جمله منفی با Will — فرمول ساخت + مثال و تمرین متنوع

آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۲۲ دقیقه
جمله منفی با will

«Will» در دسته افعال کمکی وجهی قرار می‌گیرد و در زبان انگلیسی در نوشتار و گفتار استفاده می‌شود. به طور کلی از «Will» برای توصیف عملی در زمان آینده استفاده می‌کنیم، اما علاوه بر این می‌تواند کاربردهای دیگری نیز داشته باشد. در این آموزش قصد داریم انواع جمله منفی با Will را در زبان انگلیسی توضیح دهیم، کاربرد آن‌ها را یاد بگیریم و به کمک مثال و تمرین‌های مختلف با آن آشنا شویم.

ساخت جمله منفی با Will

به دو مثال زیر توجه کنید.

I will see the doctor tomorrow.

من فردا دکتر را می‌بینم.

Will you close the door, please?

ممکن است لطفاً در را ببندید؟

در مثال اول، همان‌طور که از قید «tomorrow» مشخص است، مثالی در رابطه با آینده مطرح شده است. اما در مثال دوم، درخواستی مطرح شده که با «will» سوالی شده است. بنابراین، «will» در زبان انگلیسی می‌تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد. اکنون مثال زیر را در نظر بگیرید.

I won't see the doctor tomorrow.

من فردا به دیدن دکتر نخواهم رفت.

در این مثال، از «won't» استفاده شده که جمله را منفی کرده است. اما جمله منفی با will فقط به همین مورد محدود نمی‌شود. به جمله دیگری توجه کنید.

Won't you come to the party tonight?

امشب به مهمانی نمی‌آیی؟

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، «not» به شکل کوتاه «n't»، به عنوان منفی‌کننده در جمله پرسشی به کار رفته است. به این نوع جملات، «جمله سوالی منفی» (Negative Questions) می‌گویند. به مثال دیگری دقت کنید.

مطلب پیشنهادی:
سوال منفی در انگلیسی — نحوه پرسیدن + مثال، تمرین و تلفظ
شروع مطالعه

She will see her friend this week, won't she?

او این هفته دوستش را می‌بیند، این‌طور نیست؟

در مثال فوق، «won't she» به عنوان جمله سوالی، پس از جمله خبری آمده است که به آن «تگ کوئسشن» (Tag Question) می‌گوییم. چون جمله خبری مثبت است، تگ کوئسشن آن به صورت منفی به کار می‌رود. در این آموزش قصد داریم انواع جمله منفی با will را بررسی کنیم. اما قبل از آن، لازم است اشاره‌ای به ساختار و انواع کاربردهای «will» در جملات مختلف انگلیسی داشته باشیم تا بتوانیم ساختار آن را برای جملات منفی بهتر درک کنیم.

نکته مهم: در تمام جملاتی که با فعل کمکی وجهی «will» ساخته می‌شود، بعد از آن فعل اصلی به شکل ساده به کار می‌رود. به مثال زیر و شکل درست و نادرست آن توجه کنید.

She won't play volleyball this weekend.

Not: She won't plays volleyball this weekend.

او این آخر هفته والیبال بازی نخواهد کرد.

کاربرد جمله منفی با will

کاربرد Will

«will» در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد. در ادامه این مطلب به برخی از کاربردهای آن اشاره خواهیم کرد.

 • برای بیان قطعیت در آینده:

The rooms will be redecorated but all the facilities will be the same.

اتاق‌ها دوباره طراحی خواهند شد، اما امکانات همان خواهد بود.

(در قسمت اول جمله، از حالت مجهول استفاده شده است.)

A: He’s still there at the moment.

B: He’ll be there until the new guy starts.

A: او در این لحظه هنوز آنجاست.

B: تا وقتی شخص جدید شروع کند، آنجا خواهد بود.

Will you be 5 in September?

در ماه سپتامبر ۵ ساله می‌شوی؟

 • برای پیش‌بینی کردن درباره آینده:

A: Have you decided what you are going to do with the car?

B: No. Father thinks it’ll cost a lot of money to fix.

A: آیا تصمیم گرفته‌ای که با ماشین چه کار کنی؟

B: نه. پدر فکر می‌کند تعمیر کردنش خیلی خرج برمی‌دارد.

I think they’ll be off in January again.

فکر می‌کنم آن‌ها دوباره در ژانویه مرخصی داشته باشند.

نکته اول: برخی از پیش‌بینی‌ها حقایقی را مطرح می‌کنند که بسیاری از آن خبر دارند، یعنی می‌دانیم که همواره اتفاق می‌افتند، مانند مثال زیر:

It’s all wool. It’ll shrink if you wash it in hot water.

کل آن پشمی است. اگر در آب داغ آن را بشویی، آب می‌رود.

نکته دوم: برخی از پیش‌بینی‌ها درباره زمان حال است، مانند مثال زیر:

That’ll be Katie shouting.

آن باید «کتی» باشد که در حال فریاد کشیدن است.

(در این جمله، گوینده از این بابت مطمئن است. در واقع با توجه به شواهدی که در دست دارد، نتیجه‌گیری می‌کند.)

 • در جملات شرطی نوع اول:

If she gets the job, she will have to move to Germany.

اگر کار را به دست بیاورد، مجبور است به آلمان نقل‌مکان کند.

I’ll take a day off if the weather’s fine next week.

اگر هفته آینده هوا خوب باشد، من یک روز مرخصی می‌گیرم.

در هر دو مثال فوق، از جمله شرطی استفاده شده است. برای مطالعه بیشتر درباره جملات شرطی نوع اول می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مطلب پیشنهادی:
جملات شرطی نوع اول در انگلیسی — با مثال و به زبان ساده
شروع مطالعه
 • برای تصمیم‌گیری‌های آنی:

When I go and see Marie, I think I’ll take her some flowers.

وقتی بروم و «ماری» را ببینم، فکر می‌کنم برایش چند شاخه گل بخرم.

What will you do with that soup? Will you just put it in the fridge or will you freeze it?

با آن سوپ چه کار خواهی کرد؟ آن را فقط در یخچال می‌گذاری یا در فریزر؟

I think I’ll have some orange juice, actually.

راستش را بخواهی، فکر کنم آب‌پرتقال بخورم.

 • برای پیشنهاد دادن:

I’ll show you where to go.

من به شما نشان می‌دهم که کجا بروید.

A: I've got a terrible headache.

B: I'm sorry to hear that. I'll get you some painkillers right away.

A: سردرد بدی دارم.

B: از شنیدنش متأسفم. همین الآن برایت مسکن می‌گیرم.

I’ll give you a lift to the hotel.

تا هتل آن را برایت می‌آورم.

 • برای بیان قول و تعهد:

I’ll be there for you. Don’t worry.

من به خاطر تو در آنجا خواهم بود. نگران نباش.

We’ll always love you.

ما همیشه عاشقت خواهیم بود.

 • برای بیان درخواست و دعوت:

Will you pass me the salt?

ممکن است لطفاً نمک را به من بدهی؟

This tastes good. Will you give me the recipe?

این مزه خوبی می‌دهد. طرز تهیه‌اش را به من می‌دهی؟

Will you come for dinner on Saturday?

ممکن است شنبه برای شام بیایی؟

 • برای امر و نهی کردن:

Will you be quiet, please?

ممکن است لطفاً ساکت شوی؟

Will you stop biting your nails?

ممکن است دست از ناخن جویدن برداری؟

 • برای بیان حقایق کلی:

A: Do you think they should try and make it easier for people to complain?

B: No, because some people will always complain.

A: فکر می‌کنی آن‌ها باید سعی کنند و راه ساده‌تری برای اعتراض مردم ایجاد کنند؟

B: نه، چون مردم همیشه اعتراض می‌کنند.

 • برای بیان رویدادهایی که از روی عادت انجام می‌شوند:

Celia will start to get upset if she has to eat cabbage or meat like chicken breast. My mum will say, ‘Just try it’. And she’ll start shaking her head and going, ‘No. I don’t want to’. Mum will put it near her mouth and she’ll begin to cough.

«سیلیا» اگر مجبور شود کلم یا گوشتی مانند سینه مرغ بخورد، ناراحت می‌شود. مادرم می‌گوید: «فقط آن را امتحان کن.» و او سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: «نه. نمی‌خواهم. مادر آن را نزدیک دهانش می‌گذارد و او شروع به سرفه می‌کند.

 • برای عدم تأیید یا رد کردن چیزی:

He will leave his clothes all over the floor. It drives me mad.

او لباس‌هایش را روی زمین رها خواهد کرد. این کار باعث عصبانی شدن من می‌شود.

 • برای توصیف اشیای غیرجان‌دار:

The car won’t start.

ماشین روشن نمی‌شود.

The door won’t open. It’s stuck.

در باز نمی‌شود. گیر کرده است.

مثال جمله منفی با Will

همان‌طور که اشاره شد، «will» می‌تواند در انواع جملات منفی به کار برود. کاربرد جمله منفی با will در زبان انگلیسی را می‌توان در موارد زیر تعریف کرد:

 • جمله منفی
 • جمله سوالی منفی
 • تگ کوئسشن

در ادامه ساختار هر یک را به کمک مثال‌های متعدد توضیح خواهیم داد.

will در جمله منفی

در جملات منفی، با افزودن منفی‌کننده «not» به «will»، جمله را منفی می‌کنیم. بنابراین، فرمول آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + not + verb

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد جمله منفی با will در انگلیسی آشنا شوید.

He will not solve the problem.

او مشکل را حل نخواهد کرد.

He will not finish grading by noon.

او تا ظهر نمره‌دهی را تمام نمی‌کند.

They will not accept the offer.

آن‌ها این پیشنهاد را نمی‌پذیرند.

The products will not be ready by July.

محصولات تا ماه ژوئیه آماده نمی‌شوند.

I will not send you a contract today.

من امروز برای شما قرارداد نمی‌فرستم.

They will not make any changes that are requested.

آن‌ها هیچ تغییری را که درخواست می‌شود اعمال نمی‌کنند.

She will not process your visa application.

او درخواست ویزای شما را بررسی نخواهد کرد.

Without revenue, the funds will not be available.

بدون بازده، پشتوانه‌ها در دسترس نخواهد بود.

They will not contact us until next week.

آن‌ها تا هفته آینده با ما تماس نخواهند گرفت.

Your computer will not have access to the documents at all times.

کامپیوتر شما همیشه به اسناد دسترسی نخواهد داشت.

در یک حالت دیگر نیز می‌توانیم جمله منفی با will بسازیم. در این حالت، که بیشتر برای محاوره و گفت‌وگوهای روزمره به کار می‌رود، از «won't» استفاده می‌کنیم که شکل کوتاه «will not» است. فرمول آن نیز به صورت زیر خواهد بود:

Subject + won't + verb

به چند مثال زیر دقت کنید.

I won’t be able to go out tonight.

امشب نمی‌توانم به بیرون بروم.

Jane won’t be coming with us after all.

«جین» با ما نخواهد آمد.

They won’t be going to the cinema tonight.

آن‌ها امشب به سینما نخواهند رفت.

We won’t sell the building.

ما ساختمان را نمی‌فروشیم.

We won’t place the order on time.

ما سفارش را به‌موقع انجام نمی‌دهیم.

They won’t send me the money in time.

آن‌ها پول را به‌موقع برای من ارسال نخواهند کرد.

You won’t receive a reply.

شما پاسخی دریافت نخواهید کرد.

She won’t be here until next year.

او تا سال آینده اینجا نخواهد بود.

He won’t sell you his car, that’s for sure.

او ماشینش را به شما نمی‌فروشد، بدون شک.

She won’t have time to talk now.

او در حال حاضر وقتی برای صحبت کردن نخواهد داشت.

will در جمله سوالی منفی

یکی دیگر از کاربردهای جمله منفی با will در جملات سوالی منفی است که در زبان انگلیسی به آن «Negative Questions» یا «Interrogative Questions» گفته می‌شود. برای ساختن این نوع جمله‌های سوالی منفی، از منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم و بیشترین کاربرد آن برای پیشنهاد دادن است. اما دو فرمول برای آن کاربرد دارد که به دو شکل زیر تعریف می‌شود:

Won't + subject + verb?

Will + subject + not + verb?

فرمول اول برای محاوره و انگلیسی روزمره کاربرد دارد، اما فرمول دوم بیشتر برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با ساختار «will» در جملات سوالی منفی بیشتر آشنا شوید.

Won’t I run out of toilet paper?

دستمال توالتم تمام نمی‌شود؟

Won’t I need a bigger suitcase?

آیا به چمدان بزرگ‌تری نیاز ندارم؟

Won’t it look better if it’s framed in black?

اگر قاب مشکی باشد بهتر به نظر نمی‌رسد؟

Won’t you come with me?

با من نمی‌آیی؟

Won’t you wait for me?

منتظرم نمی‌مانی؟

Will she not attend the meeting?

او در جلسه شرکت نخواهد کرد؟

Will they not go on a camping trip tomorrow?

آیا فردا به اردو نخواهند رفت؟

Won’t you answer my question?

سوالم را جواب نمی‌دهی؟

Won’t you join our community?

آیا عضو انجمن ما نمی‌شوید؟

What won’t you be doing if you lose your job?

اگر شغلت را از دست بدهی، چه کاری انجام نمی‌دهی؟

When will you not be able to pay me back?

چه زمانی نمی‌توانید پولم را پس بدهید؟

ساختار جمله منفی با will

جمله منفی با Why won't

برخی از جمله‌های سوالی منفی با will را می‌توان برای پیشنهاد دادن به کار برد و از کلمه پرسشی «why» در ابتدای جمله استفاده کرد. در این حالت، ابتدا کلمه پرسشی «why» را می‌آوریم، سپس از «won't» و در ادامه از فاعل و شکل ساده فعل اصلی کمک می‌گیریم. بنابراین، فرمول این جملات را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Why + won't + subject + verb?

به چند مثال زیر توجه کنید.

Why won't she talk to her colleague?

چرا با همکارش صحبت نخواهد کرد؟

Why won't you go to the museum tomorrow?

چرا فردا به موزه نخواهی رفت؟

Why won't her parents let her stay in her friend's house?

چرا پدر و مادرش به او اجازه نخواهند داد که در منزل دوستش بماند؟

Why won't he study for the exam?

چرا برای امتحانش درس نمی‌خواند؟

برای حالت رسمی نیز از فرمول زیر استفاده می‌‌کنیم:

Why + will + subject + not + verb?

به چند مثال زیر توجه کنید.

Why will you not attend the meeting next week?

چرا هفته آینده در جلسه حضور نخواهید داشت؟

Why will they not drive to work?

چرا با ماشین به سر کار نخواهند رفت؟

Why will the professor not give a speech o Monday?

چرا استاد روز دوشنبه ارائه نمی‌دهد؟

Why will it not be cheap?

چرا ارزان نمی‌شود؟

Why won't it be available next week?

چرا هفته آینده در دسترس نخواهد بود؟

جمله منفی با Who won't

نوعی دیگری از جمله منفی با will برای جملات سوالی منفی با کلمه پرسشی Who ساخته می‌شود. «who» خودش می‌تواند در نقش فاعل ظاهر شود، بنابراین فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

Who + will not/won't + verb?

به چند مثال زیر دقت کنید.

A: Who will not come to the meeting?

B: I think Tim won't come.

A: چه کسی به جلسه نخواهد آمد؟

B: فکر کنم «تام» نمی‌آید.

A: Who won't donate money to the charity?

B: Nobody. Everybody will donate something.

A: چه کسی پولش را به خیریه نخواهد داد؟

B: هیچ‌کس. همه چیزی اهدا می‌‌کنند.

وقتی «who» در نقش فاعل در جمله سوالی منفی با will ظاهر شود، می‌توانیم از صفت، اسم یا حرف اضافه نیز استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Who will not be ready in 10 minutes?

چه کسی در ده دقیقه حاضر نخواهد شد؟

Who won't be here tomorrow?

چه کسی فردا اینجا نخواهد بود؟

Who will not be in the meeting this afternoon?

چه کسی این بعدازظهر در جلسه نخواهد بود؟

جمله منفی با will در تگ کوئسشن

برخی از سوال‌ها در زبان انگلیسی وجود دارد که به صورت جمله خبری مطرح می‌شود، اما در ادامه آن جمله پرسشی کوتاهی برای گرفتن تأیید یا کسب اطلاعات بیشتر از مخاطب مطرح می‌شود. به این نوع جمله‌های پرسشی، تگ کوئسشن می‌گویند. برای ساختن این نوع جمله‌ها باید سه نکته مهم زیر را مدنظر داشته باشیم:

 1. فعل کمکی به کار ببریم.
 2. از ضمیر فاعلی استفاده کنیم.
 3. اگر جمله خبری مثبت است، تگ کوئسشن آن منفی باشد و برعکس.

تگ کوئسشن برای انواع زمان‌ها کاربرد دارد، اما برای ساختن جمله منفی با will حتماً باید جمله خبری مثبت باشد، مانند مثال‌های زیر:

We will talk to the manager about him, won't we?

ما با مدیر درباره او صحبت خواهیم کرد، مگر نه؟

They will find a solution to the problem, won't they?

آن‌ها راه‌حلی برای مشکل پیدا خواهند کرد، این‌طور نیست؟

You will complete it in time, won’t you?

شما آن را زودتر از زمان موعود تمام خواهید کرد، مگر نه؟

She will have her lecture on Saturday, won't she?

او شنبه ارائه خواهد داشت، این‌طور نیست؟

He will have some garlic soup for dinner, won't he?

او برای شام سوپ سیر خواهد خورد، مگر نه؟

یادگیری زبان انگلیسی

چند جمله منفی با Won't

در ادامه به ۵۰ جمله منفی با won't اشاره کرده‌ایم. ترجمه آن‌ها نیز آمده است.

You won’t be fired.

شما اخراج نخواهی شد.

My car won’t start.

ماشینم روشن نمی‌شود.

I won’t tell Samuel.

به «ساموئل» نخواهم گفت.

It won’t be long now.

الآن زیاد طول نمی‌کشد.

I won’t stand for it.

من از آن حمایت نخواهم کرد.

I won’t let it happen.

من نمی‌گذارم اتفاق بیفتد.

She won’t write to you.

او برای شما نمی‌نویسد.

It won’t rain tomorrow.

فردا باران نمی‌بارد.

You won’t have listened.

شما گوش نخواهید داد.

We won’t let that happen.

ما اجاره نمی‌دهیم آن اتفاق بیفتد.

I won’t take those pills.

من آن قرص‌ها را نمی‌خورم.

I won’t be free tomorrow.

من فردا وقتم آزاد نیست.

This won’t solve anything.

این چیزی را حل نمی‌کند.

Don’t wait, it won’t come.

منتظر نباش، نمی‌آید.

You won’t be needing that.

شما به آن نیاز نخواهید داشت.

چند جمله با won't

That won’t have an effect.

آن تأثیری نخواهد داشت.

I won’t go to the cemetery.

من به آن گورستان نخواهم رفت.

We won’t go to the theater.

ما به تئاتر نخواهیم رفت.

The cat won’t eat cat food.

گربه غذای گربه را نخواهد خورد.

I won’t have eaten lunch by 2.

«مت» تا ساعت ۲ غذا نمی‌خورم.

She won’t go to the cinema.

او به سینما نخواهد رفت.

He won’t dare to do that again.

او دیگر جرئت انجام این کار را نخواهد داشت.

It won’t be very cold next week.

هفته آینده زیاد سرد نخواهد بود.

How about you, won’t you tell me?

شما چطور، به من نمی‌گویید؟

That won’t be a problem at all.

اصلاً مشکلی پیش نخواهد آمد.

It won’t do any good to complain.

اعتراض کردن فایده‌ای ندارد.

Maybe it won’t make a difference.

شاید فرقی نکند.

I ought to go there, but I won’t.

باید آنجا باشم، اما نمی‌روم.

There won’t be any more problems.

هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

We won’t be able to eat all this.

ما نمی‌توانیم همه این را بخوریم.

It won’t be our problem, will it?

این مشکل ما نیست، هست؟

She won’t have sent the email yet.

او هنوز ایمیلی نفرستاده است.

She won’t watch the football match.

او بازی فوتبال را تماشا نخواهد کرد.

My mother won’t be working tomorrow.

مادرم فردا کار نخواهد کرد.

George won’t be helping us tomorrow.

«جورج» فردا به مار کمک نخواهد کرد.

Some people won’t eat spicy foods.

برخی از مردم غذاهای تند نمی‌خورند.

This is a love story you won’t forget.

این داستان عشقی است که فراموش نخواهی کرد.

She won’t be watching the news at eight.

او در ساعت ۸ در حال تماشای اخبار نخواهد بود.

Even if they invite me, I won’t go there.

حتی اگر دعوتم کنند، به آنجا نخواهم رفت.

They won’t have been married by next year.

آن‌ها تا سال آینده ازدواج نخواهند کرد.

They won’t have heard the news by tomorrow.

آن‌ها تا فردا اخبار را نخواهند شنید.

My father won’t come to the park tomorrow.

پدرم فردا به پارک نخواهد آمد.

First of all, I won’t go to work in the morning.

اول این‌که من صبح به پارک نخواهم رفت.

They won’t have received their gifts by Friday.

آن‌ها هدایای خود را در روز جمعه دریافت نخواهند کرد.

I won’t have announced the results by tomorrow.

من نتایج را تا فردا اعلام نخواهم کرد.

They won’t come to participate in the tournament.

آن‌ها برای شرکت کردن در مسابقات چندجانبه نخواهند آمد.

They won’t have received their gifts by Thursday.

آن‌ها تا پنجشنبه هدایای خود را دریافت نخواهند کرد.

I can understand that you won’t be always with me.

می‌توانم بفهمم که همیشه با من نخواهی بود.

Alex won’t be coming to the movies. He is very busy.

«الکس» به سینما نخواهد آمد. او سرش خیلی شلوغ است.

I won’t believe it unless I see it with my own eyes.

آن را باور نمی‌کنم مگر این‌که با چشمان خودم ببینم.

Won’t we be cleaning the kitchen tomorrow in the afternoon?

آیا ما فردا در حال تمیز کردن آشپزخانه نخواهیم بود؟

She won’t be using her bike tomorrow so you can lend it.

او فردا از دوچرخه‌اش استفاده نمی‌کند بنابراین می‌توانید آن را قرض بگیرید.

فرق will و won't

فرق Will و Won't

will «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxilary Verb) است که در کنار فعل اصلی قرار می‌گیرد و معنی و کاربرد فعل اصلی را در جمله تغییر می‌دهد. منظور از تغییر معنی جمله این است که جمله را برای مثال به زمان آینده تبدیل می‌کند یا آن را به جمله شرطی نوع اول تغییر می‌دهد که در این آموزش به طور کامل آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

«won't» شکل منفی «will not» است که در جملات منفی و سوالی منفی کاربرد زیادی دارد. برای مثال، جمله‌های زیر با «will» در حالت مثبت ساخته شده‌اند، درحالی‌که شکل منفی آن‌ها در ادامه، با «will not» یا شکل کوتاه آن «won't» ساخته شده است.

در نظر داشته باشید که در همه این موارد بعد از «will» یا «won't» از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید.

I will send you an email.

=

I'll send you an email.

من برایت ایمیلی می‌فرستم.

I will talk about that later.

=

I'll talk about that later.

من بعداً درباره آن صحبت خواهم کرد.

He will pay you back tomorrow.

=

He'll pay you back tomorrow.

او فردا به شما پول را پس خواهد داد.

We will learn a new lesson today.

=

We'll learn a new lesson today.

ما امروز درس جدیدی را یاد خواهیم گرفت.

اکنون به شکل منفی جمله با will توجه کنید تا تفاوت «will» و «won't» را بهتر متوجه شوید.

You will not receive an email today.

=

You won't receive an email today.

شما امروز ایمیلی دریافت نخواهید کرد.

I will not tell anyone your secret.

=

I won't tell anyone your secret.

من رازت را به کسی نخواهم گفت.

He will not pay you back tomorrow.

=

He won't pay you back tomorrow.

او فردا پول شما را پس نخواهد داد.

We will not forget your birthday.

=

We won't forget your birthday.

ما تولدت را فراموش نخواهیم کرد.

جمله منفی با Will برای آینده کامل

یکی دیگر حالت‌های جمله منفی با will در مواقعی است که درباره «زمان آینده کامل» (Future Perfect Tense) صحبت می‌کنیم.‌ آینده کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. ساختار فعل آینده کامل به صورت «will have + p.p» است و برای ساختن جمله منفی با will برای زمان آینده کامل از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + will not/won't have + p.p

مطلب پیشنهادی:
آینده کامل در انگلیسی — گرامر Future Perfect — به زبان ساده
شروع مطالعه

به چند جمله منفی با will توجه کنید.

He won't have finished work by 12.

او تا ساعت ۱۲ کارش را تمام نکرده است.

I won't have cleaned the house by then.

من تا آن موقع خانه را تمیز نکرده‌ام.

They won't have visited the Eiffel Tower by Saturday.

آن‌ها تا شنبه از برج ایفل دیدن نکرده‌اند.

She won't have eaten her meal by the time you arrive.

او تا قبل از رسیدن شما غذایش را نخورده است.

نوشتن جمله منفی با will

جمله منفی با Will برای آینده کامل استمراری

«آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous) برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. ساختار فعل آینده کامل استمراری به صورت «will have been + ing» است و برای ساختن جمله منفی با will برای این زمان، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + will not/won't have been + verb + ing

به چند مثال آینده کامل استمراری در حالت منفی توجه کنید.

He won't have been baking a cake.

او در حال پختن کیک نخواهد بود.

They won't have been walking for an hour.

آن‌ها یک ساعت در حال پیاده‌روی نخواهند بود.

She won't have been listening to music.

او در حال گوش دادن به موسیقی نخواهد بود.

مکالمه جمله منفی با Will

همان‌طور که می‌دانید، یادگیری زبان انگلیسی در قالب جمله و گفت‌وگوهای روزمره، می‌تواند سریع‌تر اتفاق بیفتد و مدت زمان بیشتری در ذهن ما بماند. به همین دلیل، در این مطلب به بررسی مثال‌های متعددی در رابطه با جمله منفی با will پرداختیم. در ادامه مطلب، برای درک بهتر جمله منفی با Will به دو مکالمه کوتاه اشاره کرده‌ایم. ترجمه آن‌ها نیز در ادامه آمده است.

مکالمه اول

A: I won't go to Mary's party next Friday.

B: Why not?

A: Mary and I got in a huge fight yesterday. I won't have fun.

B: Come on. Mary is nice. Talk to her and make up with her. The party will be a lot of fun.

ترجمه مکالمه اول

A: من جمعه دیگه به مهمونی «ماری» نمیام.

B: چرا؟

A: من و «ماری» دیروز دعوای بدی کردیم. به من خوش نمی‌گذره.

B: بی‌خیال! «ماری» دختر خوبیه. باهاش حرف بزن و آشتی کن. توی مهمونی خیلی خوش می‌گذره.

مکالمه دوم

A: I think many people will go to the beach this weekend.

B: You're right. It will be so hot. Will you go?

A: I won't go. I don't want to sit in traffic for hours.

B: I will leave early and try to avoid the traffic.

A: Good luck.

ترجمه مکالمه دوم

A: فکر می‌کنم افراد زیادی این آخر هفته به کنار دریا می‌رن.

B: درسته. هوا خیلی گرم می‌شه. تو می‌ری؟

A: من نمی‌رم. نمی‌خوام چند ساعت توی ترافیک بمونم.

B: من زود می‌رم و سعی می‌کنم به ترافیک نخورم.

A: موفق باشی.

سوالات رایج درباره جمله منفی با Will

در ادامه این آموزش سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص جمله منفی با will پاسخ دهیم.

چگونه جمله منفی با Will بسازیم؟

برای ساختن جمله منفی با will ابتدا فاعل را می‌آوریم، سپس از «will not» یا شکل کوتاه آن «won't» استفاده می‌کنیم و در ادامه شکل ساده فعل را همراه آن می‌آوریم.

مثال جمله سوالی منفی با Will چیست؟

برای ساختن جمله سوالی منفی با will، ابتدا «won't» را بر سر جمله می‌آوریم و سپس فاعل و فعل اصلی را قرار می‌دهیم. اگر بخواهیم برای موقعیت‌های رسمی از آن استفاده کنیم، باید اول «will» را بیاوریم و سپس از فاعل و «not» و در ادامه فعل اصلی را به کار ببریم. برخی از مثال‌های جمله سوالی منفی با will عبارتند از:

Won't she go to bed early tonight?

امشب زود به رختخواب نمی‌رود؟

Will they not attend the meeting tomorrow?

آن‌ها فردا در جلسه حضور نخواهند داشت؟

Won't you tell het the truth?

راستش را به او نمی‌گویی؟

در جمله منفی با Will چه فعلی به کار می‌رود؟

برای ساختن جمله منفی با will در حال مثبت، فعل اصلی بعد از will می‌آید و تحت هر شرایطی و با وجود هر یک از ضمایر فاعلی، به شکل ساده به کار می‌رود. بنابراین بعد از will از فعل ساده بدون to استفاده می‌کنیم.

کاربرد های Will در انگلیسی چیست ؟

will در انگلیسی کاربردهای زیادی دارد. مهم‌ترین آن برای نشان دادن تصمیم‌گیری‌های آنی یا لحظه‌ای در زمان آینده است. علاوه بر این، برای پیش‌بینی کردن درباره آینده یا برای بیان حقایق نیز به کار می‌رود. از دیگر کاربردهای آن در جملات شرطی نوع اول است. همچنین برای پیشنهاد دادن، قول دادن یا امر و نهی کردن نیز به کار می‌رود.

تمرین گرامر انگلیسی

تمرین جمله منفی با Will

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب جمله منفی با Will»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Don't get up, I _____ answer the phone.

will

won't

2. If you eat too much you _____ put on weight.

will

won't

3. Don't stay out too late, you ______ get up on time.

will

won't

4. I don't think she ______ pass the exam, she isn't very good.

will

won't

5. You may as well go home now, I ______ be back for hours.

will

won't

6. Go to bed and you ______ feel better tomorrow.

will

won't

7. It's Mary's birthday next month. She ______ be 18.

will

won't

8. They are on holiday for two weeks so they _____ be here tomorrow.

will

won't

9. _____ they not want dinner?

Will

Won't

10. If the weather is ok, the plane _____ leave on time.

will

won't

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل منفی will کامل کنید.

Q1: Sorry! I _____ it gain. (not do)

جواب

Answer: Sorry! I won’t do it gain.

Q2: You _____ for that! (not go)

جواب

Answer: You won’t go for that!

Q3: We ______ the marathon. (not run)

جواب

Answer: We won’t run the marathon.

Q4: My team ______ the match. (not win)

جواب

Answer: My team won’t win the match.

Q5: You _______ afraid. (not be)

جواب

Answer: You won’t be afraid.

Q6: They ______ out tonight. (not go)

جواب

Answer: They won’t go out tonight.

Q7: The players ______ the game. (not lose)

جواب

Answer: The players won’t lose the game.

Q8: The students ______ the exam. (not pass)

جواب

Answer: The students won’t lose the exam.

Q9: The teacher ______ an exam tomorrow. (not give)

جواب

Answer: The teacher won’t give an exam tomorrow.

Q10: She ______ to her friend anymore. (not talk)

جواب

Answer: She won’t talk to her friend anymore.

تمرین سوم

جاهای خالی را با تگ کويسشن مناسب پر کنید.

Q1: I will go to the cinema tonight, _______?

جواب

Answer: I will go to the cinema tonight, won’t I?

Q2: He will play tennis tomorrow.

جواب

Answer: He will play tennis tomorrow, won’t he?

Q3: She will be happy with her exam results, _______?

جواب

Answer: She will be happy with her exam results, won’t she?

Q4: They will take the bus to the South next week, _______?

جواب

Answer: They will take the bus to the South next week, won’t they?

Q5: She won't listen to anything I say, ______?

جواب

Answer: She won’t listen to anything I say, will she?

Q6: They will not stay here.

جواب

Answer: They will not stay here, will they?

Q7: He won’t sign the document, ______?

جواب

Answer: He won’t sign the document, will she?

Q8: They’ll probably stay the night, ______?

جواب

Answer: They’ll probably stay the night, won’t they?

Q9: She'll find it difficult, _____?

جواب

Answer: She’ll find it difficult, won’t she?

Q10: He won't find his key, _______?

جواب

Answer: He won’t find his key, will he?

جمع‌بندی

در این آموزش با انواع جمله منفی با will آشنا شدیم و ساختار هر یک را یاد گرفتیم. همچنین توضیح دادیم که از دو شکل will not و won't می‌توانیم برای ساختن جمله منفی کمک بگیریم.

علاوه بر جملات منفی، کاربرد will را در جملات سوالی منفی و تگ کوئسشن نیز بررسی کردیم و فرمول ساخت هر یک را توضیح دادیم. همچنین به نحوه استفاده از دو شکل رسمی و غیررسمی برای محاوره و نوشتار انگلیسی اشاره کردیم.

در ادامه به برخی از سوالات رایج درباره جمله منفی با will پاسخ دادیم و تمرین‌هایی را همراه با پاسخ برای ارزیابی نحوه عملکرد خود ارائه کردیم. در مجموع، «will» در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد، در صورتی که بیشتر زبان‌آموزان آن را به عنوان فعل کمکی وجهی برای ساختن جمله در زمان آینده می‌شناسند. در جدول زیر، به طور خلاصه با انواع جمله منفی با will در انگلیسی آشنا می‌شوید.

جمله منفی با Will

Subject + will + not + verb

Subject + won't + verb

Example: They will not contact us until next week.
Example: I won’t go out tonight.
جمله سوالی منفی با Will

Won't + subject + verb?

Will + subject + not + verb?

Example: Won’t I need a bigger suitcase?
Example: Will they not go on a camping trip tomorrow?
جمله منفی با will در تگ کوئسشن
Example: They will find a solution to the problem, won't they?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Grammar Soft Talk English Englisch Hilfen

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *