لیست افعال بی قاعده انگلیسی با معنی — فهرست کامل با تلفظ صوتی

آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۲۷ دقیقه
لیست افعال بی قاعده با معنی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی افعالی هستند که از الگوهای همیشگی دستور زبان انگلیسی پیروی نمی‌کنند. این افعال می‌تواند به شکل‌ها مختلفی صرف شوند و انواع متفاوتی دارند. در این مطلب از «مجله فرادرس» ابتدا افعال بی قاعده را توضیح می‌دهیم و سپس لیست افعال بی قاعده انگلیسی را با هم مرور خواهیم کرد.

لیست افعال بی قاعده انگلیسی

در زبان انگلیسی ممکن است با افعالی روبه‌رو شوید که صرف زمان گذشته یا اسم مفعول آن با چیزی که انتظار دارید فرق دارد. به عنوان مثال، شکل زمان گذشته فعل «drive» به صورت «drived» نیست. یا شکل گذشته فعل «beat» به صورت «beated» مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

اگر با چنین افعالی مواجه شدید که با الگوهای متداول زبان انگلیسی همخوانی ندارد، در واقع با فعل بی قاعده روبه‌رو شده‌اید. اما پیش از آن که لیست افعال بی قاعده را با هم مرور کنیم، ابتدا در بخش بعدی تعریف دقیق این افعال را یاد می‌گیریم.

افعال بی قاعده چیست ؟

افعال بی قاعده افعالی هستند که هنگام صرف زمان گذشته و اسم مفعول از الگوهای عادی پیروی نمی‌کنند. این در حالی است که اکثر افعال باقاعده انگلیسی هنگام صرف زمان گذشته ساده و اسم مجهول به پسوند «ed-» ختم می‌شوند. افعال بی قاعده از این قانون مستثنی هستند و هر کدام شکل زمان گذشته ساده و اسم مجهول خاص خود را دارند.

یادگیری افعال بی قاعده یکی از سخت‌ترین بخش‌های آموزش زبان انگلیسی است، زیرا صرف همه این افعال با هم متفاوت است و از هیچ قاعده و قانون خاصی پیروی نمی‌کند. از آنجا که صرف لیست افعال بی قاعده هیچ فرمولی ندارد، انگلیسی‌زبانان جز حفظ کردن هر کدام از این اشکال چاره‌ای ندارند.

در واقع می‌توان گفت افعال بی قاعده افعالی هستند که از قوانین خاص خود پیروی می‌کنند. از سوی دیگر، افعال با قاعده از قواعد دستور زبان استاندارد انگلیسی مدرن پیروی می‌کنند و هنگام صرف به زمان گذشته ساده و اسم مجهول پسوند ed- یا "d- می‌گیرند. این در حالی است که وقتی افعال بی قاعده نقش فعل اصلی جمله‌ای را ایفا می‌کنند، به کلمات کاملا متفاوت و جدیدی تبدیل می‌شوند.

 لیست افعال بی قاعده انگلیسی با تلفظ

به طور مثال، بیایید دو فعل «dance»‌ و «sing» را در نظر بگیریم. این دو فعل مثال خوبی برای مشاهده تفاوت‌های افعال باقاعده و بی قاعده است. در واقع، dance فعل باقاعده و sing فعل بی قاعده است. فعل dance هنگام صرف هیچ تغییر بزرگی نمی‌کند. برای این کار فقط کافی است از فرمول مشابه اکثر افعال باقاعده دیگر استفاده کنید. در واقع شکل گذشته ساده و اسم مفعول این فعل فقط پسوند d- می‌گیرد چون این فعل خودش به حرف e ختم می‌شود. به جدول زیر توجه کنید.

صرف کلمه dance
اسم مفعول گذشته ساده فعل
danced danced dance

از سوی دیگر، فعل sing نوعی فعل بی قاعده محسوب می‌شود، بنابراین قوانین رایج و متداول روی آن پیاده نمی‌شود. بنابراین به کار بردن فعل «singed» کاملا اشتباه به حساب می‌آید. فعل sing حالت گذشته ساده و اسم مفعول خاص خودش را دارد و تنها راه یادگیری نحوه صرف این فعل، به حافظه سپردن حالت‌های دیگر آن است. به جدول زیر توجه کنید.

صرف کلمه sing
اسم مفعول گذشته ساده فعل
sung sang sing

افعال جدول بالا را می‌توانید در مثال‌های زیر در قالب جمله مشاهده کنید.

We sang and danced all night.

تمام شب آواز خواندیم و رقصیدیم.

I have sung opera before, but I have never danced to it.

من قبلاً آواز اپرا خوانده‌ بودم، اما هرگز با آن نرقصیده‌ بودم.

She prefers music sung by professionals.

او موسیقی‌ای که توسط خواننده‌های حرفه‌ای خوانده می‌شود را ترجیح می‌دهم.

در ادامه لیست افعال بی قاعده را بر اساس حروف الفبا انگلیسی بررسی خواهیم کرد.

لیست افعال بی قاعده بر اساس الفبا

لیست افعال بی قاعده بر اساس الفبا

این لیست شامل تمام افعال بی قاعده زبان انگلیسی می‌شود. در هر ستون جدول ابتدا فعل اصلی یا ریشه‌ای آورده شده و به دنبال آن شکل گذشته ساده و اسم مفعول ذکر شده است. پیشنهاد می‌شود پس از یادگیری این افعال، با وقت گذاشتن روی جمله‌سازی با استفاده از هر فعل، شیوه استفاده صحیح از آن‌ها هنگام صحبت کردن و نوشتن را تمرین کنید. مرور مداوم این لیست به شما کمک می‌کند تا افعال بی قاعده را به محض دیدن تشخیص دهید.

لازم به ذکر است، در جدول زیر متوجه خواهید شد که برخی از افعال بی قاعده هنگام صرف تغییری نمی‌کنند و شکل ریشه‌ای، گذشته ساده و اسم مفعول آن‌ها یکسان است. این افعال در بخش بعد به طور کامل بررسی خواهند شد. لیست افعال بی قاعده انگلیسی که با حرف A شروع می‌شوند را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

لیست افعال بی قاعده با حرف A
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
abode abode abide پایبند بودن
arisen arose arise برخاستن
awoken awoke awake بیدار

در جدول زیر، لیست افعال بی قاعده انگلیسی که با حرف B شروع می‌شوند برای شما ذکر شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف B
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
been was/were be بودن
borne / born bore bear تحمل کردن
beaten beat beat ضربه زدن
become became become تبدیل شدن
begotten begat / begot beget ایجاد کردن
begun began begin شروع کردن
bent bent bend خم کردن
bet bet bet شرط بستن
bid / bidden bid / bade bid پیشنهاد کردن
bitten bit bite گاز زدن
bled bled bleed خون‌ریزی کردن
blown blew blow دمیدن
broken broke break شکستن
brought brought bring آوردن
broadcast broadcast broadcast منتشر کردن
built built build ساختن
burnt / burned burnt / burned burn سوزاندن
burst burst burst ترکیدن
bought bought buy خریدن

در جدول زیر لیست افعال بی قاعده انگلیسی که با حرف C شروع شده‌اند برای شما گردآوری شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف C
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
could could can توانستن
cast cast cast پخش کردن
caught caught catch گرفتن
chid / chidden chid / chode chide سرزنش کردن
chosen chose choose انتخاب کردن
clung clung cling چسبیدن
clad / clothed clad / clothed clothe پوشیدن
come came come آمدن
cost cost cost هزینه داشتن
crept crept creep خزیدن
cut cut cut بریدن

لیست افعال بی قاعده انگلیسی که با حرف D شروع می‌شوند در جدول زیر ارائه شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف D
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
dealt dealt deal معامله کردن
dug dug dig حفر کردن
dived / dove dived dive شیرجه زدن
done did do انجام دادن
drawn drew draw کشیدن
dreamt / dreamed dreamt / dreamed dream رویا دیدن
drunk drank drink نوشیدن
driven drove drive رانندگی کردن
dwelt / dwelled dwelt dwell ساکن بودن

در زبان انگلیسی تنها یک فعل بی قاعده با حرف E شروع می‌شود که در جدول زیر با ترجمه ذکر شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف E
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
eaten ate eat خوردن

افعال بی قاعده‌ای که با حرف F شروع می‌شوند در جدول زیر گردآوری شده‌اند.

لیست افعال بی قاعده با حرف F
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
fallen fell fall سقوط کردن
fed fed feed تغذیه کردن
felt felt feel احساس کردن
fought fought fight جنگیدن
found found find پیدا کردن
fled fled flee فرار کردن
flung flung fling پرت کردن
flown flew fly پرواز کردن
forbidden forbade forbid ممنوع کردن
forecast forecast forecast پیش‌بینی
foreseen foresaw foresee آینده‌نگری کردن
forgotten / forgot forgot forget فراموش کردن
forgiven forgave forgive بخشیدن
forsaken forsook forsake رها کردن
frozen froze freeze منجمد کردن

افعال بی قاعده با حرف G در جدول زیر ارائه شده‌اند.

لیست افعال بی قاعده با حرف G
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
gotten / got got get گرفتن
given gave give دادن
gone went go رفتن
ground ground grind سابیدن
grown grew grow بزرگ کردن

لیست افعال بی قاعده با حرف H را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

لیست افعال بی قاعده با حرف H
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
hung hung hang آویزان کردن
had had have داشتن
heard heard hear شنیدن
hidden hid hide قایم کردن
hit hit hit ضربه زدن
held held hold نگه داشتن
hurt hurt hurt صدمه زدن

در جدول زیر لیست افعال بی قاعده که با حرف I شروع شده‌اند گردآوری شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف I
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
inbred inbred inbreed تولید کردن
inlaid inlaid inlay طلاکوبی
input / inputted input / inputted input درون‌داد
interbred interbred interbreed اصلاح نژاد کردن
interwoven / interweaved interwove / interweaved interweave در هم آمیختن
interwound interwound interwind در هم تنیده

در زبان انگلیسی تنها یک فعل بی قاعده با حرف J شروع می‌شود که در جدول زیر با ترجمه ذکر شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف J
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
jerry-built jerry-built jerry-build بناسازی کردن

لیست افعال بی قاعده با حرف K را می‌توانید در جدول زیر بررسی کنید.

لیست افعال بی قاعده با حرف K
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
kept kept keep نگه داشتن
knelt / kneeled knelt / kneeled kneel زانو زدن
knitted / knit knitted / knit knit بافتن
known knew know دانستن

افعال بی قاعده انگلیسی که با با حرف L آغاز می‌شوند در ادامه ذکر شده‌اند.

لیست افعال بی قاعده با حرف L
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
laid laid lay تخم‌گذاری
led led lead هدایت کردن
leaned / leant leaned / leant lean تکیه کردن
leaped / leapt leaped / leapt leap پریدن
learned / learnt learned / learnt learn یاد گرفتن
left left leave ترک کردن
lent lent lend قرض دادن
let let let گذاشتن
lain lay lie دراز کشیدن
lied lied lie (not tell truth) REGULAR دروغ گفتن
lit / lighted lit / lighted light روشن کردن
lip-read lip-read lip-read لب‌خوانی کردن
lost lost lose گم کردن

تمام افعال بی قاعده انگلیسی با حرف M در جدول زیر گردآوری شده‌اند.

لیست افعال بی قاعده با حرف M
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
made made make ساختن
meant meant mean منظور داشتن
met met meet ملاقات کردن
miscast miscast miscast انتخاب نامناسب
misdealt misdealt misdeal ورق عوضی دادن (در بازی)
misdone misdid misdo غلط انجام دادن
misheard misheard mishear اشتباه شنیدن
mislaid mislaid mislay در جای اشتباه گذاشتن
misled misled mislead گمراه کردن
mislearned / mislearnt mislearned / mislearnt mislearn اشتباه یاد گرفتن
misread misread misread بد تعبیر کردن
misset misset misset اشتباه گذاشتن
misspoken misspoke misspeak اشتباه گفتن
misspelled / misspelt misspelled / misspelt misspell با املای غلط نوشتن
misspent misspent misspend بدخرجی کردن
mistaken mistook mistake اشتباه کردن
mistaught mistaught misteach اشتباه آموزش دادن
misunderstood misunderstood misunderstand غلط فهمیدن
miswritten miswrote miswrite اشتباه نوشتن
mowed / mown mowed mow چمن‌زنی

در جدول زیر لیست افعال بی قاعده که با حرف N شروع شده‌اند گردآوری شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف N
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
offset offset offset مقابله کردن
outbid outbid outbid قیمت بالاتری پیشنهاد کردن
outbred outbred outbreed جفت‌گیری کردن
outdone outdid outdo عملکرد بهتری داشتن
outdrawn outdrew outdraw پیشی گرفتن
outdrunk outdrank outdrink بیشتر نوشیدن
overwound overwound overwind زیادی کوک کردن
outfought outfought outfight از میدان به در کردن
outflown outflew outfly در پرواز پیشی گرفتن
outgrown outgrew outgrow پشت سر گذاشتن
outleaped / outleapt outleaped / outleapt outleap در جستن پیشی گرفتن
outlied outlied outlie (not tell truth) REGULAR بهتر دروغ گفتن از
outridden outrode outride در مسابقه چیره شدن
outrun outran outrun پیش افتادن
outsold outsold outsell بیشتر فروش کردن
outshined / outshone outshined / outshone outshine بیشتر درخشیدن
outshot outshot outshoot بهتر تیراندازی کردن
outsung outsang outsing بهتر آواز خواندن
outsat outsat outsit بیشتر از دیگران نشستن
outslept outslept outsleep بیشتر خوابیدن
outsmelled / outsmelt outsmelled / outsmelt outsmell بوی شدیدتری داشتن
outspoken outspoke outspeak بهتر حرف زدن
outsped outsped outspeed سبقت گرفتن
outspent outspent outspend بیشتر هزینه کردن
outsworn outswore outswear بیش از حد فحاشی کردن
outswum outswam outswim در شنا پیشی گرفتن
outthought outthought outthink برتر اندیشیدن
outthrown outthrew outthrow بیشتر پرتاب کردن
outwritten outwrote outwrite بهتر نوشتن
overbid overbid overbid پیشنهاد بالاتر دادن
overwritten overwrote overwrite بازنویسی
overbuilt overbuilt overbuild ازدیاد ساخت‌و‌ساز
overbought overbought overbuy افراط در خرید
overcome overcame overcome مغلوب ساختن
overdone overdid overdo بیش‌ازحد انجام دادن
overdrawn overdrew overdraw چک بی‌محل کشیدن
overdrunk overdrank overdrink بیش‌ازحد نوشیدن
overeaten overate overeat پرخوری کردن
overfed overfed overfeed زیاد سوخت رساندن
overhung overhung overhang پیش آمدگی لبه بام
overheard overheard overhear استراق سمع کردن
overlaid overlaid overlay روکش
overpaid overpaid overpay اضافه پرداخت کردن
overridden overrode override لغو کردن
overrun overran overrun فرا رَوی
overseen oversaw oversee نظارت کردن
oversold oversold oversell گران‌تر فروختن
oversewn / oversewed oversewed oversew سجاف کردن
overshot overshot overshoot فراجهش
overslept overslept oversleep خواب ماندن
overspoken overspoke overspeak پرحرفی کردن
overspent overspent overspend افراط در خرج
overthought overthought overthink نشخوار فکری
overtaken overtook overtake چیره شدن
overthrown overthrew overthrow سرنگون کردن

در زبان انگلیسی تنها یک فعل بی قاعده با حرف P شروع می‌شود که در جدول زیر با ترجمه ذکر شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف P
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
partaken partook partake شریک شدن
paid paid pay پرداخت کردن
pleaded / pled pleaded / pled plead درخواست کردن
prebuilt prebuilt prebuild از پیش ساختن
put put put گذاشتن
premade premade premake از پیش ساختن
prepaid prepaid prepay پیش‌پرداخت کردن
presold presold presell پیش‌فروش کردن
preset preset preset از پیش تعیین شده
preshrunk preshrank preshrink از پیش شستن و آبرفته کردن
proofread proofread proofread موردخوانی کردن
proven / proved proved prove اثبات کردن

تا جایی که اطلاع داریم، در زبان انگلیسی تنها دو فعل بی قاعده با حرف Q شروع می‌شود که در جدول زیر با ترجمه ذکر شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف Q
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
quick-frozen quick-froze quick-freeze به سرعت منجمد کردن
quit / quitted quit / quitted quit منصرف شدن

تمام افعال بی قاعده انگلیسی با حرف R در جدول زیر گردآوری شده‌اند.

لیست افعال بی قاعده با حرف R
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
read read read خواندن
reawaken reawoke reawake دوباره بیدار شدن
rebid rebid rebid دوباره مزایده کردن
rebound rebound rebind دوباره صحافی کردن
rebroadcast / rebroadcasted rebroadcast / rebroadcasted rebroadcast بازپخش کردن
rebuilt rebuilt rebuild بازسازی
recast recast recast از نو طرح کردن
recut recut recut دوباره بریدن
redealt redealt redeal پخش کردن مجدد کارت‌های بازی
redone redid redo دوباره انجام دادن
redrawn redrew redraw دوباره رسم کردن
refit / refitted refit / refitted refit (replace parts) تعویض کردن
refitted / refit refitted / refit refit (retailor) تعمیر کردن
reground reground regrind دوباره آسیاب کردن
regrown regrew regrow دوباره پرورش دادن
rehung rehung rehang دوباره آویزان کردن
reheard reheard rehear تجدید نظر کردن
reknitted / reknit reknitted / reknit reknit دوباره بافتن
relaid relaid relay (for example tiles) دوباره گذاشتن
relayed relayed relay (pass along) REGULAR دوباره رساندن
relearned / relearnt relearned / relearnt relearn بازآموزی
relit / relighted relit / relighted relight دوباره روشن کردن
remade remade remake بازسازی
repaid repaid repay بازپرداخت
reread reread reread بازخوانی
rerun reran rerun بازپخش
resold resold resell بازفروش
resent resent resend دوباره فرستادن
reset reset reset راه اندازی مجدد
resewn / resewed resewed resew دوباره دوختن
retaken retook retake پس گرفتن
retaught retaught reteach دوباره آموزش دادن
retorn retore retear دوباره پاره کردن
retold retold retell بازگو کردن
rethought rethought rethink تجدید نظر کردن
retread retread retread روکش کردن
retrofitted / retrofit retrofitted / retrofit retrofit بازسازی کردن
rewaken / rewaked rewoke / rewaked rewake دوباره بیدار کردن
reworn rewore rewear دوباره پوشیدن
rewoven / reweaved rewove / reweaved reweave از نو ساختن
rewed / rewedded rewed / rewedded rewed دوباره ازدواج کردن
rewet / rewetted rewet / rewetted rewet دوباره خیس کردن
rewon rewon rewin دوباره برنده شدن
rewound rewound rewind دوباره کوک کردن
rewritten rewrote rewrite بازنویسی کردن
rid rid rid خلاص شدن از
ridden rode ride سواری
rung rang ring زنگ زدن
risen rose rise برخاستن
roughcast roughcast roughcast گل‌مال شده
run ran run دویدن

در زبان انگلیسی تنها یک فعل بی قاعده با حرف S شروع می‌شود که در جدول زیر با ترجمه ذکر شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف S
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
sand-cast sand-cast sand-cast ماسه‌ریزی کردن
sawed / sawn sawed saw اره کردن
said said say گفتن
seen saw see دیدن
sought sought seek جستجو کردن
sold sold sell فروختن
sent sent send فرستادن
set set set تنظیم کردن
sewn / sewed sewed sew دوختن
shaken shook shake لرزاندن
shaved / shaven shaved shave تراشیدن
sheared / shorn sheared shear قیچی کردن
shed shed shed ریزش مو یا پوست انداختن حیوانات
shined / shone shined / shone shine درخشیدن
shit/ shat / shitted shit / shat / shitted shit مدفوع کردن
shot shot shoot شلیک کردن
shown / showed showed show نشان دادن
shrunk shrank / shrunk shrink آب رفتن
shut shut shut مسدود کردن
sight-read sight-read sight-read فی‌البداهه خواندن یا اجراکردن
sung sang sing آواز خواندن
sunk sank / sunk sink غرق شدن
sat sat sit نشستن
slain / slayed slew / slayed slay (kill) کشتن
slayed slayed slay (amuse) سرگرم کردن
slept slept sleep خوابیدن
slid slid slide سر خوردن
slung slung sling پرتاب کردن
slinked / slunk slinked / slunk slink پاورچین پاورچین
slit slit slit روزنه
smelled / smelt smelled / smelt smell بو
sneaked / snuck sneaked / snuck sneak دزدکی حرکت کردن
sown / sowed sowed sow پاشیدن
spoken spoke speak صحبت کردن
sped / speeded sped / speeded speed شتاب گرفتن
spelled / spelt spelled / spelt spell طلسم کردن
spent spent spend خرج کردن
spilled / spilt spilled / spilt spill پاشیدن
spun spun spin چرخیدن
spit / spat spit / spat spit تف کردن
split split split نصف کردن
spoiled / spoilt spoiled / spoilt spoil افشا کردن / لو دادن
spoon-fed spoon-fed spoon-feed با قاشق غذا دادن
spread spread spread گسترش دادن
sprung sprang / sprung spring حالت فنری داشتن
stood stood stand ایستادن
stolen stole steal دزدیدن
stuck stuck stick چسباندن
stung stung sting نیش زدن
stunk stunk / stank stink بو دادن
strewn / strewed strewed strew پخش کردن
stridden strode stride قدم زدن
stricken struck strike (delete) خط زدن
struck / stricken struck strike (hit) ضربه زدن
strung strung string به نخ کشیدن
striven / strived strove / strived strive سعی کردن
sublet sublet sublet دوباره اجاره دادن
sunburned / sunburnt sunburned / sunburnt sunburn آفتاب‌سوخته شدن
sworn swore swear ناسزا دادن
sweat / sweated sweat / sweated sweat عرق کردن
swept swept sweep جارو کردن
swollen / swelled swelled swell متورم شدن
swum swam swim شنا کردن
swung swung swing تاب خوردن

لیست افعال بی قاعده با حرف T را می‌توانید در جدول زیر بررسی کنید.

لیست افعال بی قاعده با حرف T
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
taken took take گرفتن
taught taught teach یاد دادن
torn tore tear پاره کردن
telecast telecast telecast پخش تلویزیونی
told told tell گفتن
test-driven test-drove test-drive آزمایشی راندن
test-flown test-flew test-fly پرواز آزمایشی
thought thought think فکر کردن
thrown threw throw انداختن
thrust thrust throw پرتاب کردن
trodden / trod trod tread گام برداشتن
typecast typecast typecast کلیشه‌ای شدن
typeset typeset typeset حروف‌چینی کردن
typewritten typewrote typewrite با ماشین تحریر نوشتن

افعال بی قاعده‌ای که با حرف U شروع می‌شوند در جدول زیر گردآوری شده‌اند.

لیست افعال بی قاعده با حرف U
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
unbent unbent unbend باز کردن
unbound unbound unbind گشودن
unclothed / unclad unclothed / unclad unclothe در آوردن لباس
underbid underbid underbid (در مناقصه و غیره) قیمت کمتری پیشنهاد کردن
undercut undercut undercut از زیر بریدن
underfed underfed underfeed گرسنگی دادن
undergone underwent undergo متحمل چیزی شدن
underlain underlay underlie مبنای چیزی بودن
undersold undersold undersell ارزان‌تر فروختن
underspent underspent underspend کمتر خریدن
understood understood understand فهمیدن
undertaken undertook undertake انجام دادن
underwritten underwrote underwrite حمایت مالی کردن
undone undid undo خنثی کردن
unfrozen unfroze unfreeze ذوب کردن
unhung unhung unhang برداشتن از روی چیزی
unhidden unhid unhide آشکار کردن
unknitted / unknit unknitted / unknit unknit باز کردن بافت
unlearned / unlearnt unlearned / unlearnt unlearn از یاد بردن
unsewn / unsewed unsewed unsew کوک چیزی را شکافتن
unslung unslung unsling پرتاب کردن
unspun unspun unspin نچرخاندن
unstuck unstuck unstick کندن
unstrung unstrung unstring نخ چیزی را کشیدن
unwoven / unweaved unwove / unweaved unweave گره گشودن
unwound unwound unwind باز کردن از پیچ
upheld upheld uphold پاسداری کردن
upset upset upset ناراحت کردن

تا جایی که اطلاع داریم، در زبان انگلیسی فعل بی قاعده‌ای که با حرف V آغاز شود وجود ندارد.

لیست افعال بی قاعده با حرف V
فعل بی قاعده‌ای که با حرف V شروع شود وجود ندارد.

لیست افعال بی قاعده انگلیسی که با حرف W شروع می‌شوند در جدول زیر ارائه شده است.

لیست افعال بی قاعده با حرف W
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
woken / waked woke / waked wake بیدار شدن
waylaid waylaid waylay کمین کردن
worn wore wear پوشیدن
woven / weaved wove / weaved weave بافندگی
wed / wedded wed / wedded wed ازدواج کردن
wept wept weep گریه و زاری کردن
wet / wetted wet / wetted wet خیس کردن
whetted whetted whet (چاقو و غیره) تیز کردن
won won win برنده شدن
wound wound wind باد زدن
withdrawn withdrew withdraw منصرف شدن
withheld withheld withhold امتناع کردن
withheld withstood withstand تحمل کردن
wrung wrung wring پیچاندن
written wrote write نوشتن

تا جایی که اطلاع داریم، در زبان انگلیسی فعل بی قاعده‌ای که با حرف X شروع شود وجود ندارد.

لیست افعال بی قاعده با حرف X
فعل بی قاعده‌ای که با حرف X شروع شود وجود ندارد.

تا جایی که اطلاع داریم، در زبان انگلیسی فعل بی قاعده‌ای که با حرف Y شروع شود وجود ندارد.

لیست افعال بی قاعده با حرف Y
فعل بی قاعده‌ای که با حرف Y شروع شود وجود ندارد.

تا جایی که اطلاع داریم، در زبان انگلیسی فعل بی قاعده‌ای که با حرف Z شروع شود وجود ندارد.

لیست افعال بی قاعده با حرف Z
فعل بی قاعده‌ای که با حرف Z شروع شود وجود ندارد.

همان‌طور که در جدول‌های بالا مشاهده کردین، افعال بی‌قاعده می‌توانند به شکل فعل ریشه‌ای، گذشته ساده و اسم مجهول به کار برود. در این بخش برای هر کدام از این موارد مثالی ارائه خواهیم کرد.

 جدول افعال بی قاعده انگلیسی
 • مثال‌های مربوط به فعل ریشه‌ای لیست افعال بی قاعده:

write a letter to my wife every week.

من هر هفته نامه‌ای برای همسرم می‌نویسم.

He wakes me up early in the morning.

او مرا صبح زود بیدار می‌کند.

I can understand your feelings.

من می‌توانم احساسات تو را درک کنم.

David throws a ball very high into the sky.

دیوید توپی را به آسمان پرتاب می‌کند.

If you want to tell me something, please tell me!

اگر می‌خواهی چیزی را به من بگویی، لطفاً به من بگو!

You take all these fruits to your home.

همه این میوه‌ها را با خود به خانه ببر.

I come every day to swim in this lake.

من هر روز برای شنا به این دریاچه می‌آیم.

You can sit here.

می‌توانید اینجا بنشینید.

This phone rings every day at this time.

تلفن هر روز در این ساعت زنگ می‌زند.

You guys make me crazy.

شما بچه‌ها مرا دیوانه می‌کنید.

 • مثال‌های مربوط به گذشته ساده لیست افعال بی قاعده:

saw (see) her crying in the garden some time ago.

مدتی پیش او را در حال گریه کردن در باغ دیدم.

One of them tore (tear) my t-shirt in the practice.

یکی از آن‌ها تی‌شرت مرا در تمرین پاره کرد.

افعال بی قاعده چیست

It hurt (hurt) my feelings.

به احساسات من صدمه زد.

Your phone rang (ring) continuously for ten minutes.

تلفن شما به مدت ده دقیقه پیوسته زنگ خورد.

You left (leave) your bike keys in his shop.

کلید دوچرخه‌ات را در مغازه او جا گذاشتی.

 • مثال‌های مربوط به اسم مفعول لیست افعال بی قاعده:

The final round has already taken (take) place between both finalists.

دور نهایی بین هر دو فینالیست برگزار شده است.

Robin had told (tell) everything about the stolen money.

«رابین» همه‌چیز را در مورد پول سرقتی به من گفته بود.

She had stolen (steal) all the diamonds from the shop.

او تمام الماس‌های مغازه را دزدیده بود.

They have gone (go) somewhere in South Africa.

آن‌ها به مکانی در آفریقای جنوبی رفته‌اند.

The doctor had done (do) the heart surgery successfully.

پزشک جراحی قلب را با موفقیت انجام داده بود.

در ادامه انواع افعال بی قاعده را با هم بررسی و گروه‌بندی می‌کنیم.

انواع افعال بی قاعده

انواع افعال بی قاعده

شاید با دقت به جدول‌های بالا متوجه شده باشید که شکل برخی از افعال در هر سه ستون یکسان هستند، برخی دیگر در دو تا از ستون‌ها شکل یکسانی دارند و بقیه افعال در هر سه ستون متفاوت هستند. یادگیری افعال بی قاعده با تقسیم‌بندی آن‌ها در گروه‌های مختلف می‌تواند مفید باشد. در واقع ما می‌توانیم افعال بی قاعده را به چهار دسته تقسیم کنیم که عبارت‌اند از:

انواع افعال بی قاعده

 • نوع اول: شکل یکسان در تمام زمان‌ها
 • نوع دوم: شکل یکسان زمان گذشته ساده و اسم مجهول
 • نوع سوم: شکل یکسان فعل ریشه و اسم مفعول
 • نوع چهارم: شکل متفاوت فعل ریشه، گذشته ساده و اسم مفعول

در ادامه هر یک از این موارد را با هم بررسی خواهیم کرد.

نوع اول: شکل یکسان در تمام زمان‌ها

این دسته شامل افعال بی قاعده انگلیسی است که صرف آن‌ها یکسان است و در نتیجه در هر سه ستون به یک شکل نوشته می‌شوند. برخی از مثال‌های این گروه شامل افعال زیر می‌شوند.

مثال‌های نوع اول
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
cut cut cut بریدن
hurt hurt hurt صدمه زدن
put put put گذاشتن

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، ویژگی بارز افعال بی قاعده نوع اول در این است که شکل آن‌ها در هیچ یک از ستون‌های جدول تغییری نمی‌کند.

زمان گذشته ساده و اسم مجهول

نوع دوم: شکل یکسان زمان گذشته ساده و اسم مجهول

این دسته شامل افعال بی قاعده انگلیسی است که صرف آن‌ها در ستون دوم و سوم یعنی زمان گذشته ساده و اسم مفعول یکسان است. برخی از مثال‌های این گروه شامل افعال زیر می‌شوند.

مثال‌های نوع دوم
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
brought brought bring آوردن
caught caught catch گرفتن
sold sold sell فروختن

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، ویژگی بارز افعال بی قاعده نوع دوم در این است که شکل آن‌ها فقط در ستون اول متفاوت است.

افعال بی قاعده تغییرناپذیر

نوع سوم: شکل یکسان فعل ریشه و اسم مفعول

این دسته شامل افعال بی قاعده انگلیسی است که صرف آن‌ها فقط در ستون دوم متفاوت است. برخی از مثال‌های این گروه شامل افعال زیر می‌شوند.

مثال‌های نوع دوم
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
come came come آمدن
become became become شدن
run ran run دویدن

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، ویژگی بارز افعال بی قاعده نوع دوم در این است که شکل آن‌ها فقط در ستون دوم متفاوت است.

جدول مقایسه افعال بی قاعده

نوع چهارم: شکل متفاوت فعل ریشه، گذشته ساده و اسم مفعول

این دسته شامل افعال بی قاعده انگلیسی است که صرف آن‌ها در هر سه ستون متفاوت است. برخی از مثال‌های این گروه شامل افعال زیر می‌شوند.

مثال‌های نوع دوم
اسم مفعول گذشته ساده فعل ترجمه
begun began begin شروع کردن
broken broke break شکستن
written wrote write نوشتن

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، ویژگی بارز افعال بی قاعده نوع دوم در این است که شکل آن‌ها فقط در تمامی ستون‌ها متفاوت است.

یادگیری لیست افعال بی قاعده انگلیسی

افعال بی قاعده تغییرناپذیر

در این بخش می‌خواهیم در مورد افعال بی قاعده نوع دوم توضیحات بیشتری ارائه کنیم. اکثر افعال، چه با قاعده و چه بی قاعده، در زمان‌های مختلف با اشکال متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، ما برای تسهیل ارتباطات حروف خاصی را به افعال اضافه می‌کنیم یا املا افعال را تغییر می‌دهیم. این کار به شنونده یا خواننده کمک می‌کند تا بفهمد در مورد حال، گذشته یا آینده صحبت می‌کنیم.

با این حال، برخی از افعال بی قاعده نیز هنگام صرف به هیچ وجه تغییری نمی‌کنند. یعنی از یک کلمه و املای یکسان برای صحبت در مورد زمان حال، گذشته و اسم مفعول استفاده می‌کنند. در ادامه این بخش، لیست افعال بی قاعده انگلیسی که در حالت‌های مختلف تغییرناپذیر هستند به صورت موردی آورده شده است. توجه داشته باشید که در جدول بالا نیز به این این افعال اشاره کردیم.

 • bet
 • bid
 • broadcast
 • burst
 • cast
 • cost
 • cut
 • hit
 • hurt
 • let
 • proofread
 • put
 • read
 • reset
 • set
 • shed
 • shut
 • split
 • spread
 • thrust
 • upset
 • wet

در ادامه مطلب، بهترین روش یادگیری لیست افعال بی قاعده در زبان انگلیسی را توضیح خواهیم داد.

بهترین روش یادگیری لیست افعال بی قاعده انگلیسی

اگر انگلیسی زبان مادری شماست، احتمالاً به طور طبیعی و بدون یادگیری مستقیم می‌توانید افعال بی قاعده را تشخیص دهید. اکثر کودکان انگلیسی‌زبان بدون این‌که آگاهانه در مورد این الگوها فکر کنند آن را می‌دانند. اگر در حال آموزش یا یادگیری زبان انگلیسی هستید، هیچ ترفند ساده‌ای برای به خاطر سپردن نحوه استفاده از لیست افعال بی قاعده وجود ندارد. هر کدام از این افعال متفاوت هستند و تنها راه تسلط بر آن‌ها حفظ کردن است.

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای به خاطر سپردن این کلمات استفاده کنید. یکی از روش‌های سودمند، استفاده از فلش کارت است. اگر روزی با حدود ۱۰ الی ۱۵ فلش کارت تمرین کنید، می‌توانید لیست افعال بی قاعده انگلیسی را در کمتر از یک ماه حفظ کنید.

علاوه بر این، توجه کردن به صرف افعال بی قاعده در هر متنی که به چشمتان می‌خورد نیز می‌تواند سودمند باشد. این افعال را در یک دفترچه یادداشت یا نوت گوشی خود یادداشت و آن را به طور مرتب مرور کنید.

در نهایت، جمله‌سازی با هر فعل بی قاعده‌ای که پیدا می‌کنید نیز می‌تواند کمک شایانی به یادگیری هر چه بیشتر این افعال کند. به این ترتیب، می‌توانید نحوه استفاده از این افعال در جمله را به صورت مستمر تمرین کنید. برای درک بهتر نحوه استفاده از لیست افعال بی قاعده انگلیسی در جمله، به کاربرد این افعال در مثال‌های زیر توجه کنید.

I awoke to find that a spider had bitten me. Although the wound didn’t bleed, it itched terribly.

وقتی بیدار شدم، دیدم عنکبوتی مرا گاز گرفته است. اگرچه خونریزی نداشت، اما به شدت می‌خارید.

I want to build a sand castle like the one we built last year.

من می‌خواهم یک قلعه شنی بسازم، مثل همانی که پارسال ساختیم.

He bet me that I couldn’t run five miles without stopping. I proved him wrong; I ran seven miles before I had to catch my breath.

او با من شرط بست که نمی‌توانم پنج مایل را بدون توقف بدوم. من به او ثابت کردم که اشتباه می‌کند. قبل از این که بایستم تا نفسی تازه کنم هفت مایل دویدم.

Let’s drink some of this lemonade. I drank some yesterday and found it delicious.

بیایید کمی از این لیموناد بنوشیم. دیروز کمی نوشیدم و به نظرم خوشمزه بود.

I've never beaten Tom at chess.

من تابه‌حال هرگز «تام» را در شطرنج شکست نداده‌ام.

Do you think you could beat him?

به نظرت می‌توانی او را شکست بدهی؟

I'll become your friend if you move here.

اگر به اینجا نقل مکان کنی من دوستت می‌شوم.

The situation became a problem for Bob.

وضعیت برای «باب» مشکل‌ساز شد.

She'll begin to explain in a moment.

او تا لحظاتی دیگر توضیح خواهد داد.

He bent the branch until it broke.

او شاخه را خم کرد تا شکست.

My boy has broken three windows this week!

پسر من این هفته سه شیشه شکسته است!

لیست تمام افعال بی قاعده انگلیسی

I usually buy my vegetables at a country stand.

من معمولا سبزیجاتم را از غرفه‌های روستایی می‌خرم.

He comes to class on time every day.

او هر روز به موقع سر کلاس می‌آید.

She'll draw the money from the account tomorrow.

او فردا از حسابش پول می‌کشد.

I was so thirsty I drank two bottles of water.

آن‌قدر تشنه بودم که دو بطری آب خوردم.

He's going to drive to the airport this evening.

او قرار است امروز عصر به فرودگاه برود.

He's going to fly a commercial airliner someday.

او قرار است روزی با هواپیمای تجاری پرواز کند.

Have you forgotten that you had an appointment?

آیا فراموش کردید که قرار ملاقات داشتید؟

I forgot my pen at home. Can I borrow yours?

خودکارم را در خانه جا گذاشتم. آیا می‌توانم مال شما را قرض بگیرم؟

Have you ever gone on vacation alone?

آیا تابه‌حال تنهایی به تعطیلات رفته‌اید؟

She's going to ride the bus to work today.

او امروز قرار است با اتوبوس به محل کارش برود.

She'll have the package ready when you come.

وقتی بیایی بسته آماده خواهد بود.

She held on tightly and entered the tunnel.

او محکم نشست و وارد تونل شد.

Have you kept your word to Peter?

آیا به قول خود به پیتر وفا کرده‌ای؟

John kept the door open for his mother.

«جان» در را برای مادرش باز نگه داشت.

I've known my best friend for more than 40 years.

من بیش از ۴۰ سال است که با دوست صمیمی‌ام آشنا شده‌ام.

We'll leave as soon as you get home.

به محض این‌که به خانه رسیدید، ما می‌رویم.

They'll lose patience if you don't hurry up.

اگر عجله نکنی، کاسه صبرشان لبریز می‌شود.

She put on a CD and relaxed for the afternoon.

او یک سی‌دی پخش کرد و بعد از ظهر مشغول را مشغول استراحت شد.

We've run out of milk, so I'll go to the store.

شیر ما تمام شده است، پس من به فروشگاه می‌روم.

She's going to see her friend next weekend.

او قرار است آخر هفته آینده به دیدن دوستش برود.

They had written several books in the past.

آن‌ها در گذشته چندین کتاب نوشته بودند.

They had read that book already.

آن‌ها قبلاً آن کتاب را خوانده بودند.

We found a body near the river.

ما جسدی را نزدیک رودخانه پیدا کرده بودیم.

افعال بی قاعده انگلیسی بریتیش و امریکن

We had taught classes before.

ما قبلاً در کلاس تدریس کرده بودیم.

He has spent a lot of money on video games.

او پول زیادی را خرج بازی‌های ویدئویی کرده است.

She came to my birthday party wearing a bunny costume.

او با لباس خرگوشی به جشن تولد من آمد.

She bought many things at the shopping mall.

او در مرکز خرید چیزهای زیادی خرید.

Everything in the house shook during the earthquake.

در هنگام زلزله همه چیز در خانه لرزید.

He shone a flashlight to see where he was going.

او چراغ‌قوه‌ای روشن کرد تا ببیند کجا می‌رود.

He spoke about how to be successful in life.

او در مورد چگونگی موفقیت در زندگی صحبت کرد.

Some chewing gum stuck to the bottom of his shoe.

کمی آدامس به ته کفش او چسبیده بود.

He thought about a possible solution to the problem.

او در مورد راه حلی احتمالی برای مشکل فکر کرد.

She had stolen all the diamonds from the shop.

او تمام الماس‌های مغازه را دزدیده بود.

They have gone somewhere in South Africa.

آنها به جایی در آفریقای جنوبی رفته‌اند.

The doctor had done the heart surgery successfully.

دکتر عمل جراحی قلب را با موفقیت انجام داده بود.

I’ve never told you, but I’d like to hold you.

تابه‌حال هرگز به تو نگفته بودم، اما دوست دارم تو را در آغوش بگیرم.

I couldn’t hold back my tears, but I kept a strong smile on my face.

نمی‌توانستم جلوی اشک‌هایم را بگیرم، اما لبخند پُرصلابتی روی لبم نقش بسته بود.

Men enjoy hearing good things about themselves.

مردها از شنیدن چیزهای خوب در مورد خودشان لذت می‌برند.

In any argument, Josie can hold her own.

«جوزی» در هر بحثی می‌تواند موضع خود را حفظ کند.

Whatever a man has done, he has the right to do it again.

 انسان حق دارد هر کاری را که انجام داده است دوباره انجام دهد.

I now understand that wars do not end.

اکنون می‌فهمم که جنگ پایانی ندارد.

It is impossible to have one’s cake and eat it as well.

غیرممکن است که هم خدا را بخواهی هم خرما را.

I’m not in the mood to eat anything.

حوصله خوردن چیزی را ندارم.

The straps keep the baby firmly in place.

تسمه کودک را محکم در جای خود نگه می‌دارد.

She ‌seemed particularly frail as she lay in bed.

او همان‌طور که در رختخواب دراز کشیده بود به شدت ضعیف به نظر می‌رسید.

You can feel your heart pounding after a fast run.

پس از سریع دویدن می‌توانید ضربان قلب خود را احساس کنید.

They assume that those who know the least are the majority.

از نظر آن‌ها کسانی که دانش کمی دارند جزو اکثریت هستند.

I’d like to purchase a ticket, but I’m not sure where I can get one.

من می‌خواهم بلیط بخرم، اما مطمئن نیستم که از کجا می‌توانم آن را تهیه کنم.

Hold the material between your index and middle fingers.

مواد را بین انگشت اشاره و انگشت میانی خود نگه دارید.

فعل بی قاعده

سوالات رایج درباره لیست افعال بی قاعده انگلیسی

در ادامه، برای درک بهتر مطلب لیست افعال بی قاعده انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

افعال بی قاعده در انگلیسی چیست؟

افعال بی قاعده افعالی هستند که هنگام صرف شدن از قواعد معمول پیروی نمی‌کنند. به عنوان مثال، فعل بی قاعده be چندین اشکال منحصربه‌فردی دارد (I am, you are, he is) که با افعال باقاعده مثل cook (I cook, you cook, he cooks) کاملاً متفاوت است.

در زبان انگلیسی چند فعل بی قاعده وجود دارد؟

به طور کلی می‌توان گفت لیست افعال بی قاعده انگلیسی می‌تواند شامل بیش از ۶۸۰ فعل باشد.

آیا بین افعال بی قاعده انگلیسی بریتیش و امریکن تفاوتی وجود دارد؟

اگرچه بین لیست افعال بی قاعده انگلیسی بریتیش و امریکن تفاوت‌های زیادی وجود دارد، اما می‌توان گفت که میزان شباهت‌های آنان بیشتر از تفاوت‌هاست.

چرا برخی از افعال بی قاعده هستند و برخی دیگر باقاعده؟

اکثر افعال بی قاعده در واقع بقایای کلمات قدیمی هستند که برای مدت طولانی بخشی از زبان انگلیسی بوده‌اند. دستور زبان در طول تاریخ زبان انگلیسی به طور قابل توجهی تغییر کرده است، بنابراین نحوه صرف افعال در آن زمان با زمان حال تفاوت بسیار زیادی داشته است.

بعد از منسوخ شدن این نحوه صرف، برخی از صیغه‌های باستانی آن در دستور زبان مدرن حفظ شد. به طور مثال، در زبان انگلیسی میانه، گروهی از افعال وجود داشت که برای صرف آن‌ها به زمان گذشته، باید حروف مصوت آن را کوتاه می‌کردید. به همین دلیل است که زمان گذشته فعل «keep» به شکل «kept» است. به همین ترتیب، شکل گذشته فعل «weep» به صورت «wept» و فعل «leap» به صورت «leapt» است.

تمرین افعال بی قاعده انگلیسی

برای درک بهتر مطلب لیست افعال بی قاعده انگلیسی، به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: He ______ (wake) up at 9 a.m. and he ______ (draw) some plans.

جواب

Answer: He woke up at 9 a.m. and he drew some plans.

Q2: He ______ (split) some wood and ______ (bend) some metal.

جواب

Answer: He split some wood and bent some metal.

Q3: He ______ (dig) some holes and ______ (build) a fence.

جواب

Answer: He dug some holes and built a fence.

Q4: He ______ (cut) his finger and he ______ (swear) loudly.

جواب

Answer: He cut his finger and he swore loudly.

Q5: He ______ (quit) working and he ______ (feed) his dog.

جواب

Answer: He quit working and he fed his dog.

Q6: He ______ (spill) the dog food and then he ______ (sweep) his floor.

جواب

Answer: He spilled/spilt the dog food and then he swept his floor.

Q7: He ______ (let) the cat out and then he ______ (hang) out with some friends.

جواب

Answer: He let the cat out and then he hung out with some friends.

Q8: She ______ (swim) in a lake and she ______ (lie) on the beach.

جواب

Answer: She swam in a lake and she lay on the beach.

Q9: She ______ (shake) the sand off her clothes and ______ (hang) them to dry.

جواب

Answer: She shook the sand off her clothes and hung them to dry.

Q10: She ______ (fly) a kite and she ______ (shoot) an arrow.

جواب

Answer: She flew a kite and she shot an arrow.

Q11: She ______ (catch) a fish and ______ (cut) the fish and tried to cook it.

جواب

Answer: She caught a fish and cut the fish and tried to cook it.

Q12: She ______ (put) on a sweater and she ______ (smell) a skunk in the forest.

جواب

Answer: She put on a sweater and she smelled/smelt a skunk in the forest.

Q13: She ______ (fight) the skunk and she ______ (win).

جواب

Answer: She fought the skunk and she won.

Q14: She ______ (blow) out her candles and went to bed.

جواب

Answer: She blew out her candles and went to bed.

Q15: After escaping from prison, he ______ (rob) a bank.

جواب

Answer: After escaping from prison, he robbed a bank.

Q16: When can we ______ (meet) the chairman of this company?

جواب

Answer: When can we meet the chairman of this company?

Q17: She has never ______ (let) her daughter has a boyfriend.

جواب

Answer: She has never let her daughter has a boyfriend.

Q18: Have you already ______ (read) today's newspaper?

جواب

Answer: Have you already read today’s newspaper?

Q19: I ______ (write) three essays this week.

جواب

Answer: I written three essays this week.

Q20: He had ______ (run) 6 miles when he hurt his ankle.

جواب

Answer: He had run 6 miles when he hurt his ankle.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب لیست افعال بی قاعده انگلیسی»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۲۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. He has ______ hundreds of students during his career.

taught

teach

teached

2. Have you ever ______ a famous person?

meet

met

meeted

3. Because she hadn't ______ the bill, the electricity went off.

pay

paid

payed

4. They have ______ Christmas cards to all their friends.

send

sent

sened

5. She had ______ her blue dress many times.

wear

worn

were

6. John had never ______ English before he came to London.

speak

spoken 

spoked

7. It had ______ three hours to reach the station, so they had missed the train.

taken 

take

taked

8. David jumped into the air. He had ______ on a drawing pin.

sit

sitting

sat

9. The weatherman had ______ us it would be sunny, but it rained all day.

told 

tell

telled

10. He'd thought he had ______ but now he realized he'd made a mistake.

understand

understanding

understood 

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Page Pro Writing Aid

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *