شرایط STP در شیمی — به زبان ساده

۱۳۸۲۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

شرایط STP در شیمی، بیانگر شرایط دما و فشار استاندارد است. شرایط STP به طور معمول در محاسبات گازها - مانند چگالی - مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرایط استاندارد عبارتست از دمای صفر درجه سانتی‌گراد (۲۷۳ کلوین) و فشار ۱ اتمسفر. این مقادیر، نقطه انجماد آب خالص در سطح دریا را نشان می‌دهند. یک مول گاز در شرایط STP، حجمی معادل 22/4 لیتر را اشغال می‌کند که آن را می‌توان با تعریف حجم مولی نیز بیان کرد.

تعریف آیوپاک از شرایط STP

آیوپاک تعریف دقیق‌تری از شرایط STP دارد. شرایط دما و فشار استاندارد بر اساس تعریف آیوپاک به صورت زیر است:

  • دمای 273/15 کلوین
  • فشار مطلق 100000 پاسکال

البته این تعریف در گذشته - تا سال 1982 - به صورت دمای صفر درجه سانتی‌گراد و فشار 101/325 کیلوپاسکال تعریف می‌شد.

کاربرد شرایط STP

با توجه به این‌که سرعت جریان سیالات و همچنین حجم مایعات و گازها به شدت به دما و فشار وابسته است، وجود شرایط مرجع استاندارد، در محاسبات مهندسی، اهمیت بسیاری دارد. از شرایط STP زمانی استفاده می‌شود که «شرایط حالت استاندارد» (Standard State Conditions) را در محاسبات بکار ببریم. شرایط حالت استاندارد که شامل دما و فشار استاندارد هم هست را به طور معمول با یک بالانویس به شکل دایره نشان می‌دهیم. به طور مثال، $$\Delta S ^ \circ$$ بیانگر تغییرات آنتروپی در شرایط STP است.

مقادیر STP را می‌توان بمنظور پیش‌بینی رفتار گازها بکار برد. با استفاده از معادله $$P V = n R T $$ در گازهای ایده‌آل، خواص یک گاز در دما و فشار مختلف قابل محاسبه خواهد بود.

مثال 1

حجم یک نمونه شامل 1/4 مول گاز هیدروژن $$(H_2)$$ را در شرایط STP محاسبه کنید.

با توجه به تعریف شرایط STP می‌دانیم که دما و فشار به ترتیب برابر با 273/15 کلوین و ۱ اتمسفر است. مقدار ثابت جهانی گازها (R) نیز برابر با 0/08206 در نظر گرفته می‌شود. با جایگذاری مقادیر در قانون گازهای ایده‌آل، خواهیم داشت:

$$(1 \mathrm{atm})(\mathrm{V})=(1.4 \mathrm{mol})(0.08206)(273.15 \mathrm{K})=31.4 \mathrm{L}$$

در نتیجه، می‌بینیم که 1/4 مول از گاز هیدروژن، حجم 31/4 لیتر را اشغال می‌کند. توجه کنید که محاسبات انجام شده به خواص گاز هیدروژن وابسته نیست. همچنین به کمک شرایط STP و برون‌یابی می‌توان رفتار گاز را تحت دما و فشار مشخص، پیش‌بینی کرد.

فشارسنجی که فشاری با اندازه مشخص را نشان می دهد

مثال 2

اگر گازی، در فشار ۵ اتمسفر و دمای 300 کلوین، حجمی برابر با 0/13 لیتر داشته باشد، حجم آن در شرایط STP چقدر خواهد بود؟

اگر مقدار گاز را در هر دو حالت، یکسان در نظر بگیریم و معادله گازهای ایده‌آل را بر این اساس بنویسم، به رابطه زیر میرسیم:

$$\mathrm{P}_{1} \mathrm{V}_{1} / \mathrm{T}_{1}=\mathrm{P}_{2} \mathrm{V}_{2} / \mathrm{T}_{2}$$

با استفاده رابطه بالا و مقادیر سوال، میزان حجم جدید را محاسبه می‌کنیم:

$$\left.(0.15 \mathrm{L})(5 \mathrm{atm}) / 300 \mathrm{K}=\mathrm{V}_{2}(1 \mathrm{atm}) / 273.15 \mathrm{K}\right)$$

$$(0.15 L \cdot 5 a t m / 300 K) \cdot 273.15=V_{2}=0.68 L$$

بنابراین، این گاز در شرایط STP، حجمی برابر با 0/68 لیتر خواهد داشت.

محاسبه حجم گازها در شرایط STP

با فرض شرایط STP، می‌توان معادله گازهای ایده‌آل را ساده‌تر کرد. درحقیقت با فرض $$P = 1$$ و $$T = 273.15$$ و بازآرایی رابطه برای محاسبه حجم، به رابطه زیر می‌رسیم:

$$V=n R(273.15)$$

از رابطه بالا می‌توانیم برای محسابه حجم مولی یک گاز در شرایط STP استفاده کنیم. در نتیجه، با قراردادن $$n = 1$$ در معادله خواهیم داشت:

$$V=R(273.15)\approx22.4 L$$

رابطه بالا بیان می‌کند که یک مول از هر گازی در شرایط STP حجمی برابر با 22/4 لیتر دارد. به طور شگفت‌انگیزی، حجم مولی یک گاز به طور کامل، مستقل از خواص شیمیایی آن است.

شرایطی با فشار بسیار بالا

اَشکال دیگر شرایط STP

از آن‌جایی که در شرایط آزمایشگاهی، به ندرت امکان استفاده از شرایط STP وجود دارد، یکی از استانداردهای معمول، فشار و دمای استاندارد محیط یا SATP است. این شرایط عبارتند از دمای 298/15 کلوین (۲۵ درجه سانتی‌گراد) و دمای مطلق ۱ اتمسفر.

در علم هوافضا و مکانیک سیالات، برای نشان دادن دما، فشار، چگالی و سرعت صوت در ارتفاعاتی تا 65000 بالای سطح دریا، از «اتمسفر استاندارد بین‌المللی» (International Standard Atmosphere) یا ISA بهره می‌گیرند. موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) از دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد و فشار 101/325 کیلوپاسکال برای بیان شرایط استاندارد استفاده می‌کند. در جدول زیر، به طور خلاصه، شرایط استاندارد در سیستم‌های مختلف آورده شده است.

دما  فشار
SATP 298/15 کلوین 101/325 کیلوپاسکال
GOST 293/15 کلوین (20 درجه سانتی‌گراد) 760 میلی‌متر جیوه
آیوپاک ۰ درجه سانتی‌گراد 750/06 ملی‌متر جیوه

دلیل استفاده از مقادیر استاندارد

با توجه به این‌که رفتار مواد در دماها و فشارهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، شیمیدان‌ها بمنظور استفاده از یک شرایط مرجع و توصیف رفتار گازها تحت این شرایط، از مقادیر استاندارد استفاده می‌کنند. دانشمندان از شرایط STP به طور عمده برای دو هدف بهره می‌گیرند: استفاده از مقادیر کمی در محاسبات و ایجاد شرایطی برای تکرار آزمایش‌ها.

فرض کنید شخصی به شما بگوید که حجم مولی متان، 22/4 لیتر است. همانطور که از تعریف حجم مولی می‌دانیم، این حجم عبارتست از مقدار فضایی که یک مول از یک ماده اشغال می‌کند. این عدد به تنهایی، اطلاعات سودمندی در اختیار ما قرار نمی‌دهد. به کمک قوانین بویل و شارل، می‌دانیم که حجم گازها با تغییر فشار و دما، تغییر پیدا می‌کند. بنابراین، یک گاز می‌تواند مقادیر متعددی از حجم مولی را اختیار کند.

فشارسنج، فشار را اندازه می گیرد

برای این‌که مقدار 22/4 لیتر را به عددی قابل فهم تبدیل کنیم باید دما و فشار مشخصی برای آن تعریف شود. به همین دلیل است که دانشمندان ترجیح می‌دهند از دما و فشار مشخصی برای گزارش خواص مقداری گازها استفاده کنند. به همین منظور، بیان می‌شود یک مول از هر گازی در شرایط STP حجمی برابر با 22/4 لیتر دارد. بر این اساس، معیارهای سنجش گازها همچون حجم، جریان حجمی و تراکم‌پذیری را باید با یک دما و فشار مرجع تعریف کرد.

علاوه بر این، با استفاده از شرایط استاندارد می‌توان برای تکرار یک آزمایش، شرایط مشخصی را تعریف کرد چراکه تغییر شرایط آزمایشگاهی ممکن است نتایج یک آزمایش را به کلی تغییر دهد. به عبارت دیگر، اگر دانشمندی، توصیف دقیقی از شرایط آزمایشگاهی خود در مقالات علمی ارائه ندهد، سایر دانشمندان نمی‌توانند برای تکرار آزمایش‌ها و تولید نتایج از آن استفاده کنند. در حقیقت، قابلیت تولید مجدد یک داده آزمایشگاهی، از جمله اصول صحه‌گذاری بر یک یافته علمی قلمداد می‌شود.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده‌ است،‌ آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۴۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Sciencetrends ThoughtCo
۶ thoughts on “شرایط STP در شیمی — به زبان ساده

سلام استاد
ازمایشی هست گفته شده است:که دو ماده به تناسب ا+2 مول از اندو در گرمای 490 درجه گرم شوند ودر فشار اتمسفر.
سئوال:
اینجا منظور از فشار اتمسفر فشار خاصی است یا خیر؟
با تشکر بنده مبتدی شیمی هستم جهت اطلاع . قبلا از جواب علمی که میدهید سپاسگزام
هاشمی

سلام و روز شما به‌خیر؛

فشار کره زمین در نزدیک سطح دریا برابر با ۱ اتمسفر در نظر گرفته می‌شود. این مقدار برابر با ۷۶۰ میلی‌متر جیوه است. در حل مسائل بسیاری نیز برای راحتی محاسبات همین مقدار لحاظ می‌شود.

با تشکر از همراهی شما دوست عزیز با مجله فرادرس.

سلام
ممنون از سایت خوبتون یه سوال داشتم طی موازنه واکنش سدیم هیدروکسید با پورد الومینوم ۳ مول گاز هیدروژن تولید میشه که خواسته بدونه چند لیتر گاز در شرایط STP تولید میشه؟چطوری باید بدست بیاریم…؟

برای آشنایی با مسائل استوکیومتری، مطالعه مطالب زیر پیشنهاد می‌شود.

استوکیومتری — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
نمونه سوال استوکیومتری
استوکیومتری گازها — به زبان ساده

با تشکر

سلام.ممنون بابت توضیحاتتون.
سوالی داشتم
اگر شرایط استاندارد نباشه چی ؟
مثلا کپسول نیتروژن ۵۰ لیتری در فشار ۲۰۰ بار
چی حجمی داره برای فشار ۷ بار؟
مشخصه که تو حالت اول فاز مایع داره و تو حالت دوم فاز گازی.
(دما ثابت فرض میشه )

با سلام؛
به طور کالی با استفاده از قانون گازها و با توجه به نوع گاز (حقیقی یا ایده‌آل) می‌توان محاسبات مربوط به گازها را انجام داد. طبیعی است که محاسبات مربوط به مایعات با گازها متفاوت باشد و در این رابطه باید با نمودارهای ترمودینامیکی آشنایی داشته باشید. با این وجود، مطالعه مطالب زیر پیشنهاد می‌شود.
گاز واقعی (حقیقی) — از صفر تا صد

قانون گازها — به زبان ساده

نمودار فازی (Phase Diagram) — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)

با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *