زبان اسپانیایی ۴۵ بازدید

زبان اسپانیایی به طور کلی از سه زمان گذشته، آینده و حال تشکیل شده است. هر کدام از این زمان‌ها بخش‌های مختلفی دارند و برای کاربردهای مختلفی استفاده می‌شوند. زمان گذشته در اسپانیایی یکی از بخش‌های نسبتا پیچیده گرامر این زبان است. به همین علت قصد داریم در این مطلب به توضیح ساختار و کاربردهای انواع زمان گذشته در اسپانیایی بپردازیم و روش صرف فعل در هر کدام را یاد بگیریم. علاوه بر این به نشانه‌های زمان گذشته در اسپانیایی نیز اشاره می‌کنیم.

فهرست مطالب این نوشته

زمان گذشته در زبان اسپانیایی

زمان گذشته در زبان اسپانیایی به طور کلی از چهار بخش تشکیل می‌شود:

 • «گذشته ساده» (Pretérito Indefinido)
 • «گذشته ناقص» (Pretérito Imperfecto)
 • «گذشته کامل» (Pretérito Perfecto)
 • «گذشته بعید» (Pretérito Pluscuamperfecto)

در ادامه به ساختار و کاربرد هر کدام از این زمان‌ها می‌پردازیم.

زمان گذشته ساده در زبان اسپانیایی

زمان گذشته ساده در اسپانیایی یکی از مهم‌ترین زمان‌های اسپانیایی است که برای توصیف اتفاقی استفاده می‌شود که در گذشته رخ داده و کامل شده است. ویژگی‌های این زمان عبارت‌اند از:

 • برای اشاره به اتفاقی که فقط یک بار رخ داده است.
 • برای اشاره به اتفاقی که در حال رخ دادن بوده و اتفاق دیگری آن را قطع کرده یا در همان زمان انجام شده است.
 • برای توصیف حقایق کلی و علمی که همیشگی هستند.

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Mi amigo llegó la semana pasada.

دوست من هفته پیش رسید.

Vimos esta película en el cine el día de su estreno.

این فیلم را در روز افتتاحیه آن در سینما دیدیم.

زمان گذشته ناقص در زبان اسپانیایی

زمان گذشته ناقص در اسپانیایی برای توصیف کارهایی گذشته استفاده می‌شود که در بازه‌ای زمانی انجام می‌شدند اما دیگر انجام نمی‌شوند. ویژگی‌های این زمان عبارت‌اند از:

 • برای توصیف کارهایی که از روی عادت در گذشته انجام می‌شدند.
 • برای نشان دادن روند انجام کاری و اشاره به اینکه مدام صورت می‌گرفته.
 • برای روایت داستان و خاطراتی که از گذشته داریم.

به مثال‌های زیر از کاربرد این زمان توجه کنید.

Cuando era más joven vivía con mis padres.

وقتی کوچک‌تر بودم با پدر و مادرم زندگی می‌کردم.

Jugábamos juntos todas las mañanas si hacía buen tiempo.

اگر هوا خوب بود هر روز صبح با همدیگر بازی می‌کردیم.

نکته: برخی از زبان‌آموزان به اشتباه زمان گذشته ناقص در اسپانیایی را معادلی برای گذشته استمراری در فارسی محسوب می‌کنند. طبق تعریف زمان گذشته ناقص، این زمان برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که در بازه‌ای زمانی در گذشته رخ می‌دادند اما دیگر رخ نمی‌دهند، مانند عادت‌های دوران کودکی یا زمانی که در شهر دیگری زندگی می‌کردیم و غیره. در واقع این زمان در زبان اسپانیایی هم به استمرار عمل در آن بازه زمانی اشاره دارد و هم به تغییر شرایط پس از آن بازه زمانی. به همین جهت معادل مناسبی برای زمان گذشته استمراری نیست.

فیلم آموزشی مرتبط

زمان گذشته کامل در زبان اسپانیایی

زمان گذشته کامل بسیار شبیه به حال کامل در زبان انگلیسی است. برای ساخت این فعل، زمان حال فعل haber را به همراه اسم مفعول (Participio Pasado) فعل اسپانیایی صرف می‌کنیم. کاربرد این زمان برای توصیف اتفاق‌هایی است که در گذشته رخ داده‌اند اما روی زمان حال تاثیر دارند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Ella le ha dicho a su opinión.

او نظر خود را گفته است.

Santiago ha ordenado su cuarto.

«سانتیاگو» اتاق خود را مرتب کرده است.

زمان گذشته بعید در زبان اسپانیایی

زمان گذشته بعید بسیار شبیه به زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی است. برای ساخت این فعل زمان گذشته فعل haber را به همراه اسم مفعول فعل اسپانیایی صرف می‌کنیم. کاربرد این زمان برای توصیف کارهایی است که قبل از کار دیگری در گذشته انجام شده‌اند.

به مثال‌های زیر از کاربرد این زمان توجه کنید.

El espectáculo ya había terminado cuando llegamos.

وقتی رسیدیم برنامه از قبل تمام شده بود.

Había cerrado la puerta antes de salir.

من قبل از رفتن در را بسته بودم.

صرف فعل در زمان گذشته اسپانیایی

همان‌طور که می‌دانید افعال در زبان اسپانیایی درست مانند فارسی صرف می‌شوند. یعنی افعال اسپانیایی مصدر یا ریشه‌ای دارند که معنی فعل را نشان می‌دهد. مثلا در فعل amaba ریشه فعل am است. علاوه بر این، افعال اسپانیایی بر حسب شخص، شمار، زمان و حالت فعل پسوندی دارند که به انتهای ریشه فعل اضافه می‌شود و فعل را می‌سازد. مثلا در فعل amaba پسوند aba نشان‌دهنده گذشته ناقص اخباری اول‌شخص یا سوم‌شخص مفرد است.

افعال در زبان اسپانیایی بر حسب دو حرف انتهای خود، به سه دسته تقسیم می‌شوند. هر کدام از این دسته‌ها به شیوه مخصوص خود صرف می‌شود. این دسته‌بندی به شکل زیر است:

 • افعالی که به ar ختم می‌شوند مانند amar
 • افعالی که به er ختم می‌شوند مانند correr
 • افعالی که به ir ختم می‌شوند مانند partir

صرف افعال منتهی به ar

در جدول زیر به صرف فعل amar در زمان گذشته ساده اشاره شده است.

معنی

گذشته ساده

Pretérito Indefinido

ضمیر
من دوست داشتم amé Yo
تو دوست داشتی amaste Tú/Vos
او دوست داشت amó Él/Ella/Usted
ما دوست داشتیم amamos Nosotros/as
شما دوست داشتید amasteis Vosotros/as
آن‌ها دوست داشتند amaron Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل amar در زمان گذشته ناقص اشاره شده است. توجه کنید که این زمان برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته طی مدتی انجام می‌شدند اما حالا دیگر انجام نمی‌شوند، به همین علت در ترجمه آن‌ها برای درک بهتر از کلمه «قبلا» استفاده شده است.

معنی

گذشته ناقص

Pretérito Imperfecto

ضمیر
من قبلا دوست داشتم amaba Yo
تو قبلا دوست داشتی amabas Tú/Vos
او قبلا دوست داشت amaba Él/Ella/Usted
ما قبلا دوست داشتیم amábamos Nosotros/as
شما قبلا دوست داشتید amabais Vosotros/as
آن‌ها قبلا دوست داشتند amaban Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل amar در زمان گذشته کامل اشاره شده است. همان‌طور که می‌بینید برای صرف این فعل فعل haber را در زمان حال صرف می‌کنیم و در کنار صفت مفعولی آن یعنی amado قرار می‌دهیم.

معنی

گذشته کامل

Pretérito Perfecto

ضمیر
من دوست داشته‌ام he amado Yo
تو دوست داشته‌ای has amado Tú/Vos
او دوست داشته است ha amado Él/Ella/Usted
ما دوست داشته‌ایم hemos amado Nosotros/as
شما دوست داشته‌اید habéis amado Vosotros/as
آن‌ها دوست داشته‌اند han amado Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل amar در زمان گذشته بعید اشاره شده است.

معنی

گذشته بعید

Pretérito Pluscuamperfecto

ضمیر
من دوست داشته بودم había amado Yo
تو دوست داشته بودی habías amado Tú/Vos
او دوست داشته بود había amado Él/Ella/Usted
ما دوست داشته بودیم habíamos amado Nosotros/as
شما دوست داشته بودید habíais amado Vosotros/as
آن‌ها دوست داشته بودند habían amado Ellos/Ellas/Ustedes

صرف افعال منتهی به er

در جدول زیر به صرف فعل correr در زمان گذشته ساده اشاره شده است.

گذشته ساده

Pretérito Indefinido

ضمیر
corrí Yo
corriste Tú/Vos
corr Él/Ella/Usted
corrimos Nosotros/as
corristeis Vosotros/as
corrieron Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل correr در زمان گذشته ناقص اشاره شده است.

گذشته ناقص

Pretérito Imperfecto

ضمیر
corría Yo
corrías Tú/Vos
corría Él/Ella/Usted
corríamos Nosotros/as
corríais Vosotros/as
corrían Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل correr در زمان گذشته کامل اشاره شده است.

گذشته کامل

Pretérito Perfecto

ضمیر
he corrido Yo
has corrido Tú/Vos
he corrido Él/Ella/Usted
hemos corrido Nosotros/as
habéis corrido Vosotros/as
han corrido Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل correr در زمان گذشته بعید اشاره شده است.

گذشته بعید

Pretérito Pluscuamperfecto

ضمیر
había corrido Yo
habías corrido Tú/Vos
había corrido Él/Ella/Usted
habíamos corrido Nosotros/as
habíais corrido Vosotros/as
habían corrido Ellos/Ellas/Ustedes

صرف افعال منتهی به ir

در جدول زیر به صرف فعل abrir در زمان گذشته ساده اشاره شده است. همان‌طور که می‌بینید شیوه صرف فعل‌هایی که به er ختم می‌شوند و فعل‌های منتهی به ir در زمان گذشته به یک شکل است.

گذشته ساده

Pretérito Indefinido

ضمیر
abrí Yo
abriste Tú/Vos
abr Él/Ella/Usted
abrimos Nosotros/as
abristeis Vosotros/as
abrieron Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل abrir در زمان گذشته ناقص اشاره شده است.

گذشته ناقص

Pretérito Imperfecto

ضمیر
abría Yo
abrías Tú/Vos
abría Él/Ella/Usted
abríamos Nosotros/as
abríais Vosotros/as
abrían Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل abrir در زمان گذشته کامل اشاره شده است.

گذشته کامل

Pretérito Perfecto

ضمیر
he abierto Yo
has abierto Tú/Vos
ha abierto Él/Ella/Usted
hemos abierto Nosotros/as
habéis abierto Vosotros/as
han abierto Ellos/Ellas/Ustedes

در جدول زیر به صرف فعل abrir در زمان گذشته بعید اشاره شده است.

گذشته بعید

Pretérito Pluscuamperfecto

ضمیر
había abierto Yo
habías abierto Tú/Vos
había abierto Él/Ella/Usted
habíamos abierto Nosotros/as
habíais abierto Vosotros/as
habían abierto Ellos/Ellas/Ustedes

کاربرد زمان گذشته در زبان اسپانیایی

هر کدام از انواع زمان گذشته در زبان اسپانیایی کاربرد و ساختار مخصوصی دارند. به طور کلی می‌توان گفت هر کدام از این زمان‌ها برای اشاره به دوره زمانی خاصی در گذشته هستند و نشان می‌دهند که کار مد نظر ما چند بار در آن زمان انجام شده است. به همین علت بعضی از این زمان‌ها نمی‌توانند همراه با فعل‌های خاصی بیایند چراکه کاربرد آن زمان مناسب آن فعل نیست. در ادامه این مطلب به کاربرد هر کدام از این زمان‌ها می‌پردازیم.

کاربرد زمان گذشته ساده در زبان اسپانیایی

زمان گذشته ساده در اسپانیایی برای اشاره به اتفاق‌هایی استفاده می‌شود که یک بار در گذشته رخ داده‌اند و تاثیر خود را روی شرایط گذاشته‌اند. درواقع می‌توان گفت به کارهایی در گذشته اشاره دارد که تمام شده‌اند و انجام شدن آن‌ها شرایط را یک بار برای همیشه تغییر داده است. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Ayer compré un regalo para Elvira.

دیروز هدیه‌ای برای «الویرا» خریدم.

Cristóbal Colón descubrió América en 1492.

«کریستوف کلمب» در سال ۱۹۴۲ آمریکا را کشف کرد.

Terminó sus deberes y cenó.

کارهای خود را تمام کرد و شام خورد.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید در هر کدام از مثال‌ها عملی که انجام شده نیاز به تکرار نداشته و با یک بار انجام شدن روی شرایط موجود تاثیر گذاشته است. در ادامه کاربردهای این زمان را به شکلی مفصل توضیح می‌دهیم.

اشاره به کارهای تمام شده

اشاره به کارهای تمام شده

همان‌طور که اشاره کردیم زمان گذشته ساده در اسپانیایی برای اشاره به کارهایی است که یک بار انجام گرفته و تمام شده‌اند. این کاربرد زمان گذشته دو ویژگی دارد:

 • برای اشاره به کارهایی که تا دیروز انجام شده‌اند. (برای صحبت کردن در مورد کارهایی که امروز انجام شده‌اند از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم.)
 • برای اشاره به کارهایی که تمام شده‌اند و در عین حال فقط یک بار رخ داده‌اند.

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Ayer estudiamos hasta tarde.

دیروز تا ظهر درس خواندیم.

Mi hermana preparó sándwiches para esta tarde.

خواهرم برای امروز ظهر ساندویچ درست کرد.

Mis amigos esquiaron todo el fin de semana.

دوستان من تمام آخر هفته اسکی کردند.

اشاره به چند عمل پشت سر هم

از آن‌جایی که زمان گذشته ساده برای حرف زدن در مورد کارهایی استفاده می‌شود که تمام شده‌اند، می‌توان از این ساختار برای اشاره به کارهایی استفاده کرد که یکی پس از دیگری انجام شده‌اند و ترتیب آن‌ها را نشان داد. به مثال زیر دقت کنید.

Primero desayuné, después me duché, me vestí y por último me fui al trabajo.

اول صبحانه خوردم، سپس دوش گرفتم، لباس پوشیدم و در آخر به سر کار رفتم.

همان‌طور که می‌بینید هر کدام از این کارها تمام شده و فقط یک بار انجام شده‌اند و به همین دلیل می‌توان آن‌ها را به ترتیب انجام شدن پشت سر هم بیان کرد.

نوشتن بیوگرافی یا زندگینامه

زمان گذشته ساده در اسپانیایی ویژگی‌های مناسب برای نوشتن بیوگرافی را دارد. درواقع هنگام اشاره به بیوگرافی کسی می‌توان با ترکیبی از زمان گذشته ساده و گذشته ناقص به تمام مراحل زندگی او اشاره کرد. توجه داشته باشید برای اشاره به کارهایی که فرد اختیاری در انجام آن‌ها نداشته از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم. به مثال زیر دقت کنید.

Manuel de Falla nació en Cádiz en 1876. Murió en Argentina en 1946.

«مانوئل د فایا» سال ۱۸۷۶ در شهر «کادیس» اسپانیا به دنیا آمد. او در سال ۱۹۴۲ در آرژانتین از دنیا رفت.

Gabriel García Márquez solo visitó una vez nuestro país.

«گابریل گارسیا مارکز» فقط یک بار به کشور ما سر زد.

همان‌طور که در مثال بالا می‌بینید کارهایی مانند به دنیا آمدن و مردن، یک بار رخ داده و تمام می‌شود و تاثیر خود را می‌گذارد. همچنین فرد اختیاری در انجام دادن آن‌ها ندارد.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد زمان گذشته ناقص در زبان اسپانیایی

یکی دیگر از زمان‌های گذشته در اسپانیایی زمان گذشته ناقص است. این زمان به طور کلی برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته بارها انجام می‌شدند یا برای اشاره به حالتی به کار می‌رود که طی دوره زمانی خاصی همیشه یکسان بوده. به همین علت برای اشاره به کارهایی که همزمان با کار دیگری رخ می‌دادند می‌توانیم از این زمان استفاده کنیم.

این زمان برعکس زمان‌های دیگر در زبان اسپانیایی نیازی به قید زمانی ندارد. در واقع وقتی از این زمان استفاده می‌کنیم که دوره زمانی دقیق انجام شدن کاری برای ما اهمیت نداشته باشد و فقط به انجام شدن آن در گذشته اشاره داشته باشیم. در ادامه به کاربردهای این زمان اشاره می‌کنیم.

اشاره به کارهایی که در گذشته تکرار می شدند

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم از زمان گذشته ناقص در اسپانیایی برای حرف زدن در مورد کارهایی استفاده می‌کنیم که در گذشته بارها رخ می‌دادند اما دیگر رخ نمی‌دهند. درواقع این ساختار برای اشاره به عادات گذشته استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر از کاربرد این زمان دقت کنید.

Todos los sábados jugaba al baloncesto.

شنبه هر هفته بسکتبال بازی می‌کردم.

Íbamos al colegio en autobús.

با اتوبوس به دانشکده می‌رفتیم.

Mi hermano estudiaba japonés todas las tardes.

برادرم هر روز ظهر زبان ژاپنی می‌خواند.

همان‌طور که می‌بینید این کارها در گذشته مدام تکرار می‌شدند، یعنی بارها در زمان‌های متفاوت انجام می‌شدند. توجه داشته باشید که تفاوت بین گذشته ساده در اسپانیایی و گذشته ناقص در همین یک مورد است.

اشاره به کارهای همزمان در گذشته

از زمان گذشته ناقص در زبان اسپانیایی برای اشاره به کارهایی استفاده می‌کنیم که حین انجام کاری دیگر انجام می‌شدند. مهم‌ترین نشانه این کاربرد زمان گذشته ناقص کلمه «mientras» به معنی «زمانی که» است. وقتی از چنین قیدی در جمله استفاده می‌کنیم به کارهایی اشاره داریم که طی مدتی خاص بارها تکرار می‌شدند یا در تمام آن مدت رخ می‌دادند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید

Mientras vivía en España aprendía español.

وقتی در اسپانیا زندگی می‌کردم زبان اسپانیایی یاد گرفتم.

En el tren hacia Santiago hablábamos de nuestra vida.

در قطاری که به سوی «سانتیاگو» می‌رفت در مورد زندگی خودمان حرف می‌زدیم.

Cuando miraba las estrellas quedaba fascinado.

وقتی به ستاره‌ها نگاه می‌کردم حیرت‌زده می‌شدم.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم در این کاربرد دو کار همزمان رخ می‌دهند یا یکی زمانی رخ می‌دهد که دیگری هم در حال انجام است. توجه داشته باشید که در این کاربرد هر دو فعل در زمان گذشته ناقص هستند چرا که هر دو در بازه‌ای زمانی رخ می‌دهند.

کاربرد زمان گذشته کامل در زبان اسپانیایی

زمان گذشته کامل در اسپانیایی به طور کلی دو کاربرد متفاوت دارد. این دو کاربرد گاهی باعث سردرگمی زبان‌آموزان می‌شوند اما تفاوت بسیار ساده‌ای دارند که با یادگیری آن به سادگی می‌توان از این زمان در جایگاه درست آن استفاده کرد.

اشاره به گذشته در امروز

از زمان گذشته کامل برای حرف زدن در مورد کارهای امروز تا قبل از این لحظه حرف می‌زنیم. در واقع با استفاده از این زمان به کارهایی که همین امروز انجام شده‌اند اشاره می‌کنیم. برای حرف زدن در مورد دیروز یا زمان‌های دورتر می‌توان از دیگر شکل‌های زمان گذشته در اسپانیایی مانند گذشته ساده یا گذشته ناقص استفاده کرد که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم. به مثال‌های زیر از این کاربرد گذشته کامل دقت کنید.

Hoy he comido pescado con verduras.

امروز ماهی و سبزیجات خوردم.

Esta mañana he desayunado café.

امروز صبح برای صبحانه قهوه نوشیدم.

He caminado diez mil pasos esta tarde.

امروز ظهر ده هزار قدم راه رفتم.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید زمان گذشته کامل برای اشاره به کارهای گذشته به کار می‌رود اما فقط مختص به کارهایی است که همین امروز انجام شده‌اند. به همین علت می‌توان گفت از زمان گذشته کامل در اسپانیایی برای اشاره به گذشته نزدیک استفاده می‌کنیم.

گذشته ناقص در زبان اسپانیایی

نکته: در بعضی متن‌ها و بعضی کشورهای اسپانیایی زبان مانند بخش‌هایی از اسپانیا، به جای این زمان از زمان گذشته ساده برای اشاره به کارهای امروز استفاده می‌شود. اما باید توجه داشته باشید که استفاده از زمان گذشته ساده در این کاربرد، باعث به هم ریختن ترتیب اتفاق‌ها در این زبان می‌شود.

Hoy he comido arroz con patatas.

NO: Hoy comí arroz con patatas.

امروز برنج و سیب‌زمینی خوردم.

اشاره به گذشته تا امروز

کاربرد اصلی دوم زمان گذشته کامل در اسپانیایی برای حرف زدن در مورد کارهایی است که در گذشته تا به امروز انجام داده‌ایم. در واقع با استفاده از این زمان در مورد کارهایی حرف می‌زنیم که هرگز انجام نداده‌ایم یا همیشه انجام می‌دادیم.

برای بسیاری از زبان‌آموزان این سوال پیش می‌آید که اگر زمان گذشته کامل برای حرف زدن در مورد گذشته بسیار نزدیک است، چطور کاربرد دیگر آن می‌تواند به مدت زمانی بسیار طولانی مثل تمام عمر یک فرد اشاره داشته باشد. پاسخ این سوال بسیار ساده است. وقتی به کاری اشاره می‌کنیم که «همیشه» انجام می‌دهیم یا «هرگز» انجام نداده‌ایم در واقع به بازه زمانی بسیار دور تا همین لحظه و همین امروز اشاره می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Nunca he viajado a Francia.

(Hasta hoy no he viajado, y hoy tampoco.)

تابه‌حال به فرانسه سفر نکرده‌ام.

(تا امروز سفر نکرده‌ام و امروز هم سفر نکردم.)

Siempre hemos comido a las dos.

هر روز ساعت دو غذا خورده‌ایم.

Ha visto esa película veinte veces.

این فیلم را بیست بار دیده‌ام.

در واقع وقتی می‌گویم «همیشه کاری را انجام می‌دهم» یا «هرگز کاری را انجام نمی‌دهم» به گذشته دور تا گذشته بسیار نزدیک اشاره داریم و همان‌طور که اشاره کردیم زمان گذشته کامل اسپانیایی برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که به زمان قبل از امروز و این لحظه اشاره می‌کنند.

کاربرد زمان گذشته بعید در زبان اسپانیایی

یکی دیگر از زمان‌های گذشته در زبان اسپانیایی زمان گذشته بعید یا گذشته دور است که در ظاهر پیچیده به نظر می‌آید اما کاربردی بسیار ساده دارد. به طور کلی این فعل برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته، پیش از کاری دیگر انجام شده‌اند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Habíamos reservado una habitación en el mejor hotel, pero cuando llegamos estaba completo.

اتاقی در بهترین هتل رزرو کرده بودیم، اما وقتی رسیدیم پر شده بود.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید در هر جمله دو اتفاق رخ داده و یکی از آن‌ها پیش از دیگری انجام شده است. توجه داشته باشید که در کاربرد این زمان کاری که اول و قبل از دیگری انجام شده با فعل در زمان گذشته بعید و کاری که بعد از دیگری انجام گرفته با فعل گذشته ساده می‌آیند.

اشاره به کاری که قبل از کار دیگری انجام شده

برای حرف زدن در مورد کارهایی حرف می‌زنیم که در گذشته رخ داده‌اند اما پیش از آن‌ها کار دیگری نیز انجام شده و پایان یافته است. توجه داشته باشید که در این کاربرد جمله اسپانیایی از دو جمله‌واره تشکیل شده که هر کدام به یکی از این دو کار اشاره می‌کند و می‌توان جای این دو جمله‌واره را با همدیگر عوض کرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد گذشته بعید در اسپانیایی بهتر آشنا شوید.

Al llegar a la boletería, les informaron que los tickets se habían agotado.

وقتی به بلیت‌فروشی رسیدند به آن‌ها اطلاع دادند که تمام بلیت‌ها تمام شده بود.

Cuando llegamos al cine, ya había comenzado la película.

وقتی به سینما رسیدیم فیلم شروع شده بود.

Cuando llegaron al restaurante, se había terminado el plato del día.

وقتی به رستوران رسیدند غذای مخصوص روز تمام شده بود.

اشاره به کاری که در بازه زمانی خاصی انجام شده

برای حرف زدن در مورد کاری که در بازه زمانی خاصی انجام شده و پایان یافته نیز از زمان گذشته بعید در اسپانیایی استفاده می‌کنیم. توجه کنید که این کاربرد همیشه با قیدهای زمانی خاصی همراه است که نشان‌دهنده این بازه زمانی هستند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Decidieron irse porque ya los habían esperado dos horas.

تصمیم گرفتند بروند چون تا آن موقع دو ساعت انتظار کشیده بودند.

Estaba cansado porque había paseado toda la tarde por el parque.

خسته شده بودم چون تمام بعد از ظهر در پارک قدم می‌زدم.

Esa tarde se había olvidado las llaves dentro de su casa.

امروز ظهر کلیدها را داخل خانه خود جا گذاشته بود.

فیلم آموزشی مرتبط

اشاره به تجربه فرد

برای اشاره به کارهایی که برای اولین بار در زندگی خود انجام داده‌ایم از این زمان استفاده می‌کنیم. این کاربرد از زمان گذشته بعید در اسپانیایی ساختاری منفی دارد و با کلمات «Nunca» یا «Jamás» به معنی «هرگز» همراه می‌شود. توجه داشته باشید این کاربرد با کاربرد تجربه‌های گذشته تا امروز در زمان گذشته کامل تفاوت مهمی دارد.

به طور کلی زمان گذشته بعید برای کارهایی استفاده می‌شود که همین حالا و امروز برای اولین بار آن‌ها را انجام داده‌ایم و زمان گذشته کامل برای اشاره به کارهایی کاربرد دارد که همیشه انجام می‌دادیم و امروز هم انجام می‌دهیم یا هرگز انجام نداده‌ایم و امروز نیز انجام نمی‌دهیم.

Nunca había vivido una experiencia tan buena hasta esa noche.

تا امشب هرگز چنین تجربه خوشایندی در زندگی خود نداشتم.

Nunca había visitado un zoológico tan grande como ese.

هرگز به باغ‌وحشی به این بزرگی نرفته بودم.

Jamás había visto una película más aburrida en su vida.

تا‌به‌حال هرگز چنین فیلم کسل‌کننده‌ای در زندگی خود ندیده بود.

نشانه های زمان گذشته در زبان اسپانیایی

پیش از این به ساختار و کاربرد هر کدام از زمان‌های گذشته در اسپانیایی اشاره کردیم. یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص زمان درست فعل در جمله توجه به نشانه‌ها یا قیدهای زمانی هر زمان در اسپانیایی است.

نشانه های گذشته ساده در زبان اسپانیایی

گذشته ساده در اسپانیایی به کاری اشاره دارد که در گذشته انجام شده و پایان یافته و تاثیری روی شرایط گداشته است. مهم‌ترین نشانه‌های این زمان عبارت‌اند از:

 • تاریخ یا ساعتی مشخص در گذشته:

Mi hijo nació en 1985.

پسر من سال ۱۹۸۵ به دنیا آمد.

Me levanté a las 8 de la mañana.

ساعت هشت صبح بیدار شدم.

 • اشاره به چند کار پشت سر هم:

Me levanté, desayuné y salí de casa.

بیدار شدم، صبحانه خوردم و از خانه بیرون رفتم.

 • اشاره به زمانی که تمام شده است:

La semana pasada compré muchos libros.

هفته پیش تعداد زیادی کتاب خریدم.

El mes pasado estudié todos los días.

ماه پیش هر روز درس خواندم.

در جدول زیر به نشانه‌های گذشته ساده در اسپانیایی همراه با معنی اشاره شده است.

معنی قید زمان گذشته ساده
دیروز ayer
پریروز anteayer
دیشب anoche
چند روز پیش hace unos días
چند ماه پیش hace unos meses
یکشنبه هفته پیش el domingo pasado
هفته پیش a semana pasada
یک قرن پیش el siglo pasado

به مثال‌های زیر از کاربرد این نشانه‌ها توجه کنید.

Ayer no fui a trabajar.

دیروز به سر کار نرفتم.

Anteayer a tu hermano.

پریروز برادر تو را دیدم.

Anoche me llamó el jefe.

دیشب رئیس به من زنگ زد.

اشاره به تجربه فرد

Hace unos días recibí un regalo.

چند روز پیش هدیه‌ای گرفتم.

Hace un mes la empresa cerró.

یک ماه پیش شرکت بسته شد.

El domingo pasado fuimos a un festival.

یکشنبه هفته پیش به جشنواره‌ای رفتیم.

El siglo pasado se inventó el avión.

هواپیما یک قرن پیش اختراع شد.

En 1990 nos mudamos a otra ciudad.

در سال ۱۹۹۰ به شهر دیگری نقل مکان کردیم.

نشانه های گذشته ناقص در زبان اسپانیایی

زمان گذشته ناقص در اسپانیایی برای اشاره به کارهایی است که در هر زمانی در گذشته به صورت منظم تکرار می‌شدند. مهم‌ترین نشانه‌های این زمان عبارت‌اند از:

 • اشاره به تکرار در انجام شدن کاری:

Mis amigos y yo veíamos peliculas todos los días.

من و دوستانم هر روز فیلم تماشا می‌کردیم.

Mi madre siempre cocinaba este plato.

مادر من همیشه این غذا را می‌پخت.

 • اشاره به شرایط کسی یا چیزی همراه با فعل estar:

No fui al cine porque estaba muy cansada.

به سینما نرفتم چون خسته بودم.

La casa estaba desordenada.

خانه به‌هم‌ریخته بود.

 • اشاره به کارهای همزمان در گذشته:

Mientras Miguel leía el periódico María hablaba por teléfono.

وقتی «میگل» روزنامه را می‌خواند «ماریا» با تلفن حرف می‌زد.

Pablo tocaba la guitarra y cantaba canciones.

«پابلو» گیتار می‌زد و آواز می‌خواند.

 • اشاره به کاری در گذشته و تاثیر آن بر شرایط:

María hablaba por teléfono cuando alguien llamó a la puerta.

«ماریا» با تلفن حرف حرف می‌زد که کسی در زد.

La guerra empezó cuando éramos pequeños.

جنگ وقتی شروع شد که ما کوچک بودیم.

در جدول زیر به قیدهای زمانی این ساختار اشاره شده است.

معنی قید زمان گذشته ناقص
همیشه siempre
هر روز todos los días
سه بار در هفته tres veces a la semana
همزمان mientras
وقتی که cuando

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Todos los sábados ibamos a jugar al fútbol.

شنبه هر هفته می‌رفتیم و فوتبال بازی می‌کردیم.

Nos veíamos dos veces al mes.

دو بار در ماه همدیگر را می‌دیدیم.

Mientras dormía soñaba con vacaciones en el mar.

وقتی خواب بودم رویای تعطیلات در دریا را می‌دیدم.

فیلم آموزشی مرتبط

نشانه های گذشته کامل در زبان اسپانیایی

زمان گذشته کامل در اسپانیایی به کارهایی اشاره دارد که در گذشته نزدیک رخ داده‌اند. این بازه زمانی هم می‌تواند به اتفاقات امروز اشاره داشته باشد و هم به اتفاقاتی که در تمام عمر ما تا همین لحظه رخ داده یا رخ نداده‌اند. مهم‌ترین نشانه‌های زمان گذشته کامل عبارت‌اند از:

 • اشاره به دوره زمانی که تمام نشده:

Esta semana he visto muchas peliculas interesantes.

این هفته تعداد زیادی فیلم جالب دیدم.

Hoy hemos visitado un museo.

امروز به موزه‌ای سر زدیم.

 • اشاره به اتفاقی که هنوز نتیجه آن مشخص است:

He comido demasiado.

زیاد غذا خورده‌ام.

Siempre he querido ser actor.

همیشه می‌خواستم بازیگر بشوم.

 • اشاره به اتفاقی که روی زمان حال حاضر تاثیر دارد:

He decidido aceptar el trabajo.

تصمیم گرفتم کار را قبول کنم.

Hemos vuelto de las vacaciones.

از تعطیلات برگشته‌ایم.

در جدول زیر به قیدهای زمان گذشته کامل اشاره شده است.

معنی قید زمان گذشته کامل
امروز hoy
امروز صبح hoy por la mañana
امروز ساعت هشت hoy a las 8
این ماه Este mes
این هفته esta semana
امسال este año
تا کنون ya
یک بار alguna vez
تا به حال نه todavía no
تا الان por ahora
هرگز nunca
اخیرا últimamente
در این مدت اخیر en los últimos tiempos
مدتی پیش hace poco

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Hoy no he desayunado.

امروز صبحانه نخوردم.

Por la mañana me he duchado.

صبح دوش گرفتم.

Este año hemos viajado mucho.

امسال زیاد سفر کرده‌ایم.

Esta semana Laura me ha llamado tres veces.

این هفته «لائورا» سه بار به من زنگ زده است.

¿Has estado en Madrid alguna vez?

تابه‌حال در مادرید بوده‌ای؟

Ya hemos hecho el trabajo.

از قبل کار را تمام کرده‌ایم.

Últimamente no te hemos visto.

اخیرا تو را ندیده‌ایم.

Pedro ha tenido un accidente hace poco.

«پدرو» مدتی پیش تصادف کرد.

فیلم آموزشی مرتبط

نشانه های گذشته بعید در زبان اسپانیایی

زمان گذشته بعید در اسپانیایی برای اشاره به کاری استفاده می‌شود که قبل از کاری دیگر در گذشته انجام شده است. مهم‌ترین نشانه‌های این زمان عبارت‌اند از:

 • اشاره به اتفاقی که بعد از اتفاقی دیگر رخ داده:

Fuimos al kiosko pero había cerrado.

به دکه روزنامه‌فروشی رفتیم اما بسته بود.

De camino a casa vimos a Manuel que ya había lavado el coche.

در راه رفتن به خانه «مانوئل» را دیدیم که از قبل ماشین را شسته بود.

 • اشاره به تجربه چیزی برای اولین بار:

El cielo estaba rojo. Nunca habíamos visto nada igual.

آسمان سرخ بود. هیچ‌وقت چیزی شبیه به این ندیده بودیم.

در جدول زیر به قیدهای زمان گذشته بعید اشاره شده است.

معنی قید زمان گذشته بعید
تا آن زمان ya
تا به حال هرگز todavía no
تا حالا por ahora
هرگز nunca
بالاخره últimamente
با اینکه aún
هنوز todavía
هیچ‌وقت jamás
وقتی که cuando

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Pablo dijo que había sido un día complicado.

«پابلو» گفت که روز شلوغی بوده.

Cuando llegamos a la estación, el tren ya había salido.

وقتی به ایستگاه رسیدیم، قطار از قبل رفته بود.

سوالات رایج درباره زمان گذشته در زبان اسپانیایی

در ادامه این مطلب برای درک بهتر زمان گذشته در اسپانیایی به چند سوال رایج در این مورد پاسخ داده‌ایم.

روش ساخت فعل گذشته در اسپانیایی چیست؟

افعال در زبان اسپانیایی به سه پسوند «er-» ،«-ir-» یا «ar-» ختم می‌شوند. برای ساختن فعل گذشته در زبان اسپانیایی دو حرف انتهای مصدر فعل را حذف کرده و به جای آن شکل درست صرف فعل برای زمان و شخص و شمار مناسب را اضافه می‌کنیم.

چند زمان گذشته در اسپانیایی داریم؟

در زبان اسپانیایی چهار زمان برای اشاره به گذشته داریم:

 • گذشته ساده یا Pretérito Indefinido
 • گذشته ناقص یا Pretérito Imperfecto
 • گذشته کامل یا Pretérito Perfecto
 • گذشته بعید یا Pretérito Pluscuamperfecto

روش سوال ساختن در زمان گذشته اسپانیایی چیست؟

برای سوال ساختن در اسپانیایی جمله را به همان ترتیب جمله با حالث مثبت می‌نویسیم و درست مانند فارسی انتهای جمله را با لحن سوالی بیان می‌کنیم. اگر در جمله در مورد اطلاعات خاصی مانند زمان و مکان وقوع فعل سوال بپرسیم، کلمه پرسشی را اول جمله قبل از باقی کلمات می‌آوریم.

روش منفی کردن جمله در زمان گذشته اسپانیایی چیست؟

برای منفی کردن فعل در زمان گذشته اسپانیایی کلمه منفی‌ساز no را قبل از فعل می‌آوریم. توجه داشته باشید که این کلمه بین فاعل و فعل جمله قرار می‌گیرد. در واقع کلمه منفی‌ساز no در جمله اسپانیایی بعد از فاعل و قبل از فعل می‌آید.

تمرین زمان گذشته در زبان اسپانیایی

تمرین زمان گذشته در زبان اسپانیایی

یکی از بهترین راه‌ها برای درک بهتر گرامر زمان گذشته در زبان اسپانیایی استفاده از این زمان‌ها در جمله‌های مناسب است. به همین علت چند تمرین از انواع مختلف زمان گذشته در اسپانیایی تهیه کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با شکل درست فعل در زمان گذشته ساده کامل کنید.

P1: Mis abuelos la semana pasada (viajar) _____ a Madrid.

جواب

Respuesta: Mis abuelos la semana pasada viajaron a Madrid.

P2: Ayer (recibir, yo) _____ una carta de María.

جواب

Respuesta: Ayer recibí una carta de María.

P3: Anteayer (tomar, tú) _____ un café fuerte.

جواب

Respuesta: Anteayer tomaste un café fuerte.

P4: Anoche (leer, yo) _____ mucho.

جواب

Respuesta: Anoche leí mucho.

P5: Tus amigos (contar) _____ mucho sobre su viaje.

جواب

Respuesta: Tus amigos contaron mucho sobre su viaje.

P6: Mi perra (ladrar) _____ toda la noche.

جواب

Respuesta: Mi perra ladró toda la noche.

P7: (Vivir, ella) _____ en Marbella seis meses.

جواب

Respuesta: Vivió en Marbella seis meses.

P8: Vosotros (comer) _____ paella el domingo.

جواب

Respuesta: Vosotros comisteis paella el domingo.

P9: Usted (preguntar) _____ una cosa muy importante.

جواب

Respuesta: Usted preguntó una cosa muy importante.

P10: Los escritores chilenos (escribir) _____ muchos libros útiles.

جواب

Respuesta: Los escritores chilenos escribieron muchos libros útiles.

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با شکل درست فعل در زمان گذشته ساده کامل کنید.

P1: Mi abuela (ser) _____ una mujer muy educada que siempre (vestirse, ella) _____ bien.

جواب

Respuesta: Mi abuela era una mujer muy educada que siempre se vestía bien.

P2: Ellos los domingos (jugar) _____ en la orilla del río y a veces (nadar) _____.

جواب

Respuesta: Ellos los domingos jugaban en la orilla del río y a veces nadaban.

P3: Los perros del vecino (pasar) _____ el día ladrando y cavando hoyos.

جواب

Respuesta: Los perros del vecino pasaban el día ladrando y cavando hoyos.

P4: Antes todo (ser) _____ mejor, (decir) _____ los viejos.

جواب

Respuesta: Antes todo era mejor, dicían los viejos.

P5: El sabio del pueblo (tener) _____ 90 años y siempre (saber) _____ la respuesta a todas las dudas.

جواب

Respuesta: El sabio del pueblo tenía 90 años y siempre sabía la respuesta a todas las dudas.

P6: Cuando (vivir) _____ en el campo, (jugar, nosotros) _____ con los chicos del vecindario.

جواب

Respuesta: Cuando vivíamos en el campo, jugábamos con los chicos del vecindario.

P7: Durante las vacaciones de verano (pasar, tú) _____ mucho tiempo al aire libre.

جواب

Respuesta: Durante las vacaciones de verano pasabas mucho tiempo al aire libre.

P8: Juanjo (pintar) _____ mucho porque (querer, él) _____ ser pintor.

جواب

Respuesta: Juanjo pintaba mucho porque quería ser pintor.

P9: Tomasa y mi hermana (pasar) _____ mucho tiempo juntas.

جواب

Respuesta: Tomasa y mi hermana pasaban mucho tiempo juntas.

P10: Era un día de verano caluroso, el sol (brillar) _____ y el cielo (estar) _____ despejado.

جواب

Respuesta: Era un día de verano caluroso, el sol brillaba y el cielo estaba despejado.

فعل اسپانیایی

تمرین سوم

جمله‌های زیر در زمان گذشته ساده نوشته شده‌اند آن‌ها را فعل در زمان گذشته کامل بازنویسی کنید.

P1: Cada mañana tomo un café.

جواب

Respuesta: Cada mañana he tomado un café.

P2: Paseo por la playa.

جواب

Respuesta: He paseado por la playa.

P3: Contemplo la puesta del sol.

جواب

Respuesta: He contemplado la puesta del sol.

P4: Pongo rosas en el florero.

جواب

Respuesta: He puesto rosas en el florero.

P5: Escribo una carta de amor.

جواب

Respuesta: He escrito una carta de amor.

P6: Rompo un vaso de cristal.

جواب

Respuesta: He roto un vaso de cristal.

P7: Voy a correr a la isla.

جواب

Respuesta: He ido correr a la isla.

P8: Nunca veo películas de terror.

جواب

Respuesta: Nunca he visto películas de terror.

P9: Describo la situación.

جواب

Respuesta: He descrito la situación.

P10: Tengo que adelgazar más.

جواب

Respuesta: He tinido que adelgazar más.

تمرین چهارم

جمله‌های زیر را با شکل درست فعل گذشته بعید کامل کنید.

P1: (Recibir, yo) _____ el regalo que me (comprar, tú) _____ hace unos días.

جواب

Respuesta: Resibí el regalo que me habías comprado hace unos días.

P2: (Enterarse, yo) _____ de que los extraterrestres (regar) _____ mis plantas mientras no (estar, yo) _____ en casa.

جواب

Respuesta: Me enteré de que los extraterrestres habían regado mis plantas mientras no estaba en casa.

P3: Don José (decir) _____ que los extraterrestres le (llevar) _____ a otro planeta.

جواب

Respuesta: Don José dijo que los extraterrestres le habían llevado a otro planeta.

P4: También (contar, él) _____ que le (examinar) _____.

جواب

Respuesta: También contó que le habían examinado.

P5: (Relatar, él) _____ que los extraterrestres le (dar) _____ Nutella.

جواب

Respuesta: Relató que los extraterrestres le habían dado Nutella.

P6: También añadió que no (engordar, él) _____ nada.

جواب

Respuesta: También añadió que no había engordado nada.

P7: (Decir, nosotros) _____ exactamente lo que (acordar, nosotros) _____ con ustedes.

جواب

Respuesta: Dijimos exactamente lo que habíamos acordado con ustedes.

P8: Don José me (contar) _____ que los marcianos (ser) _____ muy amables con él.

جواب

Respuesta: Don José me cantó que los marcianos habían sido muy amables con él.

P9: Don José (morir) _____ tras (vivir) _____ 120 años.

جواب

Respuesta: Don José murío tras haber vivido 120 años.

P10: Nadie (creer, él) _____ lo que les (contar, él) _____ sobre los marcianos.

جواب

Respuesta: Nadie creyó lo que les había contado sobre los marcianos.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این مطلب انواع زمان گذشته در زبان اسپانیایی را آموزش داده و کاربرد و ساختار هر یک را بررسی کردیم. همچنین به شیوه صرف فعل‌های اسپانیایی در هر کدام از این زمان‌ها پرداختیم. در نهایت به نشانه‌های زمان‌های گذشته در اسپانیایی اشاره کرده و چند تمرین جهت یادگیری بهتر زبان‌آموزان ارائه کردیم. در جدول زیر مثالی از انواع زمان گذشته در اسپانیایی آمده است.

انواع زمان گذشته معنی مثال

گذشته ساده

(Pretérito Indefinido)

با مادر خود صحبت کردم. Hablé con mi madre.

گذشته ناقص

(Pretérito Imperfecto)

«خوان» همیشه فوتبال بازی می‌کرد. Juan siempre jugaba al fútbol.

گذشته کامل

(Pretérito Perfecto)

هفت سال اینجا زندگی کرده‌ایم. Hemos vivido aquí por más de 7 años.

گذشته بعید

(Pretérito Pluscuamperfecto)

هنوز از خانه خارج نشده‌ام. Todavía no había salido de casa.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر