برچسب: تنش برشی

خاک چیست؟ — ویژگی ها و کاربردهای مهندسی | هر آنچه باید بدانید
انتقال نیرو توسط میله های دایره‌ ای – به زبان ساده
تحلیل پیچش در لوله های جدار نازک – آموزش جامع
تعیین مولفه های تنش و کرنش در حالت برش خالص – آموزش جامع
پیچش غیر یکنواخت (Nonuniform Torsion) و حالت های مختلف آن – با مثال های کاربردی
مولفه های تنش روی صفحات مورب – آموزش جامع