گرامر Always – آموزش کاربرد + جایگاه در جمله و تلفظ

۱۴۱۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۸ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
گرامر Always در انگلیسی

قید در زبان انگلیسی جایگاه ویژه‌ای دارد. همان‌طور که می‌دانید، قیدها کلماتی هستند که فعل را توصیف می‌کنند، اما قیدها نیز انواع مختلفی دارند که در جمله نقش‌های مختلفی می‌پذیرند تا معانی متفاوتی را منتقل کنند. قیدهای تکرار یکی از این موارد است که در زبان انگلیسی همواره به چشم می‌آید. کلمه Always نوعی قید تکرار است که می‌تواند برحسب جایگاهش در جمله معانی مختلفی بدهد. در این مطلب از «مجله فرادرس» گرامر Always را به طور کامل با ذکر مثال و تمرین آموزش خواهیم داد.

گرامر Always

Always نوعی قید تکرار به شمار می‌آید که مثل بقیه قیدهای زبان انگلیسی امکان تغییر جایگاه چندان زیادی ندارد. معمولا انگلیسی زبانان Always را در وسط جمله و قبل از فعل قرار می‌دهند. از ویژگی‌های دیگر گرامر Always این است که هنگام دستور دادن یا به اصطلاح امر کردن، می‌توانیم آن را در ابتدای جمله بیاوریم.

در شعر و موسیقی انگلیسی شاید به‌ندرت Always در انتهای جمله بیاید. اما نکته اصلی گرامر Always این است که دست ما برای تغییر دادن جایگاه آن بسته است. اما پیش از آن که بیشتر در مورد گرامر Always و جایگاه آن توضیح دهیم باید با سایر قیدهای تکرار و کاربردهای آن‌ها آشنا شوید.

قیدهای تکرار در انگلیسی
برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید.

قیدهای تکرار در انگلیسی

قیدهای تکرار با بیان این که هر اتفاقی چند بار و هر چند وقت یک بار اتفاق می‌افتد، معنای جمله را تغییر می‌دهند یا به آن اطلاعات بیشتر اضافه می‌کنند. قید تکرار درست مانند اسمش نوعی قید زمان است. در واقع، قیدهای تکرار همیشه زمان دفعات تکرار شدن هر رویدادی را به صورت معین یا نامعین توصیف می‌کنند. قیدهایی را که دفعات معین و نامعین را توصیف می‌کنند می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

قیدهای تکرار معین قیدهای تکرار نامعین
hourly always
ساعتی همیشه
daily continuously
روزانه به طور مستمر
weekly constantly
هفتگانه دائما
monthly regularly
ماهانه به طور مرتب
yearly habitually
سالانه برحسب عادت
every second sometimes
هر لحظه بعضی اوقات
once a minute often
یک بار در دقیقه اغلب
twice a year rarely
دو بار در سال به‌ندرت
once usually
یک بار معمولا
twice mostly
دو بار اکثرا
three times frequently
سه بار مکررا
normally
در حالت عادی، معمولا
generally
به طور کلی
occasionally
گاه و بی‌گاه، بعضی اوقات
seldom
به‌ندرت
hardly ever
خیلی کم، به‌ندرت
never
هرگز

محل قرارگیری قیدهای تکرار

رایج‌ترین جایگاه قیدهای تکرار در وسط جمله است. قیدهای تکرار به طور دقیق قبل از فعل اصلی یا بعد از اولین فعل کمکی قرار می‌گیرد. در بخش بعدی به طور کامل به قوانین استفاده از قیدهای تکرار با فعل «بودن» (to be) خواهیم پرداخت. در این بخش نکات مربوط به قرارگیری قیدهای تکرار در جمله را به طور موردی بررسی می‌کنیم.

 • جایگاه قرارگیری قیدهای تکرار نامعین معمولا قبل از فعل اصلی است.

Sally sometimes plays tennis.

«سالی» گاهی اوقات تنیس بازی می‌کند.

My parents often go on holiday to Egypt.

والدین من اغلب برای تعطیلات به مصر می‌روند.

We usually go shopping on Saturday.

ما معمولا شنبه به خرید می‌رویم.

I have often done that.

من اغلب این کار را انجام داده‌ام.

She often takes her vacation in winter.

او اغلب در زمستان به تعطیلات می‌رود.

The employees always work until seven.

کارمندان همیشه تا ساعت هفت کار می‌کنند.

The manager usually arrives first at the staff meetings.

مدیر معمولاً اول از همه در جلسات کارکنان حاضر می‌شود.

 • هنگامی که در جمله بیش از یک فعل وجود داشته باشد،‌ قیدهای تکرار بعد از اولین فعل کمکی قرار می‌گیرند، مگر آن که فعل کمکی به تنهایی در جمله ناقص بیاید. در این صورت قید تکرار بعد از فعل کمکی می‌آید. در جمله‌های زیر فعل‌های کمکی با رنگ بنفش مشخص شده‌اند.

Our neighbors have always been nice.

همسایه‌های ما همیشه خوب بوده‌اند.

Natalie would never have done that.

«ناتالی» هرگز این کار را نمی‌کرد.

Tom always says he will help me, but he never does.

«تام» همیشه می‌گوید که به من کمک خواهد کرد، اما هرگز این کار را نمی‌کند.

 • برخی از قیدهای تکرار مثل sometimes ،usually و often می‌توانند در اول یا آخر جمله قرار بگیرند. هنگامی که قید تکرار often در انتهای جمله قرار می‌گیرد، معمولا قبل از آن «very» یا «quite» می‌آید.

Sometimes I go to work by bike.

من گاهی با دوچرخه سر کار می‌روم.

A lot of people eat meat regularly.

بسیاری از مردم به طور منظم گوشت می‌خورند.

We don’t go on holiday very often.

ما زیاد به تعطیلات نمی‌رویم.

 • قیدهای تکراری مثل never ،rarely یا hardly ever نیز می‌توانند در ابتدای جمله قرار بگیرند اما در این صورت جای فاعل و فعل باید عوض شود.

He hardly ever stopped by when he was in town.

Hardly ever did he stop by when he was in town.

او زمانی که در شهر بود، به‌ندرت به ما سر می‌زد.

 • یکی دیگر از جایگاه های رایج قیدهای تکرار، قبل از فعل کمکی «have to» و «used to» است.

The neighbors' kids always have to go home at 10 o’clock.

بچه‌های همسایه‌ها همیشه باید ساعت 10 به خانه بروند.

I never used to exercise in the morning.

من هیچ‌وقت صبح‌ها ورزش نمی‌کردم.

کاربرد قیدهای تکرار با فعل بودن

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، قیدهای تکرار به طور معمول قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند. تنها فعلی که از این قاعده پیروی نمی‌کند جواب کوتاه با فعل بودن یا to be است که معمولا در آن فعل بودن قبل از قید تکرار قرار می‌گیرد.

She is always late.

او همیشه دیر می‌آید.

She’s usually punctual.

او معمولا وقت‌شناس است.

We are always here.

ما همیشه اینجا هستیم.

The employees are always working until seven.

کارمندان همیشه تا ساعت هفت کار می‌کنند.

توجه داشته باشید که این قانون در جواب‌های کوتاه و جملات ناقص به کار نمی‌رود.

A: Are you interested in new books about this region?

B: Yes, I always am.

A: آیا به کتاب‌های جدید درباره این منطقه علاقه‌مند هستید؟

B: بله، همیشه هستم.

Maria says that she’s never mad, but she sometimes is.

«ماریا» می‌گوید که هرگز عصبانی نمی‌شود، اما گاهی اوقات می‌شود.

کاربرد always در زبان انگلیسی

کاربرد Always

قید Always می‌توانند در جمله جایگاه‌های متفاوتی داشته باشد و برحسب آن معناهای متفاوتی را برساند. در ادامه این موارد را با هم بررسی خواهیم کرد.

 • گرامر Always به معنای در همه زمان‌ها، در تمام موقعیت ها، به گونه‌ای که تغییر نمی‌کند. در این گونه جملات Always متضاد Never است:

He always tries, but he doesn't always succeed.

او همیشه سعیش را می‌کند اما هیچ‌وقت موفق نمی‌شود.

Is he always this silly?

آیا او همیشه این‌قدر نادان است؟

There’s always a pen in my handbag.

در کیف دستی من همیشه خودکار هست.

It's always a pleasure to see you.

دیدن شما همیشه مایه مسرت است.

I can always tell when he's upset.

من همیشه می‌توانم تشخیص بدهم او چه موقع ناراحت است.

He's always looking for ways to make money.

او همیشه دنبال راهی برای کسب درآمد است.

She's almost always smiling.

او همیشه لبخند بر لب دارد.

This area is always filled with tourists.

این منطقه پر از جهانگرد است.

You should always (remember to) wear your seat belt.

همیشه باید (به خاطر داشته باشید) کمربند ایمنی خود را ببندید.

The holidays are always a very busy time for us.

تعطیلات همیشه زمان بسیار شلوغی برای ماست.

Things won't always go as planned.

همه‌چیز همیشه بر طبق برنامه پیش نمی‌رود.

You're always welcome to stay with us.

قدمت همیشه روی چشم ماست.

There's almost always somebody at home in the evenings.

تقریباً همیشه عصرها یک نفر در خانه هست.

Always lock your car.

همیشه ماشین خود را قفل کنید.

She always arrives at 7.30.

او همیشه ساعت 7:30 می‌رسد.

The children always seem to be hungry.

بچه‌ها همیشه گرسنه به نظر می‌رسند.

Success seems always to be out of reach.

به نظر می‌رسد موفقیت همیشه دور از دسترس است.

Your ideas are always welcome.

ایده‌های شما همیشه مورد استقبال قرار می‌گیرد.

It's not always easy to do the right thing.

انجام کار درست همیشه آسان نیست.

We're not always this busy!

ما همیشه این‌قدر سرمان شلوغ نیست!

I always check (that) I've shut the windows before I leave the house.

من همیشه قبل از خروج از خانه بررسی می‌کنم (که) پنجره‌ها را بسته‌ام.

You should always clean your teeth after meals.

همیشه باید دندان‌های خود را بعد از غذا تمیز کنید.

My mum always comments on what I'm wearing.

مادرم همیشه در مورد لباسی که می‌پوشم نظر می‌دهد.

We will always remember our dear friends who are no longer with us.

ما همیشه به یاد دوستان عزیزمان خواهیم بود که دیگر در جمع ما نیستند.

She always leaves her clothes lying about on the floor.

او همیشه لباس هایش را روی زمین می‌اندازد.

 • گرامر Always به معنای در تمام اوقات در گذشته:

He has always been a good friend to me.

او همیشه برای من دوست خوبی بوده است.

They didn't always get along so well.

آن‌ها همیشه با هم به خوبی کنار نمی‌آمدند.

It hasn't always been easy for him.

[زندگی] همیشه برای او آسان نبوده است.

He could always make me angry.

او همیشه می‌توانست من را عصبانی کند.

I’ve always liked Sarah.

من همیشه «سارا» را دوست داشته‌ام.

Has your grandmother always lived with you?

مادربزرگت همیشه با شما زندگی کرده است؟

 • گرامر Always به معنای همیشه، برای مدتی طولانی تا آینده:

I'll remember you always.

من تو را تا ابد به خاطر خواهم سپرد.

I'll always love you.

من همیشه عاشقت خواهم ماند.

I will always think of you when I hear this song.

با شنیدن این آهنگ همیشه به تو فکر خواهم کرد.

There will always be a demand for English teachers.

همیشه تقاضا برای معلمان انگلیسی وجود خواهد داشت.

You'll always be my best friend.

تو تا همیشه بهترین دوست من باقی خواهی ماند.

Life won't always be this easy.

زندگی همیشه به این آسانی نخواهد بود.

 • گرامر Always به معنای همیشه در گذشته، از زمانی که به یاد می‌آوریم:

I've always loved you.

من همیشه عاشق تو بوده‌ام.

I always thought they'd get married some day, but they never did.

من همیشه فکر می‌کردم که آن‌ها روزی ازدواج خواهند کرد، اما هرگز ازدواج نکردند.

Isn't that what you've always wanted?

آیا این همان چیزی نیست که همیشه می‌خواستی؟

She always wanted to be famous.

او همیشه دلش می‌خواست مشهور شود.

It has always been my goal to have my own business.

همیشه هدف من این بوده که کسب و کار خودم را داشته باشم.

He's always been a firm believer in hard work.

او همیشه اعتقاد راسخی به سخت‌کوشی داشت.

Pat has always loved gardening.

«پت» همیشه عاشق باغبانی بوده است.

This is the way we've always done it.

ما همیشه بر طبق این روش انجام داده‌ایم.

This painting is very good—Ellie always was very good at art.

این نقاشی بسیار خوب است. «ِالی» همیشه در هنر مهارت زیادی داشت.

Did you always want to be an actor?

تو همیشه دلت می‌خواست بازیگر شوی؟

 • گرامر Always به معنای اغلب یا به طور مکرر. این گرامر معمولا برای بیان کارهای آزار‌دهنده‌ای به کار می‌رود که مدام تکرار می‌شوند:

We always tell people not to arrive too early.

ما همیشه به مردم می‌گوییم زودتر نرسید.

My parents always told me not to speak to strangers.

پدر و مادرم همیشه به من می‌گفتند که با غریبه‌ها صحبت نکن.

She's always calling me by the wrong name.

او همیشه من را با اسم اشتباهی صدا می‌زند.

Must you always be so rude?!

حتما باید همیشه این‌قدر بی ادب باشی؟!

He always tells such funny stories.

او همیشه چنین داستان‌های خنده‌داری تعریف می‌کند.

She's always criticizing me.

او همیشه از من انتقاد می‌کند.

That phone's always ringing.

آن گوشی همیشه زنگ می‌زند.

Why are you always complaining about my cooking?

چرا همیشه از آشپزی من شاکی هستید؟

He’s always forgetting my name.

او همیشه نام من را فراموش می‌کند.

جایگاه قید در جمله

People from work were always ringing her up at home.

همیشه وقتی او در خانه بود مدام از محل کارش با او تماس می‌گرفتند.

 • گرامر Always برای بیان احتمالات دیگر. Always در این گونه جملات معمولا بعد از فعل کمکی can یا could می‌آید:

If we don't win today, there's always tomorrow.

اگر امروز برنده نشویم، همیشه فردایی هم هست.

If she doesn't answer the phone now, you can/could always try (calling) again later.

اگر الان جواب تلفن نمی‌دهد، می‌توانید بعداً دوباره با او تماس بگیرید.

If you don't have enough money now, you can always use your credit card.

اگر الان پول کافی ندارید، همیشه می‌توانید از کارت اعتباری خود استفاده کنید.

If it doesn't fit, you can always take it back.

اگر اندازه نیست، همیشه می‌توانید آن را پس بدهید.

If he can't help, there's always John.

اگر کمکی از دست او ساخته نباشد، جان همیشه هست.

 • گرامر as always برای بیان قابل انتظار بودن چیزی است چرا که همیشه طبق معمول اتفاق می‌افتد:

As always, dinner was delicious.

ناهار مثل همیشه لذیذ بود.

Your children, as always, were very well-behaved.

فرزندان تو مثل همیشه بسیار مودب بودند.

سوالات رایج درباره گرامر Always

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر Always به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

گرامر Always چیست؟

Always نوعی قید تکرار به شمار می‌آید که مثل بقیه قیدهای زبان انگلیسی امکان تغییر جایگاه چندان زیادی ندارد. معمولا انگلیسی زبانان Always را در وسط جمله و قبل از فعل قرار می‌دهند. از ویژگی‌های دیگر گرامر Always این است که هنگام دستور دادن یا به اصطلاح امر کردن، می‌توانیم آن را در ابتدای جمله بیاوریم. در شعر و موسیقی انگلیسی شاید به‌ندرت Always در انتهای جمله بیاید. اما نکته اصلی گرامر Always این است که دست ما برای تغییر دادن جایگاه آن بسته است.

قید تکرار در انگلیسی چیست؟

قیدهای تکرار با بیان این که هر اتفاقی چند بار و هر چند وقت یک بار اتفاق می‌افتد، معنای جمله را تغییر می‌دهند یا به آن اطلاعات بیشتر اضافه می‌کنند. قید تکرار درست مانند اسمش نوعی قید زمان است. در واقع، قیدهای تکرار همیشه زمان دفعات تکرار شدن هر رویدادی را به صورت معین یا نامعین توصیف می‌کنند. رایج‌ترین جایگاه قیدهای تکرار در وسط جمله است. قیدهای تکرار به طور دقیق قبل از فعل اصلی یا بعد از اولین فعل کمکی قرار می‌گیرد. جایگاه قرارگیری قیدهای تکرار نامعین معمولا قبل از فعل اصلی است. هنگامی که در جمله بیش از یک فعل وجود داشته باشد،‌ قیدهای تکرار بعد از اولین فعل کمکی قرار می‌گیرند، مگر آن که فعل کمکی به تنهایی در جمله ناقص بیاید. در این صورت قید تکرار بعد از فعل کمکی می‌آید

برخی از قیدهای تکرار مثل sometimes ،usually و often می‌توانند در اول یا آخر جمله قرار بگیرند. هنگامی که قید تکرار often در انتهای جمله قرار می‌گیرد، معمولا قبل از آن «very» یا «quite» می‌آید. قیدهای تکراری مثل never ،rarely یا hardly ever نیز می‌توانند در ابتدای جمله قرار بگیرند اما در این صورت جای فاعل و فعل باید عوض شود. یکی دیگر از جایگاه های رایج قیدهای تکرار، قبل از فعل کمکی «have to» و «used to» است.

تمرین گرامر Always

برای درک بهتر گرامر Always به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جملات زیر را با قید تکرار داده شده بازنویسی کنید.

Q1: He listens to the radio. (often)

جواب

Answer: He often listens to the radio.

Q2: They read a book. (sometimes)

جواب

Answer: They sometimes read a book.

Q3: Pete gets angry. (never)

جواب

Answer: Pete never gets angry.

Q4: Tom is very friendly. (usually)

جواب

Answer: Tom is usually very friendly.

Q5: I take sugar in my coffee. (sometimes)

جواب

Answer: I sometimes take sugar in my coffee.

Q6: Ramon and Frank are hungry. (often)

جواب

Answer: Ramon and Frank are often hungry.

Q7: My grandmother goes for a walk in the evening. (always)

جواب

Answer: My grandmother always goes for a walk in the evening.

Q8: Walter helps his father in the kitchen. (usually)

جواب

Answer: Walter usually helps his father in the kitchen.

Q9: They watch TV in the afternoon. (never)

جواب

Answer: They never watch TV in the afternoon.

Q10: Christine smokes. (never)

جواب

Answer: Christine never smokes.

Q11: Have you been to London? (ever)

جواب

Answer: Have you ever been to London?

Q12: Peter doesn't get up before seven. (usually)

جواب

Answer: Peter doesn’t usually get up before seven.

Q13: Our friends must write tests. (often)

جواب

Answer: Our friends must often write tests.

Q14: They go swimming in the lake. (sometimes)

جواب

Answer: They sometimes go swimming in the lake.

Q15: The weather is bad in November. (always)

جواب

Answer: The weather is always bad in November.

Q16: Peggy and Frank are late. (usually)

جواب

Answer: Peggy and Frank are usually late.

Q17: I have met him before. (never)

جواب

Answer: I have never met him before.

Q18: John watches TV. (seldom)

جواب

Answer: John seldom watches TV.

Q19: I was in contact with my sister. (often)

جواب

Answer: I was often in contact with my sister.

Q20: She will love him. (always)

جواب

Answer: She will always love him.

Q21: She helps her daughter with her homework. (never)

جواب

Answer: She never helps her daughter with her homework.

Q22: We watch television in the evening. (always)

جواب

Answer: We always watch television in the evening.

Q23: She complains about her husband. (always)

جواب

Answer: She always complains about her husband.

Q24: He reads the local newspaper. (sometimes)

جواب

Answer: He sometimes reads the local newspaper. (sometimes)

Q25: Mary goes shopping to the mall (usually)

جواب

Answer: Mary usually goes shopping to the mall

Q26: Amalia helps her parents with the housework (sometimes)

جواب

Answer: Amalia sometimes helps her parents with the housework

Q27: David doesn't study the grammar reference before his tests (often)

جواب

Answer: David doesn’t often study the grammar reference before his tests

Q28: Mike and his sister are fighting for the remote. (always)

جواب

Answer: Mike and his sister are always fighting for the remote

Q29: Laura has breakfast with her family (usually)

جواب

Answer: Laura usually has breakfast with her family

Q30: The girls buy new clothes at Christmas (always)

جواب

Answer: The girls always buy new clothes at Christmas

 قیدهای Always usually

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Always»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل 10 سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. Which sentence is correct?

Our teacher is often late.

Our teacher often is late.

Is often our teacher late?

Often our teacher is late.

2. Which sentence is correct?

Never we eat fast food.

We eat never fast food.

We eat fast food never.

We never eat fast food.

3. Which sentence is correct?

My father doesn't hardly ever watch football on TV.

My father watches hardly ever football on TV.

My father watches football on TV hardly ever.

My father hardly ever watches football on TV.

4. Which sentence is correct?

Do often you go to the cinema?

Do you often go to the cinema?

Do you go often to the cinema?

Do you go to the cinema often?

5. Which sentence is correct?

He usually doesn't go to bed late.

He doesn't go to bed late usually.

He doesn't usually go to bed late.

Does he go usually late to bed?

6. Which sentence is correct?

I every week have piano lessons.

I have every week piano lessons.

I have piano lessons every week.

I every week have piano lessons.

7. Which sentence is correct?

They always are very tired after the match.

They are always very tired after the match.

They are very tired after the match always.

Always they are very tired after the match.

8. Which sentence is correct?

We always have breakfast at home.

Always we have breakfast at home.

We have always breakfast at home.

We have breakfast at home always.

9. Which sentence is correct?

She doesn't wear jeans often.

She often doesn't wear jeans.

Often she doesn't wear jeans.

She doesn't often wear jeans.

10. Which sentence is correct?

Are you sometimes tired at the end of the class?

Are sometimes you tired at the end of the class?

Are you tired sometimes at the end of the class?

You are sometimes tired at the end of the class?

 

تمرین سوم

جملات زیر را مرتب کنید.

Q1: always / the / Sunday / make / on / they / breakfast.

جواب

Answer: They always make the breakfast on Sunday.

Q2: friends / plays / the / with / she / her / in / often / park.

جواب

Answer: She often plays with her friends in the park.

Q3: bed / makes / he / his / never.

جواب

Answer: He never makes his bed.

Q4: sometimes / on / play / we / Sunday / cards.

جواب

Answer: We sometimes play cards on Sunday.

Q5: hardly / the / watch / they / TV / afternoon / ever / in.

جواب

Answer: They hardly ever watch TV in the afternoon.

Q6: o'clock / always / up / I / at / get / seven.

جواب

Answer: I always get up at seven o’clock.

Q7: have / lunch / fish / seldom / for / we.

جواب

Answer: We seldom have fish for lunch.

Q8: rarely / bus / work / by / to / go / they.

جواب

Answer: They rarely go to work by bus.

Q9: reads / sister / the / my / newspaper / often.

جواب

Answer: My sister often reads the newspaper.

Q10: weekends / usually / boys / football / the / at / play

جواب

Answer: The boys usually play football at weekends.

Q11: tired / I / on / never / am / Saturdays.

جواب

Answer: I am never tired on Saturdays.

Q12: always / have / we / breakfast.

جواب

Answer: We always have breakfast.

Q13: morning / is / busy / the / usually / Kevin / in.

جواب

Answer: Kevin is usually busy in the morning.

Q14: visits / her / sometimes / she / relatives.

جواب

Answer: She sometimes visits her relatives.

Q15: home / they / usually / are / at.

جواب

Answer: They are usually at home.

Q16: often / at / stays / he / home.

جواب

Answer: He often stays at home.

Q17: late / school / sometimes / are / for / we.

جواب

Answer: We are sometimes late for school.

Q18: he / to / bus / never / work / by / goes.

جواب

Answer: He never goes to work by bus.

Q19: 7 am / always / at / gets / up / he.

جواب

Answer: He always gets up at 7 am.

Q20: seldom / is / sad / she.

جواب

Answer: She is seldom sad.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Using Grammar Ginger

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *