قدر مطلق انحراف

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «قدر مطلق انحراف» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

شاخص‌های آمار توصیفی، مانند شاخص‌های تمرکز و یا اندازه‌های پراکندگی به منظور شناخت جامعه آماری به کار می‌روند. ولی استفاده از هر یک به تنهایی ممکن…

۱۹ تیر ۱۳۹۷ آرمان ری بد