مختصات قطبی

کاربردهای انتگرال دوگانه — همراه با مثال

کاربردهای انتگرال دوگانه — همراه با مثال

در آموزش‌های قبلی از مجموعه مطالب ریاضیات مجله فرادرس، درباره انتگرال و روش‌های محاسبه آن بحث کردیم. در این آموزش‌ها، مباحثی مانند انتگرال توابع مثلثاتی و انتگرال‌گیری جزء به جزء را بیان کردیم. همچنین…

2۵ اسفند, 13۹۷
ادامه مطلب...