Overfitting

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «Overfitting» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

پیدا کردن یک شغل خوب در حوزه «داده‌کاوی» (Data Mining) کار ساده‌ای نیست. دانستن چگونگی کار با کتابخانه‌هایی مانند «سایکیت‌لِرن» (scikit-learn) و «ggplot2» برای کسب…

۶ آذر ۱۳۹۷ الهام حصارکی

در تحلیل‌های مدل‌های رگرسیونی، مسئله «بیش‌برازش» (Overfitting) و کم‌برازش (Underfitting) موضوعات با اهمیتی هستند. این مسئله باعث می‌شود که «ضرایب رگرسیونی» (Regression coefficients) به درستی…

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ آرمان ری بد