مجموعه مقالات زبان برنامه نویسی

جیسون (JSON) چیست؟ — به زبان ساده
چطور برنامه‌نویس شویم؟ — راهنمای عملی ورود به دنیای برنامه‌نویسی