زبان اسپانیایی ۲۰ بازدید

زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی یکی از چهار زمان گذشته اصلی این زبان است. ماضی بعید که به خاطر اسم عجیبی که دارد دشوار محسوب می‌شود. این زمان برای اشاره به کاری است که در گذشته، پیش از کار دیگری انجام شده و پایان یافته است. در این مطلب قصد داریم به کاربرد و ساختار این زمان مرکب در زبان اسپانیایی بپردازیم. علاوه بر این، افعال بی‌قاعده پرشمار آن را بررسی می‌کنیم و روش‌هایی برای یادگیری بهتر آن‌ها آموزش می‌دهیم. همچنین نمونه سوال‌هایی برای درک بهتر این زمان در اختیار زبان‌آموزان قرار می‌دهیم.

کاربرد زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی

برای یادگیری بهتر ساختار این زمان پیش از هر چیز، به نام آن توجه داشته باشید. نام این زمان از ریشه عبارت لاتین «plus quam perfectum» به معنی «فراتر از کامل» گرفته شده است. همان‌طور که می‌دانید زمان کامل در انگلیسی و اسپانیایی، معادل زمان ماضی نقلی در فارسی است. بنابراین «pretérito pluscuamperfecto» به زمانی قبل‌تر از ماضی نقلی، یعنی به ماضی بعید اشاره می‌کند.

در دستور زبان‌های مختلف زمان‌های کامل به زمان‌هایی گفته می‌شود که به کاری تمام‌شده اشاره دارند. زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی (Pretérito Pluscuamperfecto) نیز یکی از زمان‌های کامل این زبان است که برای حرف زدن در مورد کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته، پیش از کار دیگری انجام شده‌اند. مهم‌ترین کاربردهای این زمان عبارتند از:

  • اشاره به کاری که پیش از کار دیگری در گذشته انجام شده و تمام شده است. توجه داشته باشید فعل دیگر این جمله‌ها معمولا در زمان گذشته ساده اسپانیایی است، اما ممکن است در زمان‌های دیگر نیز به کار برود:

Cuando llegué a casa, mi programa favorito ya había empezado.

وقتی به خانه رسیدم، برنامه محبوبم از قبل شروع شده بود.

Nosotros ya habíamos salido cuando llamaste por teléfono.

قبل از اینکه تلفن بزنی ما راه افتاده بودیم.

Ayer comí en un restaurante donde había comido el año pasado.

دیروز در رستورانی غذا خوردم که سال گذشته در آن غذا خورده بودم.

Estoy haciendo unos ejercicios que ya había hecho antes.

دارم ورزش‌هایی را انجام می‌دهم که قبلا انجام داده‌ام.

نکته: در محاوره زبان اسپانیایی، به جای استفاده از زمان ماضی بعید، از گذشته ساده (Pretérito Simple) نیز استفاده می‌شود.

Ayer fui al cine, aunque ya había visto esa película.

Ayer fui al cine, aunque ya vi esa película.

با اینکه قبلا آن فیلم را دیده بودم، دیروز به سینما رفتم.

  • اشاره به کامل شدن یا نشدن کاری در مرجع زمانی خاصی در گذشته، همراه با قیدهای زمانی مناسب:

Antes del mediodía, todas las presentaciones habían finalizado.

قبل از ظهر تمام ارائه ها تمام شده بودند.

Al final de la tarde, ninguno de nosotros había terminado sus tareas.

آخر بعد از ظهر، هیچ‌کدام از ما تکلیف خود را تمام نکرده بود.

  • اشاره به کارهایی که برای اولین بار انجام شده‌اند. این کاربرد معمولا با قیدهای زمانی «nunca» و «jamás» به معنی هرگز همراه می‌شود و معنی ضمنی منفی دارد:

Nunca había visto algo así.

هیچ‌وقت چیزی چیزی ندیده بودم.

Jamás habían sentido tanta felicidad como ese día.

هرگز چنین خوشحالی مثل امروز حس نکرده بودند.

Nunca lo había pasado tan bien.

هیچ‌وقت این‌قدر اوضاع خوب پیش نرفته بود.

Nunca había tenido tan buenas notas.

هیچ‌وقت چنین نمره‌های خوبی نگرفته بود.

  • برای نقل‌قول‌های غیرمستقیم، وقتی فعل جمله اصلی در زمان گذشته ساده اسپانیایی به کار رفته است:

Alberto nos contó que había dejado su trabajo.

«آلبرتو» برای ما تعریف کرد که از کار خود استعفا داده است.

La profesora nos dijo que todos habíamos aprobado el examen de español.

استاد به ما گفت که همه در امتحان اسپانیایی قبول شده‌ایم.

ساختار زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی

به طور کلی برای ساخت زمان‌های ترکیبی در زبان اسپانیایی، به یک فعل کمکی در کنار اسم مصدر فعل اصلی خود نیاز داریم. زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی از ترکیب صرف فعل کمکی «haber» در زمان گذشته ناقص و اسم مصدر فعل اصلی ساخته می‌شود.

همان‌طور که در مطالب «صرف فعل در زبان اسپانیایی» و «زمان ها در زبان اسپانیایی در یک نگاه» توضیح دادیم، در زبان اسپانیایی برای صرف افعال باید به دو حرف انتهایی مصدر آن‌ها توجه کنیم.

کاربرد گذشته بعید اسپانیایی

صرف فعل کمکی haber برای هر سه نوع فعل باقاعده اسپانیایی به یک شکل است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم اما ساخت اسم مصدر به طور کلی به دو روش انجام می‌شود. افعالی که به «ar» ختم می‌شوند با اضافه شدن پسوند «ado-» به انتهای ریشه فعل به اسم مصدر تبدیل می‌شوند، افعالی که به «ir»‌ و «er» ختم می‌شوند، هر دو با اضافه شدن پسوند «ido-» به ریشه خود تبدیل به اسم مصدر می‌شوند. در جدول زیر به اسم مصدر تعدادی از افعال پرکاربرد زبان اسپانیایی اشاره شده است.

در جدول زیر به روش صرف فعل hablar به عنوان مثالی از افعال منتهی به «ar» اشاره می‌کنیم.

صرف افعال مختوم به ar
صرف فعل hablar ضمایر شخصی
había hablado Yo
habías hablado Tú/Vos
había hablado

Él/Ella

Usted

habíamos hablado Nosotros/Nosotras
habíais hablado

Vosotros/Vosotras

habían hablado

Ellas/Ellos

Ustedes

در جدول زیر روش صرف فعل comer به عنوان مثالی از افعال منتهی به «er» بررسی شده است.

صرف افعال مختوم به er
صرف فعل comer ضمایر شخصی
había comido Yo
habías comido Tú/Vos
había comido

Él/Ella

Usted

habíamos comido Nosotros/Nosotras
habíais comido

Vosotros/Vosotras

habían comido

Ellas/Ellos

Ustedes

در جدول زیر به شیوه صرف فعل vivir به عنوان مثالی از افعال منتهی به «ir» اشاره می‌کنیم.

صرف افعال مختوم به ir
صرف فعل vivir ضمایر شخصی
había vivido Yo
habías vivido Tú/Vos
había vivido

Él/Ella

Usted

habíamos vivido Nosotros/Nosotras
habíais vivido

Vosotros/Vosotras

habían vivido

Ellas/Ellos

Ustedes

افعال بی قاعده در ماضی بعید اسپانیایی

زمان ماضی بعید در اسپانیایی، برخلاف نام دشواری که دارد، کاربرد و ساختار بسیار ساده‌ای دارد چراکه روش صرف آن همیشه به یک شکل است و فقط اسم مصدر بعضی از افعال دچار بی‌قاعدگی می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، اسم مصدر حالت غیرشخصی فعل است که با حذف پسوندهای انتهای مصدر و اضافه شدن پسوند «ado» به انتهای افعال منتهی به «ar» و اضافه شدن پسوند «ido» به انتهای افعال مختوم به «er»‌ و «ir» ساخته می شود.

در جدول زیر به اسم مصدر تعدادی از افعال بی‌قاعده پرکاربرد زبان اسپانیایی اشاره شده است.

اسم مصدر مصدر فعل
hecho hacer
dicho decir
abierto abrir
absuelto absolver
cubierto cubrir
escrito escribir
muerto morir
puesto poner
roto romper
visto ver
vuelto volver
dicho decir

frito/freído

freír

impreso/imprimido

imprimir

provisto/proveído

proveer

suscrito/suscripto

suscribir

افعال انعکاسی در زمان گذشته بعید اسپانیایی

افعال انعکاسی در زبان اسپانیایی، فعل‌هایی هستند که فاعل و مفعول آن‌ها، یعنی شخصی که فعل را عملی می‌کند و شخصی که فعل روی آن تاثیر دارد، هر دو یکی هستند. برای اشاره به این افعال در زبان اسپانیایی، از ضمیرهای انعکاسی در کنار فعل جمله استفاده می‌کنیم. برای ساخت افعال انعکاسی در زمان ماضی بعید، ضمیرهای انعکاسی را قبل از بخش اول فعل در جمله قرار می‌دهیم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

María ya se había dormido cuando llegaron sus hijos a casa.

«ماریا» وقتی بچه‌هایش به خانه رسیدند خوابیده بود.

No me había enterado de la noticia hasta que me lo contó Alfredo.

خبر را نشنیده بودم تا وقتی که «آلفردو» آن را برای من گفت.

Nos habíamos sentado porque estábamos cansados.

ما نشسته بودیم چون خسته شده بودیم.

Cuando llegamos a la cena, la mitad de los invitados ya se había ido.

وقتی به مراسم شام رسیدیم، نصف کسانی که دعوت شده بودند از قبل رسیده بودند.

Ella se había casado antes de cumplir 19 años.

او قبل از اینکه به نوزده سالگی برسد ازدواج کرده بود.

قیدهای زمان گذشته بعید اسپانیایی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی برای اشاره به کاری است که در گذشته پیش از کار دیگری انجام شده و پایان یافته است. به همین دلیل قیدهای این زمان قیدهای هستند که به انجام شدن این کار قبل از کاری دیگر اشاره دارند. در جمله‌هایی که در این زمان ساخته می‌شود، فعلی که همراه با قیدهای زمانی زیر می‌آید، در زمان ماضی بعید است. در جدول زیر به تعدادی از مهم‌ترین قیدهای این زمان اشاره شده است.

قیدهای ماضی بعید در اسپانیایی
تا الان todavía
تا الان نه todavía no
تا الان aún
تا الان نه aún no
تا به حال ya
در تمام عمرم en mi vida
هرگز nunca
هیچ‌وقت jámas
بالاخره  por fin
همیشه siempre
یک بار alguna vez
چند بار؟ ¿cuántas veces?

به مثال‌های زیر از کاربرد این قیدها دقت کنید.

Ya me había levantado cuando sonó el despertador.

وقتی ساعت زنگ زد من از قبل بیدار شده بودم.

Lucía recicló el papel de regalo que había usado las Navidades pasadas.

«لوسیا» کاغذ‌های کادویی که را کریسمس‌های گذشته استفاده کرده بود بازیافت کرد.

Lorenzo leyó ante su clase el poema que había escrito la noche antes.

«لورنسو» قبل از کلاس شعری را که شب گذشته نوشته بود خواند.

تفاوت قیدهای ya و todavía

در بسیاری موارد زمان ماضی بعید در اسپانیایی با قیدهای ya و todavía همراه می‌شود که هر دو به معنی «تا به حال» یا «پیش از این» هستند. قید ya در جمله‌هایی با معنی ضمنی مثبت به کار می‌رود و به اتفاقاتی اشاره دارد که پیش از زمان مشخصی در گذشته رخ داده‌اند. قید todavía یا معادل دیگر آن aún برای اشاره به کارهایی هستند که پیش از زمان مشخص در جمله رخ نداده‌اند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Cuando llegaste a España, ¿habías aprendido ya algunas palabras en español?

قبل از اینکه به اسپانیا برسی، کلمات اسپانیایی یاد گرفته بودی؟

La reunión ya había empezado cuando apareció Teresa.

وقتی «ترسا» رسید، مراسم از قبل شروع شده بود.

Al llegar al a eropuerto, vimos que todavía no habían abierto los mostradores de facturación.

وقتی به فرودگاه رسیدیم، دیدیم که هنوز باجه‌های ثبت ورود را باز نکرده‌اند.

Nosotros ya estábamos listos para salir, pero Gloria aún no había empezado a prepararse, así que tuvimos que esperarla.

ما آماده رفتن شده بودیم اما «گلوریا» هنوز شروع به آماده شدن نکرده بود، به همین خاطر مجبور شدیم منتظر او بمانیم.

Cuando llegué anoche a casa, mis padres ya habían cenado.

وقتی دیشب به خانه رسیدم، پدر و مادرم از قبل شام خورده بودند.

Cuando llegué anoche a casa, mis padres todavía no habían cenado.

وقتی دیشب به خانه رسیدم، پدر و مادرم هنوز شام نخورده بودند.

دوره آموزش زبان

قیدهای زمانی ya و todavía در برای اشاره به ماضی بعید در زبان اسپانیایی، می‌توانند در جایگاه‌های مختلفی در جمله قرار بگیرند. قید زمانی todavía می‌تواند قبل از فعل جمله یا در انتهای جمله قرار بگیرد. قرار گرفتن آن قبل از فعل، روی انجام نشده کار تاکید دارد و قرار گرفتن آن در انتهای جمله، به اینکه تا به حال انجام نشده است تاکید دارد و به طور ضمنی اشاره می‌کند که ممکن است به زودی انجام شود. به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

En 1490 Nebrija todavía no había escrito la primera gramática del español.

En 1490 Nebrija no había escrito la primera gramática del español todavía.

در سال ۱۴۹۰ «نبریخا» هنوز اولین دستور زبان اسپانیایی را ننوشته بود.

قید زمانی ya را می‌توان در جمله، قبل از فعل، بعد از آن و یا در انتهای جمله آورد. روش پرکاربرد استفاده از این قید قبل از فعل است اما تغییر جایگاه آنن تاکید روی قید جمله را بیشتر می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

En 1495 Nebrija ya había escrito la primera gramática del español.

En 1495 Nebrija había escrito ya la primera gramática del español.

En 1495 Nebrija había escrito la primera gramática del español ya.

در سال ۱۴۹۵ «نبریخا» از قبل اولین دستور زبان اسپانیایی را نوشته بود.

(«نبریخا» قبل از سال ۱۴۹۵ اولین دستور زبان اسپانیایی را نوشته بود)

مثال زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی

برای درک بهتر ساختار این زمان و کاربردهای مختلف آن در زبان اسپانیایی، در ادامه چند مثال جمع‌آوری کرده‌ایم. به این مثال‌ها توجه کنید.

Cuando ingresó en la escuela primaria, la niña ya había aprendido a leer y a escribir.

وقتی دخترک وارد مدرسه ابتدایی شد، از قبل خواندن و نوشتن را بلد بود.

Nunca había vivido una experiencia paranormal hasta esa noche.

هیچ‌وقت اتفاق فراطبیعی مثل امشب را تجربه نکرده بودم.

Decidieron irse porque ya los habían esperado dos horas.

تصمیم گرفتند که بروند چون دو ساعت می‌شد که منتظر بودند.

Entró a su casa y descubrió que los gatos habían roto todos los adornos de vidrio.

وارد خانه خود شد و متوجه شد که گربه‌ها تمام تزئینات شیشه‌ای را شکسته‌ بودند.

Estaba cansado porque había paseado toda la tarde por el parque.

خسته شده‌ بودم چون تمام بعد از ظهر در پارک راه می‌رفتم.

Jamás supo de dónde había venido aquel hombre tan extraño.

هرگز نمی‌دانست این مرد عجیب و غریب از کجا آمده است.

قید های گذشته بعید

Obtuvo su empleo en enero y para septiembre ya la habían ascendido de puesto.

در ماه «ژانویه» شغل خود را پیدا کرد و پیش از «سپتامبر» سمت او را ارتقا داده بودند.

El anciano estaba agradecido porque había tenido una vida extraordinaria.

پیرمرد قدردان بود که چنین زندگی خارق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته بود.

No encontraba su cartera y comprendió que se la habían robado en el regreso a casa.

کیف پول خود را پیدا نکرد و متوجه شد در راه بازگشت به خانه آن را دزدیده‌اند.

Ya habíamos leído todas las novelas del escritor cuando finalmente lo conocimos en persona.

وقتی نویسنده را حضوری دیدیم، تمام کتاب‌های او را از قبل خوانده بودیم.

El hombre estaba listo para salir de viaje y su familia aún no había preparado las maletas.

مرد آماده بود برای سفر به راه بیفتد اما خانواده‌اش هنوز چمدان‌های خود را آماده نکرده بودند.

Cuando le preguntaron dónde estaba esa noche, declaró que había salido a dar un paseo.

وقتی از او پرسیدند آن شب کجا بوده، گفت که برای پیاده‌روی بیرون رفته بوده.

El jefe llegó a la oficina y le informaron que su esposa lo había llamado varias veces en su ausencia.

مدیر به شرکت رسید و به او اطلاع دادند همسرش در نبود او بارها تماس گرفته است.

Habíamos pensado irnos de vacaciones a la playa, pero finalmente nos decidimos por la montaña.

فکر می‌کردیم برای تعطیلات به ساحل برویم اما در آخر تصمیم گرفتیم به کوه برویم.

Nunca había visitado un zoológico tan grande como ese.

هیچ‌وقت باغ‌وحشی به این بزرگی ندیده بودم.

Cuando me desperté, ya todos se habían levantado.

وقتی من بیدار شدم، همه از قبل بیدار شده بودند.

Cuando llegué a casa anoche, mi mujer había acabado de cenar.

وقتی دیشب به خانه رسیدم، همسرم از قبل شام خود را تمام کرده بود.

El domingo pasado no fui al cine con mis amigas porque yo ya había visto la película.

یکشنبه گذشته همراه دوستان خود به سینما نرفتم چون قبلا آن فیلم را دیده بودم.

El padre descubrió con asombro que el niño había resuelto el problema por sus propios medios.

پدر در کمال تعجب متوجه شد که پسر مشکل خود را به تنهایی حل کرده است.

Jamás le habían escrito un poema de amor.

هرگز برای او شعر عاشقانه‌ای ننوشته بودند.

Llegó a mi casa sin apetito porque había cenado de camino.

او بی‌اشتها به خانه من رسید چون در راه شام خورده بود.

Se habían visto la noche anterior y ya se extrañaban.

آن‌ها شب گذشته همدیگر را دیده بودند اما همان موقع هم برای همدیگر دلتنگ شده بودند.

Cuando la enfermera miró al paciente, notó que ya había abierto los ojos.

وقتی پرستار به بیمار نگاه کرد، متوجه شد که چشمان خود را باز کرده است.

En el interrogatorio, los acusados reconocieron que habían cometido el delito.

متهم‌ها در بازجویی اعتراف کردند که مرتکب جرم شده بودند.

La niña estaba molesta porque había dormido mal la noche anterior.

دختر آزرده بود چون شب قبل بد خوابیده بود.

Terminó la clase y se dio cuenta de que no había entendido nada.

کلاس تمام شد و او متوجه شد که هیچ‌چیز نفهمیده است.

Cuando regresamos al río, el cielo ya se había despejado.

وقتی به رود برگردیم، آسمان از پیش صاف شده است.

Habíamos trabajado toda la noche y ya no nos quedaba energía.

تمام شب کار کرده‌ایم و دیگر انرژی برای ما نمانده است.

سوالات رایج درباره ماضی بعید در زبان اسپانیایی

در ادامه به چند سوال پرتکرار در مورد ماضی بعید در زبان اسپانیایی پاسخ داده‌ایم.

زمان ماضی بعید در اسپانیایی چیست؟

زمان ماضی بعید در اسپانیایی یکی از چهار زمان گذشته اصلی این زبان است که به کاری اشاره دارد که پیش از کار دیگری در گذشته انجام شده است. در واقع این زمان گذشته گذشته در زبان اسپانیایی است.

روش صرف زمان ماضی بعید در اسپانیایی چیست؟

برای صرف این زمان از صرف فعل کمکی haber در زمان گذشته ناقص اسپانیایی به همراه اسم مصدر فعل اصلی استفاده می‌کنیم.

اسم مصدر فعل اسپانیایی چطور ساخته می شود؟

اسم مصدر در زبان اسپانیایی برای افعالی که به «ar» ختم می‌شوند، با اضافه شدن پسوند «ado» به انتهای ریشه فعل ساخته می‌شود. روش ساخت این ساختار برای فعل‌هایی که به «er» یا «ir» ختم می‌شوند، با اضافه کردن پسوند «ido» به انتهای ریشه فعل آن‌هاست.

یادگیری زبان

تمرین زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی

یکی از روش‌های یادگیری عمیق‌تر دستور زبان اسپانیایی، تمرین و تکرار بیشتر مباحث جدید است، به همین علت در ادامه چند نمونه سوال از ساختار زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی تهیه کرده‌ایم.

تمرین اول

با توجه به کلمه داخل پرانتز جمله‌های زیر را با فعل باقاعده و بی‌قاعده کامل کنید.

P1: Mario _____ (comer) mucho antes de tirarse a la piscina, por eso tuvo un corte de digestión

جواب

Respuesta: Mario había comido mucho antes de tirarse a la piscina, por eso tuvo un corte de digestión

P2: _____ (entrenar/nosotros) duro para ganar la competición.

جواب

Respuesta: Habíamos entrenado duro para ganar la competición.

P3: Estaban agotados porque _____ (caminar/ellos) mucho.

جواب

Respuesta: Estaban agotados porque habían caminado mucho.

P4: No _____ (dormir/vosotros) lo suficiente para estar en forma.

جواب

Respuesta: No habíais dormido lo suficiente para estar en forma.

P5: Ya nos _____ (vestir/nosotros) todos cuando él se levantó de la siesta.

جواب

Respuesta: Ya nos habíamos vestido todos cuando él se levantó de la siesta.

P6: Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la _____ (ver/nosotros).

جواب

Respuesta: Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la habíamos visto.

P7: Quise avisarles, pero era demasiado tarde: ya _____ (abrir/ellos) el sobre.

جواب

Respuesta: Quise avisarles, pero era demasiado tarde: ya habían abierto el sobre.

P8: Cuando llegamos ya _____ (descubrir/vosotros) la verdad.

جواب

Respuesta: Cuando llegamos ya habíais descubierto la verdad.

P9: Ignorábamos lo que le _____ (hacer) cambiar de opinión.

جواب

Respuesta: Ignorábamos lo que le había hecho cambiar de opinión.

P10: No le _____ (decir/yo) la verdad.

جواب

Respuesta: No le había dicho la verdad.

P11: Pensé que no _____ (reflexionar/tú) lo suficiente.

جواب

Respuesta: Pensé que no habías reflexionado lo suficiente.

P12: Nos dijeron que la película no les _____ (gustar) nada.

جواب

Respuesta: Nos dijeron que la película no les había gustado nada.

P13: Hasta ese día, nunca me _____ (contradecir/ellos).

جواب

Respuesta: Hasta ese día, nunca me habían contradicho.

P14: _____ (cubrir/nosotros) el patio para poder utilizarlo los días de lluvia.

جواب

Respuesta: Habíamos cubierto el patio para poder utilizarlo los días de lluvia.

P15: A pesar de que su primera película no _____ (tener) mucho éxito, él seguía decidido a triunfar.

جواب

Respuesta: A pesar de que su primera película no había tenido mucho éxito, él seguía decidido a triunfar.

ساختار گذشته بعید در زبان اسپانیایی

تمرین دوم

با توجه به کلمه داخل پرانتز جمله‌های زیر را با صرف فعل درست کامل کنید.

P1: Tú aún _____ (no ducharse) cuando tu padre regresó del trabajo.

جواب

Respuesta: Tú aún no te habías duchado cuando tu padre regresó del trabajo.

P2: Nosotros _____ (no ver) que estabas allí.

جواب

Respuesta: Nosotros no habíamos visto que estabas allí.

P3: Cuando el incendio se produjo, todos _____ (marcharse) de sus casas.

جواب

Respuesta: Cuando el incendio se produjo, todos se habían marchado de sus casas.

P4: Creo que era el mismo chico que _____ (romperse) los dos brazos en un accidente.

جواب

Respuesta: Creo que era el mismo chico que se había roto los dos brazos en un accidente.

P5: Estrenó el coche que su madre le _____ (regalar) tres días antes.

جواب

Respuesta: Estrenó el coche que su madre le había regalado tres días antes.

P6: Mis amigos disfrutaron del banquete al que les _____ (invitar) mi mujer y yo.

جواب

Respuesta: Mis amigos disfrutaron del banquete al que les habíamos invitado mi mujer y yo.

P7: Estuviste en la cama porque _____ (coger) frío jugando al tenis una tarde lluviosa.

جواب

Respuesta: Estuviste en la cama porque habías cogido frío jugando al tenis una tarde lluviosa.

P8: Nunca _____ (verse) en el horizonte un crepúsculo tan romántico y emotivo.

جواب

Respuesta: Nunca se había visto en el horizonte un crepúsculo tan romántico y emotivo.

P9: Quería saber lo que nuestros vecinos _____ (ofrecerse) como regalos para las fiestas.

جواب

Respuesta: Quería saber lo que nuestros vecinos se habían ofrecido como regalos para las fiestas.

P10: En aquel momento se dio cuenta de que _____ (no cortarse) correctamente el bigote y que parecía un Charlie Chaplin.

جواب

Respuesta: En aquel momento se dio cuenta de que no se había cortado correctamente el bigote y que parecía un Charlie Chaplin.

جمع‌بندی

در این مطلب به روش ساخت زمان ماضی بعید در زبان اسپانیایی پرداختیم و کاربردهای آن را همراه با مثال‌های متعدد بررسی کردیم. این زمان گذشته در زبان اسپانیایی، بر خلاف اسم سختش، کاربرد واضح و ساختار بسیار ساده‌ای دارد. علاوه بر این روش صرف این فعل در افعال بی‌قاعده و باقاعده به یک شکل انجام می‌شود و تنها تفاوت آن‌ها در ساختار اسم مصدر فعل است. مهم‌ترین کاربردهای این زمان عبارتند از:

  • اشاره به کاری که در گذشته پیش از کار دیگری انجام شده و پایان یافته است.
  • اشاره به کارهایی که برای اولین بار در تمام عمر خود انجام داده‌ایم.
  • اشاره به کاری که در زمان مشخصی در گذشته کامل شده یا نشده است.
  • برای نقل‌قول غیرمستقیم از جمله‌هایی که شکل اصلی آن‌ها در زمان گذشته ساده بوده است.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.