ماضی نقلی در زبان اسپانیایی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۷۸۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
ماضی نقلی در زبان اسپانیایی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

ماضی نقلی یا گذشته کامل یکی از زمان‌های مرکب پرکاربرد زبان اسپانیایی است که روش یادگیری بسیار ساده‌ای دارد. این زمان برای اشاره به کاری استفاده می‌شود که در گذشته انجام شده و پایان یافتن یا نیافتن آن اهمیت چندانی ندارد، بلکه فقط تجربه کردن آن عمل برای فاعل مهم است. در این مطلب قصد داریم به کاربرد ماضی نقلی در زبان اسپانیایی بپردازیم. همچنین روش صرف افعال بی‌قاعده و باقاعده آن را به صورت جداگانه آموزش می‌دهیم و مثال‌های متعددی برای یادگیری بهتر ارائه می‌کنیم.

997696

کاربرد ماضی نقلی در زبان اسپانیایی

«ماضی نقلی در زبان اسپانیایی» (Pretérito Perfecto) که با نام گذشته کامل نیز به آن اشاره می‌شود شباهت زیادی به زمان ماضی نقلی در فارسی و حال کامل در انگلیسی دارد، چراکه در تمام کاربردهای این زمان، توجه گوینده جمله به انجام شدن کار است و تمام شدن یا نشدن آن و زمان دقیق رخ دادن آن اهمیتی ندارد. مهم‌ترین کاربردهای این زمان عبارتند از:

زمان ماضی نقلی در زبان اسپانیایی برای اشاره به کارهایی است که در گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارند یا تاثیر آن‌ها مشخص است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Hoy me he levantado a las 8.

امروز ساعت هشت بیدار شده‌ام.

Esta mañana he leído un artículo muy interesante.

امروز صبح مقاله جالبی خوانده‌ام.

Esta semana he trabajado mucho.

این هفته مقدار زیادی کار کرده‌ام.

Esta primavera he ido a Portugal.

بهار امسال به پرتغال رفته‌ام.

کاربرد دیگر این زمان برای اشاره به کارهایی است که در گذشته انجام شده‌اند اما زمان انجام شدن آن‌ها اهمیتی ندارد و فقط رخ دادن این اتفاق‌ها و تجربه کردن آن‌ها مهم است. در واقع با استفاده از این ساختار قصد داریم اشاره کنیم که این اتفاق تا به حال و حداقل یک بار رخ داده است. مثال‌های زیر را از این کاربرد در نظر بگیرید.

¿Has hecho ya la maleta?

چمدان خود را بسته‌ای؟

Todavía no he ido a Nueva Zelanda.

هنوز به «زلاند نو» نرفته‌ام.

¿Has comido sushi alguna vez?

تا به حال سوشی خورده‌ای؟

علاوه بر این از زمان ماضی نقلی در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنیم تا بگوییم کاری انجام می‌شود و در آینده تمام می‌شود. در این کاربرد به زمانی در آینده اشاره کرده و می‌گوییم که در این دوره زمانی، یعنی از گذشته تا آن زمان مشخص در آینده، اتفاقی رخ خواهد داد و تمام خواهد شد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

A: ¿Qué tal van los deberes? ¿Necesitas ayuda?

B: No, gracias, mamá. En una hora los he terminado.

A: تکالیفت چطور پیش رفته‌اند؟ کمک لازم داری؟

B: نه ممنون مامان. تا یک ساعت دیگر تمام شده است.

ساختار ماضی نقلی در زبان اسپانیایی

زمان ماضی نقلی در زبان اسپانیایی یکی از ساده‌ترین زمان‌های فعلی این زبان است، چرا که روش صرف ساده‌ای دارد و تعداد افعال بی‌قاعده آن نیز کم است. کاربرد کلی این زمان برای صحبت کردن در مورد تجربیات و اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده‌اند. برای صرف فعل در زمان ماضی نقلی اسپانیایی، فعل کمکی haber را در زمان حال صرف کرده و در کنار اسم مصدر فعل اصلی به کار می‌بریم.

اسم مصدر در زبان اسپانیایی به حذف پسوندهای انتهای مصدر فعل و اضافه شدن پسوند «ado-» به ریشه افعال منتهی به «ar-» و اضافه شدن «‌ido-» به ریشه افعال منتهی به «ir-»‌ و «er-» ساخته می‌شود.

در جدول زیر به روش صرف ماضی نقلی برای هر سه نوع فعل در زبان اسپانیایی اشاره شده است.

ماضی نقلی در زبان اسپانیایی

اسم مصدر

صرف فعل کمکی haberضمایر شخصی

.hablado

.aprendido

.vivido

heYo
hasTú/Vos
ha

Él/Ella

Usted

hemosNosotros/Nosotras
habéis

Vosotros/Vosotras

han

Ellas/Ellos

Ustedes

افعال بی قاعده در گذشته نقلی اسپانیایی

زمان ماضی نقلی در زبان اسپانیایی یکی از زمان‌های گذشته مرکب این زبان است که روش صرف فعل ساده‌ای دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، فعل مرکب فعلی است که از ترکیب صرف فعل کمکی haber در زمان‌های مختلف و اسم مصدر فعل اصلی ساخته می‌شود. افعال بی‌قاعده این زمان درست مانند افعال باقاعده، از همان روش صرف فعل استفاده می‌کنند. تنها تفاوت افعال بی‌قاعده در این زمان، در روش ساخت اسم مصدر آن‌هاست. در جدول زیر به تعدادی از این اسم مصدرهای بی‌قاعده اشاره شده است.

اسم مصدرمصدر فعل
hechohacer
dichodecir
abiertoabrir
cubiertocubrir
escritoescribir
muertomorir
puestoponer
rotoromper
vistover
vueltovolver

به مثال‌های زیر از کاربرد این افعال توجه کنید.

El comité ha resuelto suspender las actividades del instituto hasta próximo aviso.

کمیته تصمیم گرفته فعالیت‌های موسسه را تا اطلاع ثانوی معلق کند.

No ha vuelto a ver a su hermana desde la última vez que discutieron.

او خواهر خود را از آخرین باری که با همدیگر دعوا کرده‌اند ندیده است.

La mujer ha descubierto la verdad y no puede tolerarla.

زن حقیقت را کشف کرد و نتوانست آن را تحمل کند.

آموزش زبان

افعال انعکاسی در گذشته نقلی اسپانیایی

افعال انعکاسی در زبان اسپانیایی افعالی هستند که در مصدر آن‌ها دو حرف «se» بعد از پسوند مصدر قرار می‌گیرند. برای صرف این افعال که در واقع فاعل و مفعول آن‌ها یک نفر است، از ضمایر انعکاسی قبل از اولین بخش فعل استفاده می‌کنیم. در واقع این ضمیرهای انعکاسی در صرف افعال مرکب، قبل از صرف فعل کمکی haber قرار می‌گیرند. در جدول زیر به روش صرف فعل vestirse به معنی لباس پوشیدن در زمان ماضی نقلی اشاره شده است.

صرف فعل vestirse در ماضی نقلی اسپانیایی
 he vestidomeYo
has vestidoteTú/Vos
ha vestidose

Él/Ella

Usted

hemos vestidonosNosotros/Nosotras
habéis vestidoos

Vosotros/Vosotras

han vestidose

Ellas/Ellos

Ustedes

به مثال‌های زیر از کاربرد این افعال دقت کنید.

Hoy no me he duchado con agua fría.

امروز با آب سرد دوش نگرفته‌ام.

Hoy me he levantado a las ocho.

امروز ساعت هشت بیدار شده‌ام.

Esta semana me he acostado a las diez de la noche.

این هفته ساعت ده شب خوابیده‌ام.

قیدهای ماضی نقلی اسپانیایی

ماضی نقلی در زبان اسپانیایی با قیدهای زمانی مختلفی به کار می‌رود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم کاربردهای این زمان به انجام شدن کاری در گذشته اشاره دارند که زمان دقیق رخ دادن آن مهم نیست و فقط انجام شدن آن تجربه شدن آن برای فرد اهمیت دارد. به همین دلیل قیدهای این زمان به زمانی در گذشته اشاره دارند که کاملا واضح و دقیق نیست. در جدول زیر به تعدادی از قیدهای ماضی نقلی در زبان اسپانیایی اشاره شده است.

قیدهای ماضی نقلی اسپانیایی
امروزHoy
امروز صبحesta mañana
امروز ظهرestá tarde
امشبesta noche
این هفتهesta semana
بهار امسالesta primavera
این ماهeste mes
امسالeste año
هنوز نهtodavía no
هنوز نهaún no
تا به حالya
پنج دقیقه پیشhace cinco minutos
یک لحظه پیشhace un momento
تا به حال؟¿alguna vez?
گاهیa veces
هرگزnunca
بارهاmuchas veces

به مثال‌های زیر از این کاربرد دقت کنید.

Esta primavera he tenido muchas alergias.

بهار امسال آلرژی‌های زیادی داشته‌ام.

Hace un momento ha terminado el examen de español.

لحظه‌ای قبل آزمون اسپانیایی را تمام کرده‌ام.

گذشته کامل اسپانیایی

Todavía no hemos llegado al centro de la ciudad.

هنوز به مرکز شهر نرسیده‌ایم.

Aún no he preparado el desayuno.

هنوز صبحانه را آماده نکرده‌ام.

Hemos comido muchas veces en este restaurante.

بارها در این رستوران غذا خورده‌ایم.

Jamás ha visto algo igual en su vida.

هرگز چنین چیزی را در زندگی ندیده‌ام.

Esta mañana hemos estudiado los tiempos verbales del modo subjuntivo.

امروز صبح زمان‌های افعال در وجه اخباری را یاد گرفتیم.

Este año ha llovido muy poco en la región.

امسال در این منطقه بسیار کم باران باریده است.

Aún no he visto la última película del director español.

هنوز آخرین فیلم این کارگردان اسپانیایی را ندیده‌ام.

مثال های ساده از ماضی نقلی در زبان اسپانیایی

یکی از بهترین روش‌ها برای درک بهتر کاربردها و ساختارهای زمان‌ها در زبان اسپانیایی، تمرین و تکرار است. به همین علت در ادامه به چند مثال از کاربردهای این زمان پرداخته‌ایم.

Estoy famélico, no he comido nada en todo el día.

دارم از گرسنگی می‌میرم، کل روز چیزی نخورده‌ام.

El artista ha grabado la canción más escuchada en los últimos tiempos.

این هنرمند ترانه‌ای را ضبط کرده که بیشترین شنونده را در مدت اخیر داشته است.

El joven ha dado todo de sí, pero no fue suficiente para aprobar el examen.

جوان تمام تلاش خود را به کار برد اما برای قبولی در امتحان کافی نبود.

Las vacaciones en la playa han sido las mejores de nuestras vidas.

تعطیلاتی که در ساحل گذراندیم، بهترین اوقات زندگی ما بود.

El periodista ha registrado todo el episodio con su cámara.

خبرنگار تمام آن اتفاق را با دوربین خود ضبط کرده است.

¿Qué ha ocurrido en esta casa mientras no estuve?

وقتی من نبودم چه اتفاقی در این خانه افتاد؟

Los estudiantes han leído un clásico de la literatura española.

دانش‌آموزها در کلاس ادبیات اسپانیایی یک اثر کلاسیک را خواندند.

El evento a beneficio ha recaudado más fondos de lo que se esperaba.

مراسم خیریه پولی بیشتر از آن که انتظار داشتیم جمع کرده است.

¿Te has divertido en el viaje?

سفر به تو خوش گذشت؟

El niño ha llorado toda la noche y se ha quedado dormido.

بچه تمام شب گریه کرده و حالا خوابش برده است.

کاربرد گذشته کامل اسپانیایی

¿Has probado alguna comida típica de nuestro país?

هیچ‌کدام از غذاهای خاص کشور ما را امتحان کرده‌ای؟

El vecino ha comprado un automóvil importado que llama la atención de todos.

همسایه ماشینی وارداتی خریده است که توجه همه را جلب کرده.

Todavía no ha llegado ningún invitado a la fiesta.

هیچ‌کدام از مهمان‌ها هنوز به جشن نرسیده‌اند.

Tus palabras me han salvado de cometer un error irreparable.

حرف‌های تو باعث شد من مرتکب اشتباهی جبران‌نشدنی نشوم.

Hasta el momento no hemos tenido noticias de los alpinistas perdidos.

تا به حال خبری از کوهنوردهای گم‌شده نشنیده‌ایم.

Han levantado el telón fuera de tiempo y no hay ningún actor en el escenario.

پرده را بی‌موقع بالا کشیده‌اند و هیچ بازیگری روی صحنه نیست.

Las calles de la ciudad se han inundado por las intensas lluvias de anoche.

دیشب به خاطر باران سنگین در خیابان‌های شهر سیل آمده است.

El político ha recurrido a los peores embustes para persuadir a los votantes.

آن سیاست‌مدار به بدترین دروغ‌ها متوسل شده تا رأی‌دهندگان را ترغیب کند.

Esta semana nos hemos llevado peor que nunca con mis compañeros de oficina.

این هفته کمتر از همیشه با همکارانم در دفتر کنار آمده‌ام.

El muchacho nunca ha sentido algo parecido por nadie más, por eso se casa con ella.

پسر هرگز به فرد دیگری چنین احساساتی نداشت، به همین خاطر با او ازدواج کرد.

کاربرد ماضی نقلی در اسپانیایی

Las autoridades han decidido cerrar todos los comercios a partir de las 21 horas.

مسئولان تصمیم گرفته‌اند همه مغازه‌ها را بعد از ساعت ۲۱ ببندند.

Por suerte, ha salido el sol.

خوشبختانه خورشید در آمده است.

سوالات رایج درباره ماضی نقلی در زبان اسپانیایی

در ادامه به چند سوال پرتکرار در مورد ماضی نقلی در زبان اسپانیایی پاسخ داده‌ایم.

ماضی نقلی در زبان اسپانیایی چیست؟

ماضی نقلی یا گذشته کامل (Pretérito Perfecto) در زبان اسپانیایی یکی از زمان‌های مرکب این زبان است که برای اشاره به گذشته و کارهایی استفاده می‌شود که پیش‌تر آغاز شده‌اند و هنوز ادامه دارند یا تاثیر آن‌ها واضح است. این زمان از ترکیب صرف فعل haber در زمان حال ساده و اسم مصدر فعل ساخته می‌شود.

روش صرف ماضی نقلی در زبان اسپانیایی چیست؟

همان‌طور که می‌دانید ماضی نقلی یکی از زمان‌های مرکب این زمان است. برای صرف ماضی نقلی در زبان اسپانیایی از صرف فعل haber در زمان حال ساده، در کنار اسم مصدر فعل اصلی جمله استفاده می‌کنیم.

روش ساخت اسم مصدر در اسپانیایی چیست؟

برای ساختن اسم مصدر در زبان اسپانیایی دو روش وجود دارد. در فعل‌هایی که به «ar» ختم می‌شوند، پسوند «ado-» را به ریشه فعل می‌چسبانیم و برای افعال منتهی به «ir» و «er»، پسوند «ido-»‌ را به ریشه فعل اضافه می‌کنیم.

کاربردهای ماضی نقلی در اسپانیایی چیست؟

زمان ماضی نقلی برای اشاره به کارهایی است که در گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارند یا تاثیر آن‌ها مشخص است. تمرکر اصلی این زمان روی انجام شدن کار است و زمان دقیق رخ دادن آن، یا تمام شدن آن اهمیتی ندارد.

تمرین ماضی نقلی در زبان اسپانیایی

در ادامه به چند نمونه سوال از ساختار ماضی نقلی در زبان اسپانیایی پرداخته‌ایم که با پاسخ دادن به آن‌ها می‌توانید میزان یادگیری خود را از این مبحث بسنجید.

تمرین اول

با توجه به کلمه داخل پرانتز، جاهای خالی را پر کنید.

P1: El grupo _____ (volver) de su gira americana.

جواب

Respuesta: El grupo ha vuelto de su gira americana.

P2: Te _____ (decir/yo) cien veces que vengas.

جواب

Respuesta: Te he dicho cien veces que vengas.

P3: Esta mañana no _____ (hacer/nosotros) las camas.

جواب

Respuesta: Esta mañana no hemos hecho las camas.

P4: Los comercios _____ (abrir) a las diez.

جواب

Respuesta: Los comercios han abierto a las diez.

P5: Alberto _____ (imprimir) sus apuntes esta tarde.

جواب

Respuesta: Alberto ha impreso sus apuntes esta tarde. / Alberto ha imprimido sus apuntes esta tarde.

P6: Esta mañana _____ (desayunar/yo) un café y una tostada.

جواب

Respuesta: Esta mañana he desayunado un café y una tostada.

P7: ¿Todavía no _____ (poner/tú) la mesa?

جواب

Respuesta: ¿Todavía no has puesto la mesa?

P8: Nunca _____ (escribir/vosotros) un poema.

جواب

Respuesta: Nunca habéis escrito un poema.

P9: Todos los periódicos _____ (publicar) la misma noticia.

جواب

Respuesta: Todos los periódicos han publicado la misma noticia.

P10: En el accidente _____ (morir) decenas de personas.

جواب

Respuesta: En el accidente han muerto decenas de personas.

تمرین ماضی نقلی در زبان اسپانیایی

تمرین دوم

جمله‌های زیر را به کمک مصدر افعال بی‌قاعده که در پرانتز آمده کامل کنید.

P1: ¿Qué (hacer, tú) _____ este fin de semana?

جواب

Respuesta: ¿Qué has hecho este fin de semana?

P2: Mi hermano (escribir, él) _____ 3 cartas a sus amigos en estos días.

جواب

Respuesta: Mi hermano ha escrito 3 cartas a sus amigos en estos días.

P3: ¿(Ver, vosotros) _____ la nueva película de Paco León?

جواب

Respuesta: ¿Habéis visto la nueva película de Paco León?

P4: ¿Quién (abrir, él) _____ la ventana? ¡Hace mucho frío!

جواب

Respuesta: ¿Quién ha abierto la ventana? ¡Hace mucho frío!

P5: Mis primos (romper, ellos) _____ el coche de sus padres.

جواب

Respuesta: Mis primos han roto el coche de sus padres.

P6: (Volver, yo) _____ a ver la película de Titanic, ¡me encanta!

جواب

Respuesta: He vuelto a ver la película de Titanic, ¡me encanta!

P7: Esta noche (morir, él) _____ el vecino del quinto piso.

جواب

Respuesta: Esta noche ha muerto el vecino del quinto piso.

P8: Ya (devolver, nosotros) _____ la ropa que compramos.

جواب

Respuesta: Ya hemos devuelto la ropa que compramos.

P9: Nunca (resolver, él) _____ el enigma de ese misterio.

جواب

Respuesta: Nunca ha resuelto el enigma de ese misterio.

P10: Sus padres siempre (oponerse, ellos) _____ a esa relación.

جواب

Respuesta: Sus padres siempre se han opuesto a esa relación.

جمع‌بندی

در این مطلب به زمان ماضی نقلی در زبان اسپانیایی پرداختیم و شیوه ساختن جمله با افعال باقاعده و بی‌قاعده آن را بررسی کردیم. همچنین آموزش دادیم که روش ساخت فعل در این زمان در هر دو دسته به یک شکل است و فقط افعالی که اسم مصدر بی‌قاعده دارند جزو افعال بی‌قاعده این زمان محسوب می‌شوند. ماضی نقلی یکی از زمان‌های مرکب زبان اسپانیایی است که ساختار آسانی دارد. مهم‌ترین کاربردهای این زمان عبارتند از:

  • اعمالی که در گذشته انجام شده و به تازگی کامل شده‌اند.
  • اعمالی که در گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارند.
  • کارهایی که در گذشته شروع شده‌اند و در زمان مشخصی در آینده تمام می‌شوند.
  • کارهای پایان‌یافته‌ای که در زمان حال یا آینده تاثیر دارند.
  • تجربیاتی که در زندگی داشته یا نداشته‌ایم.
بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Your Spanish WindowEspañol Lingolia
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *