مضرب چیست؟ — به زبان ساده و با مثال

۱۰۳۴۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۷ دقیقه
مضرب

حتما با جدول ضرب آشنایی دارید. از این جدول برای محاسبه ضرب اعداد یک رقمی (از ۱ تا ۱۰) استفاده می‌کنیم. البته اغلب در یک جدول ضرب، سطر و ستونی نیز برای محاسبه ضرب عدد ۱۰ نیز در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه جدول ضرب در این حالت، تشکیل یک جدول ۱۰ در ۱۰ را می‌دهد. هر سطر از جدول ضرب، نشانگر مضرب‌های ستون اول این جدول است. برای روشن‌تر شدن موضوع، مطلبی با عنوان مضرب چیست تهیه کردیم تا به کمک آن قادر به محاسبه مضرب‌ها (یا مضارب) اعداد صحیح باشید.

برای آشنایی با ویژگی‌های ضرب و مضرب‌های اعداد بهتر است نوشتار ضرب متقاطع یا طرفین و وسطین — به زبان ساده را بخوانید. همچنین خواندن متن اعداد مرکب چیست و چه اعدادی هستند ؟ — به زبان ساده و با مثال نیز پیشنهاد می‌شود.

مضرب چیست ؟

همانطور که گفتیم، اصطلاح ضرب و مضرب در بیشتر اوقات برای مجموعه اعداد طبیعی با کار می‌رود. می‌دانید که اعداد طبیعی، به اعدادی گفته می‌شود که برای شمارش در طبیعت به کار می‌روند. برای مثال ۱ درخت، ۲ ماهی، ۳ خانه و $$\cdots$$. پس می‌توانیم آن‌ها را به صورت مجموعه‌ای به شکل زیر نمایش دهیم.

{ 1 , 2 , 3 , 4 , $$\cdots$$ }

علامت $$\cdots$$ به معنی «تا بی‌نهایت» است. بنابراین بی‌نهایت عدد طبیعی داریم و برای این مجموعه بزرگترین عدد وجود ندارد و می‌توان با اضافه کردن یک واحد به هر عدد بزرگی که تصور کنید، یک عدد طبیعی دیگر بوجود آورد.

برای آنکه با مفهوم مضرب‌های اعداد بیشتر آشنا شویم، از جدول ضرب کمک می‌گیریم. در ادامه جدول ضرب برای مقادیر از ۱ تا ۱۰ را معرفی می‌کنیم.

جدول ضرب و مضرب های اعداد طبیعی

جدول ضرب دارای تعدادی سطر و تعدادی ستون است که در هر یک از آن‌ها، یک عدد طبیعی نوشته شده. برای یک جدول ضرب اعداد ۱ تا ۱۰، سطر اول این جدول شامل مقادیر ۱ تا ۱۰ است. همچنین ستون اول نیز با مقدارهای ۱ تا ۱۰ پر شده. به تصویر شماره ۱ توجه کنید.

جدول ضرب
تصویر ۱: شکل یک جدول ضرب

برای پر کردن سطر به سطر این جدول ضرب، از مضرب‌های ستون اول استفاده می‌کنیم. پس بهتر است ابتدا با مفهوم مضرب‌های اعداد آشنا شویم و آن را در تکمیل جدول ضرب به کار بریم.

برای آنکه ضرب اعداد را به سرعت و در ذهنتان انجام دهید، فرادرس یک فیلم آموزشی تهیه کرده است. با مشاهده این فیلم آموزشی می‌توانید به راحتی ضرب‌های دو رقمی و حتی سه رقمی را در حالت‌های خاص محاسبه کنید. برای دیدن این فیلم آموزشی، به لینک زیر وارد شوید.

مضرب چیست و به چه کار می آید؟

فرض کنید یک عدد مثلا ۵ را در ۲ ضرب کرده‌ایم. مشخص است که حاصل برابر با ۱۰ خواهد بود. در این جا چون ۱۰ از ضرب دو مقدار ۲ و ۵ حاصل شده، ۱۰ را مضرب ۲ یا مضرب ۵ می‌نامیم. بنابراین هر عددی که نتیجه حاصل ضرب دو عدد دیگر باشد، مضرب آن‌ها خواهد بود.

اگر بخواهیم همه مضرب‌های عدد ۲ را بنویسیم، باید عدد ۲ را در هر یک از اعداد طبیعی ضرب کنیم و آن‌‌ها را به ترتیب بنویسیم. به رابطه زیر نگاه کنید.

۱ × ۲ = ۲,    ۲ × ۲ = ۴,   ۳ × ۲ = ۶,   ۴ × ۲ = ۸, $$\cdots$$

عددی که در اول عمل ضرب نوشته شده، همگی اعداد طبیعی هستند و عدد دوم نیز همان ۲ است. بنابراین حاصل‌ضرب‌ها بدست آمده، همگی مضرب‌های ۲ خواهند بود. مجموعه زیر مضرب‌های ۲ را نشان می‌دهد.

فیلم‌های آموزشی مرتبط

{ ۲ , ۴ , ۶ , ۸ , $$\cdots$$ }

اعداد نوشته شده در مجموعه بالا، همان حاصل‌ضرب‌های قسمت قبل هستند. این مجموعه را مضرب‌های ۲ می‌گوییم.

این بار مضرب‌های عدد ۳ را محاسبه می‌کنیم. پس باید عدد ۳ را در تمامی اعداد طبیعی ضرب کنیم و جدا جدا در یک مجموعه بنویسیم.

۱ × ۳ = ۳,    ۲ × ۳ = ۶,   ۳ × ۳ = ۹,   ۴ × ۳ = ۱۲, $$\cdots$$

همین عملیات را برای ۴ و ۵ تا عدد ۱۰ انجام می‌دهیم و نتایج حاصل را برای سطر دوم تا دهم جدول ضرب می‌چینیم. سطر اول جدول ضرب، همه مضارب عدد یک است که می‌دانیم همان اعداد ۱ تا ۱۰ را نشان می‌دهد.

ویژگی جدول ضرب
تصویر ۲: جدول ضرب مربوط به اعداد ۱ تا ۱۰ و خصوصیات آن

می‌بینید که جدول ضرب، در هر سطر، مضرب‌های عددی که در ستون اول نوشته شده را نشان می‌دهد. مضرب‌های اعداد دیگر نیز به همان شکلی که برای جدول ضرب گفته شد، محاسبه می‌شود.

ویژگی های جدول ضرب

در این قسمت به بعضی از ویژگی‌ها و خصوصیات جدول ضرب می‌پردازیم که البته خانه‌هایی که دارای خاصیت‌های گفته شده هستند، با رنگ‌های آبی، سبز یا نارنجی مشخص شده‌اند.

همانطور که در تصویر ۲ مشاهده می‌کنید، اعدادی که در خانه‌های آبی رنگ هستند، اعداد کامل هستند. به این معنی که به صورت ضرب عدد در خودش بوجود آمده‌اند. به بیان دیگر اعداد کامل، اعدادی هستند که هر دو عامل ضربی آن یک عدد بوده یا با هم برابر هستند. در نتیجه ریشه دوم آن‌ها قابل محاسبه و یک عدد طبیعی است. برای مثال عدد ۳۶ از ضرب ۶ در ۶ حاصل شده، بنابراین مربع کامل است و جذر آن نیز برابر با ۶ خواهد بود. عدد ۹، ۴۹ و ۸۱ یا ۱۰۰ نیز از این گونه اعداد (مربع کامل) هستند.

قسمت بالایی جدول ضرب که به رنگ سبز کمرنگ مشخص شده با قسمت پایین (با رنگ سبز پر رنگ) دارای مقادیر یکسانی است. به این معنی که مثلا در خانه نارنجی رنگ قسمت بالایی، حاصل ضرب ۹ در 3 دیده می‌شود. به بیان دیگر مضرب‌های ۲۷ که همان ۹ و 3 هستند دیده می‌شود. در قسمت پایینی نیز همین رنگ را برای خانه مربوط به حاصل ضرب 3 در ۹ می‌بینیم. پس هر قسمت از خانه های سبز کم رنگ اگر به صورت ضرب مثلا سطر سوم در ستون نهم باشد، قسمت‌های پایینی جدول مربوط به ضرب ستون سوم در سطر نهم است.

نکته: این موضوع را به عنوان خاصیت جابجایی در ضرب می‌شناسیم. یعنی ۷ × ۹ = ۹ × ۷ = ۶۳.

مضرب های عددهای دو رقمی

این بار به سراغ مضرب‌های اعداد دو رقمی می‌رویم. البته کاری که باید انجام دهیم، با مرحله قبل تفاوتی ندارد و فقط برای تاکید بیشتر برای نحوه محاسبه مضرب‌ها به آن اشاره می‌کنیم.

مثال: مضرب‌های عدد ۱۲ را بنویسید.

پاسخ: مجموعه اعداد طبیعی که در قسمت قبل آن را معرفی کردیم، در نظر بگیرید. کافی است حاصل ضرب ۱۲ را در همه آن‌ها بدست آوریم. پس داریم:

۱ × ۱۲ = ۱۲,   ۲ × ۱۲= ۲۴,  ۳ × ۱۲ = ۳۶, ۴ × ۱۲ = ۴۸, $$\cdots$$

مشخص است که این مضرب‌ها از ۱۲ بزرگتر هستند و تعدادشان بسیار زیاد است. در حقیقت بی‌نهایت عدد وجود دارد که مضرب ۱۲ هستند.

مثال:  سه مضرب صحیح عدد ۳۸ را بنویسید که از بقیه مضرب‌های آن کوچکترند و از ۳۸ بزرگترند.

پاسخ: باز هم از مجموعه اعداد طبیعی کمک می‌گیریم و سه مضرب اولی که برای ۳۸ وجود دارد را محاسبه می‌کنیم.

۱ × 38 = 38,   ۲ × 38 = 76,  ۳ × 38 = 114,  ۴ × 38 = 152, $$\cdots$$

همانطور که می‌بینید، به غیر از ۳۸ (اولین محاسبه ضرب در سمت چپ) بقیه مضرب‌ها از ۳۸ بزرگتر هستند. بنابراین پاسخ این سوال مجموعه زیر خواهد بود.

{ 76 , 114 , 152 }

نکته: البته می‌دانیم که بی‌نهایت مضرب ۳۸ وجود دارد ولی مجموعه بالا، کوچکترین آن‌ها را نشان می‌دهد که بزرگتر از ۳۸ هستند.

مثال: مضرب‌های عدد ۱۲ را که بین ۶۰ تا ۱۰۰ هستند را پیدا کنید.

فیلم‌های آموزشی مرتبط

پاسخ: ابتدا باید مضرب‌های ۱۲ را بنویسیم. مشخص است که همه این مضرب‌ها از ۱۲ بزرگتر یا مساوی هستند. ولی برای اینکه سرعت پاسخ به سوال را افزایش دهیم، از ضرب ذهنی هم کمک می‌گیریم. می‌دانیم که اگر ۱۰ را در ۱۲ ضرب کنیم، حاصل برابر با ۱۲۰ خواهد بود. از طرفی حاصل ضرب ۵ در ۱۲ برابر است با ۶۰. پس باید مضرب‌هایی از ۱۲ را پیدا کنیم که از حاصل ضرب مقادیر بزرگتر از ۵ و کوچکتر از ۱۰ حاصل می‌شوند. این مجموعه را می‌نویسیم.

۶ × ۱۲ = 72,  7 × 12 = 84,   ۸ × ۱۲ = 96,   9 × ۱۲ = 108

بنابراین مجموعه مضرب‌های عدد ۱۲ که از ۵۰ بزرگتر و از ۱۰۰ کوچکتر باشند به صورت مجموعه زیر نوشته می‌شود. همانطور که دیدید، احتیاجی به نوشتن همه مضرب‌های ۱۲ برای پیدا کردن این مجموعه نبود و با یک ضرب سرانگشتی به محدوده جواب نزدیک شدیم.

{ 72 ، 84 ، 96 }

موضوعات پیشرفته‌تر در مورد مضرب‌ها و البته تقسیم را می‌توانید در مجله فرادرس و از طریق مطالب زیر دنبال کنید.

معرفی فیلم آموزش محاسبات سریع ریاضی فراردس

fast computing tutorial

در این آموزش برای انجام اجرای عملیات چهار عمل اصلی مانند جمع و ضرب و البته تقسیم و تفریق، روش‌هایی معرفی می‌شوند که در ذهن قابل اجرا هستند. برای مثال محاسبه مضرب‌های عدد ۱۱، مضرب‌های عدد ۵ و دیگر اعداد که جنبه عمومی دارند در این آموزش آورده شده. سرفصل این آموزش که شامل شش درس است به صورت زیر هستند.

  • درس اول و دوم: روش‌های محاسباتی مرتبط با عمل ضرب
  • درس سوم: جمع و تفریق به صورت سریع و ذهنی
  • درس چهارم:‌ بدست آوردن لگاریتم به صورت سریع و با کمترین محاسبات
  • درس پنجم و ششم: محاسبات توابع مثلثاتی و محاسبه سریع جذر یا ریشه دوم اعداد

مدت زمان این فیلم آموزشی ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه است و برای دانش آموزان دبستان و دبیرستان و حتی دانشجویان دانشگاه، گزینه مناسبی برای فراگیری عملیات ذهنی است. وجود مثال‌های متعدد در این درس از مزایای آن برای فراگیران است.

خلاصه و جمع‌بندی

در این نوشتار با مضرب‌های اعداد و آشنا شده و برای پرسش مضرب چیست پاسخ مناسبی پیدا کردیم. در بیشتر مواقع موضوع مضرب‌ها به اعداد صحیح یا طبیعی مربوط می‌شود. در این حالت، مضرب‌های یک عدد از آن بزرگتر هستند. همچنین جدول ضرب که برای ضرب اعداد یک رقمی استفاده می‌شود را آموختیم. ویژگی و خصوصیات جدول ضرب نیز از موضوع‌های جالب ریاضی است که در این متن نیز به بعضی از آ‌ن‌ها اشاره کردیم. اعداد و انواع آن‌ها در ریاضی موضوع‌های جالب و زیادی دارند که در درس‌های دبیرستان بسیاری از آن‌ها گفته شده است. با خواندن کتاب درسی سال ۱۲ و همچنین دبستان دوره ششم، این نکته‌های شگفت‌انگیز را کشف خواهید کرد.

بر اساس رای ۳۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس
۹ thoughts on “مضرب چیست؟ — به زبان ساده و با مثال

سلام عدد 60 هم جز این مجموعه حساب می شود چرا که مضرب ۱۲ هست لطفا اصلاح کنید

سلام امیر عزیز.
همان‌طور که در متن نیز ذکر شده، منظور مضرب‌های بزرگ‌تر از ۶۰ و کوچک‌تر از ۱۰۰ است.
شاد و پیروز باشید.

مجموعه مضرب‌های عدد ۱۲ که از ۵۰ بزرگتر و از ۱۰۰ کوچکتر باشند
{ 72,60 ، 84 ، 96 }

خوده عدد 5 ضرب در 12 هم جزو این مجموعه هست

که میشه 60 تا و از 50 بزرگ تر هست

اصلاح کنید

سلام.
صورت سؤال اصلاح شد.
از بازخورد دقیقتان سپاسگزاریم.

ايا صفر مضرب هر عددي؟

خیلی خوب بود،مرسی

یعنی تو این همه متن تعریف مضرب رو ننوشته

دمت گرم بیگ مسعود

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *