موقعیت‌های شغلی آینده

در بین فرصت‌های شغلی فهرست شده موقعیت شغلی مناسب شما نیست؟

به ما بگوئید در چه زمینه‌ای و چگونه تمایل به همکاری دارید

تمایل دارید به مجله فرادرس بپیوندید و به عنوان عضوی از تحریریه آن فعالیت کنید؟ یا فکر می‌کنید، می‌توانید در زمینه دیگری، مثل طراحی گرافیک‌، ویراستای و غیره، به مجله فرادرس کمک کنید. رزومه خود را برای ما بفرستید و به ما از مهارت‌هایتان بگوئید و اینکه چگونه می‌توانید، سطح محتوایی و کیفی مجله فرادرس را ارتقا دهید.

ما حتماً تک به تک رزومه‌ها و پیام‌های همراه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. اگر ضرورت یا فرصت شغلی که جای آن در مجله خالی باشد از سمت ما نادیده گرفته شده باشد، در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. همچنین، اگر در آینده فرصت شغلی مطابق مهارت‌های‌تان در مجله فرادرس باز شود، شما جز اولین نفراتی خواهید بود که از آن مطلع و برای گفتگو دعوت خواهید شد.

مثال: https://linkedin.com/in/example-profile

لینک‌ها را با کلید Enter از هم جدا کنید.