فضای حالت

پاسخ ضربه — به زبان ساده

پاسخ ضربه — به زبان ساده

در این آموزش با پاسخ ضربه سیستم‌های خطی تغییر ناپذیر با زمان آشنا می‌شویم. نمایش فضای حالت سیستم‌های دینامیکی، از مباحثی بود که قبلاً با…

۱۸ خرداد, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...