زمان گذشته شرطی به زبان ساده در زبان فرانسه – به زبان ساده با مثال و تمرین

۶۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
زمان گذشته شرطی به زبان ساده در زبان فرانسه – به زبان ساده با مثال و تمرین

قبلاً «وجه شرطی در زبان فرانسه» و «زمان حال در وجه شرطی در زبان فرانسه» را به شما معرفی کرده‌ایم. در این مطلب به طور خاص به زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه خواهیم پرداخت. زمان گذشته شرطی با صرف فعل‌های کمکی être یا avoir و اسم مفعول از فعل اصلی ساخته می‌شود. از این فعل برای بیان پشیمانی، تاسف، سرزش، حالت‌های فرضی در گذشته و... استفاده می‌کنیم.

یادگیری وجه شرطی و زمان گذشته شرطی به ما کمک می‌کند که جمله‌های پیچیده‌تری بیان کنیم و منظورمان را به زبان فرانسه بهتر برسانیم. به همین دلیل با یاد گرفتن آن می‌توانیم مهارت‌های زبانی خود را به مراتب بهتر کنیم. ما در این آموزش از «مجله فرادرس» سعی می‌کنیم شما را با زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه، صرف آن، کاربردها و انواع جملات گذشته شرطی آشنا کنیم. در این مسیر از مثال‌های مختلف و تمرینات متعدد کمک می‌گیریم.

زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه

از زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه برای نشان دادن پشیمانی یا سرزنش کردن استفاده می‌کنیم؛ برای بیان کردن چیزی که می‌شد از آن اجتناب کنیم. مثلاً جمله «نباید به او اعتماد می‌کردم» را می‌توانیم در زبان فرانسه با زمان گذشته شرطی به این صورت بیان کنیم: «Je n'aurais pas dû lui faire confiance». همچنین با جمله‌های مرکبی که در یکی از بندها «si» به معنای اگر دارند، می‌توانیم برای بیان احتمالی در گذشته از زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه استفاده کنیم.

در فیلم «آموزش گرامر زبان فرانسه فرادرس سطح متوسط B2» در سایت فرادرس، ساختار و کاربرد شرطی در زبان فرانسه را به شکلی مفصل‌تر بررسی کرده‌ایم، لینک آن را در ادامه مشاهده می‌کنید.

در جدول زیر سه فعل از سه گروه فعلی زبان فرانسه را در زمان گذشته در وجه شرطی زبان فرانسه صرف کرده‌ایم؛ بخش‌های «Bold» فعل‌های کمکی هستند که فقط آن‌ها در این ساختار صرف می‌شوند.

صرف فعل در زمان گذشته در وجه شرطی زبان فرانسه با توجه به گروه فعلی
گروه اول افعال در زبان فرانسه
(مختوم به er)
nous aurions aiméj’aurais aimé
vous auriez aimétu aurais aimé
ils/elles auraient aiméil/elle/on aurait aimé
گروه دوم افعال در زبان فرانسه
(مختوم به ir)
nous aurions finij’aurais fini
vous auriez finitu aurais fini
ils/elles auraient finiil/elle/on aurait fini
گروه سوم افعال در زبان فرانسه
(مختوم به re)
nous aurions venduj’aurais vendu
vous auriez vendutu aurais vendu
ils/elles auraient venduil/elle/on aurait vendu

همان‌طور که در جدول بالا دیدیم، فرمول ساخت زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه به صورت زیر است.

avoir / être (au conditionnel présent) + Participe Passé du Verbe

یعنی با فعل کمکی être یا avoir که در زمان حال شرطی صرف شده‌اند و اسم مفعول در زبان فرانسه از فعل اصلی، می‌توانیم فعل زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه را صرف کنیم. در ادامه و در جمله‌های زیر می‌توانید مثال‌هایی از صرف فعل زمان گذشته شرطی در جمله مشاهده کنید.

J'aurais aimé savoir nager.

دوست داشتم بلد بودم شنا کنم.

Tu aurais dû l'appeler.

تو باید به او زنگ می‌زدی.

Il aurait pu venir si tu l'avais invité.

او می‌توانست بیاید اگر تو او را دعوت کرده بودی.

Nous aurions voulu être là.

ما دوست داشتیم آنجا باشیم.

Vous auriez pu voir l'exposition si vous étiez arrivés plus tôt.

شما می‌توانستید نمایشگاه را ببینید اگر زودتر رسیده بودید.

Elles auraient aimé apprendre le français.

آن‌ها دوست داشتند فرانسوی یاد بگیرند.

J'aurais pu gagner si j'avais couru plus vite.

من می‌توانستم ببرم اگر سریع‌تر دویده بودم.

Tu aurais dû étudier davantage.

تو باید بیشتر مطالعه می‌کردی.

Il aurait voulu être médecin.

او دوست داشت پزشک می‌شد.

Nous aurions pu éviter cet accident.

ما می‌توانستیم از این تصادف اجتناب کنیم.

Vous seriez allés à la plage si le temps avait été meilleur.

شما به ساحل می‌رفتید اگر هوا بهتر بود.

Ils auraient dû prendre le train de 8 heures.

آن‌ها باید قطار ساعت ۸ را سوار می‌شدند.

Elle aurait aimé visiter le Louvre.

او دوست داشت از «لوور» بازدید کند.

J'aurais pu être un bon pianiste.

من می‌توانستم یک پیانیست خوب باشم.

Tu aurais dû voir son visage!

تو باید چهره‌اش را می‌دیدی.

Il n'aurait jamais dire cela.

او هرگز نباید آن را می‌گفت.

Nous aurions pu être amis.

ما می‌توانستیم دوست باشیم.

Vous auriez dû écouter le professeur.

شما باید به استاد گوش می‌دادید.

Ils auraient pu changer le monde.

آن‌ها می‌توانستند دنیا را تغییر دهند.

Elle aurait voulu savoir la vérité.

او دوست داشت حقیقت را می‌دانست.

چگونه زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه را با فرادرس یاد بگیریم ؟

فیلم های آموزش زبان فرانسه فرادرس

زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه با فعل‌های کمکی être یا avoir به اضافه اسم مفعول یا همان participe passé ساخته می‌شود. از زمان گذشته شرطی برای بیان تاسف یا اطلاعات تایید نشده و... استفاده می‌کنیم. اما زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه یکی از درس‌های گرامر زبان فرانسه است. اگر انتخاب شما یادگیری خودآموز زبان فرانسه است؛ یکی از راه‌های موثر یادگیری در خانه، فیلم‌های آموزشی زبان فرانسه است.

ما در سایت فرادرس مجموعه‌ای کامل از فیلم‌های آموزش گرامر زبان فرانسه و بر اساس سطوح یادگیری داریم. در ادامه فیلم‌های آموزش گرامر فرادرس را به ترتیب سطح یادگیری برای شما فهرست کرده‌ایم.

کاربرد زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه

برای بیان فرض غیرمحتمل، خیالی در گذشته، تاسف، پشیمانی و... از زمان گذشته شرطی استفاده می‌کنیم. زمان گذشته شرطی برای خوب مکالمه کردن کاربردی است. ما در فیلم «آموزش زبان فرانسه فرادرس اصطلاحات و ضرب المثل های رایج» در سایت فرادرس، بهتر مکالمه کردن را هدف قرار داده‌ایم که در ادامه لینک آن را مشاهده می‌کنید.

در ادامه کاربردهای مخنلف این زمان را برای شما همراه با مثال فهرست کرده‌ایم.

  • برای بیان خیال و تصوری در زمان گذشته:

Imagine, on aurait traversé la mer, on aurait fait le tour du monde.

تصور کن، از دریا می‌گذشتیم، دور دنیا سفر می‌کردیم.

Imagine, tu aurais construit une maison près de la mer.

تصور کن، خانه‌ای در مجاورت دریا می‌داشتی.

Imagine, nous aurions pu voir les aurores boréales en Islande.

تصور کن، ما می‌توانستیم شفق‌های قطبی را در «ایسلند» ببینیم.

Imagine, tu aurais appris à jouer du piano comme un professionnel.

تصور کن، تو می‌توانستی پیانو را مثل یک حرفه‌ای یاد بگیری.

Imagine, nous aurions voyagé à travers l'Europe sans nous arrêter.

تصور کن، ما بدون توقف در سراسر اروپا سفر می‌کردیم.

Imagine, j'aurais écrit un roman qui aurait changé le monde.

تصور کن، من رمانی می‌نوشتم که دنیا را تغییر می‌داد.

Imagine, tu aurais inventé une machine à voyager dans le temps.

تصور کن، تو یک ماشین زمان اختراع می‌کردی.

Imagine, nous aurions découvert un trésor caché sur une île déserte.

تصور کن، ما گنجی پنهان در یک جزیره‌ی متروکه کشف می‌کردیم.

دفترچه یادداشت و دوات و قلم در کنار مجسمه ایفل فرانسه

Imagine, tu aurais pu être le meilleur joueur de tennis du monde.

تصور کن، تو می‌توانستی بهترین بازیکن تنیس جهان باشی.

Imagine, nous aurions créé une entreprise qui aurait révolutionné la technologie.

تصور کن، ما شرکتی می‌ساختیم که تکنولوژی را متحول می‌کرد.

Imagine, tu aurais dirigé un orchestre célèbre dans les plus grandes salles du monde.

تصور کن، تو یک ارکستر معروف را در بزرگ‌ترین سالن‌های جهان رهبری می‌کردی.

Imagine, nous aurions pu sauver des espèces en voie de disparition et changer le cours de la conservation.

تصور کن، ما می‌توانستیم گونه‌های در معرض انقراض را نجات دهیم و مسیر حفاظت از محیط‌زیست را تغییر دهیم.

  • برای ارائه اطلاعات تایید نشده، فرایندی که بیشتر مطبوعات استفاده می‌کنند:

Il y aurait eu trois personnes disparues dans le tsunami.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سه نفر در سونامی ناپدید شده‌اند.

Trois personnes auraient péri dans cet attentat.

گفته می‌شود سه نفر در این حمله کشته شده‌اند.

La banque aurait proposé à ses clients un prêt à zéro pour cent.

گفته می‌شود بانک به مشتریانش وام با صفر درصد سود ارائه داده است.

Le gouvernement aurait caché les véritables chiffres de l'épidémie.

گفته می‌شود دولت اعداد واقعی اپیدمی را مخفی کرده است.

Une célèbre actrice aurait investi dans une start-up technologique prometteuse.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک بازیگر معروف در یک استارت‌آپ فناوری امیدوارکننده سرمایه‌گذاری کرده است.

Un vaccin expérimental aurait montré des résultats prometteurs contre la maladie.

گفته می‌شود یک واکسن آزمایشی نتایج امیدوارکننده‌ای در برابر بیماری نشان داده است.

  • برای بیان پشیمانی (اغلب با فعل devoir):

J’aurais dû travailler plus.

باید بیشتر کار می‌کردم.

Je n’aurais pas revenir si tôt.

نباید به این زودی برمی‌گشتم.

J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille.

باید وقت بیشتری با خانواده‌ام می‌گذراندم.

Tu aurais dû voir le monde quand tu en avais l'occasion.

باید دنیا را می‌دیدی وقتی فرصتش را داشتی.

Il aurait dû exprimer ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard.

او باید احساساتش را بیان می‌کرد قبل از اینکه خیلی دیر شود.

Nous aurions dû saisir cette opportunité unique dans la vie.

ما باید این فرصت منحصر به فرد را در زندگی پی می‌گرفتیم.

Vous auriez dû écouter cette chanson, elle était si belle.

شما باید به آن آهنگ گوش می‌دادید، خیلی زیبا بود.

Elle aurait dû apprendre à jouer du piano.

او باید یاد می‌گرفت پیانو بنوازد.

Ils auraient dû voyager ensemble quand ils en avaient l'occasion.

آن‌ها باید وقتی فرصتش را داشتند با هم سفر می‌کردند.

J'aurais dû goûter à la cuisine locale pendant mon voyage.

باید طعم غذاهای محلی را در سفرم می‌چشیدم.

Tu aurais dû capturer ce moment avec une photo.

باید آن لحظه را با یک عکس ثبت می‌کردی.

Nous aurions dû profiter davantage de chaque instant.

ما باید از هر لحظه بیشتر لذت می‌بردیم.

  • برای سرزنش و ملامت کردن:

Tu n’aurais pas envoyer ce message.

نباید این پیام را می‌فرستادی.

Tu aurais pu faire plus attention!

می‌توانستی بیشتر مراقب باشی.

Il n'aurait pas ignorer ses conseils.

نباید نصیحت‌هایش را نادیده می‌گرفت.

Vous auriez vérifier les informations avant de les publier.

شما باید قبل از انتشار، اطلاعات را بررسی می‌کردید.

Nous n'aurions pas lui faire confiance si facilement.

ما نباید اینقدر راحت به او اعتماد می‌کردیم.

Elle aurait être plus prudente avec ses paroles.

او باید در کلامش دقیق‌تر می‌بود.

Ils n'auraient pas partir sans dire au revoir.

آن‌ها نباید بدون خداحافظی می‌رفتند.

Tu aurais réfléchir aux conséquences.

تو باید در مورد عواقب فکر می‌کردی.

دانشجوی زبان فرانسه جلوی برج ایفل

J'aurais dû être plus ferme dans ma décision.

من باید در تصمیم‌گیری‌ام محکم‌تر می‌بودم.

Vous n'auriez pas négliger votre santé.

شما نباید سلامتی‌تان را نادیده می‌گرفتید.

Elle n'aurait pas perdre son temps avec des choses inutiles.

او نباید وقتش را صرف چیزهای بی‌فایده می‌کرد.

Ils auraient écouter les avertissements.

آن‌ها باید به هشدارها گوش می‌دادند.

  • برای حدس زدن (با عبارت au cas où):

Je leur redis au cas où ils n’auraient pas compris.

اگر متوجه نشدند دوباره به آن‌ها می‌گویم.

Je leur renvoie un message au cas où ils auraient oublié notre rendez-vous.

در صورتیکه جلسه را فراموش کنند به آن‌ها پیام می‌دهم.

Dans le cas où ils auraient eu besoin de nous contacter, ils auraient utilisé leur téléphone mobile.

در صورت نیاز به تماس با ما از تلفن‌همراه خود استفاده می‌کردند.

  • برای بیان احتمالی در زمان گذشته:

Si tu avais eu une voiture, tu nous aurais emmené.

(Mais tu n’as pas de voiture, alors tu ne nous emmèneras pas.)

اگر ماشین داشتی ما را می‌بردی.

(اما ماشین نداری، پس ما را نخواهی برد.)

Si j'avais su, je t'aurais appelé.

اگر می‌دانستم، تو را صدا می‌زدم.

Si elle avait eu plus de temps, elle aurait lu ce livre.

اگر وقت بیشتری داشت، این کتاب را می‌خواند.

Si nous avions eu assez d'argent, nous aurions voyagé en France.

اگر پول کافی داشتیم، به «فرانسه» سفر می‌کردیم.

Si tu avais étudié, tu aurais réussi à l'examen.

اگر درس می‌خواندی، در امتحان موفق می‌شدی.

Si tu avais écouté, tu n'aurais pas fait cette erreur.

اگر گوش می‌دادی، این اشتباه را نمی‌کردی.

Si elle avait vérifié son travail, elle aurait trouvé l'erreur.

اگر کارش را چک می‌کرد، اشتباه را پیدا می‌کرد.

Si nous avions regardé la météo, nous n'aurions pas été surpris par la pluie.

اگر آب‌وهوا را چک می‌کردیم، به خاطر باران غافلگیر نمی‌شدیم.

Si tu avais pris le bus de 8 heures, tu serais arrivé à l'heure.

اگر اتوبوس ساعت ۸ را سوار می‌شدی، به موقع می‌رسیدی.

Si j'avais apporté mon parapluie, je n'aurais pas été trempé.

اگر چترم را می‌آوردم، خیس نمی‌شدم.

جملات شرطی زبان فرانسه

جملات شرطی در زبان فرانسه، برای بیان چیزی که تحت شرط یا شرایط خاصی صورت می‌گیرد، استفاده می‌شوند. بندهای جملات شرطی در زبان فرانسه با «si» به‌هم وصل می‌شوند.

برای درک بهتر ابتدا مکالمه زیر را در نظر بگیرید،‌ صوت مکالمه و ترجمه فارسی آن را در ادامه آورده‌ایم و جملات شرطی را «Bold» کرده‌ایم.

Maman: Marc, aujourd'hui je veux faire un gâteau. Peux-tu m’aider?

Marc: Si j’ai du temps cet après-midi, je t’aiderai.

***

Maman: Marc, peux-tu m’aider à faire un gâteau?

Marc: Si j’avais du temps, je t’aiderais. Mais je dois faire mes devoirs.

***

Maman: Le gâteau est maintenant terminé. Tu avais dit que tu voulais m’aider!

Marc: Si j’avais eu du temps, je t’aurais aidée. Mais je devais faire mes devoirs!

ترجمه فارسی

مامان: «مارک»، امروز می‌خواهم کیک درست کنم. می‌شود به من کمک کنی؟

مارک: اگر امروز بعدازظهر وقت داشته باشم، بهت کمک خواهم کرد.

***

مامان: «مارک»، می‌شود کمکم کنی کیک درست کنم؟

مارک: اگر وقت داشتم، به تو کمک می‌کردم. اما باید تکالیفم را انجام دهم.

***

مامان: کیک الان تمام شد. گفتی می‌خواهی کمکم کنی.

مارک: اگر وقت داشتم، به تو کمک می‌کردم. اما من باید تکالیفم را انجام می‌دادم.

جملات شرطی در زبان فرانسه سه نوع‌اند. در ادامه هر سه نوع را با کاربرد، ساختار و مثال آورده‌ایم.

جملات شرطی نوع اول

«جملات شرطی نوع اول» (Le Premier Type) برای بیان شرط واقع‌بینانه و محتمل استفاده می‌شوند. در این نوع، فرض بر این است که شرط می‌تواند به راحتی برآورده شود. ساختار آن «Si + حال ساده در فرانسه + حال ساده، آینده در فرانسه یا امری در فرانسه» است. فرمول ساخت آن را در ادامه می‌بینید.

Si + Présent de l'indicatif + Futur Simple / Impératif

مثال‌هایی برای این نوع جملات در ادامه مشاهده خواهید کرد.

Si tu étudies, tu réussiras.

اگر درس بخوانی، موفق خواهی شد.

Si tu économises, tu pourras acheter une nouvelle voiture.

اگر پس‌انداز کنی، می‌توانی ماشین جدیدی بخری.

Si vous nous visitez ce weekend, nous irons à la plage.

اگر این آخر هفته به دیدن ما بیایید، به ساحل خواهیم رفت.

Si elle prend son parapluie, elle ne sera pas mouillée.

اگر او چترش را بردارد، خیس نخواهد شد.

Si vous répondez à l'annonce, vous obtiendrez peut-être le job.

اگر به آگهی پاسخ دهید، شاید کار را بگیرید.

Si tu manges sain, tu seras en meilleure santé.

اگر غذای سالم بخوری، سلامت‌تر خواهی بود.

یک فنجان قهوه در کنار کروسان و عکس ایفل

جملات شرطی نوع دوم

«جملات شرطی نوع دوم» (Le Deuxième Type) برای بیان شرط با احتمال وقوع پایین در حال حاضر یا آینده استفاده می‌شوند. این نوع بیشتر برای بیان آرزوها یا فرضیات کمتر محتمل به کار می‌رود. ساختار آن «Si + گذشته استمراری در زبان فرانسه + شرطی حال در زبان فرانسه» است. فرمول ساخت این جملات را در ادامه می‌بینید.

Si + Imparfait + Présent du conditionnel

مثال‌هایی از این جملات را در ادامه برای شما آورده‌ایم.

Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison.

اگر پول داشتم، خانه‌ای می‌خریدم.

Si tu connaissais la réponse, tu gagnerais le jeu.

اگر جواب را می‌دانستی، بازی را می‌بردی.

Si nous avions plus de temps, nous visiterions le musée.

اگر وقت بیشتری داشتیم، موزه را بازدید می‌کردیم.

Si elle parlait français, elle vivrait en France.

اگر او فرانسوی صحبت می‌کرد، در «فرانسه» زندگی می‌کرد.

Si vous étiez plus attentifs, vous comprendriez la leçon.

اگر بیشتر دقت می‌کردید، درس را می‌فهمیدید.

Si j'étais riche, je voyagerais autour du monde.

اگر ثروتمند بودم، دور دنیا سفر می‌کردم.

جملات شرطی نوع سوم

«جملات شرطی نوع سوم» (Le Troisième Type) اغلب برای بیان پشیمانی یا نتایج فرضی که اتفاق نیفتاده در زمان گذشته به کار می‌رود. ساختار آن «Si + زمان گذشته کامل در زبان فرانسه + شرطی گذشته» است. فرمول ساخت این جملات گذشته شرطی را در ادامه می‌بینید.

Si + Plus-que-parfait + Passé du conditionnel

مثال‌هایی از جملات شرطی نوع سوم در ادامه مشاهده خواهید کرد.

Si j'avais su, j'aurais agi différemment.

اگر می‌دانستم، جور دیگری عمل می‌کردم.

Si tu avais pris le train plus tôt, tu serais arrivé à l'heure.

اگر زودتر قطار را سوار می‌شدی، به موقع می‌رسیدی.

Si nous avions écouté les conseils, nous n'aurions pas eu de problèmes.

اگر به توصیه‌ها گوش می‌کردیم، مشکلی پیش نمی‌آمد.

Si elle avait étudié davantage, elle aurait réussi son examen.

اگر بیشتر مطالعه می‌کرد، امتحانش را پاس می‌کرد.

Si vous aviez investi dans ce projet, vous auriez fait un grand profit.

اگر در آن پروژه سرمایه‌گذاری می‌کردید، سود زیادی می‌کردید.

Si j'avais connu la vérité, je n'aurais pas pris cette décision.

اگر حقیقت را می‌دانستم، آن تصمیم را نمی‌گرفتم.

همان‌طور که می‌دانید یادگیری گرامر جملات گذشته شرطی به مهارت خوب نوشتن ما به این زبان کمک بسیاری می‌کند. ما وقتی گرامر صرف فعل‌ها را به‌خوبی یاد گرفتیم احتیاج داریم که مهارت نوشتن را هم یاد بگیریم. به همین دلیل در ادامه فیلم‌های آموزشی فرادرس برای یادگیری مهارت نوشتن به زبان فرانسه را برای شما فهرست کرده‌ایم.

فیلم های آموزش زبان فرانسه فرادرس

تمرین زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

مشخص کنید کدام جمله صورت صحیح برگرداندن جمله سوال به زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه است.

1. Je ne suis pas allé travailler car j'étais malade.

Il n'aurait pas allé travailler car il était malade.

Il ne serait pas allé travailler car il était malade.

2. L'enfant se retrouve seul au bord de la route.

L'enfant s'était retrouvé seul au bord de la route.

L'enfant se serait retrouvé seul au bord de la route.

3. Les caissières font la grève à cause des conditions de travail.

Les caissières auraient fait la grève à cause des conditions de travail insupportables.

Les caissières aurait faites la grève à cause des conditions de travail insupportables.

4. Une femme les a fabriquées la veille.

Une femme les aurait fabriquées la veille.

Une femme les aurait fabriqué la veille.

5. Une femme est décédée. Son mari l'a empoisonnée.

Une femme aurait décédée car son mari l'aurait empoisonnée.

Une femme serait décédée car son mari l'aurait empoisonnée.

 

تمرین دوم

با کمک واژگان مناسب و گرامر زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه جاهای خالی را پر کنید.

Q1: Le jeune garçon_____ à changer de classe.

جواب

Réponse: Le jeune garçon aurait demandé à changer de classe.

Q2: L'accident _____trois morts.

جواب

Réponse: L'accident aurait fait trois morts.

Q3: Au cas où vous _____mon numéro de téléphone, je vous le redonne.

جواب

Réponse: Au cas où vous auriez perdu mon numéro de téléphone, je vous le redonne.

Q4: Au cas où vous _____à la recevoir avant le temps, je vous laisse ses disponibilités.

جواب

Réponse: Au cas où vous seriez disposés à la recevoir avant le temps, je vous laisse ses disponibilités.

Q5: Elle se demande s'il _____l'inviter.

جواب

Réponse: Elle se demande s'il aurait aimé l'inviter.

Q6: Je me demande si tu_____ agir autrement.

جواب

Réponse: Je me demande si tu aurais dû agir autrement.

Q7: Je n'_____pas _____lui faire confiance.

جواب

Réponse: Je n'aurais pas lui faire confiance.

Q8: Elle_____ qu'il soit plus prudent.

جواب

Réponse: Elle aurait aimé qu'il soit plus prudent.

Q9: Elle _____qu'il soit plus patient. Il n'_____pas _____s'emporter ainsi. S'il avait pris le temps de discuter avec elle, il _____pourquoi elle avait pris la décision de vendre la ferme. Elle _____qu'il soit capable de se mettre à sa place.

جواب

Réponse: Elle aurait voulu qu'il soit plus patient. Il n'aurait pas s'emporter ainsi. S'il avait pris le temps de discuter avec elle, il aurait compris pourquoi elle avait pris la décision de vendre la ferme. Elle aurait aimé qu'il soit capable de se mettre à sa place.

Q10: Arnaud était sous le choc: sa meilleure amie lui _____donc _____? Jamais il n'_____ croire qu'elle _____lui cacher la vérité de la sorte.

جواب

Réponse: Arnaud était sous le choc: sa meilleure amie lui aurait donc menti? Jamais il n'aurait pu croire qu'elle aurait osé lui cacher la vérité de la sorte.

برج ایفل در کشور فرانسه

جمع‌بندی زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه

در انتهای این مطلب از «مجله فرادرس» یک بار دیگر نکات مهم «زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه» را مرور خواهیم کرد.

  • از زمان گذشته شرطی در زبان فرانسه برای بیان پشیمانی، تاسف، سرزنش، حالت‌های فرضی در گذشته، احتمالات و... استفاده می‌کنیم.
  • این فعل با صرف فعل‌های کمکی être یا avoir و اسم مفعول فعل اصلی ساخته می‌شود.
  • جملات شرطی برای بیان چیزی که تحت شرط یا شرایط خاصی اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شوند. بندهای جملات شرطی در زبان فرانسه با «si» به‌ یکدیگر متصل می‌شوند.
  • بر اساس نوع فعل‌های جملات شرطی، سه نوع جمله شرطی داریم که هر کدام برای موقعیت خاصی استفاده می‌شوند.
بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
LingoliaPodcast Francais FacileSyvumLingolia
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *