گرامر Could — به زبان ساده و با مثال

۴۵۱۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی فعل‌هایی هستند که به جمله اضافه می‌شوند تا اطلاعات بیشتری در مورد فعل اصلی به ما بدهد. این فعل‌ها که هرگز بدون فعل اصلی در جمله نمی‌آیند، همگی ساختار تقریبا مشابهی دارند. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس» قصد داریم افعال کمکی وجهی را تعریف کنیم، گرامر could را به عنوان یکی از این افعال کمکی وجهی بررسی کنیم و کاربردهای آن را با ارائه مثال‌های متنوع توضیح دهیم.

افعال کمکی وجهی

افعال کمکی وجهی (Modal Auxiliary Verbs) در زبان انگلیسی فعل‌هایی هستند که معمولا به تنهایی معنای خاصی ندارند، مگر در پاسخ کوتاه به سوالات بله یا خیر که با همین افعال ساخته شده است. به همین جهت این افعال همیشه همراه با فعل اصلی در جمله به کار می‌روند. این فعل‌ها همیشه به حالت پایه در جمله می‌آیند، یعنی ing نمی‌گیرند و «s-» سوم‌شخص مفرد نیز به آن‌ها اضافه نمی‌شود.

فعل‌های کمکی وجهی برای بیان توانایی، الزامات، تقاضا، پیشنهاد، توصیه، پیش‌بینی و غیره همراه فعل اصلی می‌شوند و برای منفی و سوالی شدن نیازی به do و does ندارند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار این فعل‌ها آشناتر شوید.

She can speak six languages.

او می‌تواند به شش زبان صحبت کند.

My grandfather could play golf very well.

پدربزرگ من می‌توانست خیلی خوب گلف بازی کند.

Children must do their homework.

بچه‌ها باید تکلیف خود را انجام بدهند.

You should stop smoking.

بهتر است دست از سیگار کشیدن برداری.

You may not use the car tonight.

امشب اجازه نداری از ماشین استفاده کنی.

When I lived in Italy, we would often eat in the restaurant next to my flat.

وقتی در ایتالیا زندگی می‌کردیم، معمولا در رستوران نزدیک آپارتمان من غذا می‌خوردیم.

John will always be late!

جان همیشه دیر می‌کند!‍

Judging by the clouds, it might rain today.

با توجه به ابرها، شاید امروز باران ببارد.

ساختار گرامر could

فعل کمکی وجهی could مانند دیگر افعالی که در این دسته جا می‌گیرند، می‌تواند به شکل مثبت، منفی و سوالی در جمله به کار برود. توجه داشته باشید که در تمام این حالت‌ها فعل اصلی بعد از could همیشه به صورت مصدر بدون to می‌آید. در ادامه روش و ساختار هر کدام از این شکل‌ها را بررسی می‌کنیم.

گرامر could در حالت مثبت

فعل could اولین بخش عبارت فعلی است، به عبارتی دیگر این فعل وجهی کمکی بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی می‌آیند. فرمول کلی آن به شکل زیر است:

Subject + Could + Verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

We could have lunch early.

می‌توانستیم زود ناهار بخوریم.

When I was younger I could stay up all night and not get tired.

وقتی جوان‌تر بودم می‌توانستم تمام شب بیدار بمانم و خسته نشوم.

You said we could watch TV when we finished our homework.

تو گفتی وقتی تکلیف‌های خود را تمام کردیم می‌توانیم تلویزیون ببینیم.

توجه داشته باشید که could نیز مانند باقی افعال کمکی وجهی، در هیچ‌کدام از سه حالت مثبت، منفی و سوالی نمی‌تواند همراه با فعلی کمکی دیگر باید.

We could drive to France.

Not: We could might drive to France.

NOT: We might could drive to France.

ما می‌توانستیم تا فرانسه رانندگی کنیم.

گرامر could در حالت منفی

گرامر could در حالت منفی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم فعل‌های وجهی برای سوالی یا منفی شدن نیاز به فعل کمکی دیگری ندارند، پس حالت منفی این فعل به سادگی با اضافه کردن not‌ به آن ساخته می‌شود. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Could + Not + Verb

به مثال‌های زیر دقت کنید.

 My grandmother could not speak Spanish.

مادربزرگ من نمی‌توانست اسپانیایی صحبت کند.

It was so noisy that we couldn't hear ourselves speak.

آنقدر سروصدا بود که صدای حرف زدن خودمان را هم نمی‌شنیدیم.

در زبان انگلیسی و به خصوص در محاوره آن، برای تلفظ بهتر و ساده‌تر معمولا کلمات کوتاه می‌شوند. برای کوتاه کردن could not کلمه منفی‌ساز not را به «n't» تبدیل می‌کنیم و بدون فاصله پس از could می‌آوریم. در این کاربرد نیز به هیچ وجه از فعل کمکی do استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He couldn’t lift that. It was too heavy.

Not: He didn’t could lift that

نمی‌توانست آن را بلند کند. بیش از حد سنگین بود.

علاوه بر این در متون رسمی گاهی برای تاکید بیشتر بر منفی بودن این فعل، آن را به شکل کامل می‌نویسیم. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Fabio was frightened. He could not move his arm. It was stuck.

«فابیو» وحشت کرده بود. اصلا نمی‌توانست بازوی خود را تکان بدهد. گیر کرده بود.

گرامر could در حالت سوالی

برای سوال ساختن با could، جای آن را با فاعل جمله عوض می‌کنیم. در این ساختار از فعل do یا حالت‌های دیگر آن «does» و «did» استفاده نمی‌کنیم. به این مثال‌ها توجه کنید.

Could I pay by credit card?

Not: Do I could pay by credit card?

می‌توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟

در ضمیمه‌های پرسشی هم می‌توان از could یا couldn't استفاده کرد.

I could come back tomorrow, couldn’t I?

می‌توانستم فردا برگردم، نمی‌توانستم؟

کاربرد گرامر could

همان‌طور که می‌دانید فعل could گذشته can است اما تمام کاربردهای آن در گذشته نیست. درواقع could تنها وقتی به گذشته اشاره دارد که قید جمله یا زمان آن، اشاره به گذشته داشته باشد. در ادامه این مطلب کاربردهای مهم گرامر could‌ را در زبان انگلیسی بررسی می‌کنیم.

توانایی

مهم‌ترین کاربرد گرامر could در زبان انگلیسی برای نشان دادن توانایی انجام کاری است. توجه داشته باشید از آن‌جایی که could‌ گذشته فعل کمکی وجهی can‌ است، این توانایی نیز در گذشته است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I couldn’t draw very well when I was younger.

وقتی جوان‌تر بودم نمی‌توانستم خیلی خوب نقاشی بکشم.

When I was ten years old I could ski really well.

وقتی ده ساله بودم می‌توانستم خیلی خوب اسکی کنم.

احتمال

معمولا از could برای نشان دادن احتمال در زمان حال و آینده استفاده می‌کنیم، به‌ویژه وقتی این احتمال مربوط به برنامه یا پروژه‌ای باشد. به مثال‌های زیر دقت کرده و آن‌ها را مقایسه کنید.

His new coat is blue.

کت جدید او آبی است.

(می‌دانم که کت او آبی است.)

***

His new coat could be blue.

ممکن است کت جدید او آبی باشد.

(مطمئن نیستم که آبی باشد.)

The storm will get worse.

طوفان بدتر می‌شود.

(مطمئنم که طوفان بدتر می‌شود.)

***

The storm could get worse.

ممکن است طوفان بدتر شود.

(مطمئن نیستم که طوفان بدتر شود.)

We could dive off the rocks, but we must take care.

می‌توانیم از روی صخره‌ها شیرجه بزنیم ولی باید مراقب باشیم.

گرامر could در حالت مثبت

پیشنهاد دادن

یکی از مهم‌ترین کاربردهای گرامر could در زبان انگلیسی، برای پیشنهاد دادن است. توجه داشته باشید که این پیشنهادها می‌توانند خطاب به فرد دیگری باشند یا اینکه برای اشاره به برنامه‌ای احتمالی برای آینده خود از آن‌ها استفاده کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد آشناتر شوید.

A: Will’s party is fancy-dress.

B: But it’s Halloween.

C: Oh right. I could go as Julius Caesar.

D: Again? How many times have you done that?

A: در مهمانی «ویل» لباس شیک لازم است.

B: اما امروز هالوین است.

C: آها، درست است. می‌توانم به عنوان ژولیوس سزار بروم.

D: باز هم؟ چند بار این کار را کرده‌ای؟

A: I’ve got to be in the meeting at 10 and the train doesn’t get in until 10:15.

B: Could you get an earlier train?

A: باید ساعت ۱۰ به جلسه برسم و قطار تا ۱۰:۱۵ نمی‌رسد.

B: می‌توانی با یک قطار زودتر بروی؟

We could go to Paris next week if you are free.

اگر وقت تو آزاد باشد می‌توانیم هفته بعد به پاریس برویم.

توجه کنید که این کاربرد می‌تواند در زمان‌های مختلفی به کار برود. مثلا در مثال‌های زیر، جمله اول پیشنهادی را برای کاری که در گذشته انجام شده است مطرح می‌کند و به مخاطب می‌گوید به چه شکل دیگری می‌توانست تعطیلاتش را بگذراند، اما جمله دوم یه صورت پیشنهادی برای آینده او مطرح می‌شود. به این مثال‌ها دقت کنید.

You could have spent your vacation in Hawaii.

می‌توانستی تعطیلات خود را در «هاوایی» بگذرانی.

You could spend your vacation in Hawaii.

می‌توانی تعطیلات خود را در «هاوایی» بگذرانی.

اجازه گرفتن و درخواست‌های مودبانه

در زبان انگلیسی با ساختار could I در جمله‌های سوالی برای انجام کاری اجازه می‌گیریم و با ساختار could you از مخاطب درخواست می‌کنیم کاری برای ما انجام بدهد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Could I have something to drink?

می‌توانم نوشیدنی بخورم؟

Could I borrow your stapler?

می‌توانم منگنه تو را قرض بگیرم؟

Could you lend me £5?

می‌توانی پنج پوند به من قرص بدهی؟

Could you turn that music down a little, please?

ممکن است لطفا کمی صدای موسیقی را کم کنی؟

Could you take out the trash?

ممکن است زباله‌ها را بیرون ببری؟

همان‌طور که می‌دانید با استفاده از could می‌توانیم برای انجام کاری اجازه بگیریم. توجه داشته باشید که با can نیز می‌توان دقیقا با همین ساختار اجازه گرفت، اما could بسیار مودبانه‌تر است.

Could I ask you a personal question?

ممکن است یک سوال شخصی از شما بپرسم؟ (رسمی)

***

Can I ask you a personal question?

می‌توانم یک سوال شخصی از شما بپرسم؟ (غیررسمی)

نکته: در پاسخ به سوال‌هایی که با could برای اجازه گرفتن ساخته می‌شوند، از can استفاده می‌کنیم.

A: Could I leave early today?

B: Yes, you can. / No, you can’t.

Not: Yes, you could. / No, you couldn’t.

A: می‌توانم امروز زود بروم؟

B: بله، می‌توانید. / نه، نمی‌توانید.

جملات شرطی

یکی دیگر از کاربردهای could در جملات شرطی است. این فعل در انواع جمله‌های شرطی، به خصوص شرطی نوع دوم و شرطی میکس استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

If Helen had more money, she could buy a laptop.

اگر «هلن» پول بیشتری داشت، می‌توانست لپ‌تاپ بخرد.

If I had more time, I could travel around the world.

اگر وقت بیشتری داشتم، می‌توانستم به دور دنیا سفر کنم.

نکته: فعل can نیز در جمله‌های شرطی کاربرد دارد. تفاوت آن با could در معنی ضمنی آن‌هاست. جمله شرطی که با can ساخته می‌شود، نشان‌دهنده کاری است که در صورت موجود بودن شرایط می‌تواند انجام شود اما جمله شرطی که با could ساخته می‌شود، کاری را توصیف می‌کند که می‌توانست در گذشته انجام شود اما انجام نشده است. دو مثال زیر را همراه با معنی آن‌ها در نظر بگیرید و مقایسه کنید.

If Louisa is coming, she can look after the children for a while.

اگر «لوییزا» بیاید می‌تواند مدتی مراقب بچه‌ها باشد.

***

If Louisa was coming, she could look after the children for a while.

اگر «لوییزا می‌آمد، می‌توانست مدتی مراقب بچه‌ها باشد.

(«لوییزا» نیامده و نمی‌تواند مراقب بچه‌ها باشد.)

کاربرد گرامر could به عنوان گذشته can

همان‌طور که می‌دانید could در انگلیسی گذشته فعل کمکی وجهی can است. به همین جهت تعداد زیادی از کابردهای آن، شکل گذشته کاربردهای این فعل است. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.

 • توانایی انجام کار:

از could برای اشاره به توانایی در گذشته استفاده می‌کنیم.

When I was young, I could easily touch my toes.

وقتی جوان بودم، می‌توانستم به راحتی انگشت‌های پایم را لمس کنم.

I could run ten miles in my twenties.

وقتی بیست و چند ساله بودم می‌توانستم ده مایل بدوم.

I could speak Chinese when I was a kid.

وقتی بچه بودم می‌توانستم چینی حرف بزنم.

اجازه گرفتن و درخواست‌های مودبانه
 • احتمال داشتن:

از ساختار could have + حالت سوم فعل برای اشاره به احتمالات در گذشته استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

I could have been a lawyer.

می‌توانستم وکیل بشوم.

They could have taken a taxi home instead of walking and getting wet.

آن‌ها می‌توانستند با تاکسی به خانه بروند به‌جای اینکه قدم بزنند و خیس بشوند.

Janette couldn’t have done any better.

«ژانت» نمی‌توانست بهتر از این عمل کند.

Mary could have stopped the fight but she didn’t.

«ماری» می‌توانست جلوی دعوا را بگیرد اما نگرفت.

John could be the one who stole the money.

ممکن است جان کسی باشد که پول را دزدیده است.

***

 John could have been the one who stole the money.

ممکن بود جان کسی باشد که پول را دزدیده است.

***

John could go to jail for stealing the money.

ممکن است جان برای دزدیدن پول به زندان برود.

 • گرامر could + حواس پنج‌گانه و فعالیت‌های ذهنی:

از could برای اشاره به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده همراه با فعل‌هایی که حواس پنجگانه را توصیف می‌کنند و فعل‌هایی که تغییرات ذهنی را نشان می‌دهند استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The food was terrible. I could taste nothing but salt.

غذا افتضاح بود. نمی‌توانستم مزه هیچ‌چیز را جز نمک حس کنم.

We knew they were in there. We could hear voices inside.

می‌دانستیم آن‌ها آن‌جا هستند. می‌توانستیم صداهایشان را از داخل بشنویم.

He came and spoke to me, but I couldn’t remember his name.

او آمد و با من صحبت کرد اما نمی‌توانستم اسمش را به یاد بیاورم.

 • نقل قول غیرمستقیم can:

وقتی می‌خواهیم جملاتی را به صورت نقل قول غیرمستقیم مطرح کنیم که در آن‌ها از can استفاده شده، یا گزارش اتفاقات گذشته را بدهیم که در آن‌ها جمله‌واره‌ای با can وجود داشته، از could استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید. توجه داشته باشید که جمله اول جمله اصلی و جمله دوم نقل قول غیرمستقیمی از آن است.

You can wait in the hallway.

می‌توانید در راهرو منتظر بمانید.

***

They told us we could wait in the hallway.

آن‌ها به ما گفتند می‌توانیم در راهرو منتظر بمانیم.

You can book the tickets online.

می‌توانید بلیت‌ها را آنلاین رزرو کنید.

***

She said we could book the tickets online.

او گفت می‌توانیم بلیت‌ها را آنلاین رزرو کنیم.

Bernard said, ‘I can do it for you, Sue.’

برنارد گفت: «سو، می‌توانم این کار را برای تو انجام بدهم.»

***

Bernard said that he could do it for Sue.

برنارد گفت می‌تواند این کار را برای سو انجام بدهد.

کاربرد گرامر could به عنوان گذشته can
 • انتقاد کردن:

معمولا ساختار گرامر could + حالت سوم فعل را برای ابراز نارضایتی و انتقاد خود به کار می‌بریم. این کاربرد را وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم به کسی بگوییم به نظر ما باید کاری را به روش دیگری انجام می‌داد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You could have called to say you would be late.

می‌توانستی زنگ بزنی تا بگویی دیر می‌کنی.

(به نظر من باید زنگ می‌زدی اما نزدی.)

You could have tidied your room.

می‌توانستی اتاقت را مرتب کنی.

(به نظر من باید اتاقت را مرتب می‌کردی اما نکردی.)

از ساختار how could + ضمیرهای فاعلی نیز برای نشان دادن نارضایتی از عملی که انجام شده یا اتفاقی که رخ داده است استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Grandfather, how could you? How could you leave me?

پدربزرگ چطور توانستی؟ چطور توانستی من را تنها بگذاری؟

How could he have gone without telling me?

او چطور توانست بدون اینکه به من بگوید برود؟

A: We had to give away our dog when we moved to England.

B: Oh, how could you?

A: مجبور شدیم وقتی به انگلستان نقل مکان کردیم سگ‌مان را به دیگری بدهیم.

B: وای چطور توانستید؟

 • ابراز پشیمانی کردن:

می‌توانیم از ساختار گرامر could + قسمت سوم فعل برای ابراز پشیمانی درمورد اتفاقاتی استفاده کنیم که رخ نداده‌اند. این ساختار معنی ضمنی منفی دارد. یعنی وقتی می‌گوییم می‌توانستم دکتر بشوم، درواقع منظور ما این است که فرصت دکتر شدن داشتیم اما این فرصت را عملی نکردیم. به این مثال‌ها دقت کنید.

He could have been a doctor.

او می‌توانست دکتر بشود.

I could have been famous.

من می‌توانستم مشهور بشوم.

وقتی می‌خواهیم به دستاوردهای گذشته اشاره کنیم، معمولا در جملات مثبت به جای could که بار منفی دارد، از was/were able to یا از managed to استفاده می‌کنیم چراکه این نوع جمله‌ها نشان‌دهنده احتمال نیستند، بلکه حقیقی را بیان می‌کنند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

I was able to/managed to buy a wonderful bag to match my shoes.

Not: I could buy a wonderful bag to match my shoes.

من توانستم/موفق شدم کیف فوق‌العاده‌ای بخرم که به کفش‌هایم بیاید.

We hired a car and we were able to/managed to drive 1,000 miles in one week.

Not: We hired a car and we could drive 1,000 miles in one week.

ما ماشینی کرایه کردیم و توانستیم/موفق شدیم ۱۰۰۰ مایل در یک هفته رانندگی کنیم.

سوالات رایج درباره گرامر Could

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد گرامر Could در انگلیسی پاسخ بدهیم.

افعال کمکی وجهی چیست؟

افعال کمکی وجهی به فعل‌هایی گفته می‌شود که به تنهایی معنایی ندارند و در کنار فعل اصلی به کار می‌روند تا معنای آن را اندکی تغییر دهند. این فعل‌ها به طور کلی همیشه در حالت پایه در جمله استفاده می‌شوند، یعنی زمان گذشته و آینده ندارند اما می‌توان آن‌ها را منفی کرد یا به حالت سوالی درآورد.

گرامر Could چه ساختاری دارد؟

فعل Could جزو افعال کمکی وجهی در انگلیسی است که معمولا بعد از فاعل جمله و قبل از فعل اصلی آن قرار می‌گیرد. برای منفی کردن ساختار این فعل کلمه not را به بعد آن اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردنش، جای آن را به قبل از فاعل جمله تغییر می‌دهیم.

کاربرد گرامر Could چیست؟

فعل could گذشته can است اما کاربردهای دیگری نیز دارد. برای مثال برای اشاره به توانایی در زمان گذشته یا نقل‌قول‌های غیرمستقیم از can از این فعل استفاده می‌کنیم. همچنین برای نشان دادن احتمال وقوع چیزی یا پیشنهاد دادن برای انجام کاری از این فعل استفاده می‌کنیم. کاربرد دیگر این فعل برای اجازه گرفتن و درخواست‌های مودبانه است و در جمله‌های شرطی نیز از آن استفاده می‌شود

جمع‌بندی

در این مطلب گرامر could را به عنوان یکی از افعال کمکی وجهی انگلیسی بررسی کردیم. سپس کاربردهای آن را در جمله یاد گرفتیم و به کاربردهای آن به عنوان گذشته can نیز پرداختیم. مهم‌ترین کاربردهای گرامر could موارد زیر هستند:

 • توانایی داشتن:

I couldn't hear what they were saying.

نمی‌توانستم بشنوم آن‌ها چه می‌گویند.

 • احتمال داشتن:

Don't worry—they could have just forgotten to call.

نگران نباش. ممکن است فراموش کرده باشند زنگ بزنند.

 • پیشنهاد دادن:

We could write a letter to the teacher.

می‌توانیم نامه‌ای برای معلم بنویسیم.

 • اجازه گرفتن:

Could I use your phone, please?

لطفا می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟

 • درخواست کردن:

Could you babysit for us on Friday?

می‌توانی جمعه از بچه ما نگهداری کنی؟

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge Dictionary Prfect English Grammar

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *