تفاوت do و does چیست؟ – به زبان ساده + تمرین، مثال و تلفظ

۲۰۲۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
تفاوت do و does چیست؟ – به زبان ساده + تمرین، مثال و تلفظ

فعل do یکی از افعال مهم و بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی است که هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در جمله به کار می‌رود. کاربرد این فعل به عنوان فعل اصلی به معنی انجام دادن و در جایگاه فعل کمکی، برای منفی کردن و سوالی کردن جمله است. در این مطلب قصد داریم تفاوت do و does را در زبان انگلیسی بررسی کنیم. علاوه بر این کاربرد هر کدام را به طور جداگانه و مفصل آموزش می‌دهیم. همچنین در انتهای مطلب چند نمونه‌سوال برای تمرین بیشتر گرامر این مبحث تهیه کرده‌ایم.

997696

کاربرد do و does در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی هر وقت از انجام شدن عملی حرف می‌زنیم از افعال do و does یا did استفاده می‌کنیم. do و does دو روش برای صرف فعل do در زمان حال هستند و did شکل گذشته ساده آن است. این افعال به طور کلی در جملات منفی و سوالی به کار می‌روند. do با ضمیرهای اول‌شخص مفرد و ضمیرهای جمع به کار می‌رود و does همراه با ضمیر سوم‌شخص مفرد یعنی «she» ،«he» و «it» استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد این دو بهتر آشنا شوید.

Do it as he does.

همان کاری را بکن که او می‌کند.

I do have some work, but she doesn’t have any.

من کمی کار دارم اما او کاری ندارد.

در مثال اول، جمله امری است و به همین خاطر با do شروع می‌شود، در انتهای جمله نیز does در نقش فعل اصلی جمله به معنی انجام دادن کار استفاده شده است. در مثال دوم از do برای تاکید روی فعل اصلی جمله استفاده شده و does برای منفی کردن بخش دوم آن آمده است. به طور کلی تفاوت do و does در چند مورد است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

کاربرد do در زبان انگلیسی

فعل do در زبان انگلیسی به انجام شدن کاری اشاره دارد، چه این کار به میل خود فرد انجام بشود و چه کسی دیگر از او درخواست کند. do فعلی کمکی است که با فعل اصلی استفاده می‌شود تا جمله‌های متعددی بسازد. مهم‌ترین نقش‌های do در جمله عبارتند از:

  • برای سوالی کردن جمله:

Do you know him?

او را می‌شناسی؟

Do you get the mail?

نامه‌ها به دستت می‌رسد؟

  • برای منفی کردن جمله:

I don’t think she is going to come for the party.

فکر نمی‌کنم او به مهمانی بیاید.

They don’t have any right to call a meeting.

آن‌ها هیچ حقی ندارند که جلسه تشکیل دهند.

  • در جملات مثبت برای تاکید روی چیزی یا اشاره به اطلاعاتی بیشتر:

You do look sad today.

تو امروز واقعا غمگین به نظر میایی.

They do want to start their own business.

آن‌ها می‌خواهند کسب‌وکار خود را راه بیندازند.

  • در جملات امری مثبت و منفی:

Don’t open the door.

در را باز نکن.

Do your work.

کار خود را انجام بده.

  • در ضمیمه‌های پرسشی:

I met Shahrukh Khan at the concert, don’t you?

من «شاهرخ خان» را در کنسرت دیدم، تو ندیدی؟

  • برای اجتناب از تکرار کردن فعل یا عبارت فعلی:

A: May I help you?

B: Please do.

A: می‌توانم به شما کمکی کنم؟

B: حتما.

Suzzane likes apples, and so do you.

«سوزان» از سیب خوشش می‌آید، تو هم همین‌طور.

به مثال‌های زیر از کاربرد این فعل دقت کنید.

I do not know the way.

من راه را بلد نیستم.

Do you have any tickets for the concert?

بلیتی برای کنسرت داری؟

Do you mind if I smoke?

اشکالی دارد سیگار بکشم؟

How much do you charge for a haircut?

برای کوتاهی مو چقدر هزینه می‌گیرید؟

We do not have the resources to update our computer software.

ما منابع لازم برای به‌روز کردن نرم‌افزار کامپیوتر خود را نداریم.

Winners do what losers don’t want to do.

برنده‌ها کاری را می‌کنند که بازنده‌ها نمی‌خواهند انجام دهند.

I do it because I like it.

من این کار را انجام می‌دهم چون دوست دارم.

What do you suggest I order?

پیشنهاد می‌کنی چه چیزی سفارش بدهم؟

کاربرد does

کاربرد does در زبان انگلیسی

does یکی دیگر از شکل‌های فعل do است که کاربرد آن نیز برای اشاره به انجام دادن کاری است، این کار می‌تواند به میل خود فرد یا به درخواست فردی دیگر باشد. does در انگلیسی همراه با سوم‌شخص مفرد در انواع مختلف جمله به کار می‌رود. مهم‌ترین کاربردهای این فعل عبارتند از:

  • برای سوالی کردن جمله با سوم‌شخص مفرد:

Does she go out for a walk?

او برای پیاده‌روی بیرون می‌رود؟

Does it work properly?

این وسیله درست کار می‌کند؟

  • برای منفی کردن جمله با سوم‌شخص مفرد:

Sara doesn’t want to go Sydney on her vacations.

«سارا» نمی‌خواهد در تعطیلات خود به «سیدنی» برود.

He doesn’t care much about what people think.

او چندان اهمیتی نمی‌دهد که مردم چه فکری می‌کنند.

  • برای ارائه اطلاعات بیشتر یا تاکید روی فعل اصلی جمله:

She does work hard.

او سخت کار می‌کند.

John does go to coaching every day.

«جان» هر روز برای مربی‌گری بیرون می‌رود.

  • در ضمیمه‌های پرسشی:

She writes well, doesn’t she?

او خوب می‌نویسد، اینطور نیست؟

مثال‌های زیر را از کاربرد این فعل در نظر بگیرید.

It does not look like the right way.

به نظر نمی‌رسد این روش درست باشد.

Does your job fulfill your expectations?

شغلت انتظارات تو را برآورده می‌کند؟

What time does the store close?

فروشگاه چه زمانی بسته می‌شود؟

She always does things the hard way.

او همیشه هر کاری را به روش سخت انجام می‌دهد.

What time does this train get to New York?

این قطار چه ساعتی به نیویورک می‌رسد؟

He does not know the way.

او راه را بلند نیست.

The express train does not stop at this station.

قطار اکسپرس در این ایستگاه توقف نمی‌کند.

How long does it take you to commute?

رفتن تو به سر کار و برگشتنت از آنجا چقدر طول می‌کشد؟

کاربرد do

تفاوت ساختار do و does

همان‌طور که می‌دانید do یکی از افعال گذرای زبان انگلیسی است، یعنی هم به فاعل و هم به مفعول نیاز دارد. علاوه بر این فعلی حرکتی است، یعنی می‌تواند کاری را عملی کند. از طرفی does فقط شکل سوم‌شخص مفرد این فعل است که با ضمیر سوخ شخص مفرد انگلیسی همراه می‌شود.

از do در کنار اسامی جمع مانند «parents» و «children» استفاده می‌کنیم اما اسامی مفرد انگلیسی مانند «my teacher» و «the child» را همراه فعل does به کار می‌بریم.

does همراه با ضمیرهای شخصی اول‌شخص مفرد، ضمیر دوم‌شخص you، ضمیر اول‌شخص جمع و ضمیر سوم‌شخص جمع به کار می‌رود اما does فقط با ضمیر سوم‌شخص مفرد انگلیسی استفاده می‌شود. علاوه بر این do را با ضمایر اشاره جمع مانند «these»‌ و «those» استفاده می‌کنیم و ضمایر اشاره مفرد مانند «this»‌ و «that» را با does به کار می‌بریم.

از do برای دستور دادن در جمله‌های امری استفاده می‌شود اما از آن‌جایی که نمی‌توان به شکل مستقیم به سوم‌شخص دستوری داد نمی‌توان از does در جملات امری استفاده کرد.

تفاوت do not و does not

به طور کلی از does not برای اشاره به سوم‌شخص مفرد و اسامی مفرد و از do not برای اشاره به باقی ضمایر و اسامی جمع استفاده می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانید do و does همراه با فعلی دیگر در جمله استفاده می‌شوند تا جمله را به حالت منفی یا سوالی دربیاورند.

وقتی دو فعل do و does را با قید منفی‌ساز not همراه می‌کنیم این افعال در نقش فعل کمکی به کار می‌روند. برای درک بهتر تفاوت دو ساختار do not و does not در ادامه به چند مثال از هر کدام اشاره می‌کنیم.

does not فعلی کمکی است که برای منفی کردن فعل دیگری در جمله‌های انگلیسی به کار می‌رود. این ساختار فقط همراه با سوم‌شخص مفرد و اسامی مفرد به کار می‌رود. به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

This does not need further inspection, and we can pass it right away.

این نیاز به بازرسی بیشتر ندارد و می‌توانیم همین حالا آن را ارسال کنیم.

He does not think he can do it, though we’re certain he can.

او فکر نمی‌کند بتواند از پس این کار بربیاید، هرچند که ما مطمئنیم می‌تواند.

She doesn’t know what to do next! Shall we help her?

او نمی‌داند بعد از این چه کار کند! به او کمک کنیم؟

There isn’t a thing that the king does not know about his land.

چیزی نیست که پادشاه در مورد سرزمین خود نداند.

It does not seem to understand many of the inputs I’m entering.

به نظر نمی‌آید این رایانه بسیاری از داده‌هایی که من وارد می‌کنم را بفهمد.

What doesn’t kill us only makes us stronger.

چیزی که ما را نکشد، فقط ما را قوی‌تر می‌کند.

It doesn’t take much to beat me at sports.

شکست دادن من در ورزش برای او کار چندان سختی نیست.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید این ساختار به دو روش نوشته می‌شود. به طور کلی می‌توان از ساختار does not استفاده کرد که رسمی‌تر است یا می‌توان آن را به شکل مخفف doesn’t درآورد که غیررسمی محسوب می‌شود. هر دو این ساختارها معنی و کاربرد یکسانی دارند و تنها تفاوت آن‌ها در لحن جمله است. does not در متن‌های رسمی و علمی یا در متن‌های عادی برای تاکید بیشتر استفاده می‌شود و doesn’t در محاوره و متن‌های غیررسمی مانند پیامک کاربرد دارد.

do not و شکل مخفف‌شده آن don’t برای اشاره به تمام ضمایر به جز سوم شخص مفرد به کار می‌روند. کاربرد اصلی این دو ساختار برای منفی کردن جمله‌هایی است که فعل اصلی دیگری دارند. علاوه بر این، در جملات امری منفی یا همان جملات نهی نیز از این افعال استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

These items do not need to be checked again.

نیازی نیست این وسایل دوباره بررسی شوند.

I do not understand why you’re asking me to do something like that.

متوجه نمی‌شوم چرا از من می‌خواهی چنین کاری کنم.

We don’t quite know what happened to us after the accident!

ما اطلاع کامل که بعد از تصادف چه اتفاقی افتاد.

There are many things we do not understand about the universe.

چیزهای زیادی هست که ما در مورد دنیا نمی‌دانیم.

They don’t think they’re going to get out of there alive.

آن‌ها فکر نمی‌کنند بتوانند زنده از آن‌جا بیرون بیایند.

You do not have to make all of the decisions on your own.

لازم نیست تو تمام تصمیم‌ها را تنهایی بگیری.

Plenty of citizens do not believe in the capacity of their government.

بسیاری از شهروندان به قابلیت‌های دولت خود اعتقاد ندارند.

People do not need to be told what to do or where to go.

مردم نیازی ندارند کسی به آن‌ها بگوید چه کار کنند و کجا بروند.

همان‌طور که می‌بینید هر دو این ساختارها در جمله معنی یکسانی دارند. از do not یا don’t برای اشاره به اسم‌های جمع نیز استفاده می‌شود. علاوه بر این بعد از ضمیرهای جمع و ضمیر اول‌شخص مفرد نیز آن را به کار می‌بریم. همچنین do not در موقعیت‌های رسمی و برای تاکید در جمله به کار می‌رود و don’t در محاوره و موقعیت‌های غیررسمی استفاده می‌شود.

مثال ساده از تفاوت do و does

مثال ساده از تفاوت do و does

Pete always does his taxes on time.

«پیت» همیشه مالیت خود را به وقع پرداخت می‌کند.

Volunteers do a lot of work around the town.

داوطلب‌ها کارهای زیادی را در شهر به انجام می‌رسانند.

Gil did a great job on his History report for school.

«گیل» در گزارش تاریخ خود برای مدرسه عالی عمل کرد.

You have done nothing all morning!

من تمام صبح هیچ‌کاری نکرده‌ام!

I am doing the best I can!

من دارم تمام تلاش خود را می‌کنم!

Your client doesn’t understand the contract.

موکل شما قرارداد را درک نمی‌کند.

You don’t need to worry about me.

نیازی نیست نگران من باشی.

Your friends didn’t get the e-mail.

دوستانت ایمیل را دریافت نکرده‌اند.

I do not want to go with you!

من نمی‌خواهم با تو بیایم!

Do you want to go to the party?

می‌خواهی به مهمانی بروی؟

Does your dog live outside or in the house?

سگ تو بیرون زندگی می‌کند یا در خانه؟

Does your sister always talk so much on the phone?

خواهرت همیشه اینقدر زیاد با تلفن صحبت می‌کند؟

Did you catch the bus this morning?

امروز صبح به اتوبوس رسیدی؟

Don’t you ever visit your parents?

اصلا به پدر و مادر خود سر می‌زنی؟

Didn’t Mr. Albertson call you?

آقای «آلبرتسون» با تو تماس گرفت؟

Where do you want to send the package?

می‌خواهید جعبه را کجا بفرستید؟

Why does she always scream like that?

چرا او همیشه اینطور جیغ می‌کشد؟

How much do these earrings cost?

این گوشواره‌ها چقدر می‌ارزند؟

Why don’t you ever clean up your mess?

چرا هرگز وسایل به‌هم‌ریخته خود را جمع نمی‌کنی؟

When did they arrive home?

آن‌ها کی به خانه رسیدند؟

سوالات رایج درباره تفاوت do و does

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد تفاوت do و does پاسخ دهیم.

کاربرد do در زبان انگلیسی چیست؟

فعل do در زبان انگلیسی برای اشاره به انجام شدن کاری استفاده می‌شود. این فعل همچنین برای سوالی کردن جمله نیز به کار می‌رود. کاربرد دیگر آن برای منفی کردن جمله است. در جمله‌های مثبت با استفاده از do می‌توان روی فعل جمله تاکید بیشتری اضافه کرد. از این کلمه برای دستور دادن در جملات امری نیز استفاده می‌شود. کاربرد مهم دیگر آن برای جلوگیری از تکرار کردن فعل جمله است.

کاربرد does در زبان انگلیسی چیست؟

همان‌طور که می‌دانید کاربرد اصلی این فعل برای اشاره به انجام دادن کاری است. کاردبرد دیگر آن براس سوالی کردن جمله با فاعل سوم‌شخص مفرد است. همچنین برای منفی کردن فعل سوم‌شخص مفرد نیز از آن استفاده می‌شود. گاهی برای تاکید روی فعل اصلی جمله یا ارائه اطلاعات بیشتر از does استفاده می‌کنیم. یکی از کاربردهای مهم دیگر این فعل در ضمیمه‌های پرسشی است.

تفاوت ساختار do و does چیست؟

مهم‌ترین تفاوت do و does در انگلیسی، فاعل آن‌هاست. به طور کلی does با فاعل سوم‌شخص مفرد و do با دیگر فاعل‌های این زبان استفاده می‌شود. همچنین does  همراه با اسامی مفرد و ضمیرهای نامعین مفرد به کار می‌رود اما do با اسامی جمع و ضمیرهای نامعین جمع استفاده می‌شود. در نهایت با استفاده از do می‌توان در جمله‌های امری دستور داد اما does چنین کاربردی ندارد.

تفاوت do not و does not چیست؟

در زبان انگلیسی از do not در جمله‌های منفی با فاعل بیش از یک نفر و ضمیر دوم‌شخص مفرد، به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود. does not نیز کاربرد مشابهی برای ضمیر سوم‌شخص مفرد دارد. تفاوت دیگر این دو این است که از do not می‌توان در جمله‌های امری منفی یا همان نهی استفاده کرد اما از does not نه.

تمرین تفاوت do و does

برای درک بهتر تفاوت do و does در ادامه چند نمونه‌سوال تهیه کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با فعل do و شکل درست فعل داخل پرانتز کامل کنید.

Q1: ________ John often _____ together with his friends on the weekends? (get)

جواب

Answer: Does John often get together with his friends on the weekends?

Q2: Sivan ____________the post every day. (not collect)

جواب

Answer: Sivan doesn’t collect the post every day.

Q3: _______ the computer ____________ again yesterday? (break down)

جواب

Answer: Did the computer break down again yesterday?

Q4: ____________ work __________ he _______ every month? (how much/do/do)

جواب

Answer: How much work does he do every month?

Q5: _________ you ________ your laundry now? (do)

جواب

Answer: Are you doing your laundry now?

Q6: In general, the dogs ____________ on the beds in his house. (not sleep) They _____ last night though. (do)

جواب

Answer: In general, the dogs don’t sleep on the beds in his house. They did last night though.

Q7: How many copies of the document _______ you _________? (need)

جواب

Answer: How many copies of the document do you need?

Q8: I ________ ever___________ the street at a red light! (not cross)

جواب

Answer: I don’t ever cross the street at a red light!

Q9: ________ Adam always _________ the lights off when he leaves the office? (turn)

جواب

Answer: Does Adam always turn the lights off when he leaves the office? (turn)

Q10: _________ she ________ her homework yet? (do) It’s due tomorrow.

جواب

Answer: Hasn’t she done her homework yet? (do) It’s due tomorrow.

تمرین تفاوت do و does

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب تفاوت do و does، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. Where _____ you like to study?

do

does

2. My mother _____ like to travel.

don´t

doesn´t

3. No, he _____ need to study vocabulary.

doesn't

don't

4. _____ your dogs play with you?

Does

Do

5. _____ your father and mother work here?

Do

Does

6. _____ you like to study in the morning?

Do

Does

7. _____ you go to the mountains every weekend?

Does

Do

8. The students ______ have time to study.

don't

doesn't

9. When _____ you like to eat dinner?

does

do

10. No, they _____ live here.

don't

doesn't

جمع‌بندی

در این مطلب به کاربردهای مختلف do و does پرداخته و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کردیم. به طور کلی does شکل سوم‌شخص مفرد do است و کاربردهای مشترکی دارند

تفاوت do و doesdodoes
تفاوت در معنیdo فعل حرکتی است و معمولا در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.does شکل سوم‌شخص مفرد فعل do است.
تفاوت در تلفظduːdʌz
تفاوت در اسماسامی جمعاسامی مفرد
تفاوت در ضمیرI, we, you, they, these, those, etc.He, she, it, this, that, etc.
استفاده در جملات امریدر جملات امری کاربرد دارد.در جملات امری استفاده نمی‌شود.

به مثال‌های زیر از تفاوت do و does توجه کنید.

Do you go to school daily?

هر روز به مدرسه می‌روی؟

Does she like me?

او از من خوشش می‌آید؟

Don't you have manners?

تو ادب نداری؟

It doesn't matter to me much.

برای من چندان اهمیتی ندارد.

I do have a problem with you.

من مشکلی با تو ندارم.

Riya does homework daily.

«ریا» هر روز تکلیف خود را انجام می‌دهد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Key DifferencesConfused Words
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *