اسم فاعل در عربی — نحوه ساخت + مثال

۱۰۳۳۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
اسم فاعل در عربی

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، با انواع فعل در عربی، از قبیل فعل ماضی و فعل مضارع در عربی آشنا شدیم. همچنین، نحوه صرف فعل در عربی را بیان کردیم. در این آموزش، با اسم فاعل در عربی آشنا می‌شویم و مثال‌های متنوعی از آن را بیان خواهیم کرد.

در آموزش «انواع فعل در عربی — به زبان ساده + فرمول ساخت» انواع فعل‌ها در عربی را بررسی کردیم و دیدیم که از جنبه‌های مختلف می‌توان این فعل‌ها را دسته‌بندی کرد. یکی از این دسته‌‌بندی‌ها، فعل صحیح و معتل بود. پیش از پرداختن به اسم فاعل در عربی، بهتر است این انواع فعل‌ها را مرور کنیم. در ادامه آن نیز با فعل مزید و مجرد آشنا می‌شویم.

فعل صحیح و فعل معتل در عربی

به فعلی که یکی از حروف اصلی آن حرف علّه (یکی از حروفِ و، الف، ی) باشد، «فعل مُعتَل» می‌گوییم. در مقابل، فعلی که ریشه‌اش حرف علّه نداشته باشد، «فعل صحیح» نام دارد.

فعل صحیح، خود به سه دسته تقسیم می‌شود:

 1. مهموز: یکی از حرف‌های اصلی آن همزه است؛ مانند أخذَ، سألَ، قَرأ.
 2. مضاعف: ریشه‌اش دو حرف هم‌جنس دارد؛ مانند فکَّ، فرَّ، وسوَسَ، زَلزلَ.
 3. سالم: نه مهموز است، نه مضاعف و نه معتل؛ مانند کتبَ، نَصرَ.

فعل معتل نیز انواعی دارد:

 1. مثال: اولین حرف اصلی آن «ی» یا «و» است؛ مانند وَعَدَ، یَسَرَ.
 2. أجوف: دومین حرف اصلی آن عله است؛ مانند قوَلَ، فَوَز، سیَرَ، بَیعَ.
 3. ناقص: سومین حرف اصلی آن عله است؛ مانند دَعوَ، تلَوَ، هدَیَ، شَفیَ.
 4. لَفیف: دو حرف از حروف اصلی آن عله است:
  1. لفیف مفروق: اگر حرف اول و سوم عله باشند، لفیف مفروق نام دارد؛ مانند وَلی، وَقی
  2. لفیف مقرون: اگر حرف دوم و سوم عله باشند، لفیف مقرون است؛ مانند سَویَ، شَویَ

فعل مجرد و فعل مزید

فعل بسیط یا ساده یا مجرد (الفِعْل المُجَرَّد) فعلی است که ریشه ماضی آن سه یا چهار حرف اصلی دارد و به‌ترتیب به دو نوع ثلاثی و رباعی تقسیم می‌شود. فعل‌های ثلاثی مجرد سه‌حرفی و ساده هستند. حروف ریشه این فعل‌ها می‌تواند شامل حروف عله (حرف‌های «و»، «الف»، «ی») باشد. این نوع افعال فعل‌های مزید را در عربی تشکیل می‌دهند. از فعل‌های ثلاثی مجرد می‌توان به این موارد اشاره کرد: کَتَبَ، قَالَ، فَتَحَ، دَعَا، ضَرَبَ، جَرَى، فَرِحَ، وَعَدَ، حَفِظَ، صَامَ، قَطَعَ، نَسَى، سَهَا، شَرِبَ اشاره کرد.

اما، مزید فعلی است که با افزودن حرف به فعل‌های مجرد به‌دست آمده و معنای جدیدی از آن‌ها را ساخته است. فعل مزید خود به دو دسته ثلاثی مزید و رباعی مزید تقسیم می‌شود. حروف اضافه‌شده معنی دیگری به ریشه می‌دهند؛ یعنی معنای جدید که با ثلاثی مجرد متفاوت، اما همچنان به آن مربوط است. مثلاً اِسْتَوْقَفَ از ریشه وَقَفَ به معنای توقف کردن است و اِسْتَوْقَف به معنای درخواست توقف کردن است. از مثال‌های فعل ثلاثی مزید می‌توان به این فعل‌ها اشاره کرد: هَاجَمَ، اِنْفَعَلَ، خَمَّنَ، تَحَدَّثَ، اِسْتَفْهَمَ، خَوَّفَ، اِسْتَقَال، أَوْجَد، نَاهَضَ، اِسْتَوْقَفَ، اِجْتَمَعَ.

نکته: آنچه در ادامه برای ساخت اسم فاعل بیان می‌کنیم، مربوط به افعال ثلاثی مجرد است. در انتهای آموزش به افعال ثلاثی مزید نیز می‌پردازیم.

برای آشنایی با مباحث عربی دبیرستان، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

دو شکل اسم فاعل در عربی

در آموزش «صفت چیست | موصوف چیست و انواع آن کدامند؟ — به زبان ساده» دیدیم که صفت فاعلی یکی از انواع صفت است که کننده کار یا دارنده معنی را مشخص می‌کند و صفت‌هایی مانند خواننده، پُرسان، خوانا، خریدار، آموزگار، ستمکار و دادگر از این دسته‌اند. یکی از وجوه اصلی اسم فاعل در عربی همان صفت فاعلی و اسم وصفی است که در زبان فارسی داریم. وجه دیگر اسم فاعل در عربی اسم غیروصفی بودن آن است. در ادامه، بیشتر با این دو وجه آشنا می‌شویم.

فاعل در زبان عربی به اِسمُ الفَاعِل معروف است. این اسم یکی از انواع اسم عربی است که از افعال فاعلی مشتق شده است. بسته به نحوه استفاده از آن در عبارات یا جملات، اسم فعال را می‌توان به دو شکل دسته‌بندی کرد: اسم وصفی (یعنی مانند یک صفت) و اسم غیروصفی (یعنی عامل و کننده کار). در ادامه، قواعد مربوط به اسم فاعل و نحوه تشکیل آن را معرفی خواهیم کرد و درباره تأثیر آن بر سایر کلمات در عبارات یا جملات بحث خواهیم کرد.

در جملات اسمیه و فعلیه اگر اسم فاعل بعد از اسم دیگر به کار رود، یک اسم وصفی است. همچنین، اگر در موقعیت فاعلی (یعنی به عنوان فاعل یا عامل یک عمل) استفاده شود، یک اسم قاعده‌مند خواهد بود. مثال‌های زیر اسم فاعل دارند:‌

 1. یَعْمَل المُوَظَّف المُخْلِص بِهِمَّة عالِیَة (کارمند باوجدان بسیار مصمم کار می‌کند).
 2. الطَّالِب النَاجِح مُرَکِّز (دانش‌آموز موفق متمرکز است).

جمله اول جمله فعلیه است (چون با فعل یَعْمَل آغا شده است) و دو فاعل دارد: المُوَظَّف و المُخْلِص. اولی اسم فاعل عامل است و فاعل جمله است و دومی اسم فاعل وصفی که به‌عنوان صفت عمل می‌کند. بنابراین، با اسم قبل (یعنی اسمی که آن را توصیف می‌کند) از نظر جنسیت و عدد و معرفه یا نکره بودن موافق است.

جمله دوم جمله اسمیه است (چون با اسم الطَّالِب شروع شده است). همان‌طور که می‌دانیم جمله اسمیه دارای دو رکن اساسی مبتدا و خبر است. جمله دوم از سه کلمه تشکیل شده است که هریک از آن‌ها اسم فاعل هستند. الطَّالِب فاعل یا عامل است، پس یک اسم فاعل معمولی یا همان عامل است. النَّاجِح از نظر دستوری از کلمه الطَّالِب پیروی می‌کند و در جنس و عدد و معرفه و نکره بودن با آن موافق است؛ بنابراین، به آن اسم فاعل وصفی می‌گویند.

نكته مهم: اسم‌ فاعل در عربی (ثلاثی مجرد و ثلاثی مزيد) صرف می‌شوند و شش صیغه دارند.

اسم فاعل در عربی

نحوه ساخت اسم فاعل ثلاثی مجرد در عربی

اسم فاعل در عربی با افزودن «الف» به بعد از حرف دوم ریشه فعل «فَعَلَ» تشکیل می‌شود و حرف میانی ریشه (عین الفعل) را کسره‌دار « -ِ » و و حرف آخر را تنوین‌دار می‌کند. برای مثال:

 • سَجَدَ / سَاجِدٌ (سجده کردن / سجده‌کننده)
 • حَمِدَ / حَامِدٌ (ستاش کردن / ستایش‌کننده)
 • كَفَرَ / كَافِرٌ (کفر کردن / کافر)

در ادامه، به روش ساخت اسم فاعل در عربی می‌پردازیم.

اسم فاعل (رفع، نصب و جر)

اسم فاعل مذکر را می‌توان برای سه حالت رفع، نصب جر بیان کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم. اگر اسم فاعل در نقش فاعل در جمله ظاهر شود، به‌شکل جدول زیر خواهد بود.

جنس حالت↓/ عدد ← مفرد مثنی جمع
مذکر حالت رفع فَاعِلٌ فَاعِلانِ فَاعِلُوْنَ
حالت نصب فَاعِلً فَاعِلَيْنِ فَاعِلِيْنَ
حالت جرّ فَاعِلٍ فَاعِلَيْنِ فَاعِلِيْنَ
مؤنث حالت رفع فَاعِلَةٌ فَاعِلَتَانِ فَاعِلاتٌ
حالت نصب فَاعِلَةً فَاعِلَتَيْنِ فَاعِلاتٍ
حالت جرّ فَاعِلَةٍ فَاعِلَتَيْنِ فَاعِلاتٍ

در ادامه، چند مثال از اسم فاعل در قرآن آورده شده است.

 • قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (بگو: ای کافران)
 • وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ (و من پرستنده آنچه شما می‌پرستید نخواهم بود)
 • وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (و شما پرستنده آنچه من می‌پرستم نخواهید بود)
 • فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (و از آنچه در خود پنهان داشته‌اند پشیمان می‌شوند)
 • وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (و در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و جاودانه در آن خواهند بود)

ساخت اسم فاعل از فعل مهموز و مثال

الگوی اسم فاعل افعال مهموز (دارای همزه)، برای مثال أَکَلَ،‌ سَأَلَ و قَرَأَ یا فعل‌های مثال، مانند وَعَدَ و یَسِرَ به‌شکل «فَاعِلٌ» است. برای مثال، موارد زیر را داریم:

 • أَكَلَ / آكِلٌ (خوردن / خورنده)
 • سَأَلَ / سَائِلٌ ( پرسیدن / پرسش‌گر)
 • قَرَأَ / قَارِئٌ (خواندن / خواننده)
 • وَعَدَ / وَاعِدٌ (وعده دادن / وعدهدهنده)
 • یَسِرَ / یَاسِرٌ (آسان گرفتن / کسی که آسان می‌گیرد)

جمله زیر نمونه‌ای از اسم فاعل را دارد که فعل آن مهموز است:

 • 〈سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ〉 (پرسنده‌اى از عذابى پرسيد)

نکته: برخی از اسم‌های فاعل بر اساس الگوی «فَعِیْلٌ» هستند. این کلمات به‌عنوان صفت می‌آیند و ویژگی‌های ذاتی را توصیف می‌کنند؛‌ مثلاً عَظِيْكٌ (بزرگ)، حَسِیْنٌ (خوب)، کَبِیْرٌ (بزرگ).

آیه‌های زیر، مثال‌هایی از این نوع را نشان می‌دهند‌:

 • 〈قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (از آنجا بيرون شو كه مطرود هستى)
 • 〈إِنْ هَـٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (کسی نیست جز یک فرشته ارزشمند)
 • 〈الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (بخشنده بخشاینده)

ساخت اسم فاعل از فعل اجوف

وقتی حرف دوم ریشه دارای حروف عله «و» یا «ى» باشد، اسم فاعل آن در الگوی فَاعِلٌ بیان خواهد شد؛ مثلاً: قَالَ / قَائِلٌ ( گفتن / گوینده)‌، بَاعَ / بائِعٌ (فروختن / فروشنده)

ساخت اسم فاعل از فعل ناقص

هنگامی که حرف سوم ریشه (لام الفعل)، یکی از حروف عله «و» و «ى» باشد، مثلاً دَعَا و رَمَى، اسم فاعل به‌شکل «فَاعِلٌ» خواهد بود، مانند دَاعِوٌ و دَامِوٌ. با این حال، تغییر در شکل آن ایجاد می‌شود، زیرا هنگامی که «و» یا «ى» تنوین رفع ( ٌ ) داشته باشد و قبل از آن کسره بیاید، «و» و «ى» حذف می‌شوند و حرکت حرف قبل به تنوین کسره یا همان  جر ( ٍ ) تبدیل خواهد شد. مثال‌هایی از این دسته اسم فاعل، به‌صورت زیر است:

 • دَعَا دَاعِوٌ – دَاعٍ (ندا دادن / ندادهنده)
 • رَمَى رامِوُ – رامٍ (پرتاب کردن / پرتاب‌کننده)
 • لَقِیَ لاقِوٌ – لاقٍ (ملاقات کردن / ملاقات‌کننده)

برای مثال، نقش اسم فاعل دَاعٍ را جمله بررسی می‌کنیم. جدول زیر، این اسم را در جایگاه‌های مختلف و برای همه جنس‌ها و عددها نشان می‌دهد.

جنس حالت↓/ عدد ← مفرد مثنی جمع
مذکر حالت رفع دَاعٍ دَاعِيَانِ دَاعُوْنَ
حالت نصب دَاعِيًا دَاعِيَيْنِ دَاعِيْنَ
حالت جرّ دَاعٍ دَاعِيَيْنِ دَاعِيْنَ
مؤنث حالت رفع دَاعِيَةٌ دَاعِيَتَانِ دَاعِيَاتٌ
حالت نصب دَاعِيَةً دَاعِيَتَيْنِ دَاعِيَاتٍ
حالت جرّ دَاعِيَةٍ دَاعِيَتَيْنِ دَاعِيَاتٍ

نکته: وقتی «اَلْ» به مفرد اسم فاعل مانند «دَاعٍ» اضافه شود، «ى» به‌صورت الدَّاعِی نوشته می‌شود.

اسم فاعل در عربی

ساخت اسم فاعل از فعل مضاعف

بر اساس الگوی «فَاعِلٌ»، اسم فاعل فعل مضاعف، مثلاً ظَنَّ باید «ظَانِنٌ» باشد، ااما باید دقت کنید که باید به‌صورت تشدیددار «ــّـ» نوشته شود؛ یعنی «ظَآنٌّ».

مثال‌های از این نوه اسم فاعل، به شرح زیر هستند:‌

 • ظَنَّ ظَانِنٌ – ظَآنٌّ (مشکوک شدن / مشکوک)
 • ضَلَّ ضّالِلٌ – ضَالٌّ (گمراه شدن / گمراه)

آیه زیر، مثالی از این نوع اسم فاعل را دارد:

 • 〈صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (راه كسانى كه به آن‌ها نعمت داده‌اى، نه راه كسانى كه خشمت را برانگيخته‌اند و يا گمراهان).

جدول زیر اسم فاعل را برای فعل مضاعف «ظَنَّ» در نقش‌های مختلف در جمله نشان می‌دهد.

جنس حالت↓/ عدد ← مفرد مثنی جمع
مذکر حالت رفع ظَآنٌّ ظَآنَّانِ ظَآنُّوْنَ
حالت نصب ظَآنَّا ظَآنَّيْنِ ظَآنَّيْنَ
حالت جرّ ظَآنٍّ ظَآنَّيْنِ ظَآنَّيْنِ
مؤنث حالت رفع ظَآنَّةٌ ظَآنَّتَانِ ظَآنَّاتٌ
حالت نصب ظَآنَّةً ظَآنَّتَيْنِ ظَآنَّاتٍ
حالت جرّ ظَآنَّةٍ ظَآنَّتَيْنِ ظَآنَّاتٍ

نکته: وقتی اَلْ به مفرد اسم فاعل مانند «دَاعٍ» اضافه شود، «ى» به‌صورت الدَّاعِی نوشته می‌شود.

در ادامه، مثال‌هایی را اسم فاعل برای فعل‌های ثلاثی مجرد آورده شده است:

 • 〈تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (نزول قرآن از جانب خداوند عز و جل حکیم است)
 • 〈أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (آیا کسی که در ساعات شب مطیع است و سجده می‌کند و [به نماز] می‌ایستد و از آخرت می‌ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است [مثل کسی است که این کار را نمی‌کند]؟)
 • 〈وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (و زمین خدا وسیع است. همانا به صبرکنندگان پاداش بدون حساب داده می‌شود)
 • 〈التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّـهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ([این مؤمنان عبارت‌اند از: توبه‌کنندگان، نمازگزاران، ستایش‌کنندگان [خدا]، مسافران [در راه او]، رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان [در نماز]، امرکنندگان به معروف و نهی‌کنندگان از منکر، و کسانی که حدود [از سوی] خدا را رعایت می‌کنند. و مؤمنان را بشارت ده)

نحوه ساخت اسم فاعل ثلاثی مزید در عربی

ساخت اسم فاعل از فعل‌های ثلاثی مزید با ثلاثی مجرد تفاوت دارد. برای ثلاثی مزید، دو حالت داریم:

 1. برای تبدیل فعل‌های ثلاثی مزیدی که با «الف» آغاز می‌شوند، ابتدا «الف» آن‌ها را حذف می‌کنیم، سپس به‌جای آن «م مضموم» (یعنی مُـ) اضافه می‌کنیم. همچنین، حرکت حرف ماقبل آخر (عین الفعل یا دومین حرف ریشه) را به کسره تبدیل می‌کنیم. برای مثال، فعل ثلاثی مزید «اَنذر» به اسم فاعل «مُنذِر» تبدیل می‌شود.
 2. برای تبدیل فعل‌های ثلاثی مزیدی که با «الف» آغاز نمی‌شوند، بدون حذف چیزی، «م مضموم» (یعنی مُـ) را به ابتدای فعل اضافه می‌کنیم، سپس، حرکت حرف ماقبل آخر (عین الفعل یا دومین حرف ریشه) را به کسره تبدیل می‌کنیم. مثلاً فعل ثلاثی مزید «تَکَبَّرّ» به اسم فاعل «مُتکبِّر» تبدیل می‌شود.

در ادامه، مثال‌هایی از اسم‌های فاعلی را که از ثلاثی مزید ساخته‌ شده‌اند، آورده‌ایم:

 • یُحْسِنُ مُحْسِن
 • یُعلّمونَ مُعلِّمونَ
 • يُدافِعُ مُدافِعُ
 • يُحَدِّثُ مُحَدِّثُ

جدول زیر رایج‌ترین افعال ثلاثی مزید را نشان می‌دهد که اسم فاعل آن‌ها طبق قاعده‌ای که گفتیم ساخته شده است.

ماضی مضارع اسم فاعل
فَعَّلَ یُفَعِّلُ مُفَعِّل
فاعَلَ یُفاعِلُ مُفاعِل
اَفعَلَ یُفعِلُ مُفعِل
تَفَعَّلَ یَتَفَعَّلُ مُتَفَعِّل
تَفاعَلَ یَتَفاعَلُ مُتَفاعِل
اِنفَعَلَ یَنفَعِلُ مُنفَعِل
اِفتَعَلَ یَفتَعِلُ مُفتَعِل
اِفعلَّ یَفعلُّ مُفعَلّ
اِستَفعَلَ یستفعل مستفعل

یکی از آموزش‌های دوره دبیرستان که فرادرس آن را تهیه و تدوین کرده، آموزش عربی، زبان قرآن ۱ - پایه دهم است. این آموزش، مطابق سرفصل‌های کتاب درسی در ۸ درس تدوین شده و مدت زمان آن ۱۵ ساعت و ۳۲ دقیقه است.

عناوین درس‌های این آموزش، عبارت‌اند از: درس یکم:‌ ذاکَ هوَ اللّٰهُ + التَّعارف، درس دوم: اَلْمَواعِظُ الْعَدَدیَّهُ + اَلْأَعدادُ مِن واحِدٍ إلَي مِئَةٍ + في مَطارِ النَّجَفِ، درس سوم: مَطَرُ السَّمَکِ + اَشکالُ الْاَفْعالِ (1) + في قِسمِ الْجَوازاتِ، درس چهارم: اَلتَّعایُشُ السِّلْمیُّ + اَشکالُ الْأفَعالِ (2) + في صالَةِ التَّفتيشِ، درس پنجم: هذا خَلقُ اللّٰهِ + اَلْجُملَةُ الْفِعليَّةُ وَ الِإسميَّةُ + مَعَ سائِقِ سَيّارَةِ الْأُجرَةِ، درس ششم: ذوالْقَرنَینِ + اَلْفِعلُ الْمَجهولُ + مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبالِ الْفُندُقِ، درس هفتم: یا مَن فی الْبِحارِ عَجائِبُهُ + اَلْجارُّ وَ الْمَجرورُ وَ نونُ الْوِقايَةِ + مَعَ مُشرِفِ خَدَماتِ الْفُندُقِ، درس هشتم: صِناعَةُ التَّلمیعِ في الْأَدَبِ الْفارِسیِّ + اِسمُ الْفاعِلِ وَ اسمُ الْمَفعولِ وَ اسمُ الْمُبالَغَةِ + شِراءُ شَريحَةِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ.

عربی یکی از درس‌های مهم پایه یازدهم است که دانش‌آموزان در آن گاهی با چالش روبه‌رو می‌شوند. فیلم آموزش عربی، زبان قرآن ۲ – پایه یازدهم – ویژه رشته های ریاضی و تجربی فرادرس، مطابق کتاب درسی و در ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه تهیه و تدوین شده است.

عناوین دورس این آموزش بدین شرح است: درس یکم: مِن آیات الاَخلاق + اسمُ التَّفضیلِ وَ اسمُ المَکانِ + حِوارٌ في سوقِ مَشهَد، درس دوم: في مَحضَرِ المُعلِّم + اُسلوبُ الشَّرطِ وَ أَدَواتُهُ، درس سوم: عَجائِبُ الاَشجارِ + المَعرِفَة وَ النَّکِرَةُ + حِوارٌ في المَلعَبِ الّریاضي، درس چهارم: آدابُ الکلامِ + اَلجُملَةُ بَعدَ النَّکِرَةِ، درس پنجم: الکِذبُ مِفتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ + تَرجَمَةُ الفِعلِ المُضارعِ (1) + حِوارٌ في الصَّیدَلیَّةِ، درس ششم: آنّه ماري شیمِل + تَرجَمَةُ الفِعلِ المُضارعِ (2)، درس هفتم: تأثیرُ اللغةِ الفارسیّةِ عَلَی اللغةِ العَرَبیّةِ + مَعاني الاَفعالِ النّاقِصَةِ + حِوارٌ مَعَ الطَّبیبِ

سوالات متداول درباره اسم فاعل در عربی

در این بخش به برخی از سوالات پرتکرار و رایج پیرامون مبحث اسم فاعل در عربی به اختصار پاسخ می‌دهیم.

اسم فاعل در عربی چیست؟

فاعل در زبان عربی به اِسمُ الفَاعِل معروف است. این اسم یکی از انواع اسم عربی است که از افعال فاعلی مشتق شده است. بسته به نحوه استفاده از آن در عبارات یا جملات، اسم فاعل را می‌توان به دو شکل دسته‌بندی کرد: اسم وصفی (یعنی مانند یک صفت) و اسم غیروصفی (یعنی عامل و کننده کار).

اسم فاعل در عربی چگونه ساخته می‌شود؟

اسم فاعل در عربی با افزودن «الف» به بعد از حرف دوم ریشه فعل «فَعَلَ» تشکیل می‌شود و حرف میانی ریشه (عین الفعل) را کسره‌دار « -ِ » و و حرف آخر را تنوین‌دار می‌کند.

تمرین اسم فاعل در عربی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «اسم فاعل در عربی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. تمرین شامل ۷ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۱. اسم فاعل از مصدر تقدُّم کدام است؟

متقدِّم

مقدِّم

مقدِم

متقدَّم

۲. منتَصِر اسم فاعل از کدام باب است؟

انفعال

افتعال

تفعُّل

تفعیل

۳. مُغتاب اسم فاعل از کدام باب است؟

افتعال

استفعال

افعلال

انفعال

۴. اسم فاعل از إشاعة کدام است؟

شائع

مشاع

مشیع

مَشیع

۵. کلمه «مرسِل» از چه بابی است؟

إفعال

افعلال

تفعیل

مفاعلة

۶. اسم فاعل یقن در باب افعال کدام است؟

مقین

مُتَیَقِّن

مُیقِن

موقِن

۷. مستعمِع از چه بابی است؟

استفعال

افتعال

افعال

افعلال

جمع‌بندی

در این آموزش، با اسم فاعل در عربی آشنا شدیم و روش ساخت آن را برای فعل‌های ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید، بیان کردیم.

بر اساس رای ۲۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *