کاربردی ۲۳۱۸۴ بازدید

خانواده زبان‌های ترکی یک گروه از زبان‌های با ریشه مشترک هستند که تعداد آنها به بیش از 30 زبان می‌رسد. زبان‌های «اوغوز» بیشترین متکلمان را در بین زبان‌های ترکی دارند که شامل زبان‌های ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی و ترکمنی می‌باشند. در این مقاله، آموزش زبان ترکی آذربایجانی از الفبا تا ساخت جملات ساده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب این نوشته

آموزش زبان ترکی آذربایجانی

زبان ترکی آذربایجانی، یکی از زبان‌های ترکی متعلق به دسته «اوغوزها» است. این زبان بیشتر در ایران و کشور آذربایجان تکلم می‌شود، اما در کشورهای ترکیه، عراق، گرجستان و روسیه نیز متکلمانی دارد. زبان‌های ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی از یک ریشه هستند و ساختارهای زبانی یکسانی دارند. با این حال، برخی تفاوت‌ها در آواها، کلمات و افعال آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. بنابراین آموزش زبان ترکی استانبولی کمی متفاوت‌تر از آموزش زبان ترکی آذربایجانی است.

هدف این مقاله بررسی تفاوت‌های بین این دو زبان نیست و تمرکز اصلی آن بر روی آموزش زبان ترکی آذربایجانی خواهد بود. در زبان ترکی آذربایجانی می‌توان از دو رسم‌الخط لاتین و عربی استفاده کرد. سعی می‌شود در حد ممکن این آموزش با استفاده از هر دو رسم‌الخط صورت بگیرد. هر جا که نیاز بود، تلفظ حروف و کلمات نیز به فارسی نوشته خواهد شد.

آموزش الفبای زبان ترکی آذربایجانی

برای شروع یادگیری هر زبانی بهتر است از الفبا و حروف آن شروع کرد. الفبای زبان ترکی آذربایجانی شامل «32» حرف است. در زبان ترکی استانبولی این تعداد برابر «29» حرف است و حروف «q»، «x» و «ə» در ترکی استانبولی وجود ندارند. در جدول زیر فهرست الفبای زبان ترکی آذربایجانی به هر دو رسم‌الخط و مثال نحوه تلفظ آن‌‌ها آمده است.

تلفظ برخی حروف در ترکی با فارسی متفاوت است. حرف «q» که تلفظ آن در فارسی با حرف «ق» نوشته می‌شود بیشتر شبیه «گ» در فارسی تلفظ می‌شود. از طرفی حرف «g» که معادل فارسی آن با «گ» نمایش داده می‌شود، متفاوت از «گ» فارسی است و با چسبیدن میانه زبان به سقف دهان تلفظ می‌شود.

حرف نوشتار عربی مثال معنی و تلفظ
Aa آ ا آلما (Alma) سیب (آلما)
Bb ب بالیق (Baliq) ماهی (بالیق)
Cc ج جؤراب (Corab) جوراب (جُراب)
Çç چ چانتا (Çanta) کیف (چانتا)
Dd د دؤوشان (Dovşan) خرگوش (دُوشان)
Ee ائ -ئ ائو (Ev) خانه (اِو)
Əə اَ یا «ه» در آخر کلمه اَریک (Ərik) زردآلو (اَریک)
Ff ف فیْندیْق (Fındıq) فندق (فیندیق)
Gg گ (با چسبیدن میانه زبان به سقف دهان متفاوت با گ فارسی) گمی (Gəmi) کشتی (گَمی)
Ğğ غ (هیچگاه اول کلمه نمی‌آید) تیْسباغا (Tısbağa) لاک پشت (تیسباغا)
Hh ه هوْووز (Hovuz) حوض (هُووز)
Xx خ خییار (Xiyar) خیار (خییار)
ئ (همانند صدای شعاع در انگلیسی و اول کلمه نمی‌آید) ساریْمساق (Sarımsaq) سیر (ساریمساق)
İi ای- ی- ی ایشیْق (İşıq) روشنایی (ایشیق)
Jj ژ ژورنال (Jurnal) مجله (ژورنال)
Kk ک کیتاب (Kitab) کتاب (کیتاب)
Qq ق (صدای این حرف در ترکی مشابه حرف گ فارسی است) قاز (Qaz) غاز (قاز- این صدا مابین غ و گ است)
Ll ل لیموْن (Limon) لیمو (لیمُن)
Mm م مکتب (Məktəb) مدرسه (مَکتَب)
Nn ن ننه (Nənə) مادربزرگ-مادر (نَنَ)
Oo اوْ-وْ (صدای اُ در فارسی) اوْیونجاق (Oyuncaq) اسباب بازی (اُیونجاق)
Öö اوً-وً (بالای واو همزه قرار می‌گیرد و صدایی بین اُ و او دارد) اوٌردک (Ördək) اردک (اردک)
Pp پ پیشیک (Pişik) گربه (پیشیک)
Rr ر روْبوْت (Robot) ربات (رُبُت)
Ss س سبت (Səbət) سبد (سَبَت)
Şş ش شیر (Şir) شیر (شیر)
Tt ت تئلئفوْن (Telefon) تلفن (تِلِفُن)
Uu او-و اولدوز (Ulduz) ستاره (اولدوز)
Üü اوَ-وَ (بالای واو علامت توان به صورت وارونه نوشته می شود) اوتو (Ütü) اطو (همااند او منتها به صورت کشیده‌تر)
Vv و وئلوْسیپئد (Velosiped) دوچرخه (وِلُسیپِد)
Yy ی یومورتا (Yumurta) تخم‌مرغ (یومورتا)

 

آموزش زبان ترکی آذربایجانی الفبا

کدام حروف در زبان ترکی آذربایجانی صدادار هستند؟

از 32 حرف زبان ترکی آذربایجانی 9 حرف صدادار و بقیه بی صدا یا صامت هستند. حرف‌های «A»، «İ»، «E»، «Ə»، «I»، «O»، «U»،«Ö» و «Ü» حروف صدادار این زبان هستند. مصوت‌ها یا حروف صدادار در زبان ترکی آذربایجانی از لحاظ تلفظ همه شبیه هم نیستند و از جهت‌های مختلف به دسته‌های خاصی تقسیم می‌شوند.

یکی از این دسته‌بندی‌های مهم، تقسیم حروف صدادار به دو دسته «قالین» به معنی ضخیم و «اینجه» به معنی ظریف است. طبق این دسته‌بندی حروف «A»، «I»،«O» و «U» حروف «قالین» و حروف «Ə»، «E»،‌ «İ»، «Ö» و «Ü» حروف «اینجه» هستند. مثال‌های هریک از این حروف را می‌توانید در جدول الفبا مشاهده کنید.

دسته‌بندی دوم مربوط به استفاده از لب یا عدم استفاده از آن است که به اصطلاح، «حروف صدادار بالب» و «حروف صدادار بی‌لب» نامیده می‌شوند. طبق این دسته‌بندی، حروف صدا‌دار «Ö»، «U»، «O» و «Ü» حروف مصوت بالب و حروف «A»، «İ»، «I»، «Ə» و «E» حروف مصوت بی‌لب هستند. منظور از بالب یا بی‌لب بودن حروف این است که در ادای این حروف لب نقشی بر عهده دارد یا خیر. دسته‌بندی حروف صدادار، برای هماهنگی مصوت‌ها استفاده می‌شود که در بخش‌های بعدی آموزش داده می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با زبان ترکی آذربایجانی، الفبا و ویژگی‌های آن، می‌توانید فیلم آموزشی زیر را به صورت رایگان در فرادرس مشاهده کنید.

آموزش ضمایر فاعلی در زبان ترکی آذربایجانی

ضمایر فاعلی یکی دیگر از مباحث ابتدایی در آموزش هر زبانی است. در زبان ترکی به دلیل اینکه ضمایر جدا برای جنسیت زن و مرد وجود ندارد، یادگیری ضمایر بسیار آسان است. جدول زیر فهرست ضمایر شش‌گانه در زبان ترکی آذربایجانی را نشان می‌دهد.

من mən ما biz
تو sən شما siz
او o آن‌ها onlar

به جز ضمیر سوم شخص که در محاوره با حذف n به صورت «olar» تلفظ می‌شود، بقیه ضمایر هم در محاوره و هم در صحبت رسمی و نوشتار به همین شکل استفاده می‌شوند.در ترکی همانند فارسی فاعل در ابتدای جمله و فعل در انتهای آن قرار دارد. سایر اجزای جمله مانند صفت و مفعول و مسند بین این دو قرار می‌گیرند.

پیش از ورود به بحث صرف فعل «هست»، که پایه شروع بحث فعل‌سازی در زبان ترکی آذربایجانی است، باید قاعده هماهنگی مصوت‌ها را که در ترکی استانبولی نیز وجود دارد، بررسی کنیم. پس از بررسی و آموزش این قاعده، ساخت جمله با استفاده از ضمایر فاعلی و فعل هست آموزش داده خواهد شد.

قاعده هماهنگی مصوت‌ها در زبان ترکی آذربایجانی چیست؟

ترکی یک زبان التصاقی است، به این معنی که عمده قواعد دستور زبان آن با اضافه شدن پسوندهایی به فعل‌ها و اسم‌ها ایجاد می‌شوند. در زبان‌های التصاقی، کلمات جدید با اضافه شدن پسوند یا پیشوند به کلمات قبلی ساخته می‌شوند که در زبان ترکی بیشتر از پسوند استفاده می‌شود. اتصال پسوندها به کلمات، طبق قاعده هماهنگی مصوت‌ها انجام می‌شود.

طبق این قاعده، تمامی مصوت‌های یک کلمه باید از یک نوع باشند. بر این اساس، مصوت‌های یک کلمه همه باید «قالین» یا «اینجه» باشند. برای برخی کلمات دیگر علاوه بر این موضوع، «بالب» و «بی‌لب» بودن مصوت‌ها نیز باید هماهنگ شود. با این توضیحات، پسوندهای زبان ترکی سه حالت خواهند داشت.

 • استفاده یکسان از پسوند برای همه مصوت‌ها. این زمانی اتفاق می‌افتد که پسوند شامل حرف صدادار نباشد.
 • استفاده از پسوند در دو حالت برای مصوت‌های «قالین» و «اینجه»
 • استفاده از پسوند در چهار حالت با توجه به «قالین» یا «اینجه» بودن در کنار «بالب» یا «بی‌لب» بودن مصوت‌های کلمه.

ساخت جمله با فعل هست و ضمایر فاعلی

فعل هست در زبان ترکی طبق جدول زیر صرف می‌شود. این فعل‌ به انتهای اسم یا صفت قبل از خود می‌چسبد و معنی بودن می‌دهد. با توجه به این‌که فعل هست به صورت پسوند به کلمه قبلی می‌چسبد، ممکن است چند حالت برای آن وجود داشته باشد که با چند مثال آن را توضیح خواهیم داد.

هستم am هستیم ıq
هستی san هستید siniz
هست dır هستند dırlar

همانطور که در جدول مشخص است فعل هست در تمامی ضمایر آن دارای مصوت است. بنابراین می‌تواند با توجه به کلمه قبل از خود به چند شکل تلفظ و نوشته شود. به عنوان مثال در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل از فعل، مصوت «a» باشد، در این صورت تلفظ و نوشتار آن به همان صورت «am» خواهد بود اما در غیر اینصورت، تلفظ  و نوشتار آن به «əm» تغییر می‌کند. به مثال‌های زیر و نحوه تلفظ آن‌ها توجه کنید.

جمله فارسی جمله ترکی تلفظ توضیح
من شاد هستم Mən şadam من شادام. چون مصوت a در صفت شاد وجود دارد با اضافه شدن فعل هستم، نوشتار و تلفظ آن به همان صورت اصلی «آم» است.
من عصبانی هستم Mən hırslıəm من هیرسلی‌یَم. در صفت عصبانی مصوت «ı» وجود دارد، بنابراین هنگام اضافه شدن فعل به آن نوشتار و تلفظ آن از «am» به «əm» تغییر می‌کند.
تو جوان هستی. sən gəncsən سّن گَنجسَن. در صفت جوان آخرین مصوت «ə» است که با «a» موجود در فعل «هستی» هماهنگ نیست. بنابراین از «am» به «əm» تغییر می‌کند.
تو بچه هستی. sən uşaqsan سن اوشاق سان. هماهنگی آخرین مصوت کلمه و فعل و عدم تغییر در نوشتار و تلفظ فعل هست.

فعل هست، فعل اصلی برای ساخت سایر افعال است که با اضافه شدن به آخر فعل، فاعل یک فعل را مشخص می‌کند. در واقع نقش «am» در افعال اول شخص زبان ترکی همانند «میم» در انتهای فعل «می‌آیم» برای زبان فارسی است. نکات زیر در این مورد قابل توجه است.

 1. پسوندها اگر شامل مصوت «a» باشند آنگاه دو حالت برای تلفظ و نوشتار آن وجود دارد و اگر شامل حرف «ı» باشند، آنگاه برای نوشتار و تلفظ آن چهار حالت متصور است. این حالت‌ها با توجه به آخرین مصوت کلمه قبل از پسوند مشخص می‌شوند.
 2. برای منفی کردن فعل هست، کلمه «değil» قبل از فعل استفاده می‌شود. تلفط کلمه حاصل نیز از قواعد هماهنگی اصوات پیروی می‌کند. به طور مثال معادل ترکی جمله من شاد نیستم، عبارت «mən şad değiləm» است که تلفظ و نوشتار آن با «ə» است، چرا که آخرین حرف مصوت کلمه «değil» حرف «i» است که یک مصوت «اینجه» است و با «a» که یک مصوت «قالین» است، هماهنگ نیست.
 3. اگر فعل هست به یک فعل دیگر اضافه شده باشد، آنگاه عبارت «dır» هم از «سوم شخص مفرد» و هم از «سوم شخص جمع» حذف می‌شود. در بخش‌ بعدی نحوه ساخت افعال آموزش داده خواهد شد.
آموزش زبان ترکی آذربایجانی فعل

با دریافت آموزش صحیح در حوزه قواعد و ساختارهای زبان ترکی آذربایجانی، بادگیری این زبان بسیار ساده و آسان خواهد بود. به دلیل اهمیت این موضوع، «فرادرس» فیلم آموزش زبان ترکی – سطح مقدماتی (A1 و A2) را تدوین کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

آموزش ساخت انواع فعل در زبان ترکی آذربایجانی

برای شروع آموزش زبان ترکی آذربایجانی برای ساخت جمله در زمان‌های مختلف، ابتدا ساخت انواع فعل خبری را آموزش می‌دهیم. ساختار کلی ساخت انواع فعل خبری از ترکیب چهار عنصر زیر تشکیل می‌شود. ابن چهار عنصر برای ساخت انواع زمان‌ها استفاده می‌شود. بنابراین، یادگیری این ساختار تا حدود زیادی یادگیری انواع زمان‌ها را در ترکی تضمین می‌کند.

 • ریشه فعل
 • زمان‌ساز اول
 • زمان‌ساز دوم
 • فعل هست برای مشخص کردن فاعل

منظور از ریشه فعل، قسمتی از فعل است که معنای اصلی را به دوش می‌کشد. در آموزش زبان ترکی آذربایجانی معمولا ریشه فعل به صورت فعل امری نیز استفاده می‌شود. در جدول زیر می‌توانید چند نمونه از افعال پرکاربرد زبان ترکی آذربایجانی را به همراه معنی و ریشه‌ آن‌ها مشاهده کنید.

مصدر فعل ریشه فعل معنی و تلفظ
Baxmaq Bax نگاه کردن (باخماق)
Görmək Gör دیدن (گُرمَک)
Gəlmək Gəl آمدن (گَلمَک)
İçmək İç نوشیدن (ایچمَک)
Dözmək Döz صبر کردن (دُزمَک)
Eşitmək Eşit شنیدن (اِشیتمَک)
Sürmək Sür راندن (سورمَک)

بخش بعدی زمان‌سازهای اول هستند که به ریشه فعل اضافه می‌شوند تا فعل جدید خبری ایجاد کنند. پنج پسوند زمان‌ساز در این بخش استفاده می‌شود که هر کدام بر اساس قاعده هماهنگی اصوات می‌توانند دو یا چهار حالت داشته باشند. جدول زیر این پسوندها را به همراه معنی آن‌ها در فارسی نشان می‌دهد. استفاده از هرکدام از این پسوندها منجر به ایجاد یک زمان در ترکی آذربایجانی می‌شود.

ır 4 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل معادل «می» در زبان فارسی است.
4 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل با اضافه شدن به فعل، زمان آن را به گذشته تبدیل می‌کند.
ar 2 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل معادل «می» در فارسی است اما جایگاه استفاده آن با پسوندساز اول متفاوت است.
miş 4 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل معادل «ه» در زبان فارسی است مثل آمده، رفته، دیده و غیره.
acaq 2 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل معادل «خواهد» در زبان فارسی است.

پس از اضافه شدن زمان‌سازهای اول به فعل، نوبت به زمان‌سازهای دوم می‌رسد. وجود زمان‌ساز دوم ضروری نیست. بنابراین یک فعل تنها می‌تواند با ریشه فعل، زمان‌ساز اول و صرف فعل هست ایجاد شود. سه پسوند زمان ساز نوع دوم داریم که در جدول زیر آن‌ها را به همراه معادل فارسی بررسی می‌کنیم.

 4 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل با اضافه شدن به فعل، زمان آن را به گذشته تبدیل می‌کند.
miş  4 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل معادل «ه» در زبان فارسی است مثل آمده، رفته، دیده و غیره.
sa 2 حالت بر اساس آخرین مصوت ریشه فعل این پسوند عبارت «اگر ب» را به فعل اضافه می‌کند.

قسمت آخر در تشکیل انواع فعل‌ها در آموزش زبان ترکی آذربایجانی، اضافه کردن صرف فعل «هست» به آخر فعل است. توجه داشته باشید، همانطور که در نکات مربوط به صرف فعل «هست» گفته شد، موقع اضافه شدن این فعل به سایر فعل‌ها «dır» برای سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع حذف می‌شود.

یک نکته مهم دیگر در رابطه با ساخت فعل، این است که در صورتی که پسوند آخر فعل «dı» یا «sa» باشد، در این صورت حرف ابتدای فعل «هست» استفاده نمی‌شود. در جدول زیر فعل «هست» هنگام چسبیدن به ریشه یک فعل دیگر با در نظر گرفتن پسوندهای مختلف صرف شده است

فعل صرف فعل با آخرین پسوند «dı» یا «sa» صرف فعل با آخرین پسوند به جز «dı» و «sa» فعل صرف فعل با آخرین پسوند «dı» یا «sa» صرف فعل با آخرین پسوند به جز «dı» و «sa»
هستم m am هستیم q ıq
هستی n san هستید nız sınız
هستی هستند lar lar

با یادگیری این چهار بخش می‌توان فعل‌های مختلف را در زبان ترکی ساخت. در ادامه برای فعل نگاه کردن ساخت فعل با استفاده از چند تا از پسوندها را بررسی می‌کنیم. به نحوه ساخت و معنای فعل‌ها توجه داشته باشید. خطوط تیره تنها برای جدا کردن بخش‌های مختلف ساخت فعل است و الا تمامی این اجزا به همدیگر می‌چسبند.

من (نگاه می‌کنم) bax-ır-am (نگاه کردم) bax-dı-m (نگاه کرده بودم) bax-mış-dı-m (نگاه خواهم کرد)‌ bax-acaq-am (اگر بخواهم نگاه کنم) bax-acaq-sa-m
تو (نگاه می‌کنی) bax-ır-san (نگاه کردی) bax-dı-n (نگاه کرده بودی) bax-miş-dın (نگاه خواهی کرد)‌ bax-acaq-san (اگر بخواهی نگاه کنی) bax-acaq-sa-n
او (نگاه می‌کند) bax-ır (نگاه کرد) bax-dı (نگاه کرده بود) bax-mış-dı (نگاه خواهد کرد)‌ bax-acaq (اگر بخواهد نگاه کند) bax-acaq-sa
ما (نگاه می‌کنیم) bax-ır-ıq (نگاه کردیم)‌ bax-dı-q (نگاه کرده بودیم) bax-miş-di-q (نگاه خواهیم کرد) bax-acaq-iq (اگر بخواهیم نگاه کنیم)‌ bax-acaq-sa-q
شما (نگاه می‌کنید) bax-ır-sınız (نگاه کردید)‌ bax-dı-nız (نگاه کرده بودید) bax-mış-dı-nız (نگاه خواهید کرد)‌ bax-acaq-siniz (اگر بخواهید نگاه کنید) bax-acaq-sa-nız
آن‌ها (نگاه می‌کنند) bax-ır-lar (نگاه کردند) bax-dı-lar (نگاه کرده بودند) bax-mış-dı-lar (نگاه خواهند کرد) bax-acaq-lar (اگر بخواهند نگاه کنند) bax-acaq-sa-lar

فعل حال ساده در زبان ترکی آذربایجانی

یکی از زمان‌هایی که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، زمان حال ساده است. برای ساخت فعل حال ساده از ساختار کلی ساخت فعل در زبان ترکی کمک می‌گیریم. اگر در این ساختار، از زمان‌ساز‌های اول، پسوند «ır» را بدون استفاده از پسوند‌های زمان‌ساز نوع دوم برای ایجاد فعل استفاده کنیم، در این صورت زمان حال ساده در ترکی ایجاد می‌شود. معادل این زمان در فارسی را می‌توان ماضی استمراری تلقی کرد که به این معنا است که الان کاری را انجام می‌دهم. در جدول زیر می‌توانید فعل حال ساده را برای ریشه افعال داده شده مشاهده کنید.

فاعل نگاه کردن (Bax) گرفتن (Tut) دلتنگ شدن (Darıx)
من (نگاه می‌کنم)‌ Baxıram (می‌گیرم) Tuturam (دلتنگ می‌شوم) Darixıram
تو (نگاه می‌کنی) Baxırsan (می‌گیری) Tutursan (دلتنگ می‌شوی)‌ Darıxısan
او (نگاه می‌کند) Baxır (می‌گیرد) Tutur (دلتنگ می‌شود) Darıxır
ما (نگاه می‌کنیم) Baxırıq (می‌گیریم) Tuturuq (دلتنگ می‌شویم) Darıxırıq
شما (نگاه می‌کنید) Baxırsınız (می‌گیرید) Tutursunuz (دلتنگ می‌شوید) Darıxırsınız
آن‌ها (نگاه می‌کنند) Baxirlar (می‌گیرند) Tuturlar (دلتنگ می‌شوند) Darıxırlar

فعل گذشته ساده در زبان ترکی آذربایجانی

فعل گذشته ساده، فعلی است که در گذشته اتفاق افتاده است و ما از وقوع آن مطمئن هستیم و در مورد آن بحث می‌کنیم. برای ساخت فعل در این زمان از ساختار کلی کمک گرفته می‌شود. در ابتدا ریشه فعل‌ قرار می‌گیرد. پس از آن از بین زمان‌سازهای اول، از گزینه «dı» استفاده می‌کنیم. از زمان‌سازهای دوم برای ساخت این فعل استفاده نمی‌شود و پس از زمان ساز «dı» مستقیم صرف فعل «هست» قرار می‌گیرد.

در جدول زیر می‌توانید فعل گذشته ساده برای ریشه فعل‌های داده شده را مشاهده کنید. همانطور که قبلا گفته شده بود، در صورتی که پسوند«dı» استفاده شود، بخش اول فعل «هست» حذف می‌شود و از آن‌ها برای ساخت فعل جدید استفاده می‌شود.

فاعل باز کردن (Aç) به هم وصل کردن‌ (Qoş) وارد شدن (Gir)
من (باز کردم) Açdım (به هم وصل کردم) Qoşdum (وارد شدم) Girdim
تو (باز کردی) Açdin (به هم وصل کردی) Qoşdun (وارد شدی) Girdin
او (باز کرد) Açdı (به هم وصل کرد) Qoşsdu (وارد شد) Girdi
ما (باز کردیم) Açdiq (به هم وصل کردیم) Qoşduq (وارد شدیم) Girdiq
شما (باز کردید) Acdınız (به هم وصل کردید) Qoşdunuz (وارد شدید) Girdiniz
آن‌ها (باز کردند) Açdılar (به هم وصل کردند) Qoşdular (وارد شدند) Girdilər

برای مطالعه بیشتر در مورد زمان آینده در زبان ترکی و همچینین نحوه منفی کردن افعال، می‌توانید فیلم‌های آموزشی رایگان زیر را در «فرادرس» مشاهده کنید.

آموزش اسامی در زبان ترکی آذربایجانی

آموزش زبان ترکی آذربایجانی نیز همانند سایر زبان‌ها با فعل‌ها شروع و با اسامی ادامه می‌یابد. تا اینجای کار الفبای زبان ترکی، قوانین مربوط به هماهنگی اصوات و همچنین نحوه ساخت فعل‌ها بررسی شده است. در ادامه، به بررسی اسامی ترکی در طبقه‌بندی‌های مختلف می‌پردازیم.

ضمایر اشاره و پرسیدن سوالات ابتدایی

ضمایر اشاره برای اشاره به شخص یا مکان استفاده می‌شود. در جدول زیر شش ضمیر پرکاربرد زبان ترکی آذربایجانی با معنی آن‌ها آمده است. از این ضمایر می‌توان برای طراحی پرسش‌هایی در خصوص چیستی یک شی یا مکان آن استفاده کرد.

این  (بو)‌ bu آن (اُ)‌ o
اینجا (بورا)‌ bura آنجا (اُرا)‌ ora
در اینجا (بوردا)‌ burada در آنجا (اُرادا) orada

دو واژه «nə» و «nəmənə» به معنی «چی» است که هر دو می‌توانند در ساخت جملات پرسشی استفاده شوند. بدین منظور از صرف فعل «هست» یا «وجود دارد» که معادل آن در ترکی آذربایجانی «var» هست، استفاده می‌شود. واژه «mı» یکی دیگر از واژگان مورد استفاده برای پرسش است که معنی «آیا» می‌دهد. این واژه در جمله، بعد از کلمه‌ای که تاکید جمله بر روی آن است، استفاده می‌شود. در جدول زیر می‌توانید نمونه سوالاتی که می‌توان با همین چند کلمه ساخت را مشاهده کنید.

این چی هست؟ bu nədır – bu nəmənədir
آن چی هست؟ o nədır – o nəmənədır
در آنجا چه چیزی وجود دارد؟ orada nə var – orada nəmənə var
در اینجا چه چیزی وجود دارد؟ burada nə var – burada nəmənə var
آیا آنجا سیب وجود دارد؟ (تاکید روی سیب) Orada alma mı var
آیا آنجا سیب وجود دارد؟ (تاکید بر وجود داشتن) Orada alma var mı

برای پاسخ دهی به این سوالات نیز همین تعداد کلماتی که یاد گرفته‌ایم، کافی است. در جدول زیر نمونه پاسخ‌های سوالات بالا به ترتیب ذکر شده است. واژه «hə» به معنی «بله» و واژه «yox» به معنی «وجود ندارد» و «نه» است.

این سیب است. bu almadır
آن سیب است. o almadır
آنجا سیب هست. orada alma var
اینجا سیب هست. burada alma var
بله، اینجا سیب هست. hə burada alma var
نه اینجا سیب وجود ندارد. yox burada alma yoxdur

 

آموزش زبان ترکی آذربایجانی - ضمایر اشاره

ضمایر ملکی در زبان ترکی آذربایجانی

ضمایر ملکی، به ضمایری گفته می‌شود که به اسم اضافه می‌شوند تا مالکیت آن را به شخص یا چیز خاصی منتسب کنند. به عنوان مثال، وقتی در فارسی می‌گوییم «کتابم»، میم در انتهای کلمه مالکیت کتاب را به اول شخص مفرد یعنی من، نسبت می‌دهد، بنابراین میم در اینجا به عنوان ضمیر ملکی تعریف می‌شود. در ادامه این بخش از آموزش زبان ترکی آذربایجانی ضمایر ملکی این زبان را آموززش می‌دهیم.

ضمیر ملکی معادل ضمیر ملکی در ترکی آذربایجانی ضمیر ملکی معادل ضمیر ملکی در ترکی آذربایجانی
مال من Im مال ما ImIz
مال تو In مال شما Inız
مال او I مال آن‌ها ları

این ضمایر همه شامل مصوت «I» هستند. بنابراین طبق قاعده هماهنگی مصوت‌ها در زبان ترکی، این عبارت‌‌ها می‌توانند به مصوت‌های دیگر تغییر یابند. در جدول زیر می‌توانید مثال‌هایی از استفاده از ضمایر ملکی مشاهده کنید. خط فاصله برای مشخص شدن اسم از پسوند‌ها استفاده شده است. این مثال‌ها مالکیت سر، دست، بازو و چشم را برای تمام فاعل‌ها نشان می‌دهد.

فاعل مالکیت سر مالکیت دست مالکیت بازو مالکیت چشم
اول شخص مفرد (سرم)‌ Başim (دستم) Əlim (بازوم) Qolum (‌چشمم) Gözüm
دوم شخص مفرد (سرت)‌ Başın (دستت) Əlin (بازوت) Qolun (چشمت) Gözün
سوم شخص مفرد (سرش)‌ Başı (دستش) Əli (بازوش) Qolu (چشمش)‌ Gözı
اول شخص جمع (سرمان)‌ Başımız (دستمان) Əlimiz (بازویمان) Qolumuz (چشممان) Gözümüz
دوم شخص جمع (سرتان) Başınız (دستتان) Əliniz (بازویتان) Qolunuz (چشمتان) Gözünüz
سوم شخص جمع (سرشان) Başları (دستشان) ƏllƏri (بازویشان) Qolları (چشمشان) Gözləri

حروف اضافه در زبان ترکی آذربایجانی

در این بخش از آموزش زبان ترکی آذربایجانی به دنبال بررسی چند مورد از حروف اضافه پرکاربرد هستیم. حرف اضافه «da» به معنی «در» یکی از پرکاربردترین حروف اضافه در زبان ترکی است. این پسوند به آخر اسم اضافه می‌شود و نحوه خوانش آن نیز بر اساس قانون هماهنگی مصوت‌ها انجام می‌شود.

در خانه (اِئودَ) Evdə در بیرون (اِشیکدَ) Eşikdə در داخل (ایچَریدَ) İçəridə

حرف اضافه «dan» دومین حرف اضافه پرکاربرد است که معنی «از» دارد. این کلمه نیز به عنوان پسوند به اسم اضافه می‌شود و بر اساس قانون هماهنگی اصوات صدای «dan» یا «dən» به خود می‌گیرد.

از مادرم (نَنَمدَن) Nənəmdən از خواهرم (باجیمدان) Bacimdan از دخترم (قیزیمدان) Qizimdan

حرف اضافه بعدی «a» است که به تنهایی به عنوان پسوند استفاده می‌شود و معنای «به» می‌دهد. این حرف اضافه نیز صدای «a» یا «ə» بسته به آخرین مصوت قبل از خود دارد. اگر آخرین حرف کلمه مصوت باشد بین این پسوند و کلمه، «y» میانجی می‌آید.

به خانه (اِئوَ) Evə به بیرون (اِشی‌یَ) Eşiyə به داخل (ایچَری‌یَ) içəriyə

اعداد و عملیات ریاضی در آموزش زبان ترکی آذربایجانی

اعداد در زبان ترکی آذربایجانی تقریبا مشابه با اعداد در زبان ترکی استانبولی است. عمده تفاوت در نوشتار آن‌ها است. برای مشاهده اعداد در زبان ترکی استانبولی می‌توانید به مطلب لغات پرکاربرد ترکی استانبولی مراجعه کنید. در این بخش ما اعداد اصلی، نحوه ساخت بقیه اعداد از روی اعداد اصلی و عملیات ریاضی را در زبان ترکی آذربایجانی آموزش می‌دهیم. جدول زیر اعداد اصلی زبان ترکی آذربایجانی را نشان می‌دهد.

اعداد به فارسی اعداد به ترکی آذربایجانی تلفظ اعداد
صفر sıfır سیفیر
یک bir بیر
دو iki ایکی
سه üç اوچ
چهار dörd دُرد
پنج beş بِئش
شش alti آلتی
هفت yeddi یِئددی
هشت sekkiz سِک‌کیز
نه doqquz دُققوز
ده on اُن
بیست iyirmi ایرمی
سی otuz اُتوز
چهل qırx قیرخ
پنجاه əlli اَللی
شصت altmiş آلتمیش
هفتاد yetmiş یئتمیش
هشتاد səksən سَکسَن
نود doxsan دُخسان
صد yüz یوز
هزار min مین
میلیون milyon میلیُن
میلیارد milyard میلیارد

برای ساخت بقیه اعداد کافی است عدد در پایه بالا را به علاوه عدد پایین‌تر بکنیم. به عنوان مثال برای ساخت عدد یازده باید عدد دهگان آن یعنی ده را به علاوه یکان آن یعنی یک کنیم تا عدد یازده ساخته شود. بدین ترتیب عدد «یازده» برابر با «on bir» و عدد «هشتاد و نه» برابر «səksən doqquz» می‌شود.

برای ساخت اعداد اصلی سه رقمی و رقم‌های بالا تنها کافی است ابتدا تعداد واحد و سپس عدد اصلی آن آورده شود. به عنوان مثال عدد شش صد را در نظر بگیرید. برای ساخت معادل آن ابتدا عدد شش و سپس عدد صد آورده می‌شود. بنابراین عدد «شش صد» در ترکی برابر با «altı yüz» است. این قاعده برای ارقام بالاتر هم صادق است و به عنوان نمونه عدد «دوازده هزار» در ترکی برابر با «on iki min» است.

ساخت مابقی اعداد در زبان ترکی آذربایجانی با ترکیب این قوانین انجام می‌شود. با بررسی و مشاهده نمونه‌های آماده در جدول زیر و تمرین و تکرار می‌توانید به راحتی ساخت اعداد در زبان ترکی را یاد بگیرید. ساده‌ترین کار برای یاد گیری این قواعد این است که دقیقا آن‌چه به فارسی گفته می‌شود را به ترکی تبدیل کنید.

اعداد به فارسی اعداد به ترکی آذربایجانی تلفظ
چهارصد و پنجاه و دو dörd yüz əlli iki دُرد یوز اَللی ایکی
بیست و هشت هزار و نه صد و دو iyirmi sekkiz min doqquz yüz iki ایرمی سَککیز مین دُققوز یوز ایکی
سه میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و نه صد و سی و دو üç milyon yeddi yüz əlli iki min doqquz yüz otuz iki اوچ میلیُن یِئددی یوز اَللی ایکی مین دُققوز یوز اُتوز ایکی

 

آموزش زبان ترکی آذربایجانی اعداد

پرسش در مورد اعداد به زبان ترکی آذربایجانی

پس از بررسی اعداد در آموزش زبان ترکی آذربایجانی نوبت به طراحی سوال در مورد آن‌ها رسیده است. با استفاده از چند کلمه ساده می‌توان در مورد اعداد و اندازه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی سوال پرسید. واژه «neçə» به معنی «چند» است که برای پرسش در مورد تعداد و مقدار استفاده می‌شود. لغت «dənə» به معنی «دانه» یا «تعداد» است.

با ترکیب این عبارت با واژه چند، پرسش چه تعداد را می‌توان ایجاد کرد. از ترکیب واژه چند و کیلو هم می‌توان در مورد وزن پرسش طرح کرد. کلمه کیلو در ترکی آذربایجانی به صورت «kilo» نوشته می‌شود. در جدول زیر چند نمونه پرسش و پاسخ با استفاده از واژگان آموزش داده شده، ذکر شده است.

پرسش به فارسی معادل ترکی آذربایجانی پرسش پاسخ به فارسی معادل ترکی آذربایجانی پاسخ
آنجا چه تعداد سیب وجود دارد؟ Orada neçə dənə alma var اینجا سیب وجود ندارد. burada alma yoxdur
اینجا چند کیلو سیب وجود دارد؟ Burada neçə kilo alma var اینجا دو کیلو سیب وجود دارد. burada iki kilo alma var
قیمت این چند است؟ Bu neçədir قیمت آن پنج هزار تومان است o beş min tüməndir
قیمت آن چند تومان است؟ O neçə tüməndir قیمت آن دویست و هفتاد هزار تومان است o iki yüz yetmiş tüməndir
تو چند کیلو هستی؟ sən neçə kilosan من هفتاد و دو کیلو هستم. mən yetmiş iki kiloam

عملیات ساده ریاضی در آموزش زبان ترکی آذربایجانی

در این بخش می‌خواهیم چهار عمل اصلی ریاضی به علاوه درصد را آموزش دهیم. در جدول زیر معادل این اعمال در زبان ترکی با مثال آموزش داده شده است. توجه داشته باشید که واژه «eşit» به معنی مساوی است و برای نشان دادن قسمت اعشاری از واژه «onda» بین دو عدد صححی و اعشاری استفاده می‌شود.

عمل ریاضی معادل ترکی آذربایجانی مثال به فارسی معادل مثال به ترکی آذربایجانی
جمع artı 2 به علاوه 3 می‌شود 5 iki arti üç eşit beş
منها əksı 5 منهای دو می‌شود 3 beş əksı iki eşit üç
ضرب çarpı 2 ضرب در سه می‌شود 6 iki çarpı üç eşit altı
تقسیم bölü 5 تقسم بر 2 می‌شود دو و نیم beş bölü iki eşit iki onda beş
درصد yüzdə بیست درصد yüzdü iyirmi

 

آموزش زبان ترکی آذربایجانی عملیات ریاضی

اسامی میوه‌ها در آموزش زبان ترکی آذربایجانی

در این بخش از آموزش زبان ترکی آذربایجانی لیست میوه‌‌ها و صیفی‌جات مهم آورده شده است. اسم برخی از این میوه‌ها در کشور آذربایجان با ترک‌های ایران متفاوت است. به همین دلیل هر دو اسم ذکر شده است.

اسم میوه لغت معادل ترکی تلفظ فارسی
آلما Alma آلما
پرتقال Portağal پُرتاغال
موز Moz موز
هندوانه Qarpız قارپیز
زردآلو Ərik اَریک
شاه توت Böyürtkən بُیورت‌گَن
گیلاس Gilas گیلاس
آلبالو Gilanar گیلانار
انجیر Əncir انجیر
خیار Xiyar خییار
خربزه Qovun گُوون
کیوی Kivi کیوی
توت فرنگی Çilək چیلَک
گلابی Armud آرمود
هلو Şaftalı شافتالی
آناناس Ananas آناناس
به Heyva هِئیوا
انگور Üzüm اوزوم
نارنگی Naringi – Mandarin ماندارین – نارینگی
لیمو lumu لومو
انبه Ənbə اَنبَ
گردو Cəviz جَویز
نارگیل Hindistan cəvizi هیندیستان جَویزی
سیب زمینی Kartof – Yeralma کارتُف – یِئرآلما
پیاز Soğan سُغان
بادمجان Badimcan بادیمجان
گوجه فرنگی Pomidor – Bamador پُمیدُر – بامادُر

اعضای بدن در آموزش زبان ترکی آذربایجانی

این بخش از آموزش زبان ترکی آذربایجانی به آموزش اعضای بدن اختصاص دارد. در جدول زیر می‌توانید اسامی مربوط به اعضای بدن به همراه معادل ترکی آذربایجانی آن‌ها و همچنین تلفظ آن‌ها را مشاهده کنید.

اعضای بدن لغت معادل ترکی تلفظ فارسی
مو Saç – Tük ساچ – توک
پیشانی Alin آلین
سر، کله Baş باش
بینی Burun بورون
صورت Üz اوز
دهان Ağız آغیز
چانه، فک Əng اَنگ
چشم Göz گُز
ابرو Qaş قاش
گوش Qulaq قولاق
لپ Yanaq یاناق
انگشت Barmaq بارماق
مچ Bilək بیلَک
آرنج Dirsək دیرسَک
بازو Qol قُل
شکم Qarın قارین
زانو Diz دیز
گردن Boyun بُیون
شانه Çiyin چی‌یین
تنه Gövdə گُودَ
دست Əl اَل
ران Bud بود
پا Ayaq آیاق
ساق پا Qiç قیچ
پاشنه Daban دابان
انگشت پا Ayağ barmaği آیاغ بارماغی

اعضای فامیل در زبان ترکی آذربایجانی

یک بخش پرکاربرد دیگر از اسامی در زبان ترکی آذربایجانی اعضای فامیل هستند. در این بخش از آموزش زبان ترکی آذربایجانی اعضای فامیل درجه یک و درجه دو بررسی می‌شوند. جدول زیر فهرست لغات مورد استفاده در این حوزه را به همراه معنی فارسی آن‌ها و تلفظ فارسی نشان می‌دهد.

اعضای فامیل لغت معادل ترکی تلفظ فارسی
پدر بزرگ Dədə – Böyük Dədə دَدَ – بُیوک دَدَ
مادر بزرگ Nənə – Böyük Nənə نَنَ – بُیوک نَنَ
عمو Əmi اَمی
عمه Bibi بیبی
دایی Dayı دایی
خاله Xala خالا
بابا Ata آتا
مامان Ana آنا
داداش Qardaş قارداش
خواهر Bajı باجی
همسر Ər اَر
خانم – زن Arvad – Xanım آرواد – خانیم
پسر Oğul اُغول
دختر Qız قیز
عروس Gəlin گَلین
داماد Yeznə – Kürəkən یِزنَ – کوراَکَن
نوه Nəvə – Torun نَوَ – تُرون

 

آموزش زبان ترکی آذربایجانی اعضای فامیل

صفت‌های پرکاربرد در زبان ترکی آذربایجانی

صفت‌ها در کنار فعل‌ها و اسم‌ها یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار جمله‌ها هستند. صفت‌ها برای توضیح ویژگی‌های مختلف مربوط به اسامی مانند رنگ، اندازه و کیفیت استفاده می‌شوند. در زبان ترکی صفت قبل از اسم به کار می‌رود. در ادامه این بخش، صفات را بر اساس کاربرد آن‌ها بررسی خواهیم کرد.

رنگ‌ها در زبان ترکی آذربایجانی

رنگ‌ها جزو صفت‌‌های پرکاربرد هستند که برای اشاره به رنگ اجسام استفاده می‌شوند. در جدول زیر فهرست رنگ‌های پرکاربرد در زبان ترکی آذربایجانی آورده شده است.

رنگ‌ها لغت معادل ترکی تلفظ فارسی
سفید آغ
مشکی Qara قارا
آبی Mavi ماوی
قرمز Qırmızı قیرمیزی
سبز Yaşıl یاشیل
زرد Sarı ساری
نارنجی Narıncı نارینجی
صورتی Pembe – Çəhrayi پِمبِ – چَهرایی
بنفش Bənövşəyi بَنووشَیی
قهوه‌ای Qəhvəyi قَهوَیی

برای آشنایی بیشتر با رنگ‌ها و افعال رنگی در زبان ترکی آذربایجانی، می‌توانید فیلم آموزشی زیر را به صورت رایگان در فرادرس مشاهده کنید.

صفات مربوط به اندازه‌ها

صفت‌های مربوط به اندازه، بخش پرکاربرد دیگری در زبان ترکی آذربایجانی است. در جدول زیر لیست مهم‌ترین صفت‌ها در این حوزه را مشاهده می‌کنید. با مقایسه این صفت‌ها با زبان ترکی استانبولی متوجه شباهت بیش از اندازه این دو زبان خواهید شد. تفاوت عمده در تلفظ و نوشتار این دو زبان است.

صفات اندازه لغت معادل ترکی تلفظ فارسی
بزرگ böyük بُیوک
کوچک Kiçik کیچیک
طویل Uzun اوزون
کوتاه Qisa قیسا
عمیق Dərin دَرین
تنگ Dar دار
گشاد Gen گِن
ریز Xirda خیردا
خیلی بزرگ Yekə یِئکَ
گسترده Geniş گِنیش
لاغر İncə اینجَ
چاق Kök کوک

صفات مربوط به طعم‌ها

طعم‌ها لغت معادل ترکی تلفظ فارسی
شیرین Şirin شیرین
تلخ Acı آجی
ترش Turş تورش
شور Şor شُر
تند baharatlı باهارتلی

صفات کمی و کیفی

صفت‌‌های کمی برای اشاره به مقدار و کمیت به کار می‌روند. در برابر این صفت‌ها، صفت‌های کیفی قرار دارند که برای اسامی و متغیرهای غیرقابل اندازه‌گیری استفاده می‌شود. در جدول زیر صفات پرکاربرد مورد استفاده برای این نوع صفت‌ها آمده است.

صفات کمی و کیفی لغت معادل ترکی تلفظ فارسی
کم Az آز
زیاد Çox چُخ
بد Pis پیس
خوب Yaxşı یاخشی
تمیز Təmiz تَمیز
کثیف Çirkli چیرکلی
تاریک Qaranlıq قارانلیق
روشن Parlaq پارلاگ
سخت Çətin چَتین
آسان Asan آسان
سفت Bərk – Sərt بَرک – سَرت
نرم Yumşaq یومشاگ
خشک Quru قورو
خیس Yaş یاش
خالی Boş بُش
پر Dolu دُلو
گران Bahalı باهالی
ارزان Ucuz اوجوز
سریع Tez تِئز
کند Yavaş یاواش
سنگین Ağır آغیر
سبک Yüngül یونگول
جدید yeni یِئنی
قدیمی، کهنه Köhnə کُهنَ
قدرتمند güclü گوجلو
ضعیف Zəif ضعیف
درست Doğru دُغرو
اشتباه Yanlış یانلیش
پیر Qoca قُجا
جوان Gənc گَنج
خسیس xəsis خَسیس

ساخت صفت تفضیلی در زبان ترکی آذربایجانی

صفت تفضیلی به صفتی گفته می‌شود که در مقایسه دو شخص یا دو چیز صفت مورد نظر را به شکل قوی‌تری به یکی از آن‌ها نسبت می‌دهد. در فارسی از «تر» برای نشان دادن این صفت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، علی زرنگ‌تر از حسین است. حرف اضافه «تر» با اضافه شدن به صفت زرنگ، ارجح بودن این صفت به علی نسبت به حسین را نشان داده است.

در زبان ترکی برای ساخت صفت تفضیلی از پیشوند «Daha» استفاده می‌شود. این جزو معدود دفعاتی است که در زبان ترکی از پیشوند استفاده می‌شود. این پیشوند قبل از صفت قرار می‌گیرد و معنای تفضیلی به آن می‌دهد. جدول زیر چند نمونه از صفات تفضیلی را نشان می‌دهد.

سالم‌تر Daha Sağlam زیباتر Daha gözəl بزرگتر Daha Böyük

معرفی فیلم آموزش زبان ترکی – سطح مقدماتی (A1 و A2)

آموزش زبان ترکی آذربایجانی مقدماتی

زبان ترکی آذربایجانی یکی از نظام‌مندترین زبان‌های دنیا است. ساخت فعل و اسامی همه با استفاده از قوانین صورت می‌گیرد و همین نکته یادگیری این زبان را را‌حت‌تر می‌کند. در این مقاله مقدماتی از قواعد و زبان ترکی شامل فعل‌ها، ضمایر، اسم‌ها و صفت‌ها آموزش داده شد. برای یادگیری کامل‌تر این مباحث و هم‌چنین مباحث دیگر مربوط به زبان ترکی آذربایجانی «فرادرس» فیلم 6 ساعت و 15 دقیقه‌ای آموزش زبان ترکی – سطح مقدماتی (A1 و A2) را تدیون کرده است.

این دوره توسط دکتر مصطفی کلامی هریسی و در 20 درس آموزش داده شده است. بررسی انواع زمان‌های مختلف زبان ترکی مثل مضارع ساده، حال استمراری، ماضی ساده و زمان آینده یکی از بخش‌های مهم آموزش زبان ترکی آذربایجانی است. در بخش‌های دیگر به بررسی انواع اسم‌ها در طبقه‌بندی‌های مختلف مثل اندازه و مکان، دما و وضعیت آب و هوایی، سبزیجات و حیوانات و .غیره پرداخته شده است.

سرفصل‌های بررسی شده در این مقاله مانند ضمایر، صرف فعل بودن یا هست، قاعده هماهنگی مصوت‌ها و ادوات پرسشی از دیگر سرفصل‌های آموزشی این دوره هستند که به صورت عمیق‌تر و جامع‌تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این دوره برای تمام افراد علاقمند به یادگیری ترکی آذربایجانی طراحی شده و هیچ پیش‌نیازی ندارد. شما پس از گذراندن این دوره خواهید توانست به زبان ترکی آذربایجانی مکالمه کنید.

جمع‌بندی

زبان ترکی آذربایجانی یکی از زبان‌های نظام‌مند دنیا است که شاخه‌ای از زبان‌های ترکی است. این زبان مشترکات زیادی با سایر زبان‌های ترکی مثل ترکی استانبولی و ترکمنی دارد و تفاوت‌ّایی در الفبا، نوشتار و برخی از کلمات آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند. آموزش زبان ترکی آذربایجانی می‌تواند با دو رسم‌الخط عربی و لاتین صورت بگیرد که رسم‌الخط لاتین به دلیل راحتی مشخص کردن آواها در آن مناسبت‌تر است.

بیشتر متکلمان این زبان در کشور آذربایجان و ایران هستند و به دلیل نزدیکی جغرافیایی این دو کشور، کلمات مشترک زیادی در ترکی آذربایجانی و فارسی وجود دارد. در این مقاله مقدمات آموزش زبان ترکی آذربایجانی با بررسی قاعده هماهنگی مصوت‌ها، ساختار فعل‌ها و بررسی چند دسته از انواع اسم‌ها و صفت‌ها انجام شد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۳۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدی رضائیان» فارغ‌التحصل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی دانشگاه تهران است. فعالیت‌های کاری او در زمینه تحلیل بنیادی و تکنیکال رمزارزها بوده و در حال حاضر، مقالات ارزهای دیجیتال و بلاکچین فرادرس را می‌نویسد.

5 نظر در “آموزش زبان ترکی آذربایجانی — رایگان و گام به گام

  1. تمامی زبان های ترکی که در ایران هستند اعم از ترکی آذربایجانی یا قشقایی یا تورکمنی یکسان هستند

 • سلام خسته نباشید
  ممنون خیلی عالی فقط ۳ پیشنهاد داشتم
  اگر میشد دانلود کرد و پرینت گرفت و به کسی ارسال کرد خیلی عالی میشد

 • خیلی مفید بود. واقعا لذت بردم. از اینکه پدر و مادرای امروزی که ترکی بلدن به بچه هاشون به جای یاد دادن زبان مادری دریغ میکنن احساس تاسف دارم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر