نوشته‌های سارا داستان
گالیله کیست؟ | سرگذشت و زندگینامه، اختراعات و دستاوردها — آنچه باید بدانید
ستاره قطبی چیست و چطور با آن جهت یابی می کنند؟ — آنچه باید بدانید
انرژی هسته ای چیست؟ | تعریف، کاربردها، مزایا و معایب — به زبان ساده