مجموعه مقالات نکات ویندوز ۱۰

مشاهده برنامه های در حال استفاده از اینترنت در ویندوز ‍۱۰ — راهنمای کاربردی
جلوگیری از اجرای آخرین نرم افزارهای استفاده شده در حین راه اندازی مجدد ویندوز