زبان اسپانیایی ۶۶ بازدید

زبان اسپانیایی از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام در جمله نقش و کاربرد مخصوصی دارند. یکی از مهم‌ترین اجزای این زبان ضمیرها هستند. ضمیرها جایگزین اسم در نقش‌های مختلف جمله مانند فاعل و مفعول می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کرده و به ویژگی‌هایی مانند تعداد یا جنسیت آن اشاره کنند. در این مطلب قصد داریم به تعریف انواع مختلف ضمایر در زبان اسپانیایی بپردازیم. همچنین کاربرد و ساختار هر کدام را در جمله‌های متعدد بررسی می‌کنیم تا یادگیری آن‌ها آسان‌تر شود.

ضمیر چیست؟

ضمیر در زبان اسپانیایی کلمه‌ای است که جایگزین اسم می‌شود و در جمله به جای آن قرار می‌گیرد. در واقع ضمیر در هر زبانی برای جلوگیری از تکرار اسم به کار می‌رود. ضمیر در زبان اسپانیایی نشان‌دهنده جنسیت مونث، مذکر و خنثی و شمار مفرد و جمع است و جایگزین نام اشخاص، حیوان‌ها و اشیا می‌شوند. ضمایر اسپانیایی با توجه به نقش آن اسم در جمله، انواع مختلفی دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

برای مثال در جمله «Carlos está enojado. Habla con él» ضمیر «él» جایگزین اسم «Carlos» شده است تا از تکرار آن در دو جمله پشت سر هم جلوگیری کرده و متن را زیباتر کند. البته ضمایر کاربردهای دیگری نیز به جز زیباتر کردن متن دارند، مثلا این ضمیر نشان‌دهنده فاعل جمله سوم‌شخص، مفرد و مذکر است. بسیاری از ضمیرها کاربردهای دیگری نیز دارند. مثلا نشان‌دهنده تعداد هستند یا دو بخش جمله را به همدیگر وصل می‌کنند.

انواع ضمایر در زبان اسپانیایی

زبان اسپانیایی «ضمایر» (Pronombres) متعددی دارد که هر کدام کاربرد و ساختار متفاوتی دارند. یادگیری انواع مختلف این ضمایر می‌تواند در درک مطلب حین خواندن و شنیدن جملات اسپانیایی کمک زیادی به زبان‌آموز کند، همچنین برای ساخت جمله‌ها و عبارات بهتر و درست‌تر هنگام نوشتن و حرف زدن نیز بسیار مفید است. در ادامه به هر کدام از آن‌ها جداگانه اشاره می‌کنیم.

شخص و شمار و جنسیت در اسپانیایی

برای یادگیری بهتر ضمایر در زبان اسپانیایی بهتر است پیش از شروع این مبحث با تعریف شخص و شمار و تاثیر آن‌ها روی ضمایر اسپانیایی آشنا شوید.

شخص در زبان اسپانیایی

شخص در اسپانیایی به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • اول شخص: به فردی اشاره دارد که گوینده جمله است.
  • دوم شخص: به فردی اشاره دارد که شنونده جمله است.
  • سوم شخص: به فردی اشاره دارد که نه گوینده و نه شنونده است.

شمار در زبان اسپانیایی

در زبان اسپانیایی مانند فارسی دو نشانه شمار مفرد و جمع وجود دارد. نشانه شمار جمع معمولا با s- جمع همراه می‌شود.

جنسیت در زبان اسپانیایی

ضمیرهای اسپانیایی به سه دسته مذکر مونث و خنثی تقسیم می‌شوند. جنسبت خنثی در مواردی به کار می‌رود که از جنسیت اسم اطلاع نداشته باشیم.

فیلم آموزشی مرتبط

ضمایر شخصی در زبان اسپانیایی

«ضمایر شخصی» (Pronombres Personales) در اسپانیایی ضمایری هستند که جایگزین فاعل یا مفعول می‌شوند و برای جلوگیری از تکرار اسم، در جمله به جای نام آن قرار می‌گیرند.

ضمایر شخصی در اسپانیایی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

  • ضمایر شخصی فاعلی
  • ضمایر شخصی مفعول مستقیم
  • ضمایر شخصی مفعول غیر مستقیم
  • ضمایر شخصی انعکاسی

در ادامه هر کدام از این چهار دسته را جداگانه بررسی می‌کنیم.

ضمیر شخصی فاعلی

برای درک بهتر ضمیر شخصی فاعلی باید اول به تعریف فاعل بپردازیم. فاعل در زبان اسپانیایی فرد، جانور یا چیزی است که عمل فعل را انجام می‌دهد یا به دست فعل توصیف می‌شود. ویژگی مهم فاعل این است که فعل را وادار می‌کند از نظر شخص و شمار با آن مطابقت داشته باشد.

«ضمایر شخصی فاعلی» (Pronombres Personales de Sujeto) ضمایری هستند که به جای اسم در نقش فاعل جمله، یعنی کسی که عملی را انجام می‌دهد یا به کمک فعل توصیف می‌شود، قرار می‌گیرند. در جدول زیر به ضمایر شخصی اسپانیایی همراه با معنی اشاره شده است.

ضمایر شخصی فاعلی

(Pronombres Personales de Sujeto)

شخص و شمار معنی ضمیر شخصی فاعلی
اول‌شخص مفرد من Yo
دوم‌شخص مفرد تو Tú/Vos
دوم‌شخص مفرد تو (مودبانه) / شما (مفرد) Usted
سوم‌شخص مفرد مذکر او Él
سوم‌شخص مفرد مونث او Ella
اول‌شخص جمع مذکر ما Nosotros
اول‌شخص جمع مونث ما Nosotras
دوم‌شخص جمع مذکر شما Vosotros
دوم‌شخص جمع مونث شما Vosotras
دوم‌شخص جمع شما (مودبانه) Ustedes
سوم‌شخص جمع مذکر آن‌ها Ellas
سوم‌شخص جمع مونث آن‌ها Ellos

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید ضمایر اول شخص مفرد و دوم‌شخص مفرد جنسیت ندارند اما شکل باقی ضمیرها با توجه به جنسیت اسم یعنی مذکر یا مونث بودن آن تغییر می‌کند. به مثال‌های زیر از کاربرد این ضمیرها توجه کنید.

Yo soy venezolano.

من اهل ونزوئلا هستم.

Nosotros viviremos juntos.

ما با همدیگر زندگی خواهیم کرد.

eres muy talentoso.

تو خیلی باهوش هستی.

¿Usted podría concederme una pieza de pizza?

شما می‌توانید یک تکه پیتزا به من بدهید؟

Vosotros sois geniales.

شما عالی هستید.

Ustedes pueden irse.

شما می‌توانید بروید.

Ella estuvo ayer en clase.

او دیروز در کلاس بود.

Él no está convencido de comprar el carro.

او از خرید ماشین مطمئن نیست.

ضمیر شخصی مفعولی مستقیم

نکته: ضمیر usted و شکل جمع آن ustedes در زبان اسپانیایی قوانین گرامری و معنایی متفاوتی دارند. این ضمیرها حالت رسمی و مودبانه اشاره به دوم شخص مفرد هستند و می‌توان گفت مانند کلمه «شما» هستند که در فارسی برای احترام بیشتر و در موقعیت‌های رسمی جایگزین «تو» می‌شود.

تفاوت این ضمایر از نظر گرامری مسئله‌ای است که بسیاری از زبان‌آموزان را در مراحل اولیه یادگیری این زبان سردرگم می‌کند. با وجود اینکه ضمیرهای usted و ustedes به دوم‌شخص اشاره دارند، اما فعل آن‌ها به شکل سوم‌شخص صرف می‌شود. این دو ضمیر به ترتیب با فعل سوم‌شخص مفرد و جمع در جمله می‌آیند.

Señor, ¿puede usted firmar aquí, por favor?

آقا لطفا می‌توانید اینجا را امضا کنید؟

Señoras, ¿ustedes tienen nietos?

خانم‌ها شما نوه دارید؟

ضمیر شخصی مفعولی مستقیم

«ضمایر شخصی مفعول مستقیم» (Pronombres de Objeto Directo) که در بسیاری موارد با اسم «Complemento Directo» به آن اشاره می‌شود، در جمله اسپانیایی ضمیری است که جایگزین مفعول مستقیم می‌شود. به همین علت پیش از توضیح بهتر این ساختار باید مفعول مستقیم اسپانیایی را بررسی کنیم.

مفعول مستقیم در زبان اسپانیایی فردی یا چیزی است که عمل فعل روی آن انجام می‌شود یا حالت فعل روی آن تاثیر می‌گذارد. از طرفی جمله بدون این مفعول کامل نیست و فعل برای رساندن معنی خود باید با آن همراه شود. در ترجمه فارسی معمولا بعد از مفعول مستقیم «را» می‌آید و با پرسیدن سوال «چه کسی را یا چه چیزی را» می‌توان آن را در جمله پیدا کرد.

ضمیر مفعولی مستقیم در اسپانیایی ضمیری است که جایگزین مفعول مستقیم می‌شود تا از تکرار اسم در جمله جلوگیری کند. در جدول زیر به ضمایر مفعولی مستقیم اسپانیایی اشاره شده است. از آن‌جایی که این ضمایر معنی یکسانی در همه جمله‌ها ندارند، برای درک بهتر آن‌ها را در کنار ضمایر فاعلی اسپانیایی آورده‌ایم.

ضمایر شخصی مفعول مستقیم

(Pronombres de Objeto Directo)

شخص و شمار ضمیر شخصی مفعول مستقیم 

ضمیر شخصی فاعلی

اول‌شخص مفرد Me Yo
دوم‌شخص مفرد Te Tú/Vos
سوم‌شخص مفرد مذکر Lo Él
سوم‌شخص مفرد مونث La Ella
اول‌شخص جمع مذکر Nos Nosotros
اول‌شخص جمع مونث Nos Nosotras
دوم‌شخص جمع مذکر Os Vosotros
دوم‌شخص جمع مونث Os Vosotras
سوم‌شخص جمع مذکر Los Ellas
سوم‌شخص جمع مونث Las Ellos

به مثال‌های زیر از کاربرد این ضمیرها دقت کنید.

Juan me vio.

«خوان» من را دید.

¿Dónde estabas? No te vi en la reunión.

کجا بودی؟ تو را در جلسه ندیدم.

¿A: Tienes el reporte?

B: Sí, lo tengo.

A: گزارش پیش تو است؟

B: بله پیش من است.

Vimos una buena película. La vimos dos veces.

فیلم خوبی دیدیم. آن را دو بار تماشا کردیم.

Mi tía nos acompaña a la tienda.

خاله‌ام تا فروشگاه ما را همراهی می‌کند.

Ella no ve telenovelas. Tampoco las veo.

او سریال آبکی تماشا نمی‌کند. من هم آن‌ها را نمی‌بینم.

Necesito comprar cuadernos. Los compraré en la librería.

نیاز دارم دفتر یادداشت بخرم. آن‌ها را از کتاب‌فروشی می‌خرم.

ضمیر شخصی مفعولی غیر مستقیم

برای درک بهتر ضمیر مفعولی غیرمستقیم اول باید به تعریف مفعول غیر مستقیم بپردازیم. مفعول غیرمستقیم در اسپانیایی کلمه‌ای است که فعل روی آن تاثیر می‌گذارد اما معنی جمله بدون آن هم کامل است. مفعول غیرمستقیم در اسپانیایی با پرسیدن سوال «به چه کسی یا چیزی و برای چه کسی یا چیزی» پیدا می‌شود.

«ضمایر شخصی مفعول غیر مستقیم» (Pronombres de Objeto Indirecto) در اسپانیایی که با اسم «Complemento Indirecto» هم به آن‌ها اشاره می‌شود، ضمیری است که جایگزین مفعول غیرمستقیم می‌شود تا از تکرار آن در جمله جلوگیری کند. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این ضمیر در جمله وقتی است که مفعول غیرمستقیم طولانی است و تکرار آن در جمله باعث سردرگمی مخاطب می‌شود. در جدول زیر به مفعول غیرمستقیم هر کدام از اشخاص در زبان اسپانیایی اشاره شده است.

ضمایر شخصی مفعول غیرمستقیم

(Pronombres de Objeto Indirecto)

شخص و شمار ضمیر شخصی مفعول غیرمستقیم  ضمیر شخصی فاعلی
اول‌شخص مفرد Me Yo
دوم‌شخص مفرد Te Tú/Vos
دوم‌شخص مفرد Le-Se Usted
سوم‌شخص مفرد مذکر Él
سوم‌شخص مفرد مونث Ella
اول‌شخص جمع مذکر Nos Nosotros
اول‌شخص جمع مونث Nosotras
دوم‌شخص جمع مذکر Os Vosotros
دوم‌شخص جمع مونث Vosotras
دوم‌شخص جمع Les-Se Ustedes
سوم‌شخص جمع مذکر Ellas
سوم‌شخص جمع مونث Ellos

برای درک بهتر این ضمایر مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Le compré un obsequio a mi suegra.

هدیه‌ای برای مادر همسر خود خریدم.

Un amigo me trajo esta botella.

یکی از دوستان این بطری را برای من آورد.

Te lo digo nuevamente.

یک بار دیگر این را به تو می‌گویم.

Nos invitaron a una fiesta en París.

ما به مهمانی در پاریس دعوت شدیم.

Me llegó por correo tu carta.

نامه تو از طریق پست به دست من رسید.

El campeón les perdonó la vida a sus rivales.

قهرمان جان رقیب‌های خود را بخشید.

¿A ti te pagaron el préstamo?

آیا قرص خود را پرداختی؟

ضمایر انعکاسی در زبان اسپانیایی

نکته: وقتی در جمله اسپانیایی هم ضمیر مفعولی مستقیم یعنی «Lo/La/Les/Las» و هم ضمیر مغعولی غیرمستقیم یعنی «Le/Les» بیاید، برای جلوگیری از سردرگمی مخاطب جمله، ضمیر مفعولی غیر مستقیم به شکل Se در می‌آید.

Ya les he dado la noticia.

قبلا خبر را به آن‌ها داده‌ام.

***

Ya se la he dado.

NO: Ya le la he dado.

قبلا آن را به شما داده‌ام.

ضمایر انعکاسی در زبان اسپانیایی

«ضمایر شخصی انعکاسی» (Pronombres Personales Reflexivos) ضمایری هستند که مانند ضمایر شخصی به فاعل جمله اشاره دارند. این ضمایر همراه با افعال انعکاسی به کار می‌روند و وقتی از آن‌ها در جمله استفاده می‌کنیم که عمل انجام شده در جمله روی خود فاعل آن تاثیر بگذارد، در واقع می‌توان گفت وقتی فاعل و مفعول جمله یک نفر باشند از ضمیر انعکاسی استفاده می‌کنیم.

از آن‌جایی که این ضمایر معادلی در فارسی ندارند، شاید در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسند اما با کمی تمرین و تکرار کاربرد آن‌ها را در جمله و متن اسپانیایی یاد می‌گیرید. توجه داشته باشید که این ضمایر فقط همراه با فعل‌های انعکاسی به کار می‌روند و معادل دقیق ضمیر انعکاسی در انگلیسی یا «خود» در فارسی نیستند، هر چند که گاهی در ترجمه این جملات برای نشان دادن تاکید از کلمه «خود» استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به ضمایر شخصی انعکاسی اسپانیایی اشاره شده است.

ضمایر شخصی انعکاسی

(Pronombres Personales Reflexivos)

شخص و شمار ضمیر شخصی انعکاسی ضمیر شخصی فاعلی
اول‌شخص مفرد Me Yo
دوم‌شخص مفرد Te Tú/Vos
دوم‌شخص مفرد Se Usted
سوم‌شخص مفرد مذکر Él
سوم‌شخص مفرد مونث Ella
اول‌شخص جمع مذکر Nos Nosotros
اول‌شخص جمع مونث Nosotras
دوم‌شخص جمع مذکر Os Vosotros
دوم‌شخص جمع مونث Vosotras
دوم‌شخص جمع Se Ustedes
سوم‌شخص جمع مذکر Ellas
سوم‌شخص جمع مونث Ellos

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد ضمایر انعکاسی در اسپانیایی بهتر آشنا شوید.

Yo me estoy peinando para salir.

من دارم موهایم را شانه می‌کنم تا بیرون بروم.

Él se compró un carro nuevo.

او ماشین جدیدی (برای خود) خرید.

Mi familia y yo nos vamos para la finca todos los fines de semana.

من و خانواده‌ام آخر هر هفته به خانه ییلاقی خود می‌رویم.

¡Tú te atreviste a decírselo!

تو با گفتن این حرف گستاخی خود را نشان دادی!

Vos te fuiste cuando menos lo esperaba.

تو وقتی رفتی که اصلا انتظارش را نداشتم.

ضمایر دو سویه در زبان اسپانیایی

«ضمایر دو سویه» (Pronombres Recíprocos) ضمایری هستند که رابطه متقابل عملی بین دو یا چند فاعل را نشان می‌دهند. در واقع می‌توان گفت این ضمایر نشان می‌دهند که دو فاعل جمله چطور روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. همان‌طور که از نام این ضمایر مشخص است، فقط برای اشخاص جمع کاربرد دارند. به جدول زیر توجه کنید تا با این ضمایر در اسپانیایی آشنا شوید.

ضمایر دو سویه

(Pronombres Recíprocos)

شخص و شمار ضمیر دو سویه ضمیر شخصی فاعلی
اول‌شخص جمع مذکر Nos Nosotros
اول‌شخص جمع مونث Nosotras
دوم‌شخص جمع مذکر Os Vosotros
دوم‌شخص جمع مونث Vosotras
دوم‌شخص جمع Se Ustedes
سوم‌شخص جمع مذکر Ellas
سوم‌شخص جمع مونث Ellos

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد ضمایر دو سویه در اسپانیایی بهتر آشنا شوید.

Esa chica y yo no nos hablamos.

من و آن دختر با همدیگر حرف نمی‌زنیم.

Enrique y yo nos mirábamos.

من و «انریکه» به همدیگر نگاه کردیم.

Los niños se pelean.

بچه‌ها با همدیگر دعوا می‌کنند.

Vosotros ya os conoceis.

شما از قبل همدیگر را می‌شناسید.

Rocío y yo nos amamos mucho.

من و «روسیو» همدیگر را خیلی دوست داریم.

ضمایر ملکی در زبان اسپانیایی

«ضمایر ملکی» (Pronombres Posesivos) ضمایری هستند که نشان‌دهنده مالکیت هستند و در کنار اسمی قرار می‌گیرند که قصد داریم به مالکیت آن اشاره کنیم. این ضمایر در زبان اسپانیایی به جنسیت، شخص و شمار اسم بستگی دارند. یعنی ضمایر ملکی در زبان اسپانیایی برخلاف زبان فارسی، با ملک تطابق دارند و نه با مالک. ضمایر ملکی در زبان اسپانیایی به دو دسته تقسیم می‌شوند: «ضمایر ملکی تاکیدی» (Pronombres Posesivos Tonicos) و «ضمایر ملکی بی‌تاکید» (Pronombres Posesivos Átonos).

ضمایر ملکی بی‌تاکید ضمایری هستند که در جمله باید همراه با اسم یا همان ملک همراه شوند. در جدول زیر به ضمایر ملکی بی‌تاکید اسپانیایی اشاره شده است.

ضمایر ملکی بی تاکید

(Pronombres Posesivos Átonos)

شخص و شمار ضمیر ملکی بی تاکید ضمیر شخصی فاعلی
اول‌شخص مفرد mi, mis Yo
دوم‌شخص مفرد

tu, tus

vuestro, vuestra, vuestros y vuestras.

Tú/Vos
دوم‌شخص مفرد su, sus Usted
سوم‌شخص مفرد مذکر Él
سوم‌شخص مفرد مونث Ella
اول‌شخص جمع مذکر nuestro, nuestra, nuestros, nuestras Nosotros
اول‌شخص جمع مونث Nosotras
دوم‌شخص جمع مذکر vuestro, vuestra, vuestros y vuestras Vosotros
دوم‌شخص جمع مونث Vosotras
دوم‌شخص جمع su, sus Ustedes
سوم‌شخص جمع مذکر Ellas
سوم‌شخص جمع مونث Ellos

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Me dijo que mis cartas nunca le llegaron.

به من گفت که نامه‌هایم هرگز نرسیدند.

Tu opinión es muy valiosa en esta discusión.

نظر تو در این مورد بسیار باارزش است.

Es su responsabilidad, no la mía.

این مسئولیت شما است، نه من.

Siempre le he dicho que nuestra paciencia tiene un límite.

همیشه به شما گفته بودم که صبر ما اندازه‌ای دارد.

فیلم آموزشی مرتبط

Nuestras necesidades son muchas.

نیازهای ما بسیار زیاد هستند.

Vuestro carro es muy bonito.

ماشین تو خیلی قشنگ است.

Vuestra casa es muy grande.

خانه شما بسیار بزرگ است.

ضمایر ملکی تاکیدی ضمیرهایی هستند که می‌توانند جایگزین اسم ملکی شوند. در جدول زیر به ضمایر ملکی اسپانیایی تاکیدی همراه با معنی اشاره شده است.

ضمایر ملکی تاکیدی

(Pronombres Posesivos Tonicos)

شخص و شمار ضمیر ملکی تاکیدی ضمیر شخصی فاعلی
اول‌شخص مفرد el mío, la mía, los míos, las mías Yo
دوم‌شخص مفرد

el tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas

el vuestro, la vuestra, los vuestros, las vuestras

Tú/Vos
دوم‌شخص مفرد el suyo, la suya, los suyos, las suyas Usted
سوم‌شخص مفرد مذکر Él
سوم‌شخص مفرد مونث Ella
اول‌شخص جمع مذکر el nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras Nosotros
اول‌شخص جمع مونث Nosotras
دوم‌شخص جمع مذکر el vuestro, la vuestra, los vuestros, las vuestras Vosotros
دوم‌شخص جمع مونث Vosotras
دوم‌شخص جمع el suyo, la suya, los suyos, las suyas Ustedes
سوم‌شخص جمع مذکر Ellas
سوم‌شخص جمع مونث Ellos

به مثال‌های زیر از کاربرد این ضمایر دقت کنید.

Esos dulces son tuyos; estos, los míos.

آن شکلات‌ها مال تو هستند، این‌ها مال من هستند.

Cuando le dije que mías eran esas cartas, no las leyó.

وقتی به او گفتم این نامه‌ها مال من هستند، آن‌ها را نخواند.

Él afirmó que era amigo vuestro.

او تایید کرد که دوست تو بوده است.

Si tú lo aceptas, esa casa es vuestra.

اگر قبول کنی این خانه مال تو خواهد شد.

Los caballos que están corriendo son los nuestros.

اسب‌هایی که دارند می‌دوند مال ما هستند.

Las galletas que hay sobre la mesa son las nuestras.

شیرینی‌هایی که روی میز هستند مال ما هستند.

ضمایر اشاره در زبان اسپانیایی

«ضمایر اشاره» (Pronombres Demostrativos) در اسپانیایی کلمه‌هایی هستند که برای حرف زدن در مورد فاعل جمله، بدون بردن نام آن استفاده می‌شوند. این ضمایر نشان‌دهنده فاصله بین شخص و شیء است. ضمایر اشاره در اسپانیایی از نظر جنسیت و شمار با فردی یا چیزی که به آن اشاره می‌کنیم تطابق دارند.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم ضمایر اشاره نشان‌دهنده فاصله بین گوینده جمله و کسی یا چیزی است که به آن اشاره دارد. به این نکته توجه کنید که در زبان اسپانیایی به جای دو قید اشاره دور و نزدیک، سه قید داریم. قید Aquí به فاصله نزدیک گوینده جمله اشاره دارد، قید Ahí فاصله نزدیک به شنونده جمله و قید Allá فاصله دور از هر دو را نشان می‌دهد. در جدول زیر به ضمایر اشاره نزدیک اشاره شده است.

ضمایر اشاره نزدیک
مفرد مذکر Este
مفرد مونث Esta
جمع مذکر Estos
جمع مونث Estas
خنثی Esto

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Estos son para ustedes, los preparó su madre.

این‌ها مال شماست، مادرتان آن‌ها را آماده کرده است.

Me parece que este es el auto de Andrés.

فکر می‌کنم که این ماشین «آندرس» است.

Jorge, no uses zapatillas viejas. ¡Mejor, usa estas!

«خورخه» کفش‌های قدیمی نپوش. بهتر است از این‌ها استفاده کنی!

Me parece que esta es más linda que la playa a la que fuimos ayer.

فکر می‌کنم این ساحل از ساحلی که دیروز رفتیم بسیار زیباتر است.

ضمایر اشاره در زبان اسپانیایی

در جدول زیر ضمایر اشاره دور جمع‌آوری شده است.

ضمایر اشاره دور
مفرد مذکر Ese
مفرد مونث Esa
جمع مذکر Esos
جمع مونث Esas
خنثی Eso

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Ya le expliqué que eso que dijo está muy mal.

قبلا برای او توضیح دادم آن حرفی که زد خیلی اشتباه بود.

Eso no sirve más, hay que reciclarlo.

این دیگر به درد نمی‌خورد، باید آن را بازیافت کنیم.

Eso quiero para mi cumpleaños.

آن را برای تولدم می‌خواهم.

Esa estaba así cuando llegué.

وقتی من رسیدم این همین‌طوری بود.

در جدول زیر ضمایر اشاره خیلی دور بررسی شده‌اند.

ضمایر اشاره خیلی دور
مفرد مذکر Aquél
مفرد مونث Aquélla
جمع مذکر Aquéllos
جمع مونث Aquéllas
خنثی Aquello

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Las dos casas que alquilamos me gustan, pero aquella es enorme.

از هر دو خانه‌ای که اجاره کردیم خوشم می‌آید اما آن یکی خیلی بزرگ است.

¿Aquello es un hotel?

آن ساختمان هتل است؟

Aquel es el que pinté yo.

آن همانی است که من رنگ کردم.

Cierren todas las ventanas. Aquellas no se pueden abrir.

همه پنجره‌ها را ببند. آن‌ها نباید باز شوند.

نکته: همان‌طور که در جدول‌های بالا می‌بینید در زبان اسپانیایی علاوه بر ضمیرهای اشاره مذکر و مونث، ضمیر اشاره خنثی نیز وجود دارد. این ضمیرها هنگامی به کار می‌روند که گوینده جمله به وضعیت، موقعیت یا اشیائی اشاره دارد که قبلا به آن‌ها اشاره نشده و جنسیت آن‌ها مشخص نیست.

ضمایر موصولی در زبان اسپانیایی

ضمایر موصولی (Pronombres Relativos) در زبان اسپانیایی انواع زیادی دارند. به طور کلی این ضمایر برای اشاره به اشخاص یا اشیائی به کار می‌روند که قبلا به آن‌ها اشاره شده است. علاوه بر این ضمایر موصولی برای وصل کردن جمله‌واره مستقل و جمله‌واره وابسته در جمله اسپانیایی به کار می‌روند. در جدول زیر به انواع مختلف این ضمیرها اشاره شده است.

ضمایر موصولی

(Pronombres Relativos)

جنسیت و شمار ضمیر
مفرد - خنثی que, quien
جمع - خنثی quienes
مفرد - مونث la que, la cual, cuanta, cuya
جمع - مونث las que, las cuales, cuantas, cuyas
مفرد - مذکر el que, lo que, el cual, lo cual, cuanto, cuyo
جمع - مذکر los que, los cuales, cuantos, cuyos

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Jacinta, que siempre anda apurada, salió sin desayunar otra vez.

«خاثینتا» که همیشه با عجله راه می‌رود، دوباره بدون صبحانه رفت.

José, quien era el enfermero de turno, me salvó la vida.

«خوزه» که پرستار شیفت بود، جان من را نجات داد.

El lienzo tenía varias manchas, las cuales fueron tratadas por un restaurador de arte.

بوم نقاشی چندین لکه داشت که یک هنرمند حافظ هنر آن‌ها را پاک کرد.

El que usted no supiera quién era yo, no justifica su comportamiento irrespetuoso.

این که شما نمی‌دانستید من چه کسی هستم رفتار نامحترمانه شما را توجیه نمی‌کند.

ضمایر شمارشی در زبان اسپانیایی

«ضمایر شمارشی» (Pronombres Numerales) تمام کلمه‌هایی هستند که به تعداد چیزی اشاره دارند. این ضمایر می‌توانند ترتیبی یا اصلی یا نشان‌دهنده کسر یا مضرب چیزی باشند. ضمایر شمارشی به تعداد دقیق چیزی در جمله اشاره می‌کنند و بعضی از آن‌ها با توجه به اسمی که به جای آن قرار می‌گیرند، به شکل مونث یا مذکر تبدیل می‌شوند. در جدول زیر به انواع ضمایر شمارشی اسپانیایی اشاره شده است.

ضمایر شمارشی

Pronombres Numerales

نوع ضمیر شمارشی معنی مثال

ضمیر شمارشی اصلی

(Pronombres numerales Cardinales)

 یک، دو، سه uno, dos, tres

ضمیر شمارشی ترتیبی

(Pronombres numerales Ordinales)

اول، دوم، سوم primero, segundo, tercero

ضمیر شمارشی کسری

(Pronombres numerales Fraccionarios)

نصف، یک سوم، یک چهارم mitad, un tercio, un cuarto

ضمیر شمارشی مضربی

(Pronombres numerales Multiplicativos)

دو برابر، سه برابر، چهار برابر doble, triple, cuádruple

به مثال‌های زیر از کاربرد این ضمیرها دقت کنید.

Me gustan estas camisas. Deme dos, por favor.

از این پیراهن‌ها خوشم می‌آید. لطفا دو تا به من بدهید.

Que pase el primero.

نفر اول رد شود.

Quería comprar un kilo de arroz, pero solo encontré medio.

می‌خواستم یک کیلو برنج بخرم، اما فقط نیم کیلو پیدا کردم.

Ya he perdido dos kilos con la dieta. El mes que viene espero perder el doble.

تا الان با رژیم دو کیلو وزن کم کرده‌ام. فکر می‌کنم ماه بعد دوبرابر کم کنم.

ضمایر کمی در زبان اسپانیایی

ضمایر کمی در زبان اسپانیایی

«ضمایر کمی» (Pronombres Cuantitativos) در اسپانیایی ضمیرهایی هستند که ویژگی‌های کمی نامشخص بین چند فرد یا چند چیز را مشخص می‌کنند. جنسیت و شمار افراد یا چیزهایی که مرجع این ضمیرها هستند روی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. در جدول زیر به این ضمایر اشاره شده است.

ضمایر کمی

(Pronombres Cuantitativos)

جنسیت و شمار ضمیر کمی
مفرد - خنثی bastante, suficiente
جمع - خنثی bastantes, suficientes
مفرد - مونث poca, mucha, toda
جمع - مونث pocas, muchas, todas
مفرد - مذکر poco, mucho, todo
جمع - مذکر pocos, muchos, todos

به مثال‌های زیر از کاربرد این ضمیرها توجه کنید.

No te olvides de comprar arroz. No tenemos suficiente.

یادت نرود برنج بخری. به اندازه کافی نداریم.

A Gonzalo le cayó el aguacero en cima. Está todo mojado.

باران شدید روی سر تا پای «گنثالو» ریخت. کاملا خیس شده است.

Hace tiempo que espero, pero ya falta poco.

مدت زیادی است که منتظر هستم، اما هنوز کمی مانده است.

ضمایر نامعین در زبان اسپانیایی

«ضمایر نامعین» (Pronombres Indefinidos) در زبان اسپانیایی ضمیرهایی هستند که برای اشاره به فرد یا چیزی نامعین به کار می‌روند. یکی دیگر از کاربردهای این ضمایر برای اشاره به افراد و اشیائی است که مخاطب ما آن‌ها را نمی‌شناسد. در جدول زیر به انواع این ضمیر اشاره شده است.

ضمایر نامعین

(Pronombres Indefinidos)

جنسیت و شمار ضمیر نامعین
مفرد - خنثی cualquiera, quienquiera
جمع - خنثی cualesquiera, quienesquiera
مفرد - مونث alguna, ninguna, otra, una
جمع - مونث algunas, ningunas, otras, unas
مفرد - مذکر algunos, ningunos, otros, unos
جمع - مذکر alguno, ninguno, otro, uno

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با کاربرد این ضمایر بیشتر آشنا شوید.

No le puedes dar tu confianza a cualquiera.

نمی‌شود به هر کسی اعتماد کنی.

Siempre me pongo el mismo suéter. Es hora de ponerme otro.

من همیشه همین سوییشرت را می‌پوشم. وقتش رسیده که یکی دیگر بپوشم.

Notifiqué a los empleados el nuevo horario, pero algunos no leyeron el mensaje a tiempo.

برنامه زمانی جدید را به اطلاع کارمندهای جدید رساندم، اما بعضی از آن‌ها پیام را به موقع نخواندند.

ضمایر پرسشی و تعجبی در زبان اسپانیایی

«ضمایر پرسشی» (Pronombres Interrogativos) در اسپانیایی برای پرسیدن سوال در مورد بخش خاصی از اطلاعات است، این سوال معمولا به هویت یا تعداد چیزی اشاره دارد. «ضمایر تعجبی» (Pronombres Exclamativos) ضمایری هستند که برای شدت بخشیدن به چیزی استفاده می‌شوند. توجه داشته باشید تمام این ضمیرها تیلده دارند. در جدول زیر به این ضمایر اشاره شده است.

ضمایر پرسشی و تعجبی

(Pronombres Interrogativos y Exclamativos)

جنسیت و شمار ضمیر پرسشی و تعجبی
مفرد - خنثی qué, quién, cuál
جمع - خنثی quiénes, cuáles
مفرد - مونث cuánta
جمع - مونث cuántas
مفرد - مذکر cuánto
جمع - مذکر cuántos

به مثال‌های زیر از کاربرد ضمیرهای پرسشی و تعجبی دقت کنید.

¿Quién era esa persona?

آن شخص چه کسی بود؟

¿Cuánto vas a demorar?

چه مدت برای تو طول می‌کشد؟

¡Qué maravilla! Aprobaste el curso.

چه عالی! در امتحان قبول شدی.

¡Quién tuviera tanta suerte!

ببین چه کسی اینقدر خوش‌شانس بوده!

فیلم آموزشی مرتبط

تمرین ضمایر در زبان اسپانیایی

یکی از بهترین راه‌ها برای درک بهتر و عمیق‌تر دستور زبان اسپانیایی تمرین و تکرار است. به همین جهت چند تمرین از ضمایر در زبان اسپانیایی تهیه کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با ضمیر شخصی درست کامل کنید.

Q1: A: ¿Quién es ese hombre?

B: No _______ conozco.

(lo / le / se)

جواب

Answer: A: ¿Quién es ese hombre?

B: No lo conozco.

Q2: A: ¿Dónde están nuestros padres?

B: No _______ veo.

(los / les / os)

جواب

Answer: A: ¿Dónde están nuestros padres?

B: No los veo.

Q3: ¿Qué _______ has dicho a Roberto?

(le / lo / se)

جواب

Answer: ¿Qué le has dicho a Roberto?

Q4: A: ¿Quién le ha prestado el dinero a Jorge?

B: _______ lo ha prestado su hermano.

(Se / Le / Os)

جواب

Answer: A: ¿Quién le ha prestado el dinero a Jorge?

B: Se lo ha prestado su hermano.

Q5: A: ¿Quién ha invitado a Marta?

B: No sé, pero es probable que _______ haya invitado Marco.

(la / le / lo)

جواب

Answer: A: ¿Quién ha invitado a Marta?

B: No sé, pero es probable que la haya invitado Marco.

Q6: A: María está enferma y parece que es algo grave.

B: ¿De verdad? No _______ sabía.

(lo / la / me)

جواب

Answer: A: María está enferma y parece que es algo grave.

B: ¿De verdad? No lo sabía.

Q7: A los niños _______ duelen las piernas después de tanto caminar.

(les / las / se)

جواب

Answer: A los niños les duelen las piernas después de tanto caminar.

Q8: A: ¿Les has dicho a tus padres que no quieres estudiar derecho?

B: Sí, _______ he dicho y no estaban muy contentos.

(se lo / les lo /le lo)

جواب

Answer: A: ¿Les has dicho a tus padres que no quieres estudiar derecho?

B: Sí, se lo he dicho y no estaban muy contentos.

Q9: ¿Dónde está mi libro? No _______ encuentro.

(lo / la / le)

جواب

Answer: ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro.

Q10: A: ¿Nos recuerdas? Nos hemos conocido en la fiesta de Beatriz.

B: ¡Claro que _______ recuerdo!

(os / vosotros / los)

جواب

Answer: A: ¿Nos recuerdas? Nos hemos conocido en la fiesta de Beatriz.

B: ¡Claro que os recuerdo!

Q11: A ella no _______ gusta nada pasar el tiempo en la playa.

(le / la / lo)

جواب

Answer: A ella no le gusta nada pasar el tiempo en la playa.

Q12: A: ¿Mario ha presentado a Mónica a sus padres?

B: Sí, _______ ha presentado.

(se la / les la / se les)

جواب

Answer: A: ¿Mario ha presentado a Mónica a sus padres?

B: Sí, se la ha presentado.

Q13: A: ¿Dónde están Teresa y su hermana?

B: _______ he visto en el parque hace un rato.

(Las / Les / Los)

جواب

Answer: A: ¿Dónde están Teresa y su hermana?

B: Las he visto en el parque hace un rato.

Q14: José ama mucho a Marisa, pero ella no _______ ama a él.

(lo / le / se)

جواب

Answer: José ama mucho a Marisa, pero ella no lo ama a él.

Q15: A: ¿Quién regaló a las niñas estos pendientes? ¿Ana?

B: Sí, fue ella quien _______ regaló.

(se las / se los / les los)

جواب

Answer: A: ¿Quién regaló a las niñas estos pendientes? ¿Ana?

B: Sí, fue ella quien se los regaló.

Q16: A: ¿Quién ha traído esta tarta? ¡Está para chuparse los dedos!

B: Sí, es verdad. _______ ha traído Sonia.

(La / Lo / Le)

جواب

Answer: A: ¿Quién ha traído esta tarta? ¡Está para chuparse los dedos!

B: Sí, es verdad. La ha traído Sonia.

Q17: Esta vez Ana _______ ha regalado a sus padres algo extraordinario.

(les / los / lo)

جواب

Answer: Esta vez Ana les ha regalado a sus padres algo extraordinario.

Q18: ¿Qué pasa con María? No _______ he visto desde hace mucho tiempo.

(la / lo / le)

جواب

Answer: ¿Qué pasa con María? No la he visto desde hace mucho tiempo.

Q19: A: ¿Les enseñaste el coche a los Rodríguez?

B: Sí, _______ lo enseñé, pero no querían comprarlo.

(les / se / os)

جواب

Answer: A: ¿Les enseñaste el coche a los Rodríguez?

B: Sí, se lo enseñé, pero no querían comprarlo.

Q20: Mis hijos son estupendos. _______ quiero mucho.

(Los / Les / Las)

جواب

Answer: Mis hijos son estupendos. Los quiero mucho.

یادگیری اسپانیایی

تمرین دوم

جمله‌های زیر را بخوانید و سپس آن‌ها را بازنویسی کرده و به جای اسم‌هایی که بولد شده‌اند از ضمیر مناسب استفاده کنید.

Q1: Tu padre y tú siempre vais a correr los sábados.

جواب

Answer: Vosotros siempre vais a correr los sábados.

Q2: Ayer compré un regalo para Carmen y Lola.

جواب

Answer: Ayer compré un regalo para ellas.

Q3: Han dado a Fernando el primer premio.

جواب

Answer:Le han dado el primer premio.

Q4: He dicho al fontanero que venga esta tarde.

جواب

Answer: Le he dicho que venga esta tarde.

Q5: Dame el cuaderno, por favor.

جواب

Answer: Dámelo, por favor.

Q6: La semana pasada vi a Roberto en el concierto.

جواب

Answer: La semana pasada lo vi en el concierto.

Q7: He visto hoy la casa que tanto te gusta.

جواب

Answer: La casa que tanto te gusta la he visto hoy.

تمرین سوم

ضمیر شخصی مناسب را انتخاب کنید.

1) Las flores _____ gustan mucho.
A) me
B) la
C) los
2) A: ¿Has traído la revista que te dejé? B: Sí, _____ he traído.
A) lo
B) la
C) las
3) ¿Dónde has dejado los zapatos? _____ he dejado en el dormitorio.
A) Los
B) Le
C) Lo
4) A: ¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? B: Sí, _____ vi hace una semana en la calle.
A) lo
B) le
C) la
فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

به طور کلی ضمیر کلمه‌ای است که جایگزین اسم در جمله می‌شود تا از تکرار آن جلوگیری کند. بنابراین ضمیرها می‌توانند انواع بسیار متنوعی داشته باشند. هر کدام از ضمایر اسپانیایی در جمله نقش و کاربردی مخصوص دارند. در این مطلب انواع مختلف ضمیر در زبان اسپانیایی را تعریف کردیم، سپس در جدول‌هایی مجزا انواع مختلف به هر کدام اشاره کردیم و در نهایت با ارائه مثال سعی کردیم کاربرد هر کدام را در جمله بررسی کرده و ساختار آن‌ها را آموزش دهیم.

بیشتر ضمایر اسپانیایی یک حالت پایه دارند که با توجه به تعداد و جنسیت اسمی که جایگزین آن می‌شوند، پسوند مونث و مذکر می‌گیرند یا s به آن‌ها اضافه می‌شود. بنابراین می‌توان گفت با یادگیری این قانون ساده می‌توانید تعداد بسیار زیادی از این ضمیرها را در کوتاه‌ترین زمان یاد بگیرید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.

یک نظر ثبت شده در “ضمایر در زبان اسپانیایی — به زبان ساده + تلفظ و مثال

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر