جرم مولی و نحوه محاسبه آن — به زبان ساده

۱۹۸۵۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
جرم مولی

محاسبات جرم مولی در علم شیمی و بین دانشمندان اهمیت بسیاری دارد. اتم‌ها ذرات بسیار کوچکی هستند. این کوچکی، اندازه‌گیری آنها را به خصوص برای ماده‌های شیمیایی دشوار کرده است. برای سادگی محاسبات، دانشمندان در علم شیمی اتم‌ها را به واحدهایی با نام مول تقسیم می‌کنند. هر مول شامل$$ 6.022×10^{23} $$ اتم است که تحت عنوان عدد آووگادرو شناخته می‌شود. در حقیقت یک مول از هر ماده‌، شامل $$ 6.022×10^{23} $$ اتم است. به طور خلاصه جرم مولی شامل جرم یک مول از هر ماده‌ای است. در این آموزش از مجله فرادرس به بیان نحوه‌ محاسبه‌ جرم مولی در دو گام ساده و همچنین ارتباط آن با عدد آووگادرو و واحد جرم اتمی می‌پردازیم.

Molar mass

عدد آووگادرو

آووگادرو بیان کرد که حجم یک گاز در فشار و دمای مشخص به تعداد اتم‌ها یا مولکول‌های آن مرتبط است. این ارتباط مستقل از نوع گاز است. البته او هیچوقت ارتباط دقیق بین این دو پدیده را پیدا نکرد اما این ایده‌ او نزد دانشمندان ارزش بالایی دارد.

عدد آووگادرو جرم اتم‌ها را به یک عدد قابل فهم برای انسان تبدیل می‌کند. این عدد بیان می‌کند هر مول شامل $$ 6.022×10^{23} $$ ذره (اتم، مولکول، ترکیب و ...) است. برای مثال می‌توان گفت که یک دست لیوان، 6 عدد یا یک دوجین پیراهن، 12 عدد است. عدد آووگادرو نیز $$ 6.022×10^{23} $$ مولکول است.

موادی که دانشمندان هر روزه با آن سروکار دارند شامل تعداد زیادی از اتم‌ها و مولکول‌هاست. این تعداد زیاد در محاسبه مشکلاتی را بوجود می‌آورد. دانشمندان به کمک این عدد راحت‌تر می‌توانند در خصوص مواد صحبت کنند.

Molar Mass, آووگادرو و جرم مولی
آمادئو آووگادرو

تعریف مول

مول واحد اندازه گیری SI برای ذرات بنیادی (اتم، الکترون، پروتون) یک ماده شیمیایی است. میزان ذرات بنیادی که در 12 گرم از کربن-12 (C-12) وجود دارد را یک مول گویند. با توجه به گفته‌های بالا یک مول شامل $$ 6.022×10^{23} $$ از ذرات بنیادی هر ماده‌ای است.

SI unit, جرم مولی در SI

محاسبات شیمیایی با عدد آووگادرو و مول

فهم عدد آووگادرو در درک تشکیل مولکول‌ها و واکنش بین آنها بسیار موثر است. برای مثال در تشکیل مولکول آب ($$H_2O$$)، یک اتم اکسیژن با دو اتم هیدروژن ترکیب می‌شود. در نتیجه یک مول از اکسیژن با دو مول از هیدروژن برای تشکیل آب باید ترکیب شوند. به بیان ساده‌تر اعداد زیر به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم چه تعداد از اتم‌های هر عنصر در تشکیل مولکول آب نقش دارند:

  • 2 مول هیدروژن = $$ 2×6.022×10^{23} $$ اتم هیدروژن
  • 1 مول اکسیژن = $$ 1×6.022×10^{23} $$ اتم اکسیژن

جرم مولی و عدد آووگادرو

خاصیت دیگر عدد آووگادرو در بیان جرم یک مول از ماده است. جرم یک مول از هر ماده با وزن مولکولی آن ماده برابر است. به عنوان مثال، وزن مولکولی آب به طور متوسط $$18.015\:amu$$ (واحد جرم اتمی) است. این عدد یعنی هر مول از مولکول آب $$18.015$$ گرم است.

  • 1 مول آب = 1×18/015 (گرم) آب
  • 1 مول از هر ماده = 1× عدد جرمی متوسط آن ماده (گرم)

حالا اگر $$1.25$$ گرم از مولکولی را داشته باشید که وزن مولکولی آن $$ 134.1 \ g/mol $$ باشد، چند مول از آن مولکول را دارید؟

$$1.25\times\frac{1 mol}{134.1 gr}=0.0096\:moles$$

مول و اتم

همانطور که در بالا اشاره شد از مول برای مرتبط کردن جرم مواد با مقدار اتم‌های آن استفاده می‌شود. این کار برای این است که ببینیم چه مقدار از یک ماده می‌تواند با ماده دیگر واکنش دهد.

ارتباط بین مول‌ها و اتم‌ها توسط عدد آووگادرو بیان می‌شود. این عدد یک ضریب تبدیل برای تبدیل اتم‌های یک ماده به مول است. این ضریب بیان می‌کند که 1 مول برابر با $$ 6.022×10^{23} $$ اتم است.

تبدیل مول به اتم

برای تبدیل مول به اتم می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

$$x\:moles.\frac{6.022\times 10^{23}\:atoms}{1\:mole}=\:y\:atoms$$

به مثال زیر توجه کنید. شش مول سدیم داریم. می‌خواهیم ببینیم این میزان مول شامل چند اتم است؟

$$6\:moles.\frac{6.022\times 10^{23}\: atoms}{1mole}=3.61\times 10^{24}\:atoms$$

تبدیل اتم به مول

با کمی تغییر در فرمول بالا می‌توانیم نحوه‌ی تبدیل اتم به مول را به صورت زیر بنویسیم:

$$x\:atomes.\frac{1\:mole}{6.022\times10^{23}\:atoms}=\:y\:moles$$

جرم مولی ترکیبات شیمیایی

جرم مولی یک ترکیب شیمیایی، جرم یک مول از آن ترکیب است.

محاسبه جرم مولی

در این قسمت محاسبه‌ جرم مولی را در چند مرحله و به سادگی بررسی می‌کنیم.

جرم مولی در جدول تناوبی

مرحله اول: عدد جرمی نسبی عنصرها را پیدا کنید

مانند تصویر زیر عدد جرمی نسبی هیدروژن برابر $$1/007$$ است. این اعداد در جدول تناوبی عناصر در دسترس است.

عدد جرمی هیدروژن

به همین ترتیب برای دیگر عناصر، عدد جرمی نسبی را پیدا کنید.

چند مثال در زیر آمده است:

  • هیدروژن = $$1/0007$$
  • کربن = $$12/0107$$
  • اکسیژن = $$15/9994$$
  • کلر = $$35/453$$

مرحله دوم: محاسبه جرم مولی

به روش زیر، جرم مولی مولکول‌های اکسیژن $$(O_2)$$ و گلوکز $$(C_6H_12O_6)$$ را حساب کنید:

برای محاسبه جرم مولی اکسیژن می‌دانیم عدد جرمی نسبی هر اکسیژن $$15/9994$$ است. در نتیجه:

$$O+O=O_2$$

جرم مولی مولکول اکسیژن:

$$ 15/9994+15/9994=31/99988 g/mol $$

برای محاسبه جرم مولی گلوکز مانند تصویر زیر عمل می‌کنیم. کافی است تا فرمول شیمیایی گلوکز را بدانیم. با استفاده از مراحل بالا و پیدا کردن عدد جرمی عناصر، جرم مولی گلوکز را حساب می‌کنیم.

فرمول گلوکوز

محاسبه جرم در شیمی

دانشمندان در محاسبات ترکیبات شیمیایی، تعداد اتم‌های هر ترکیب شیمیایی را در نظر می‌گیرند. با توجه به اینکه در هر ترکیب شیمیایی، میلیاردها اتم وجود دارد، برای سهولت در کار از مول در محاسبات خود استفاده می‌کنند.

computationalُ, جرم مولی در شیمی

تفاوت amu و g/mol

هر یون یا اتم، جرم مشخصی دارد. به همین شکل هر مول از یک ماده نیز جرم مشخصی دارد. جرم یک مول اتم از یک ماده بر حسب گرم با جرم آن در واحد جرم اتمی$$(amu)$$ برابر است. این جرم با واحد $$g/mol$$ هم برابر است. در نتیجه این دو واحد با یکدیگر همتراز (معادل) است. در علم شیمی آزمایشگاهی از $$g/mol$$ بیشتر استفاده می‌شود.

سخن پایانی

در این آموزش سعی کردیم تا نکات ابهام برانگیز در درک جرم مولی را بیان کنیم. آموختیم که هر مول شامل$$ 6.022×10^{23} $$ اتم است که تحت عنوان عدد آووگادرو شناخته می‌شود. با نحوه محاسبه جرم مولی آشنا شدیم و نحوه تبدیل مول به اتم و برعکس را مرور کردیم. در نهایت ذکر این نکته لازم است که دانشمندان علم شیمی آزمایشگاه معمولا از $$g/mol$$ در محاسبات خود استفاده می‌کنند. برای تسلط به مفهوم جرم مولی و محاسبات آن کافی است تا مسائل ارائه شده در بالا را یک بار دیگر بررسی کنید. همچنین برای تکمیل یافته‌های خود می‌توانید مطلب «حجم مولی -- به زبان ساده» را نیز مورد مطالعه قرار دهید.

در صورتی که مطلب بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر از سایت و مجله فرادرس نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۳۳۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Lumen Learning Wiki How
۲۵ thoughts on “جرم مولی و نحوه محاسبه آن — به زبان ساده

سلام میشه لطفا برای حل این سوال راهنمایی کنید.
۷۱ گرم ترکیب x4 o10 دارای 10به توان23×21/07 اتم است.جرم مولی x را محاسبه کنید.

ببخشید یه سوال داشتم در تبدیل منیزیوم به یون منیزیوم به ازای مبادله ی دو‌مول الکترون چند گرم منیزیوم مصرف میشود.اگه جوابشو با توضیح بفرستید ممنون میشم

با سلام؛
از همراهی شما با مجله فرادرس صمیمانه سپاسگذاریم.
بهترین پاسخی که می‌توان به این سوال داد این است که از آنجا که یک مول الکترون جرم بسیار ناچیزی و حدود ۰/۰۰۱۱- گرم است در نتیجه جرم مولی اتم منیزیم تقریبا برابر با جرم مولی یون آن است. برای پیدا کردن اینکه چند گرم منیزیم مصرف می‌شود تا یون منیزیوم بدست آید اطالاعات مسئله ناقص است زیرا پاسخ به این سوال نیاز به حجم محلول، غلظت آن و غیره دارد.
با تشکر

خیلی عالی بود دمتون گرم

سوال من اینه که
درسته که بگیم
جرم یک مول عنصر اکسیژن برابر با 16g
و جرم یک مول عنصر کربن برابر با 12g
و جرم یک مول عنصر برم برابر با 10g
هست؟
در واقع بطور تقریبی جرم میانگین؟ …

با سلام شما میبایستی از واحد دالتون برای جرم اتمی استفاده کنید

سوال من اینه که
درسته که بگیم
جرم یک مول عنصر اکسیژن برابر با 16g
و جرم یک مول عنصر کربن برابر با 12g
و جرم یک مول عنصر برم برابر با 10g
هست؟
در واقع بطور تقریبی جرم میانگین؟

با سلام؛

پیشنهاد می‌کنیم مطلب را بار دیگر با دقت مطالعه کنید. همچنین،‌ مطالعه مطالب زیر نیز پیشنهاد می‌شود.

یکای جرم اتمی (amu) — به زبان ساده
عدد آووگادرو — به زبان ساده

با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

با تشکر

بسیار فیلم عالی و آموزنده ای بود?
سپاس گذارم

ببخشید جرم اتمی ترکیبات باردار
چگونه محاسبه میشود؟؟

با سلام؛

جرم اتمی ترکیبات باردار و یونی چون تنها در تعداد الکترون متفاوت هستند و ما در محاسبات، تعداد الکترون‌ها را دخیل نمی‌کنیم، تفاوتی با حالت خنثی ندارد.

با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

سلام ببخشید من میخواستم سوال بپرسم سه مول شامل چند گرم و چند اتم گوگرد است؟ جواب این سوالو میدید

ببخشید جرم اتمی ترکیبات یونی چگونه محاسبه میشود؟؟

محاسبه دقیق فرمول ریاضی جرم مولکولی با قانون راؤولت

چرا مقدار جرم اتمی و جرم مولی برابر است ؟
فقط گفتید برابرن با واحد های متفاوت .

با سلام؛

برای درک بیشتر این مفهوم، پیشنهاد می‌کنیم مطلب «یکای جرم اتمی (amu) — به زبان ساده» را مطالعه کنید.

با تشکر

44800میلیتر اب چند گرم اب است
با سلام خدمت دوستان این سوال یک هفته است که مغز من را مشغول کرده است

داداش سوالت تعریف نشدس ب نظرم?خب یعنی چی میلی‌لیتر واحد حجمه و گرم واحد جرمه??آیا منظورت همون میلی‌لیتر بر لیتر بروی میلی‌گرم بر کیلوگرمه؟این مربوط به کسر تبدیل فیزیک دهم فصل یک قسمت تبدیل یکا‌هاست ک ما امسال خوندیم

سلام ببخشید چجور جرم مواد رو بر حسب amu اندازه گیری میکنن یعنی چجوری با یک دوازدهم کربن ۱۲ مقایسش میکنن خیلی ممنون میشم جواب بدید

ببخشید
یک گرم پروتئین چند مول است؟
مثلا پروتئین وی یک گرمش چند مول است ؟

با سلام؛

برای محاسبه جرم مولی پروتئین‌ها نیز به طور ساده می‌توان از طریق فرمول مولکولی به جرم مولی آن‌ها دست پیدا کرد. البته این روش مرسومی نیست و به طور معمول از روش‌های طیف‌سنجی و فشار اسمزی برای این منظور بهره می‌گیرند. پیشنهاد می‌کنم مقاله «پروتئین وی چیست؟ — هر آنچه باید بدانید» و همچنین مقاله خانم Sophie Chever رو در خصوص محاسبه جرم مولی مطالعه کنید.

با تشکر

بسیار ساده و شفاف توضیح دادین تشکر

عالی بود مطلبتون ممنونم

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *