اعداد اصلی، ترتیبی و اسمی – مفاهیم و تعاریف به زبان ساده

۹ مرداد ۱۳۹۴ در دسته‌بندی اخبار و تازه ها 1 دقیقه مطالعه

6 ماشین می بینیم. ماشین شماره “96” (به رنگ قرمز) در مکان دوم (2) قرار دارد.

 

اعداد اصلی

یک عدد اصلی (کاردینال) (Cardinal) عددی است که تعداد را مشخص می کند، مانند یک، دو، سه، چهار یا پنج.

یک عدد اصلی پاسخ سوال “چه تعداد؟” را می دهد.

 

مثال: اینجا پنج سکه داریم:

اعداد اصلی، ترتیبی و اسمی

این نوع اعداد، کسر یا اعشار ندارند و فقط برای شمارش استفاده می شود.

اعداد ترتیبی

یک عدد ترتیبی (Ordinal) عددی است که مکان را در یک لیست یا یک صف مشخص می کند.

اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین و …

مثال: در این تصویر از چپ نفر دوم (2) بلندتر از همه است.

اعداد اصلی، ترتیبی و اسمی

اعداد اسمی

یک عدد اسمی (نومینال) (Nominal)، عددی است که فقط بعنوان اسم استفاده می شود تا چیزی شناسانده شود (نه یک مقدار یا یک مکان)

مثال:

  • عدد نوشته شده پشت لباس یک فوتبالیست (مانند ” 8 “)
  • یک کد پستی (مانند “91210”)
  • شماره یک نقشه (مانند “380”)

 

مثال با همه این اعداد

اعداد اصلی، ترتیبی و اسمی

در این تصویر 3 هواپیما دیده می شود. هواپیمای شماره “7” (به رنگ قرمز) در مکان اول قرار دارد:

  • 3 عدد اصلی (کاردینال) است (پاسخ سوال “چه تعداد؟” را می دهد)
  • اول (1) یک عدد ترتیبی است (مکان را به ما نشان می دهد)
  • “7” یک عدد اسمی است (یک اسم مشخص شده برای هواپیما است)

منبع


بر اساس رای 1 نفر


آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نظرات