفاده کنید و در انتها، با کلیک بر روی «دریافت نتیجه آزمون» امتیاز خود را مشاهده کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با «until» یا «unless» پر کنید.

Q1: I won't get a birthday present from Joe ____I invite him to my party.

جواب

Answer: I won’t get a birthday present from Joe unless I invite him to my party.

Q2: My feet get cold ____ I wear socks.

جواب

Answer: My feet get cold unless I wear socks.

Q3: She runs ____ she is out of breath.

جواب

Answer: She runs until she is out of breath.

Q4: I can't go on the field trip ____ my mom sends in a permission slip before the deadline.

جواب

Answer: I can’t go on the field trip unless my mom sends in a permission slip before the deadline.

Q5: I stay in my classroom until it is time to go to P.E.

جواب

Answer: I stay in my classroom until it is time to go to P.E.

Q6: She is not allowed to get her ears pierced _____ she is 13 years old.

جواب

Answer: She is not allowed to get her ears pierced until she is 13 years old.

Q7: I cannot wait ____ school gets out for the summer.

جواب

Answer: I cannot wait until school gets out for the summer.

Q8: I'm going to Disney World in two weeks ____ my dad's car is still broken.

جواب

Answer: I’m going to Disney World in two weeks unless my dad’s car is still broken.

Q9: Sailboats can't move ____ the wind blows.

جواب

Answer: Sailboats can’t move unless the wind blows.

Q10: He did not come to the cafeteria _____ lunch was half over.

جواب

Answer: He did not come to the cafeteria until lunch was half over.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I will keep asking ____ you accept my offer
by
until/till
2. The bank should be open ____ 5 o'clock today.
by
until/till
3. We must finish our project ____ next Friday.
by
until/till
4. ____ the time she arrived, the meeting had already begun.
by
until/till
5. According to the weather forecast, it will keep snowing ____ the weekend.
by
until/till
6. According to the weather forecast, it should finally snow ____ this weekend.
by
until/till
7. I need this work finished ____ tomorrow morning.
by
until/till
8. Can you look after the baby ____ I get back.
by
until/till
9. Make sure to return home ____ 9 o'clock.
by
until/till
10. Sandra is going to have my car ____ the weekend.
by
until/till
11. Sandra promised to bring back my car ____ Sunday afternoon.
by
until/till
12. Don't do anything ____ the backup arrives.
by
until/till
13. I will have been married for ten years ____ 2020.
by
until/till
14. ____ what time are you open today?
by
until/till
15. Learning English was difficult ____ I came across this website.
by
until/till
16. I will keep asking ____ you send my payment.
by
until
17. The shop is open _____ 9 pm.
by
until
18. They said that they would finish the job ____. Friday.
by
until
19. I waited for him ____. 12 o’clock and then I went home.
until
by
20. I will be staying in this city____ the end of this month.
by
until
21. I will be home ____. five o’clock.
by
until
22. ____. the end of the party, everybody was tired.
by
until
23. I will be in bed ____. the time you get home.
by
until
24. I will be ready ____ the time you arrive.
by
until
25. I will wait here____. you come back.
until
by
یادگیری گرامر until

جمع‌بندی

در این آموزش با کاربرد Until آشنا شدیم. همچنین تفاوت آن را با till یاد گرفتیم و مثال‌های مختلفی از آن را بررسی کردیم. علاوه بر این، آموختیم که در چه مواقعی از until استفاده نمی‌کنیم. در مجموع، until به دو شکل حرف اضافه و حرف ربط کاربرد دارد که در این آموزش به طور کامل به آن اشاره شد.

همچنین به تفاوت میان «until» و «by» اشاره کردیم و کاربرد آن‌ها را در جمله توضیح دادیم. در ادامه نیز به کمک تمرین‌های متعدد با کاربرد Until و سایر حروف اضافه مانند «for» یا «since» آشنا شدیم و مثال‌هایی ارائه کردیم. به طور خلاصه، کاربرد Until را می‌توان به دو مورد زیر خلاصه کرد:

 • برای توصیف اتفاقی که تا زمان مشخصی ادامه دارد، سپس متوقف می‌شود:

Baker is expected to be here until the end of the week.

انتظار می‌رود «بیکر» تا پایان هفته اینجا باشد.

I was employed by a manufacturing company until 1999.

من تا سال 1999 در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بودم.

You’ll just have to wait until they call your name.

فقط باید منتظر بمانید تا نام شما را صدا کنند.

Up until now, everything in Katherine’s life has been good.

تا به حال، همه چیز در زندگی «کاترین» خوب بوده است.

 • برای توصیف دو عملی که با فاصله‌های زمانی از هم رخ می‌دهند:

Stay on the bus until the supermarket, then get off and turn left.

تا [رسیدن به] سوپرمارکت در اتوبوس بمانید، سپس پیاده شوید و به چپ بروید.

Perry was leading the race until the last turn.

«پری» تا پیج آخر پیشتاز مسابقه بود.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.