تحلیل تشخیص خطی فیشر (Fisher’s Linear Discriminant) — پیاده سازی در پایتون

۱۳۸۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
تحلیل تشخیص خطی فیشر (Fisher’s Linear Discriminant) — پیاده سازی در پایتون

در بیشتر موارد به منظور حل مسائل ساده، الگوریتم‌های مختلف «یادگیری ماشین» (Machine Learning) با استفاده از تکنیک‌ها مختلف به جواب واحدی می‌رسند. ولی بوسیله بعضی از تبدیلات، می‌توان سرعت و دقت انجام عملیات یادگیری ماشین را بهبود بخشید. در این نوشتار به بررسی یکی از این تبدیلات به نام «تحلیل تشخیص خطی فیشر» (Fisher's Linear Discriminant) می‌پردازیم و از آن برای حل مسائل یادگیری ماشین بهره می‌بریم.

997696

از آنجایی که آنالیز یا تحلیل تشخیص خطی فیشر، الهام گرفته از یکی دیگر از ابتکارات دیگر این دانشمند آمار یعنی «تحلیل واریانس» (Analysis of Variance) است، با خواندن مطلب تحلیل واریانس (Anova) — مفاهیم و کاربردها پیش‌نیازهای لازم برای این نوشتار را کسب خواهید کرد. همچنین در این نوشتار به مفاهیم احتمال پسین و پیشین برخورد خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم بهتر است مطلب احتمال پسین (Posterior Probability) و احتمال پیشین (Prior Probability) — به زبان ساده را از قبل مطالعه کرده باشید. همچنین خواندن متن تابع درستنمایی (Likelihood Function) و کاربردهای آن — به زبان ساده و بردار ویژه و مقدار ویژه — از صفر تا صد نیز خالی از لطف نیست.

تحلیل تشخیص خطی فیشر (Fisher's Linear Discriminant)

یکی از روش‌های حل مسائل «دسته‌بندی» (Classification)، کاهش ابعاد مسئله به منظور ساده‌تر شدن و رسیدن سریع‌تر به جواب است. برای مثال فرض کنید که در یک فضای دو بعدی (K=2) باید به بررسی و تفکیک نقطه‌های دو بعدی با رنگ‌های قرمز و آبی بپردازیم. به تصویر زیر توجه کنید.

two dimensions problem

باید بتوانیم الگوی نقاط آبی و قرمز را شناخته و امکان تشخیص محل قرارگیری نقطه‌ای جدید در دسته آبی یا قرمز را کسب کنیم. یکی از روش‌ها مرسوم برای انجام این کار «تحلیل تشخیص خطی فیشر» (Fisher's Linear Discriminant) یا به اختصار FLD است. اگر مسئله بالا را به صورت یک «مسئله خطی» (Linear Problem) در نظر بگیریم، مشخص است که امکان دریافت پاسخ صحیح را از مدل نخواهیم داشت. زیرا رابطه خطی بین نقاط و دسته‌ها وجود ندارد. ولی اگر بتوانیم این داده‌ها را طوری تبدیل کنیم که بتوان نقاط را بوسیله یک خط تفکیک کرد، به جواب بهینه خواهیم رسید.

برای مثال اگر داده‌ها مربوط به هر بعد از مشاهدات را به صورت مربع درآوریم، به راحتی می‌توان با رسم یک خط، دو گروه را تفکیک کرد. به تصویرهای زیر دقت کنید. ناحیه آبی و صورتی در زمینه تصویرها، بیانگر ناحیه تشخیصی برای مشاهدات است. به مجموعه مقادیر روی محور عمودی و افقی در نمودار سمت چپ توجه کنید.

transformed and classified points

از آنجایی که نمودار ترسیم شده در سمت چپ، دایره‌ای است، می‌توان حدس زد، تبدیلاتی که به صورت مربع هستند، می‌توانند مناسب باشند. ولی سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که اگر داده‌ها چند بعدی باشند و امکان ترسیم نقاط وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان تبدیل مناسب را تشخیص داد؟

کاهش بعد مسئله

یکی از راه‌حل‌های مسائل مربوط به دسته‌بندی، کاهش بعد است. فرض کنید که با یک مسئله با بعد D مواجه هستید. یعنی تعداد ویژگی‌ها (متغیرها) مرتبط با مسئله برابر با D است. منظور از کاهش بعد، تبدیل داده‌ها به بعدی مثل 'D است در آن داریم D<DD < D'. در این حالت D بعد اصلی داده‌ها و 'D بعد پس از تصویر (Projection) یا تبدیل کردن (Transformation) داده‌ها است.

اگر مسئله به یک بعد کاهش یابد، براساس یک مقدار آستانه مثل t می‌توان دسته‌ها را به صورت زیر براساس مشاهدات x ایجاد کرد.

 • اگر مقدار متغیر پاسخ y بزرگتر یا مساوی با t باشد، نقطه x به کلاس ۱ (C1) تعلق دارد.
 • در غیر اینصورت x در کلاس C2 است.

در اینجا توجه داشته باشید که متغیر پاسخ (y) به صورت ترکیب خطی از متغیرها (x) و وزن (W) است. در این حالت می‌نویسیم. توجه داشته باشید که منظور WTW^T‌ ترانهاده بردار وزن‌ها (W) است.

y=WTx\large y =W^Tx

فرض کنید داده‌های دو بعدی متعلق به دو کلاس مطابق تصویر زیر وجود دارند. می‌خواهیم با استفاده از تبدیل T بعد مسئله را از D=2 به D'=1 برسانیم.

T(V):R2R\large T(V): R^2 \rightarrow R

2d dimension points

برای شروع لازم است میانگین دسته‌های یک و دو را محاسبه کنیم. به این ترتیب مرکز ثقل یا تمرکز داده‌های هر دو گروه مشخص می‌شود. این میانگین‌ها را m1m_1 و m2m_2 نام‌گذاری می‌کنیم. در اینجا فرض شده که دسته اول با C1 و دسته دوم با C2 مشخص شده و هر یک به ترتیب دارای N1N_1 و N2N_2 نقطه هستند.

m1 and m2 centers

به این ترتیب براساس میانگین هر کلاس، سعی می‌کنیم کلاس‌ها را بازیابی کنیم. به معنی دیگر می‌خواهیم با استفاده از بردار وزن W میانگین دو کلاس را به یکدیگر متصل کنیم.

نکته: زمانی که کاهش بعد اتفاق می‌افتد، مقداری اطلاعات از بین خواهد رفت. در این مسئله توجه داشته باشید که هر دو کلاس کاملا مجزا هستند و می‌توان بوسیله یک خط، بدون تغییر بعد، آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد.

اگر این نقاط را با یک تبدیل، در یک بعد نمایش دهیم، مشخص است که تعدادی از نقاط با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند (ناحیه زرد رنگ) و تشخیص تمایز بین کلاس‌ یا دسته‌ها مشکل‌تر می‌شود.

separation in one dimension

این همپوشانی، در نمودار فراوانی یا هیستوگرام نیز قابل مشاهده است.

histogram on one dimension

درست در همین جا است که «تحلیل تشخیص خطی فیشر» به کار می‌آید. ایده‌ای که فیشر برای حل چنین مسئله‌ای ارائه داد، استفاده از تابعی بود که باعث حداکثر سازی فاصله میانگین‌های کلاس‌ها شود و در عین حال واریانس درون کلاس‌ها را کمینه سازد. با این کار، میزان همپوشانی کلاس‌ها بسیار کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر FLD، تبدیلی را انتخاب یا معرفی می‌کند که بیشترین تمایز یا میزان تشخیص را ایجاد کند. این کار بوسیله بیشینه‌سازی نسبت واریانس بین گروهی و درون گروهی صورت می‌پذیرد. به این ترتیب در صورت و مخرج این نسبت دو مولفه یا مشخصه داریم:

 • فاصله (واریانس) بین گروه‌ها که باید حداکثر شود
 • پراکندگی (واریانس) درون دسته‌ها که باید کمینه شود.

نکته: مقدار بزرگ برای واریانس بین کلاس‌ها، به معنی آن است که میانگین کلاس‌ها تا حد امکان از یکدیگر دور هستند. در مقابل کوچک بودن واریانس درون کلاس‌ها، بیانگر نزدیک بودن نقاط تبدیل یافته در هر کلاس است.

projection vector

به منظور تشخیص تابع تبدیل T(V)T(V)، روش FLD، براساس تابع J(W)J(W) که در زیر مشخص شده است، بردار وزن‌ها را تعیین می‌کند.

J(W)=(m2m1)2S12+S22\large J(W)=\dfrac{(m_2-m_1)^2}{S_1^2+S_2^2}

مشخص است که رابطه‌های زیر در این مورد باید در نظر گرفته شوند.

yn=WTxn\large y_n=W^Tx_n

sk2=nCk(xnmk)2\large s^2_k=\sum_{n\in C_k}(x_n-m_k)^2

اگر تابع J(W)J(W) را به صورت برداری و به شکل زیر بنویسیم، به کمک مشتق‌گیری برحسب WW‌، مقدار بهینه (ماکزیمم) برای این تابع حاصل خواهد شد.

J(W)=WTSBWWTSWW\large J(W)=\dfrac{W^TS_BW}{W^TS_WW}

مشخص است که صورت این کسر همان پراکندگی بین گروه‌ها و مخرج نیز پراکندگی درون گروه‌ها است. جواب این مسئله مطابق با رابطه‌ای است که در ادامه قابل مشاهده است.

 WSW1(m2m1)\large  W \propto S^{-1}_W(m_2-m_1)

به این ترتیب می‌توان تفکیک بسیار مناسبی براساس مقدار یک آستانه مثل t ایجاد کرد.

fisher transform and classified points

این تفکیک به کمک نمودار فراوانی یا هیستوگرام نیز به خوبی قابل تشخیص است.

fisher transformation and points histogram

تحلیل تشخیص خطی فیشر برای چندین گروه

می‌توان به راحتی تحلیل FLD را به چندین گروه (K>2K>2) تعمیم داد. در اینجا از ماتریس کوواریانس بین و درون گروهی استفاده خواهیم کرد. به این ترتیب رابطه‌ها به صورت زیر نوشته خواهند شد.

SW=k=1KSk\large S_W =\sum_{k=1}^K S_k

Sk=nCk(xnmk)(xnmk)T\large S_k =\sum_{n \in C_k}(x_n-m_k)(x_n-m_k)^T

SB=k=1KNk(mkm)(mkm)T\large S_B =\sum_{k=1}^K N_k(m_k-m)(m_k-m)^T

W=maxD(eign(SW1SB))\large W =\max _{D'}(eign (S^{-1}_{W}S_B))

باید توجه داشت که در اینجا عبارت‌های SWS_W ماتریس کوواریانس درون گروهی و SBS_B نیز ماتریس کوواریانس بین گروهی را نشان می‌دهند. به این ترتیب بردار WW به صورت ماکزیمم مقادیر ویژه ماتریس SW1SBS^{-1}_WSB روی ابعاد مختلف DD' حاصل می‌شود. برای مثال اگر بخواهیم یک مسئله با مجموعه داده با بعد D=784D=784 را به D=2D'=2 تبدیل کنیم، بردار WW از دو مقدار که هر کدام بزرگترین مقادیر ویژه در هر بعد هستند، ایجاد خواهد شد.

ایجاد یک تشخیص خطی فیشر

تا به حال از تحلیل FLD برای کاهش بعد استفاده کردیم، ولی در این مرحله با استفاده از این تکنیک، می‌خواهیم داده‌های D-بعدی مربوط به توزیع چند متغیره نرمال برای K کلاس یا دسته مختلف را که به صورت مخلوط شده هستند، دریافت کرده و آن‌ها را تفکیک کنیم.

یعنی تشخیص دهیم که هر کدام از نقاط به کدام توزیع متعلق است.

تابع چگالی احتمال توزیع نرمال چند متغیره با بردار Dبعدی میانگین μ\mu و ماتریس کوواریانس ΣD×D\Sigma_{D\times D} به صورت زیر نوشته می‌شود.

N(Xμ,Σ)=1(2π)D21Σ12exp{12(Xμ)TΣ1(Xu)}\large N(X|\mu, \Sigma)=\dfrac{1}{(2\pi)^\frac{D}{2}}\dfrac{1}{|\Sigma|^{\frac{1}{2}}}\exp \{-\frac{1}{2}(X-\mu)^T\Sigma_{-1}(X-\,u)\}

واضح است که منظور از Σ|\Sigma|، دترمینان ماتریس کوواریانس است. این مقدار نشان می‌دهد که به چه میزان فضای داده‌ها فشرده یا گسترده هستند. برای انجام محاسباتی که در بخش قبل به آن پرداختیم، در حالت نرمال چند متغیره از کد پایتون که در زیر قابل مشاهده است، استفاده می‌کنیم.

1# Returns the parameters of the Gaussian distributions
2def gaussian(self, X):
3 means = {}
4 covariance = {}
5 priors = {} # p(Ck)
6 for class_id, values in X.items():
7  proj = np.dot(values, self.W)
8  means[class_id] = np.mean(proj, axis=0)
9  covariance[class_id] = np.cov(proj, rowvar=False)
10  # estimate the priors using fractions of the training set data points in each of the classes.
11  priors[class_id] = values.shape[0] / self.N
12 return means, covariance, priors
13
14# model a multi-variate Gaussian distribution for each class’ likelihood distribution P(x|Ck)
15def gaussian_distribution(self, x, u, cov):
16 scalar = (1. / ((2 * np.pi) ** (x.shape[0] / 2.))) * (1 / np.sqrt(np.linalg.det(cov)))
17 x_sub_u = np.subtract(x, u)
18 return scalar * np.exp(-np.dot(np.dot(x_sub_u, inv(cov)), x_sub_u.T) / 2.)

با استفاده از این برنامه، مقدارهای پارامترهای توزیع نرمال چند متغیره (یعنی μ\mu و Σ\Sigma) برای دسته‌های k=1,2,,Kk=1,2,\cdots,K براساس داده‌های تبدیل یافته، برآورد می‌شود. به این ترتیب به کمک محاسبه نسبت مجموعه داده‌های آموزشی در هر دسته (خط ۱۱ از کد)، می‌توان احتمال پیشین (Prior Probability) را که احتمال تعلق هر داده به دسته kام را نشان می‌دهد، بدست آورد. با این کار با توجه به رابطه‌ای که بین احتمال پیشین و پسین در قضیه بیز وجود دارد، تابع شرطی چگالی مشاهدات به شرط دسته‌ها (p(xCk)p(x|Ck) برای دسته‌های مختلف k=1,2,,Kk=1,2,\cdots,K قابل محاسبه خواهد بود.

به این منظور ابتدا داده‌ها را کاهش بعد داده از بعد D به 'D تبدیل می‌کنیم. لازم به یادآوری است که در این مرحله باید DD' باشد. آنگاه رابطه مربوط به تابع چگالی توزیع نرمال چند متغیره را برای هر داده تبدیل شده، محاسبه می‌کنیم. سپس احتمال شرطی P(Ckx)P(C_k|x) را که احتمال پیشین است، به کمک رابطه زیر، برای همه دسته‌ها مورد محاسبه قرار می‌دهیم.

P(Ckx)=p(xCk)P(Ck)\large P(C_k|x)=p(x|C-k)P(C_k)

این محاسبه در خط ۸ کد زیر انجام شده است.

1def score(self,X,y):
2 proj = self.project(X)
3 gaussian_likelihoods = []
4 classes = sorted(list(self.g_means.keys()))
5 for x in proj:
6  row = []
7  for c in classes: # number of classes
8   res = self.priors[c] * self.gaussian_distribution(x, self.g_means[c], self.g_covariance[c]) # Compute the posterios P(Ck|x) prob of a class k given a point x
9   row.append(res)
10
11  gaussian_likelihoods.append(row)
12
13 gaussian_likelihoods = np.asarray(gaussian_likelihoods)
14 # assign x to the class with the largest posterior probability
15 predictions = np.argmax(gaussian_likelihoods, axis=1)
16 return np.sum(predictions == y) / len(y)

به این ترتیب نقطه‌هایی که دارای بزرگترین احتمال پسین برای دسته k هستند، به آن گروه تعلق می‌گیرند و در واقع، عمل دسته‌بندی صورت خواهد گرفت.

انجام تحلیل روی داده‌های MNIST

در این قسمت، از داده‌های آزمایشی MNIST که مربوط به بانک اطلاعاتی اسباب‌بازی‌ها است، استفاده می‌کنیم. قرار است که ابعاد این مسئله که به صورت D=784D=784 است را به D=2D'=2 برسانیم. میزان دقت در این تبدیل حدود 56٪ است. اگر فضا را به ۳ بعد برسانیم، دقت به حدود ۷۴٪ خواهد رسید. با استفاده از این دو تبدیل می‌توان مقادیر را توسط نمودارها، بهتر نمایش داد.

2d visualization

3d visualization

نکاتی که باید در این نوشتار به آن توجه داشت، در زیر فهرست شده‌اند.

 • تشخیص خطی فیشر، در اصل یک روش کاهش بعد است ولی نمی‌توان آن را به عنوان روش تشخیصی کامل در نظر گرفت.
 • به کمک تحلیل تشخیص خطی فیشر، برای دسته‌بندی دو دویی (Binary Classification)، می‌توان به نقطه آستانه بهینه‌ای مثل t رسید که مبنای دسته‌بندی داده‌ها باشد.
 • برای داده‌های چند گروهی، می‌توان از مدل احتمال شرطی نرمال چند متغیره استفاده کرد.
 • برای داده‌های چند گروهی، احتمال پسین و پیشین براساس قانون یا قضیه بیز قابل محاسبه هستند.
 • برای تعیین جهت بهینه برای تبدیل داده‌ها، روش فیشر احتیاج به داده‌های برچسب‌دار (برچسب به معنی شماره هر گروه یا دسته است) دارد تا بتواند بهترین بردار ضرایب یا بهترین تبدیل را ایجاد کند. به همین دلیل، این روش در مسائل «یادگیری ماشین» برای تکنیک‌های «یادگیری نظارت شده» (Supervised Learning) مناسب است.
 • اگر داده‌ها D بعدی باشند، به کمک روش توضیح داده شده، حداکثر بعد داده‌های تبدیل یافته D-1 خواهد بود.

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *