پسوند ness در انگلیسی — به زبان ساده + مثال و تمرین

۵۰۹۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
پسوند ness در انگلیسی — به زبان ساده + مثال و تمرین

زبان انگلیسی پسوندهای زیادی دارد که هر کدام کاربرد متفاوتی دارند. پسوندها در زبان انگلیسی معنی کلمه را تغییر می‌دهند یا نقش آن را در جمله عوض می‌کنند. پسوند ness در انگلیسی معنی صفت را کمی تغییر داده و آن را به اسم تبدیل می‌کند. در این مطلب قصد داریم به کاربرد این پسوند در انگلیسی و نکات املایی مهم آن بپردازیم. علاوه بر این، تمرینی نیز برای یادگیری بهتر قوانین املایی و گرامری آن به زبان‌آموزان ارائه می‌کنیم.

997696

کاربرد پسوند ness در انگلیسی

پسوند ness- در انگلیسی نشان‌دهنده وضعیت یا حالت چیزی است. کلمه‌هایی که پسوند ness- به آن‌ها اضافه می‌شود معمولا صفت‌هایی هستند که تبدیل به اسم می‌شوند و به حالت‌های آن صفت اشاره می‌کنند. مثلا کلمه happiness به معنی خوشحالی، به حالت happy یا خوشحال بودن اشاره دارد. در جدول زیر چند مثال از کاربرد پسوند اسم‌ساز ness در انگلیسی آمده است.

کاربرد پسوند ness
مثالاسمصفت

Thank you for your kindness.

از مهربانی شما متشکرم.

kindness

مهربانی

kind

مهربان

I wish you lots of love and happiness.

برای شما آرزوی عشق و شادی بسیار دارم.

happiness

شادی

happy

شاد

This medicine may cause dryness of the mouth.

این دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود.

dryness

خشکی

dry

خشک

I’ve tolerated your silliness long enough.

به قدر کافی حماقت تو را تحمل کردم.

silliness

حماقت

silly

احمق

Looking at the sun directly may cause blindness.

نگاه کردن مستقیم به خورشید ممکن است باعث کوری بشود.

blindness

کوری

blind

کور

Darkness is falling, we should get home.

تاریکی دارد سر می‌رسد، باید به خانه برویم.

darkness

تاریکی

dark

تاریک

Airport security needs a high level of awareness to be good at their job.

حراست فرودگاه نیاز به هوشیاری بالایی دارند تا در کار خود موفق باشند.

awareness

هوشیاری

aware

هشیار

I missed a lot of school because of illness last year.

پارسال به خاطر بیماری خود مدت زیادی نتوانستم به مدرسه بروم.

illness

بیماری

ill

بیمار

I’m strong but I’d like to improve my fitness.

من قوی هستم اما دوست دارم تناسب اندام خود را بهتر کنم.

fitness

تناسب اندام

fit

خوش‌اندام

به مثال‌های زیر دقت کنید.

The redness in his eyes went away after he got some sleep.

بعد از این‌که کمی خوابید سرخی چشم‌هایش از بین رفت.

These pills may cause drowsiness.

این قرص‌ها ممکن است باعث خواب‌آلودگی شوند.

After a great dinner and coffee, I thanked my host for his kindness and went home.

بعد از قهوه و شامی عالی، از میزبانم بابت مهربانی‌اش تشکر کردم و به خانه رفتم.

Her sleepiness made it difficult for her to pay attention in class.

خواب‌آلودگی‌اش باعث می‌شد توجه کردن در کلاس برایش سخت باشد.

She was happy about the weightlessness of her new luggage.

او از بی‌وزنی چمدان جدید خود خوشحال بود.

قوانین املایی پسوند ness در انگلیسی

همان‌طور که می‌دانید با اضافه شدن پسوند به کلمات انگلیسی، شکل نوشتن آن‌ها دچار تغییراتی می‌شود. قوانین املایی مهم پسوند ness در انگلیسی عبارت‌اند از:

  • اگر صفتی دو هجایی به حرف Y ختم شود، اول حرف Y را به I تبدیل کرده و بعد پسوند ness- را اضافه می‌کنیم:

happy → happiness

friendly → friendliness

busy → business

lonely → loneliness

یادگیری زبان انگلیسی
  • کلمات سه حرفی که به حرف Y ختم شوند، پسوند ness- بدون هیچ تغییری در کلمه به آن اضافه می‌شود:

shy → shyness

sly → slyness

سوالات رایج درباره پسوند ness در انگلیسی

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد پسوند ness در انگلیسی پاسخ دهیم.

پسوند اسم‌ساز در انگلیسی چیست؟

«پسوندهای اسم‌ساز» (Noun Suffixes) در انگلیسی حرف یا حروفی هستند که به انتهای کلمه اضافه می‌شوند و نقش آن را در جمله به اسم تغییر می‌دهند. پسوندهای اسم‌ساز در انگلیسی معمولا صفت و فعل را به اسم تبدیل می‌کنند.

کاربرد پسوند ness چییست؟

پسوند ness در زبان انگلیسی به صفت اضافه می‌شود تا آن را به اسم تبدیل کند. همچنین این پسوند نشان‌دهنده وضعیت یا حالت چیزی است.

تمرین پسوند ness در انگلیسی

در ادامه این مطلب چند نمونه سوال از پسوند ness در انگلیسی برای تمرین بیشتر آمده است.

تمرین اول

به کلمه‌های زیر پسوند ness را اضافه کرده و هر کدام را در جمله مناسب قرار دهید.

Happy, Tidy, Weak, Soft, Open, Aware, Mild, Nervous, Forgetful, Tired

Q1: _____ is really important for your health, you should smile more.

جواب

Answer: Happiness is really important for your health, you should smile more.

Q2: _____ is a real problem in my classroom. My students never remember their homework.

جواب

Answer: Forgetfulness is a real problem in my classroom. My students never remember their homework.

Q3: _____ is so important to my roommate. If the room is messy he gets really angry.

جواب

Answer: Tidiness is so important to my roommate. If the room is messy he gets really angry.

Q4: I have such a _____ for chocolate.

جواب

Answer: I have such a weakness for chocolate.

Q5: The _____ of the baby’s skin amazed me.

جواب

Answer: The softness of the baby’s skin amazed me.

Q6: _____ of where your team members are when you’re playing a sport is really important.

جواب

Answer: Awareness of where your team members are when you’re playing a sport is really important.

Q7: _____ is taking over my life. I’m exhausted all the time.

جواب

Answer: Tiredness is taking over my life. I’m exhausted all the time.

Q8: _____ is really important for a strong relationship, you can’t have too many secrets.

جواب

Answer: Openness is really important for a strong relationship, you can’t have too many secrets.

Q9: I have a real problem with _____ every time I take my driving test.

جواب

Answer: I have a real problem with nervousness every time I take my driving test.

Q10: The _____ of our products is guaranteed to make sure your skin stays safe.

جواب

Answer: The mildness of our products is guaranteed to make sure your skin stays safe.

تمرین پسوند ness در انگلیسی

تمرین دوم

پسوند ness- را به صفت‌های زیر اضافه کرده و جاهای خالی را با کلمات درست پر کنید.

Bald, Bitter, Dizzy, Fond, Like, Lonely, Mad, Red, Short, Shy, Soft, Sweet, Useful, Willing, Weak

Q1: This brand of toilet paper is known for its _________.

جواب

Answer: This brand of toilet paper is known for its softness.

Q2: She is kind but her _________ keeps her from making new friends.

جواب

Answer: She is kind but her shyness keeps her from making new friends.

Q3: This cream should clear up the _________ on your arm.

جواب

Answer: This cream should clear up the redness on your arm.

Q4: Symptoms may include _________ and a slight loss of balance.

جواب

Answer: Symptoms may include dizziness and a slight loss of balance.

Q5: Amanda suffered from _________ of breath.

جواب

Answer: Amanda suffered from shortness of breath.

Q6: When I was younger I had a real _________ for strawberries and
cream.

جواب

Answer: When I was younger I had a real fondness for strawberries and
cream.

Q7: You bear a remarkable _________ to my brother.

جواب

Answer: You bear a remarkable likeness to my brother.

Q8: Pharmaceutical companies are racing to find a cure for _________. It would be worth a fortune.

جواب

Answer: Pharmaceutical companies are racing to find a cure for baldness. It would be worth a fortune.

Q9: Brian trusts people very easily, it can be a _________ sometimes.

جواب

Answer: Brian trusts people very easily, it can be a weakness sometimes.

Q10: When I was younger fantasy was my escape from the _________.

جواب

Answer: When I was younger fantasy was my escape from the loneliness.

Q11: To climb that mountain solo would be _________.

جواب

Answer: To climb that mountain solo would be madness.

Q12: I appreciate your _________ to lend a hand whenever you're needed.

جواب

Answer: I appreciate your willingness to lend a hand whenever you're needed.

Q13: Liam has outlived his _________. It's time to let him go.

جواب

Answer: Liam has outlived his usefulness. It's time to let him go.

Q14: Don't hold onto _________ and anger, it will eat you alive.

جواب

Answer: Don't hold onto bitterness and anger, it will eat you alive.

Q15: These lemon cookies are tangy and they have a real _________ to them. I like them.

جواب

Answer: These lemon cookies are tangy and they have a real sweetness to them. I like them.

جمع‌بندی

در این مطلب به کاربرد پسوند ness در انگلیسی پرداختیم. دانستیم که این پسوند صفت‌های انگلیسی را به اسم تبدیل می‌کند و حالت آن صفت را نشان می‌دهد. علاوه بر این با ارائه چند مثال روش استفاده از این اسم‌ها را در جمله بررسی کردیم. در نهایت نیز به قوانین املایی مهم این پسوند نیز اشاره کردیم و چند نمونه سوال در اختیار زبان‌آموزان قرار دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EcenglishWorld English Blog
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *