برچسب: یادگیری ماشین

آموزش تقسیم داده در یادگیری ماشین با پایتون — راهنمای کاربردی
درس هوش مصنوعی | مفاهیم پایه به زبان ساده — منابع، کتاب و فیلم آموزشی
بهینه سازی در پایتون | Optimization در پایتون با SciPy | راهنمای جامع
روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی
دسته بندی داده ها با شبکه عصبی مصنوعی | راهنمای کاربردی
مهارت های مهم برای دانشمندان داده در سال ۹۹ — به همراه منابع یادگیری