کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی + مثال و تمرین

۴۳۸۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۷ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
کاربرد a lot of و lots of و a lot

گرامر انگلیسی قوانین و مقررات زیادی دارد. از این رو، بدون دانستن این قوانین، جمله‌سازی قاعده‌مند ممکن است تا حدی سخت و چالش‌برانگیز باشد. در زبان انگلیسی کلمات زیادی برای بیان مقدار و کمیت به کار می‌روند. یکی از این کلمات a lot of است که به صورت a lot و lots of نیز مورد استفاده می‌گیرد. اگرچه املا و حتی معنای این کلمات شبیه هم است و در موقعیت‌هایی می‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم، باید بدانید که تفاوت‌هایی کلیدی بین آن‌ها وجود دارد که ممکن است هر زبان‌آموزی را به اشتباه بیندازد. در این مطلب از «فرادرس» ابتدا کمیت‌سنج‌های انگلیسی را توضیح خواهیم داد و سپس به کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی و همچنین تفاوت آن‌ها با a lot خواهیم پرداخت.

کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی

حتما هنگام خواندن زبان انگلیسی عبارت «a lot of» و «lots of» زیاد به گوشتان خورده است. کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی بسیار رایج است و ما از آن زیاد استفاده می‌کنیم. اما چیزی که باید به آن توجه داشته باشید این است که بین این عبارت‌ها تفاوت‌های کوچکی وجود دارد. اکثر زبان‌آموزان این عبارت‌ها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. این کار به‌خاطر نقاط مشترک زیادی که بین این عبارت‌ها وجود دارد در برخی از مواقع پذیرفته است اما استثناءهایی وجود دارد که بهتر است برای اجتناب از خطاهای آتی از آن‌ها آگاهی داشته باشید. از این رو، نمی‌توان تفاوت‌های میان این عبارت‌ها را نادیده گرفت.

در ادامه این مطلب ابتدا کمیت‌سنج‌های انگلیسی را توضیح خواهیم داد و سپس در مورد تفاوت‌های میان کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم و در نهایت به توضیح سایر کمیت‌سنج‌های مشترک مثل «many/much» و «a large number of/a great deal of» خواهیم پرداخت.

کمیت‌سنج‌ها در زبان انگلیسی

«کمیت‌سنج‌ها» (Quantifiers)‌ در زبان انگلیسی نوعی صفت اشاره هستند که قبل از عبارت اسمی می‌آیند و از آن‌ها برای اطلاعات دادن در مورد تعداد و کمیت استفاده می‌شود. کمیت‌سنج‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • کمیت‌سنج‌های اسامی قابل‌شمارش
 • کمیت‌سنج‌های اسامی غیر قابل‌شمارش
 • کمیت‌سنج‌های مشترک

در جدول زیر می‌توانید این کمیت‌سنج‌ها را به صورت مقایسه‌ای مشاهده کنید.

کمیت‌سنج‌های اسامی قابل‌شمارش کمیت‌سنج‌های اسامی غیر قابل‌شمارش کمیت‌سنج‌های مشترک
many much all
a few/few/very few a little/little/very little enough
a number (of) a bit (of) more/most
several a great deal of less/least
a large number of a large number of no/none
a great number of a large quantity of not any
a majority of some
a lot of
lots of
plenty of

در ادامه به کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی و همچنین تفاوت آن‌ها با a lot به صورت جداگانه می‌پردازیم.

کاربرد a lot of

در زبان انگلیسی «a lot of»‌ به میزان زیاد اشاره دارد. این عبارت در مقایسه با «lots of» رسمی‌تر و استفاده از آن در انگلیسی روزمره رایج است. عبارت «a lot of»‌ را می‌توان برای کلمات قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار برد، اما این نکته را به یاد داشته باشید که اگر «a lot of»‌ قبل از اسم قابل شمارش بیاید، اسم به صورت جمع و اگر قبل از اسم غیر قابل‌شمارش بیاید، اسم به شکل مفرد به کار می‌رود. کلمه «lot» از آنجایی که «s» جمع ندارد به تنهایی یعنی گروهی مفرد از چیزها. در نتیجه وقتی می‌گوییم «a lot of»‌، منظور یک گروه از چند چیز خاص است. برای درک بهتر به مثال به جمله زیر دقت کنید.

There is a lot of sunlight passing through the window.

نور خورشید زیادی از پنجره می‌گذرد.

در جمله بالا در مورد مقدار زیادی از نور خورشید صحبت می‌شود. یعنی صحبت از کمیت است. اما این مقدار قابل‌شمارش نیست. همچنین داریم در مورد یک گروه خاص از چیزی یعنی «اشعه‌های نور خورشید» صحبت می‌کنیم.در نتیجه این گروه به شکل مفرد و غیر قابل‌شمارش است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

That’s a lot of money.

آن پول زیادی است.

Can you hurry up? I don’t have a lot of time.

می‌شود عجله کنی؟ من زمان زیادی ندارم.

There was a lot of rain last week.

هفته پیش باران زیادی بارید.

There were a lot of people at the party.

افراد زیادی در جشن بودند.

He drinks a lot of coffee.

او قهوه زیادی می‌نوشد.

I don't like a lot of salt in my food.

من در غذایم نمک زیاد دوست ندارم.

Do you get a lot of snow here?

اینجا زیاد برف می‌بارد؟

Were there a lot of people at the football match?

افراد زیادی در مسابقه فوتبال بودند؟

I dedicated a lot of energy to this project.

من انرژی زیادی را به این پروژه اختصاص دادم.

Are there a lot of good players at your tennis club?

آیا بازیکنان خوب زیادی در کلوپ تنیس تو هستند؟

There weren’t a lot of choices.

انتخاب‌های زیادی نبود.

A lot of patience is needed to learn a new language.

یادگیری زبان جدید مستلزم صبر زیادی است.

A lot of my friends live abroad.

بسیاری از دوستانم در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

A lot of people want to buy cars.

افراد زیادی دوست دارند ماشین بخرند.

A lot of money was wasted on the project.

پول زیادی سر این پروژه هدر رفت.

I have a lot of work to do.

من کار زیادی برای انجام دارم.

There is a lot of meat left.

گوشت زیادی باقی مانده است.

 کاربرد a lot of در زبان انگلیسی

کاربرد lots of

از سوی دیگر، «lots of» یعنی تعداد یا مقدار زیادی. هنگامی که «lot» را به وسیله «s» جمع می‌بندیم و با حرف اضافه «of» به کار می‌بریم، معنای آن با چیزی که تا اینجا بیان کردیم کاملا متفاوت می‌شود. این تفاوت اگرچه کوچک و ناچیز است، اما از آنجایی که بر قواعد دستوری تاثیر می‌گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از این کلمه در انگلیسی روزمره و غیررسمی زیاد دیده می‌شود و می‌توانیم این عبارت را به اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار ببریم. منظور از «lots of»، چندین گروه از چندین چیز مختلف است. برای درک بهتر به مثال زیر دقت کنید.

There are lots of people standing in the queue.

افراد زیادی در صف ایستاده‌اند.

در این جمله فاعل قابل‌شمارش است و برای اشاره به تعداد زیادی از افراد به کار رفته است.

Lots of people went to the game.

افراد زیادی به [تماشای] بازی رفتند.

They drink lots of water.

آن‌ها مقدار زیادی آب می‌نوشند.

Lots of new houses were built last year.

بسیاری از خانه‌های جدید سال گذشته ساخته شدند.

کاربرد a lot

عبارت «a lot» در واقع یک قید است و کاربردش با دو عبارت قبلی فرق می‌کند. این عبارت در انتهای جمله می‌نشیند و معنی «زیاد» می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I like him a lot.

من از او خیلی خوشم می‌آید.

She reads a lot.

او زیاد مطالعه می‌کند.

James travels a lot.

«جیمز» زیاد سفر می‌کند.

They have met lots of people.

آن‌ها افراد زیادی را ملاقات کرده‌اند.

Charlie is talkative. He talks a lot.

«چارلی» پرحرف است. او زیاد حرف می‌زند.

تفاوت اصلی کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی

همان‌طور که قبلا گفته شد، «a lot of» و «lots of» با اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند. اما توجه داشته باشید که برای پی بردن به جمع یا مفرد بودن جمله نباید به ظاهر این عبارت‌ها توجه کنید، بلکه باید به فاعل جمله دقت داشته باشید. در ادامه تعدادی از اصلی‌ترین تفاوت‌های میان کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی را توضیح خواهیم داد.

 • اصلی‌ترین تفاوت میان «a lot of» و «lots of» در کاربرد آن‌هاست. «a lot of» در جملات کمی رسمی‌تر به کار می‌رود، اما «lots of» کاملا غیررسمی است؛ در نتیجه نمی‌توانیم همه‌جا از آن استفاده کنیم.
 • «a lot of» مترادف «several» به معنای «تعداد زیادی» است. از سوی دیگر،‌ «Lots of» مترادف «many» است و همان معنی «تعداد زیادی» را می‌دهد.
 • معمولا از «a lot of» برای اسم‌های غیر قابل‌شمارش و از «lots of» برای اشاره به اسم‌های قابل‌شمارش به کار می‌رود.

علاوه بر این،‌ همان‌طور که قبلا گفته شد «a lot of» و «lots of» هر دو تا حدی غیررسمی هستند. در موقعیت‌های رسمی عبارت‌های دیگری به کار می‌روند که عبارت‌اند از:

 • a great deal of
 • a large number of
 • much
 • many

در ادامه کاربرد این موارد را توضیح خواهیم داد.

کاربرد a great deal of و a large number of

کاربرد عبارت‌های «a great deal of» و «a large number of» شبیه «a lot of» و «lots of» است، با این تفاوت که «a great deal of» و «a large number of» در موقعیت‌های رسمی و معمولا با اسم‌های غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند. «a large number of» به معنی «تعداد زیادی» قبل از اسم‌های جمع به کار می‌رود و فعلی که پس از آن می‌آید نیز به صورت جمع است. اما «a great deal of» به معنی «میزان زیادی» معمولا در کنار اسم‌های مفرد غیر قابل‌شمارش استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

From here, a large number of roads led back to various parts of the city.

تعداد زیادی از جاده‌ها از اینجا به بخش‌های مختلفی از شهر منتهی می‌شوند.

Despite the instructions, a large number of people didn’t know what to do.

افراد زیادی با وجود دستورالعمل نمی‌دانستند باید چه‌کار کنند.

There’s a great deal of truth in what he said.

حرف او مملو از حقیقت است.

I have spent a great deal of time thinking of the design.

من زمان زیادی را صرف فکر در مورد طراحی آن کرده‌ام.

کاربرد much و many

در انگلیسی رسمی به‌جای «a lot of» و «lots of» از کمیت‌سنج‌هایی مثل «much» و «many» استفاده می‌کنیم. «much» به معنی «مقدار زیادی» برای اسم‌های مفرد غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود. از سوی دیگر، «many» به معنای «تعداد زیادی» برای اسم‌های قابل‌شمارش استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I don't know much English yet.

من زیاد انگلیسی بلد نیستم.

Much of what was said was confusing.

بسیاری از حرف‌هایی که زده شد گیج‌کننده بود.

Much of his life was devoted to humanitarian causes.

بخش زیادی از زندگی او به جنبش‌های بشردوستانه اختصاص داده شده است.

Take as much time as you need.

هر چقدر که نیاز داری وقت صرف کن.

We had so much fun at the party.

به ما در جشن خیلی خوش گذشت.

Many people believe all they hear.

بسیار از افراد هر چه می‌شنوند باور می‌کنند.

Do you watch many films?

فیلم‌های زیادی تماشا می‌کنی؟

Louis doesn’t know many Spanish words.

«لوییس» کلمه‌های اسپانیایی زیادی بلد نیست.

Many politicians believe the president should take action.

بسیاری از سیاست‌مداران باور دارند رئیس‌جمهور باید اقدامی کند.

Do you know many people in your neighborhood?

در محله‌تان افراد زیادی را می‌شناسی؟

He doesn’t drink much coffee.

او قهوه زیادی نمی‌نوشد.

سوالات رایج درباره کاربرد a lot of

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد a lot of به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد a lot of در انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی «a lot of»‌ به میزان زیاد اشاره دارد. عبارت «a lot of»‌ را می‌توان برای کلمات قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار برد، اما این نکته را به یاد داشته باشید که اگر «a lot of»‌ قبل از اسم قابل شمارش بیاید، اسم به صورت جمع و اگر قبل از اسم غیر قابل‌شمارش بیاید، اسم به شکل مفرد به کار می‌رود. کلمه «lot» از آنجایی که «s» جمع ندارد به تنهایی یعنی گروهی مفرد از چیزها. در نتیجه وقتی می‌گوییم «a lot of»‌، منظور یک گروه از چند چیز خاص است.

کاربرد lots of در انگلیسی چیست؟

عبارت «lots of» یعنی تعداد یا مقدار زیادی. هنگامی که «lot» را به وسیله «s» جمع می‌بندیم و با حرف اضافه «of» به کار می‌بریم، معنای آن با چیزی که تا اینجا بیان کردیم کاملا متفاوت می‌شود. این تفاوت اگرچه کوچک و ناچیز است، اما از آنجایی که بر قواعد دستوری تاثیر می‌گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از این کلمه در انگلیسی روزمره و غیررسمی زیاد دیده می‌شود و می‌توانیم این عبارت را به اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار ببریم. منظور از «lots of»، چندین گروه از چندین چیز مختلف است.

تفاوت کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی چیست؟

«a lot of» و «lots of» با اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند. اما توجه داشته باشید که برای پی بردن به جمع یا مفرد بودن جمله نباید به ظاهر این عبارت‌ها توجه کنید، بلکه باید به فاعل جمله دقت داشته باشید. اصلی‌ترین تفاوت میان «a lot of» و «lots of» در کاربرد آن‌هاست.

«a lot of» در جملات کمی رسمی‌تر به کار می‌رود، اما «lots of» کاملا غیررسمی است؛ در نتیجه نمی‌توانیم همه‌جا از آن استفاده کنیم. «a lot of» مترادف «several» به معنای «تعداد زیادی» است. از سوی دیگر،‌ «Lots of» مترادف «many» است و همان معنی «تعداد زیادی» را می‌دهد. معمولا از «a lot of» برای اسم‌های غیر قابل‌شمارش و از «lots of» برای اشاره به اسم‌های قابل‌شمارش به کار می‌رود.

جمع‌بندی

همان‌طور که پیش از این بررسی کردیم، کمیت‌سنج‌هایی مثل «a lot of» و «lots of» یک معنا دارند و در بیشتر مواقع می‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم. اما در برخی از مواقع جایگزینی آن‌ها با همدیگر می‌تواند از لحاظ گرامری غلط باشد. در نتیجه برای پیشگیری از خطای احتمالی بهتر است با قوانین گرامری این کمیت‌سنج‌ها آشنا شوید. مهم‌ترین تفاوت «a lot of» و «lots of» این است که اگرچه هر دوی آن‌‌ها تا حدی غیررسمی هستند، اما «lots of» کمی شدت غیررسمی‌تر است. در موقعیت‌های رسمی از کمیت‌سنج‌های دیگری استفاده می‌کنیم که عبارت‌اند از:

 • a great deal of
 • a large number of
 • much
 • many

«a lot of» و «lots of» هر دو برای اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش به کار می‌روند ولی معمولا استفاده از آن‌ها در جمله‌های منفی و سؤالی مرسوم نیست.

از سوی دیگر،‌ «a lot»‌ عبارت قیدی است که در انتهای جمله قرار می‌گیرد و معنای «زیاد» می‌دهد.

کاربرد lots of در زبان انگلیسی

تمرین کاربرد a lot of ،lots of و a lot در زبان انگلیسی

برای درک بهتر کاربرد a lot of و lots of در زبان انگلیسی و تفاوت آن‌ها با a lot به تمرین زیر و پاسخ آن توجه کنید.

Q1: He looks ____ younger than me.

جواب

Answer: He looks a lot younger than me.

Q2: ____ of taxis pass down this street.

جواب

Answer: Lots of taxis pass down this street.

Q3: There are a ____ smokers in my family.

جواب

Answer: There are a lot of smokers in my family.

Q4: We have ____ time to get it finished.

جواب

Answer: We have lots of time to get it finished.

Q5: I don't like apples ____ .

جواب

Answer: I don’t like apples a lot.

Q6: I spent ____ money on my house.

جواب

Answer: I spent lots of money on my house.

Q7: There are ____ books that I want to read.

جواب

Answer: There are a lot of books that I want to read.

Q8: I have got a ____ time.

جواب

Answer: I have got a lot of time.

Q9: ____ of money is needed to live in London.

جواب

Answer: Lots of money is needed to live in London.

Q10: ____ of books are in the national library.

جواب

Answer: A lot of books are in the national library.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Ask Any Difference EC English

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *